Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Stepnica

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zamówienia

Tytuł Data publikacji
Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Stepnica
Minął termin składania ofert
2024-03-13 10:40:00
Remont zabytkowego kościoła pw. Św. Jacka Odrowąża w Stepnicy - UNIEWAŻNIONY
Minął termin składania ofert
2024-03-07 10:00:00
Plan zamówień na rok 2024
Termin składania ofert: 2024-12-31 10:00
2024-02-07 13:20:00
Wymiana poszycia dachowego i remont więźby dachowej kościoła parafialnego p.w. Chrystusa Króla w Żarnowie
Minął termin składania ofert
2024-02-02 08:45:00
Konserwacja, restauracja i zabezpieczenie witraży kościoła pw. Chrystusa Króla w Żarnowie
Minął termin składania ofert
2024-02-01 09:15:00
Remont zabytkowego kościoła pw. Św. Jacka Odrowąża w Stepnicy - UNIEWAŻNIONY
Minął termin składania ofert
2024-01-19 09:10:00
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Stepnicy
Minął termin składania ofert
2023-12-22 10:55:00
Przebudowa dróg na terenie Gminy Stepnica
Minął termin składania ofert
2023-11-10 12:15:00
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do obiektów i urządzeń Gminy Stepnica
Minął termin składania ofert
2023-10-05 11:00:00
Przebudowa drogi w Żarnowie
Minął termin składania ofert
2023-09-08 13:25:00
Przewozy szkolne w ramach regularnej komunikacji zbiorowej w okresie od 1 września 2023 r. do 30 czerwca 2024 r. na terenie Gminy Stepnica
Minął termin składania ofert
2023-07-07 12:35:00
Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na działce 687/6 obręb Racimierz
Minął termin składania ofert
2023-05-30 13:00:00
Świadczenie usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Stepnica, PSZOK oraz nieruchomości Gminy Stepnica
Minął termin składania ofert
2023-04-25 10:10:00
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miłowa oraz kontenerowej stacji zlewczej z niezbędną infrastrukturą techniczną w Stepnicy
Minął termin składania ofert
2023-04-12 11:20:00
Budowa drogi dla rowerów i ciągu komunikacji pieszej na ul. Dworcowej w Stepnicy
Minął termin składania ofert
2023-03-20 12:30:00
Plan zamówień na rok 2023
Minął termin składania ofert
2023-02-03 13:04:28
Termomodernizacja wraz z remontem klatek schodowych wielorodzinnego budynku komunalnego w Czarnocinie
Minął termin składania ofert
2022-11-22 12:10:00
Przebudowa i doposażenie pięciu placów zabaw na terenie Gminy Stepnica
Minął termin składania ofert
2022-10-17 13:10:00
Budowa kładki pieszej łączącej Kanał Młyński z plażą miejską nad Zalewem Szczecińskim w Stepnicy
Minął termin składania ofert
2022-10-07 11:10:00
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miłowa oraz kontenerowej stacji zlewczej z niezbędną infrastrukturą techniczną w Stepnicy
Minął termin składania ofert
2022-10-06 13:00:00
Przewozy szkolne w ramach regularnej komunikacji zbiorowej w okresie od 1 września 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. na terenie Gminy Stepnica
Minął termin składania ofert
2022-07-08 14:20:00
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Łące
Minął termin składania ofert
2022-06-29 14:40:00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej wraz z przyłączami dz. 145/20 obręb Stepniczka
Minął termin składania ofert
2022-06-29 14:40:00
Przebudowa ul. Spokojnej w Żarnowie
Minął termin składania ofert
2022-06-29 14:35:00
Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym ? Granty PPGR ? zakup 86 laptopów wraz z niezbędnym oprogramowaniem i osprzętem
Minął termin składania ofert
2022-05-13 11:01:06
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Stepnica, PSZOK oraz nieruchomości Gminy Stepnica
Minął termin składania ofert
2022-05-06 11:40:51
Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym ? Granty PPGR ? zakup 86 laptopów wraz z niezbędnym oprogramowaniem i osprzętem
Minął termin składania ofert
2022-03-30 09:51:29
Budowa sieci wodociągowej na odcinku Miłowo-Gąsierzyno wraz z modernizacją 16 przepompowni ścieków na terenie Gminy Stepnica
Minął termin składania ofert
2022-02-16 13:37:09
Budowa sieci wod-kan w miejscowości Stepniczka
Minął termin składania ofert
2021-12-15 14:11:07
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. T. Kościuszki w Stepnicy
Minął termin składania ofert
2021-12-15 14:10:02
Budowa rowerowego toru asfaltowego pumptrack na terenie działki 568 w Stepnicy
Minął termin składania ofert
2021-11-26 11:54:55
Remont istniejących rurociągów technologicznych z studni do stacji uzdatniania na działce 26/2 obręb Miłowo
Minął termin składania ofert
2021-11-18 13:36:47
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn.: Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych B1 i A1 wraz z uzbrojeniem terenu i infrastrukturą w Stepnicy
Minął termin składania ofert
2021-10-18 14:11:28
Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych B1 i A1 wraz z uzbrojeniem terenu i infrastrukturą w Stepnicy
Minął termin składania ofert
2021-08-26 12:03:39
Budowa kontenerowej stacji zlewczej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
Minął termin składania ofert
2021-07-15 11:04:47
Przewozy szkolne w ramach regularnej komunikacji zbiorowej w okresie od 1 września 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. na terenie Gminy Stepnica
Minął termin składania ofert
2021-06-23 14:29:41
Świadczenie usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Stepnica, PSZOK oraz nieruchomości Gminy Stepnica
Minął termin składania ofert
2021-02-26 11:31:19
Plan zamówień publicznych za 2021 i 2022
Minął termin składania ofert
2021-01-18 08:14:38
Dostawa i konfiguracja klastra serwerów wraz z macierzą dyskową i systemem backupowym z wykorzystaniem serwera NAS wraz z oprogramowaniem oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem
Minął termin składania ofert
2020-12-07 11:32:28
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Stepnica, PSZOK oraz nieruchomości Gminy Stepnica
Minął termin składania ofert
2020-11-27 12:09:55
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do obiektów i urządzeń Gminy Stepnica
Minął termin składania ofert
2020-11-10 11:45:47
Wykonanie odwiertu studni głębinowej z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Miłowo i Widzieńsko
Minął termin składania ofert
2020-11-04 08:46:24
Wykonanie odwiertu studni głębinowej z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Miłowo i Widzieńsko - UNIEWAŻNIONY
Minął termin składania ofert
2020-10-15 10:12:15
Zakup oraz dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. ?Podnoszenie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego? finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Minął termin składania ofert
2020-10-02 14:21:36
Remont mola spacerowego na plaży w Stepnicy etap II
Minął termin składania ofert
2020-09-07 13:03:27
Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej wraz z przepompownią ścieków i zasilaniem energetycznym (osiedle Akacjowe)
Minął termin składania ofert
2020-09-04 10:14:44
Zakup oraz dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. ?Podnoszenie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego? finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 UNIEWAŻNIONY
Minął termin składania ofert
2020-09-03 12:43:45
Zakup oraz dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. ?Podnoszenie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego? finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - UNIEWAŻNIONY
Minął termin składania ofert
2020-08-25 14:04:30
Przewozy szkolne w ramach regularnej komunikacji zbiorowej w okresie od 1 września 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. na terenie Gminy Stepnica
Minął termin składania ofert
2020-07-07 14:56:09
Rozbudowa parterowej części budynku Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Racimierzu
Minął termin składania ofert
2020-06-08 13:56:45
Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej wraz z przepompownią ścieków i zasilaniem energetycznym - UNIEWAŻNIONY
Minął termin składania ofert
2020-06-03 14:11:27
Przewozy szkolne w ramach regularnej komunikacji zbiorowej w okresie od 1 września 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. na terenie Gminy Stepnica - UNIEWAŻNIONY
Minął termin składania ofert
2020-06-01 14:00:39
Budowa miasteczka drogowego - rowerowego w Stepnicy
Minął termin składania ofert
2020-05-26 10:02:00
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Stepnica
Minął termin składania ofert
2020-05-05 17:40:45
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Stepnica UNIEWAŻNIONY
Minął termin składania ofert
2020-03-31 12:40:36
Remont budynku po ENEA w Stepnicy
Minął termin składania ofert
2020-03-20 12:38:28
Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy etap II
Minął termin składania ofert
2020-03-20 10:00:55
Plan zamówień publicznych na rok 2020
Minął termin składania ofert
2020-02-24 13:39:01
Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy
Minął termin składania ofert
2020-01-21 14:14:46
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ? Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)
Minął termin składania ofert
2020-01-15 11:12:02
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Stepnica oraz PSZOK
Minął termin składania ofert
2019-12-03 10:42:12
?Organizacja wycieczek edukacyjnych do Warszawy dla uczniów/uczennic Szkoły Podstawowej im. K. Maciejewicza w Stepnicy oraz Szkoły Podstawowej im. Jana Twardowskiego w Racimierzu w związku z realizacją projektu pn. ?W drodze do sukcesu? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WZ 2014-2020 (Priorytet RPZP.08.00.00 Edukacja, Działanie RPZP.08.03.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawow
Minął termin składania ofert
2019-10-14 12:31:48
Budowa odcinka sieci wodociągowej W44-W73 na ul. Chrobrego obręb geodezyjny Stepnica-1
Minął termin składania ofert
2019-10-04 11:17:25
Budowa odcinka sieci wodociągowej W44-W73 na ul. Chrobrego obręb geodezyjny Stepnica-1 UNIEWAŻNIONY
Minął termin składania ofert
2019-09-16 12:19:24
Przebudowa drogi dz. nr 116 obręb Racimierz w miejscowości Łąka
Minął termin składania ofert
2019-09-06 09:41:39
Remont mola spacerowego na plaży w Stepnicy etap I
Minął termin składania ofert
2019-07-26 11:58:54
Budowa odcinka sieci wodociągowej W44-W73 na ul. Chrobrego obręb geodezyjny Stepnica-1 UNIEWAŻNIONY
Minął termin składania ofert
2019-07-23 10:00:15
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę bocznego przyrządu tnącego przeznaczonego do montażu na łodzi motorowej
Minął termin składania ofert
2019-06-14 14:29:54
Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dz. 337 i 131/14 obręb geodezyjny Stepnica-1
Minął termin składania ofert
2019-06-11 09:49:10
Zapytanie ofertowe "Sprzedaż, dostawa i montaż dwóch poidełek" na potrzeby realizacji projektu "Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach/Gesunde Kinder In gesunden Kommunen"
Minął termin składania ofert
2019-05-14 09:27:07
Organizacja Naukowej Zielonej Szkoły dla uczniów/uczennic Szkoły Podstawowej im. K. Maciejewicza w Stepnicy oraz Szkoły Podstawowej im. Jana Twardowskiego w Racimierzu w związku z realizacją projektu pn. ?W drodze do sukcesu? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WZ 2014-2020 (Priorytet RPZP.08.00.00 Edukacja, Działanie RPZP.08.03.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnaz
Minął termin składania ofert
2019-03-01 13:01:38
ZAPYTANIE OFERTOWE p.n. ?Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych w postaci fartuszków i chustek ? bandamek kuchennych oraz plecaczków-worków na potrzeby realizacji projektu ?Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach/Gesunde Kinder In gesunden Kommunen?
Minął termin składania ofert
2019-02-08 14:13:01
Plan zamówień publicznych na rok 2019
Minął termin składania ofert
2019-01-29 12:52:28
Organizacja wycieczek edukacyjnych do Warszawy dla uczniów/uczennic Szkoły Podstawowej im. K. Maciejewicza w Stepnicy oraz Szkoły Podstawowej im. Jana Twardowskiego w Racimierzu w związku z realizacją projektu pn. ?W drodze do sukcesu? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WZ 2014-2020 (Priorytet RPZP.08.00.00 Edukacja, Działanie RPZP.08.03.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowy
Minął termin składania ofert
2018-12-13 13:00:26
Organizacja wycieczek edukacyjnych do Warszawy dla uczniów/uczennic Szkoły Podstawowej im. K. Maciejewicza w Stepnicy oraz Szkoły Podstawowej w Racimierzu w związku z realizacją projektu pn. ?W drodze do sukcesu? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WZ 2014-2020 (Priorytet RPZP.08.00.00 Edukacja, Działanie RPZP.08.03.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponad
Minął termin składania ofert
2018-11-28 13:15:33
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz jednostek organizacyjnych Gminy i cmentarzy z terenu Gminy Stepnica oraz PSZOK
Minął termin składania ofert
2018-11-21 10:18:55
Zamawiający Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy - Budowa stałego zadaszenia estrady plenerowej w Stepnicy - szczegóły dostępne pod adresem http://bip.gok.stepnica.pl/zamowienia/pokaz/37
Minął termin składania ofert
2018-11-20 13:54:54
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz jednostek organizacyjnych Gminy i cmentarzy z terenu Gminy Stepnica oraz PSZOK - UNIEWAŻNIONY
Minął termin składania ofert
2018-11-09 10:02:27
Zapytanie ofertowe ?Dostawa aparatów fotograficznych dla uczniów/uczennic Szkoły Podstawowej im. K. Maciejewicza w Stepnicy oraz Szkoły Podstawowej w Racimierzu w związku z realizacją projektu pn. ?W drodze do sukcesu? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WZ 2014-2020 (Priorytet RPZP.08.00.00 Edukacja, Działanie RPZP.08.03.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym
Minął termin składania ofert
2018-10-31 13:09:20
Zapytanie ofertowe dostawa tabletów dla uczniów/uczennic Szkoły Podstawowej im. K. Maciejewicza w Stepnicy oraz Szkoły Podstawowej w Racimierzu w związku z realizacją projektu pn. ?W drodze do sukcesu? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WZ 2014-2020 (Priorytet RPZP.08.00.00 Edukacja, Działanie RPZP.08.03.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjaln
Minął termin składania ofert
2018-10-30 12:41:03
Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn. ?Przebudowa 2 stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Stepnica?Miłowo i Łąka?
Minął termin składania ofert
2018-10-30 08:27:12
Zapytanie ofertowe ? Sprzedaż, dostawa materiałów doposażenia pracowni wraz z montażem na potrzeby realizacji projektu ?W drodze do sukcesu? realizowany przez Gminę Stepnica / Zespół Szkolno ? Przedszkolny w Stepnicy i Szkołę Podstawową w Racimierzu ? współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WZ 2014-2020 (Priorytet RPZP.08.00.00 Edukacja, Działanie RPZP.08.03.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w k
Minął termin składania ofert
2018-10-24 13:57:19
Przygotowanie, dowóz własnym środkiem transportu i podanie posiłków dla uczniów Szkoły Podstawowej im. K. Maciejewicza w Stepnicy oraz Szkoły Podstawowej im. J. Twardowskiego w Racimierzu w związku z realizacją projektu pn. ?W drodze do sukcesu? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WZ 2014-2020 (Priorytet RPZP.08.00.00 Edukacja, Działanie RPZP.08.03.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształ
Minął termin składania ofert
2018-09-06 10:35:28
Przebudowa 2 stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Stepnica?Miłowo i Łąka
Minął termin składania ofert
2018-08-30 11:45:31
Zapytanie cenowe na przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków dla dzieci w szkołach i przedszkolu z gminy Stepnica
Minął termin składania ofert
2018-08-17 15:21:00
Remont i rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego ul. Leśna 3 Racimierz
Minął termin składania ofert
2018-07-26 09:01:20
Zapytanie ofertowe "Sprzedaż, dostawa i montaż wyposażenia pracowni dietetycznych na potrzeby realizacji projektu " Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach/Gesunde Kinder In gesunden Kommunen?
Minął termin składania ofert
2018-07-19 14:36:38
Zapytanie ofertowe "Sprzedaż, dostawa i montaż dwóch poidełek" na potrzeby realizacji projektu "Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach/Gesunde Kinder In gesunden Kommunen"
Minął termin składania ofert
2018-07-17 13:14:21
Zapytanie ofertowe "Organizacja zawodów sportowych" na potrzeby realizacji projektu "Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach/Gesunde Kinder In gesunden Kommunen"
Minął termin składania ofert
2018-07-11 15:16:17
Zapytanie ofertowe "Prowadzie zajęć ciało odżywianie ruch na potrzeby realizacji projektu "Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach/Gesunde Kinder In gesunden Kommunen"
Minął termin składania ofert
2018-07-10 10:40:40
Zamawiający Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy- Dostawa konstrukcji stalowej i pokrycia dachu do budowy stałego zadaszenia estrady plenerowej w Stepnicy - UNIEWAŻNIONY
Minął termin składania ofert
2018-06-22 14:10:20
Zamawiający Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy - Budowa stałego zadaszenia estrady plenerowej w Stepnicy - UNIEWAŻNIONY
Minął termin składania ofert
2018-06-22 12:55:43
Remont ścieżki rowerowej na trasie Stepnica - Widzieńsko
Minął termin składania ofert
2018-06-04 13:24:29
Remont ścieżki rowerowej na trasie Stepnica - Widzieńsko - UNIEWAŻNIONY
Minął termin składania ofert
2018-05-15 10:09:25
Zapytanie ofertowe "Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych w postaci koszulek z krótkim rekawem na potrzeby realizacji projektu "Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach/Gesunde Kinder In gesunden Kommunen"
Minął termin składania ofert
2018-05-09 14:32:26
Zapytanie ofertowe pn. "Usługa transportowa na dowóz i odwóz uczniów i ich opiekunów na zawody sportowe oraz dowóz i odwóz uczestników konferencji podsumowującej na potrzeby realizacji projektu "Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach/Gusunde Kinder In gesunden Kommunen"
Minął termin składania ofert
2018-04-30 14:31:34
Budowa budynku świetlicy wiejskiej jako zaplecza socjalnego, miejsca spotkań mieszkańców miejscowości Łąka
Minął termin składania ofert
2018-03-26 14:16:44
Zamawiający Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy - Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy
Minął termin składania ofert
2018-03-01 10:01:35
Zamawiający Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy - Budowa stałego zadaszenia estrady plenerowej w Stepnicy UNIEWAŻNIONY
Minął termin składania ofert
2018-02-22 09:05:11
Plan zamówień publicznych na rok 2018
Minął termin składania ofert
2018-02-05 14:16:22
Zamawiający Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy - Budowa stałego zadaszenia estrady plenerowej w Stepnicy UNIEWAŻNIONY
Minął termin składania ofert
2018-02-05 12:23:59
Zamawiający Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy - Budowa stałego zadaszenia estrady plenerowej w Stepnicy - UNIEWAŻNIONY
Minął termin składania ofert
2018-01-12 15:14:48
Przebudowa drogi ul. Dębowej w Stepnicy
Minął termin składania ofert
2017-12-20 10:10:44
Zamawiający Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy - Budowa stałego zadaszenia estrady plenerowej w Stepnicy - UNIEWAŻNIONY
Minął termin składania ofert
2017-12-12 12:38:32
Zaoytanie ofertowe p.n. ?Sprzedaż i dostawa dwóch zestawów interaktywnych na potrzeby realizacji projektu ?Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach/Gesunde Kinder In gesunden Kommunen?
Minął termin składania ofert
2017-11-30 15:30:26
Sprzedaż i dostawa sprzętu sportowego na potrzeby realizacji projektu ?Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach/Gesunde Kinder In gesunden Kommunen?-zapytanie ofertowe
Minął termin składania ofert
2017-11-24 15:04:48
Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Stepnica
Minął termin składania ofert
2017-11-21 10:24:25
Modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy Stepnica - UNIEWAŻNIONY
Minął termin składania ofert
2017-10-19 14:17:17
Modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy Stepnica - UNIEWAŻNIONY
Minął termin składania ofert
2017-10-10 14:15:53
Montaż opraw oświetleniowych drogowych LED na terenie Gminy Stepnica - ZWR
Minął termin składania ofert
2017-09-29 08:40:49
Dostawa opraw oświetleniowych ? drogowych LED
Minął termin składania ofert
2017-09-06 11:44:20
Wykonanie remontu istniejącego chodnika do UMiG w Stepnicy, istniejącego wjazdu do portu rybackiego, budowy studni rozprężnej ul. Portowa, remontu przyłącza kanalizacyjnego-zamówienie WR
Minął termin składania ofert
2017-07-31 14:27:07
Dostawa opraw oświetleniowych ? drogowych LED - UNIEWAŻNIONY
Minął termin składania ofert
2017-07-18 13:40:39
Przebudowa drogi polegająca na budowie oświetlenia ulicznego ul. Krzywoustego w Stepnicy
Minął termin składania ofert
2017-07-12 11:54:53
Modernizacja instalacji technologicznych uzdatniania wody wraz z przeprowadzeniem prac remontowo ? budowlanych obiektu SUW w Widzieńsku, Gmina Stepnica
Minął termin składania ofert
2017-05-30 15:47:58
Przewozy szkolne w ramach regularnej komunikacji zbiorowej w okresie od 1 września 2017 r. do 30 czerwca 2020 r. na terenie Gminy Stepnica
Minął termin składania ofert
2017-05-23 11:40:53
Dostawa autocysterny do transportu wody na potrzeby OSP w Stepnicy
Minął termin składania ofert
2017-04-20 14:06:47
Dostawa autocysterny do transportu wody na potrzeby OSP w Stepnicy - UNIEWAŻNIONY
Minął termin składania ofert
2017-03-22 09:05:27
Plan zamówień na 2017 rok
Minął termin składania ofert
2017-03-10 13:22:06
Wykonanie usługi zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców w wodę i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Stepnica oraz zarzadzanie i utrzymanie przekazanych wykonawcy w dzierżawę urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych - Z W R
Minął termin składania ofert
2017-02-17 13:15:18
Dostawa autocysterny do transportu wody na potrzeby OSP w Stepnicy UNIEWAŻNIONY 2
Minął termin składania ofert
2017-02-16 11:01:14
Wykonanie usługi zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców w wodę i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Stepnica oraz zarzadzanie i utrzymanie przekazanych wykonawcy w dzierżawę urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
Minął termin składania ofert
2017-02-15 08:57:07
Dostawa autocysterny do transportu wody na potrzeby OSP w Stepnicy - UNIEWAŻNIONY
Minął termin składania ofert
2017-01-30 09:23:52
Przebudowa ul. T. Kościuszki i ul. Portowej w Stepnicy
Minął termin składania ofert
2016-12-21 12:37:56
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz jednostek organizacyjnych Gminy i cmentarzy z terenu Gminy Stepnica oraz PSZOK
Minął termin składania ofert
2016-12-07 12:45:42
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz jednostek organizacyjnych Gminy i cmentarzy z terenu Gminy Stepnica oraz PSZOK - unieważniony
Minął termin składania ofert
2016-11-23 11:44:34
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją istniejącego składowiska osadowego na terenie oczyszczalni ścieków w Stepnicy, polegająca na: budowie wiaty jako zadaszenia istniejącego składowiska osadu oczyszczalni ścieków w Stepnicy
Minął termin składania ofert
2016-11-09 13:26:34
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją istniejącego składowiska osadowego na terenie oczyszczalni ścieków w Stepnicy, polegająca na: budowie wiaty jako zadaszenia istniejącego składowiska osadu oczyszczalni ścieków w Stepnicy - unieważniony
Minął termin składania ofert
2016-10-14 13:15:56
Remont drogi ul. Zygmunta Starego i ul. Mieszka I w Stepnicy
Minął termin składania ofert
2016-10-10 14:18:13
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją istniejącego składowiska osadowego na terenie oczyszczalni ścieków w Stepnicy, polegająca na: budowie wiaty jako zadaszenia istniejącego składowiska osadu oczyszczalni ścieków w Stepnicy-UNIEWAŻNIONY
Minął termin składania ofert
2016-09-26 12:30:13
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją istniejącego składowiska osadowego na terenie oczyszczalni ścieków w Stepnicy, polegająca na: 1. Budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej usytuowanych na działkach 65, 30 i 125/4 obręb geodezyjny Stepnica-1 2. Budowie sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz z przyłączami dla potrzeb działek 32/3, 35 obr. Miłowo 3. Budowie przyłącza kanalizacji sanitarnej dla potrzeb działki nr 48 obr. Racimierz ? odprowadzenie wód popłucznych 4. Budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami oraz sieci kanalizacji tłocznej wraz z przyłączami w m. Kopice
Minął termin składania ofert
2016-09-23 14:26:39
Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej dz. nr 41, 32/3, 35, 111/4 obręb geodezyjny Miłowo - UNIEWAŻNIONY
Minął termin składania ofert
2015-10-22 13:28:35
Remont budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonej w Stepniczce przy ul. Barnima II pod nr 18
Minął termin składania ofert
2015-08-07 13:18:25
Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w obrębie ewidencyjnym Jarszewko, Żarnowo i Racimierz - gmina Stepnica
Minął termin składania ofert
2015-07-30 10:42:15
1. Przebudowa drogi polegająca na zabudowie lampy oświetleniowej LED zasilanej energią odnawialną ? solar, w m. Gąsierzyno 2. Przebudowa drogi polegająca na zabudowie lampy oświetleniowej LED zasilanej energią odnawialną ? solar, w m. Stepniczka - zapytanie ofertowe
Minął termin składania ofert
2015-04-24 13:34:34
Przebudowa drogi łączącej ul. Mokrą z ul. Dworcową w Stepnicy
Minął termin składania ofert
2015-04-23 08:55:34
1. Przebudowa drogi polegająca na zabudowie lampy oświetleniowej LED zasilanej energią odnawialną ? solar, w m. Gąsierzyno 2. Przebudowa drogi polegająca na zabudowie lampy oświetleniowej LED zasilanej energią odnawialną ? solar, w m. Stepniczka - unieważniony 2
Minął termin składania ofert
2015-04-09 09:41:39
1. Przebudowa drogi polegająca na zabudowie lampy oświetleniowej LED zasilanej energią odnawialną ? solar, w m. Gąsierzyno 2. Przebudowa drogi polegająca na zabudowie lampy oświetleniowej LED zasilanej energią odnawialną ? solar, w m. Stepniczka UNIEWAŻNIONY
Minął termin składania ofert
2015-03-20 13:30:43
Budowa sieci kanalizacji tłocznej PE90 mm wraz z przepompownią ścieków i zasilaniem elektroenergetycznym przepompowni oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV 200 mm w miejscowości Miłowo
Minął termin składania ofert
2015-03-19 16:32:31
Budowa instalacji elektrycznej wraz z budowa słupków do poboru energii wzdłuż brzegu Kanału Młyńskiego
Minął termin składania ofert
2015-03-10 15:14:17
Budowa instalacji elektrycznej wraz z budowa słupków do poboru energii wzdłuż brzegu Kanału Młyńskiego -UNIEWAŻNIONY
Minął termin składania ofert
2015-02-03 14:16:11
Budowa sieci wodociągowej średnicy dy 110 mm PE o długości 94,00 mb z hydrantami p.poż oraz sieci kanalizacji sanitarnej średnicy dy 0,2 mm PVC o długości 76,50 mb na trenie działek 91/4, 145/20, 145/22, 145/10 obręb geodezyjny Stepniczka
Minął termin składania ofert
2015-01-22 14:09:07
Budowa slipu-punktu czerpania wody do celów ppoż. z dopuszczeniem wykorzystania rekreacyjnego w m. Czarnocin
Minął termin składania ofert
2015-01-08 12:15:51
Budowa dwóch obiektów użyteczności publicznej usługowej, Bosmanówek ? w procedurze zaprojektuj i wybuduj
Minął termin składania ofert
2014-12-03 12:36:56
1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków, zewnętrznej instalacji elektrycznej, sieci wodociągowej na ul. Bolesława Śmiałego, ul. Królowej Jadwigi i Mieszka I w Stepnicy, 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej, przepompowni ścieków wraz zasilaniem elektrycznym oraz sieci wodociągowej na ul. Bolesława Chrobrego w Stepnicy.
Minął termin składania ofert
2014-11-27 14:53:05
Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w Stepnicy
Minął termin składania ofert
2014-11-24 14:12:08
Budowa dwóch obiektów użyteczności publicznej usługowej, Bosmanówek ? w procedurze zaprojektuj i wybuduj
Minął termin składania ofert
2014-11-07 14:02:09
Budowa przesyłowej sieci wodociągowej z rur PE 110 mm o długości 450 mb w miejscowości Żarnówko
Minął termin składania ofert
2014-10-24 12:04:02
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz jednostek organizacyjnych Gminy i cmentarzy z terenu Gminy Stepnica
Minął termin składania ofert
2014-10-10 12:00:15
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego B2 wraz z uzbrojeniem terenu i infrastrukturą w Stepnicy
Minął termin składania ofert
2014-08-28 10:12:19
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dz. nr 43 obręb Stepniczka wraz z przepompownią ścieków i zasilaniem energetycznym
Minął termin składania ofert
2014-07-11 11:18:32
Przewozy szkolne w ramach regularnej komunikacji zbiorowej w okresie od 1 września 2014 r. do 30 czerwca 2017 r. na terenie Gminy Stepnica
Minął termin składania ofert
2014-06-17 15:15:03
Remont ul. Rybackiej w Stepnicy - budowa parkingu
Minął termin składania ofert
2014-06-16 10:08:51
1. Remont odcinka ul. Jagiellońskiej w Stepnicy 2. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na dz. 392 dr w Żarnowie
Minął termin składania ofert
2014-04-25 08:46:58
Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w Stepnicy
Minął termin składania ofert
2014-03-18 14:15:35
Organizacja wycieczki edukacyjnej do stolicy dla uczniów/uczennic Gimnazjum im. Dywizjonu 303 w Stepnicy w związku z realizacją projektu pn. ?Rozwiń skrzydła? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Pod
Minął termin składania ofert
2014-03-13 15:31:39
Rozbudowa falochronu wejściowego w basenie rybackim w porcie Stepnica
Minął termin składania ofert
2013-11-04 10:46:38
Utwardzenie działki nr 683 w miejscowości Żarnowo - cmentarz
Minął termin składania ofert
2013-10-10 11:23:40
1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ? 200 PCV o długości 1096,00 mb oraz sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej ? 90 PE o długości 302,00 mb w działkach nr 91/4, 152, 154/52, 176/1, 176/7 w obrębie geodezyjnym Stepniczka. 2. Budowa przyłączy i zewnętrznych instalacji od projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na terenie ogródków działkowych w miejscowości Stepniczka.
Minął termin składania ofert
2013-10-03 13:46:17
1. Budowa przystani jachtowej w basenie Rybackim w Stepnicy 2. Dokończenie zabudowy korony ścianki na lewym brzegu Kanału Młyńskiego w Stepnicy 3. Remont slipu na kanale Młyńskim w Stepnicy 4. Remont drogi ul. Rybackiej w Stepnicy
Minął termin składania ofert
2013-08-30 11:31:52
Przebudowa drogi ul. Bolesława Śmiałego i ul. Królowej Jadwigi w Stepnicy, gmina Stepnica.
Minął termin składania ofert
2013-08-26 09:53:35
Przebudowa drogi na dz. nr 68/4 dr w m. Zielonczyn, gmina Stepnica ? budowa chodnika.
Minął termin składania ofert
2013-08-22 13:38:48
Przebudowa drogi powiatowej nr 0745Z (1010Z) polegająca na budowie chodników i zjazdów z drogi publicznej w m. Żarnowo, gmina Stepnica.
Minął termin składania ofert
2013-08-21 11:41:46
Przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa sieci kanalizacji grawitacyjne i tłocznej wraz z przepompownią ścieków na działkach 8, 9, 11/1, 7/1 i 4/42 obr. Bogusławie, Gmina Stepnica.
Minął termin składania ofert
2013-08-14 11:50:43
Przygotowanie posiłków wraz z dostawą dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stepnicy, Gimnazjum w Stepnicy oraz Szkoły Podstawowej w Racimierzu
Minął termin składania ofert
2013-07-25 13:32:31
PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI BOGUSŁAWIE, dz. nr 4/29dr, 4/25dr, 4/2dr-obręb Bogusławie, gmina Stepnica.
Minął termin składania ofert
2013-07-12 12:24:58
Dostawa łodzi ratowniczej na potrzeby OSP w Stepnicy
Minął termin składania ofert
2013-07-05 10:43:45
Dostawa i montaż zestawów hydroforowych w stacji uzdatniania wody w m. Miłowo i m. Łąka
Minął termin składania ofert
2013-06-28 15:14:20
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz jednostek organizacyjnych Gminy i cmentarzy z terenu Gminy Stepnica
Minął termin składania ofert
2013-06-03 10:41:19
Budowa drogi po byłym torowisku na odcinku od miejscowości Bogusławie do Stepnicy (port) ? ETAP I i II
Minął termin składania ofert
2013-05-23 12:16:13
1. Remont ul. Dworcowej w Stepnicy 2. Przebudowa ul. Kościelnej w miejscowości Żarnowo
Minął termin składania ofert
2013-05-22 10:48:51
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Stepnica
Minął termin składania ofert
2013-05-16 11:35:17
Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bogusławie,Gmina Stepnica
Minął termin składania ofert
2013-04-23 11:28:57
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Żarnowie dz. nr 458 obręb Racimierz
Minął termin składania ofert
2013-04-12 10:20:57
1. Przebudowa ulicy Przemysława w Stepnicy dz. nr 445 dr - obręb Stepnica. 2. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na dz. nr 79 dr w miejscowości Bogusławie ,dz. nr 79 dr, 125/4 dr - obręb Stepnica. 3. Remont chodników na terenie osiedla 40-lecia PRL w Stepnicy, dz. nr 672/13dr, 272/4, 277/1, 276/3, 276/4, 272/5, 274/1, 272/6, 672/10, 672/7, 671/5dr, 278/39, 278/38, 278/37, 278/36, 278/35, 278/34, 278/33, 278/32-obręb Stepnica.
Minął termin składania ofert
2013-03-29 10:44:12
REMONT ODCINKA ULICY NA DZ. NR 684/3 W STEPNICY, dz. nr 684/3 dr, 365/3, 365/56 dr -obręb Stepnica
Minął termin składania ofert
2013-03-26 13:13:24
Budowa budynku garażowego straży pożarnej w Czarnocinie, gmina Stepnica
Minął termin składania ofert
2013-03-04 14:15:43
Organizacja wycieczki edukacyjnej do stolicy dla uczniów/uczennic Gimnazjum im. Dywizjonu 303 w Stepnicy w związku z realizacją projektu pn. ?Rozwiń skrzydła? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Pod
Minął termin składania ofert
2013-02-28 10:57:49
Zakup i dostawa zestawu narzędzi hydraulicznych ratownictwa drogowego dla OSP w Stepnicy
Minął termin składania ofert
2013-02-19 11:28:56
Zakup i dostawa sprzętu pożarniczego na potrzeby OSP w Stepnicy
Minął termin składania ofert
2013-02-19 11:25:03
1. Przebudowa drogi w Czarnocinie ? dz. nr 29/4 dr, 30 dr ? obręb Czarnocin, gmina Stepnica. 2. Przebudowa drogi w Stepniczce - dz. nr 38 dr, 43 dr - obręb Stepniczka gmina Stepnica. 3. Budowa drogi publicznej z rowem odparowującym w Łące - dz. nr 24 - obręb Racimierz - gm. Stepnica
Minął termin składania ofert
2013-02-15 11:50:04
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Racimierzu, Gmina Stepnica
Minął termin składania ofert
2013-02-13 12:13:08
Zapytanie ofertowe na kompleksową obsługę rachunków bankowych Gminy Stepnica (podstawowego i pomocniczych) wraz z podległymi jednostkami budżetowymi i organizacyjnymi gminy.
Minął termin składania ofert
2012-11-28 14:40:51
Wykonywanie usług zbiorowego zaopatrywania mieszkańców w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stepnica oraz zarządzanie i utrzymanie przekazanych wykonawcy w dzierżawę urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych przez okres 4 lat
Minął termin składania ofert
2012-11-14 14:24:12
Usługa dostępu do Internetu, dostawa sprzętu komputerowego, serwis sieci i sprzętu, szkolenie beneficjentów końcowych w ramach projektu: ?Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców Gminy Stepnica ? etap II?
Minął termin składania ofert
2012-11-09 12:41:43
Modernizacja stacji uzdatniania wody w Budzieniu, Gmina Stepnica
Minął termin składania ofert
2012-10-25 12:23:54
Zakup i dostawa zestawu narzędzi hydraulicznych ratownictwa drogowego
Minął termin składania ofert
2012-09-25 15:17:22
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kopice, Gmina Stepnica
Minął termin składania ofert
2012-09-24 11:54:51
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego- budynek B w miejscowości Łąka, Gmina Stepnica
Minął termin składania ofert
2012-09-13 10:38:31
Przygotowanie i dowóz własnym środkiem transportu posiłków dla uczniów Gimnazjum im. Dywizjonu 303 w Stepnicy w związku z realizacją projektu pn. ?Rozwiń skrzydła? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych).
Minął termin składania ofert
2012-09-06 15:08:42
Dostawa tablic interaktywnych do Gimnazjum im. Dywizjonu 303 w Stepnicy w ramach projektu Rozwiń skrzydła - zapytanie poniżej 14.000 euro
Minął termin składania ofert
2012-08-29 14:24:36
1. Przebudowa odcinków sieci wodociągowej z AC na PE/PVC na Osiedlu za kolejką w Stepnicy 2. Remont chodników w miejscowości Stepnica ul. Mokra, Jagiellońska, Sportowa, Wojska Polskiego, Bolesława Domańskiego, dz. nr 612/8, 579/2, 608, 624, 590, 578, 598/5
Minął termin składania ofert
2012-08-28 12:28:59
Wykonanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do złożenia przez Gminę Stepnica wniosku dotyczącego miejscowości Stepnica statusu miasta
Minął termin składania ofert
2012-08-17 14:52:41
Zatrudnienie nauczycieli/nauczycielek w Gimnazjum im. Dywizjonu 303 w Stepnicy, którzy opracują autorskie programy nauczania na podstawie zdiagnozowanych potrzeb uczniów/ uczennic oraz przeprowadzą cykl zajęć wyrównawczych i warsztatów przedmiotowych w ramach projektu pn. ?Rozwiń skrzydła?
Minął termin składania ofert
2012-08-10 15:18:57
Zakup i dostawa maszyny wielofunkcyjnej ? zamiatarki chodnikowej/kosiarki wraz ze szkoleniem personelu
Minął termin składania ofert
2012-08-10 11:26:04
Budowa czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z uzbrojeniem terenu i infrastrukturą w Stepnicy - UZUPEŁNIENIE
Minął termin składania ofert
2012-07-06 12:59:59
Wykonywanie usług Nadzoru Inwestorskiego w zadaniu : Budowa czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z uzbrojeniem terenu i infrastrukturą w Stepnicy
Minął termin składania ofert
2012-07-05 11:05:53
Budowa czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z uzbrojeniem terenu i infrastrukturą w Stepnicy
Minął termin składania ofert
2012-07-05 11:03:44
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami Bogusławie dz. nr 125/1 dr, 79 dr, Gmina Stepnica
Minął termin składania ofert
2012-07-04 10:32:32
Przebudowa sieci kablowej 0,4kV i oświetlenia terenu nabrzeża
Minął termin składania ofert
2012-06-27 14:30:52
Budowa infrastruktury elektroenergetycznej Estrady plenerowej w Stepnicy, ul. Portowa, dz. nr 418/6
Minął termin składania ofert
2012-06-21 13:47:12
1. Przebudowa ulic w miejscowości Bogusławie dz. nr 4/25 dr, 4/42 dr, 4/50 dr, Gmina Stepnica 2. Przebudowa ulicy Osiedlowej w miejscowości Łąka dz. nr 118/7 dr, Gmina Stepnica
Minął termin składania ofert
2012-06-20 12:53:57
Budowa boiska do gry w siatkówkę o nawierzchni poliuretanowej w Gąsierzynie, Gmina Stepnica
Minął termin składania ofert
2012-06-14 11:31:54
Budowa sieci światłowodowej na terenie Stepnicy
Minął termin składania ofert
2012-06-11 13:09:16
Dostawa i montaż saniatariatów kontenerowych na obiektach rekreacyjnych w Stepnicy.
Minął termin składania ofert
2012-05-30 14:48:12
Remont lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Tęczowej 3 w Stepnicy
Minął termin składania ofert
2012-05-24 11:03:45
Dostawa i montaż sanitariatów kontenerowych na obiektach rekreacyjnych w Stepnicy
Minął termin składania ofert
2012-05-18 14:26:16
1. Przebudowa drogi ul. Kościelna w Żarnowie - budowa chodnika, Gmina Stepnica 2. Przebudowa drogi w Jarszewku, dz. nr 33,40 43, 58 dr, obręb Jarszewko, Gmina Stepnica 3. Przebudowa drogi w Łące, dz. nr 25 dr, 35 dr, obręb Racimierz, dz. nr 26/12 ? obręb Żarnowo, Gmina Stepnica
Minął termin składania ofert
2012-05-11 10:54:11
1. Przebudowa ul. Henryka Pobożnego w Stepniczce, dz. Nr 103 dr, 115 dr, obręb Stepniczka, Gmina Stepnica. 2. Przebudowa ul. Łąkowej w Racimierzu, dz. Nr 254 dr, obręb Racimierz, Gmina Stepnica
Minął termin składania ofert
2012-05-11 09:50:17
Zakup materiałów betonowych do budowy placów i dróg
Minął termin składania ofert
2012-04-19 14:18:01
Rozbiórka drewnianej ścianki szczelnej na nabrzeżach w basenie Kolejowym w porcie w Stepnicy
Minął termin składania ofert
2012-04-04 14:00:13
1.Budowa kanalizacji sanitarnej z rur PCV 200 mm o długości 950,40 mb oraz przebudowę sieci wodociągowej z rur PE 110 mm o długości 1014,30 mb, w działkach nr 811, 655, 78 i 438 zlokalizowanych w obrębie geodezyjnym Racimierz, w miejscowości Żarnówko, gm. Stepnica ? kategoria obiektu XXVI 2. Przebudowa drogi w Żarnówku, obręb Racimierz, Zielonczyn gmina Stepnica dz. nr 655 dr, 811
Minął termin składania ofert
2012-04-03 12:23:50
Wykonywanie usług Nadzoru Inwestorskiego w zadaniu: Budowa hali sportowo-widowiskowej wraz z łącznikiem do budynku zespołu edukacyjnego i infrastrukturą w m. Stepnica
Minął termin składania ofert
2012-03-16 12:15:12
Budowa hali sportowo-widowiskowej wraz z łącznikiem do budynku zespołu edukacyjnego i infrastrukturą w m. Stepnica
Minął termin składania ofert
2012-03-12 10:03:21
Budowa obiektu sportowego Skateparku w Stepnicy.
Minął termin składania ofert
2012-03-02 13:28:42
Zakup sprzętu medycznego wraz z dostawą, montażem i szkoleniem personelu na potrzeby Szpitala w Goleniowie
Minął termin składania ofert
2012-02-14 15:05:37
Remont i rozbudowa instalacji elektrycznej i teletechnicznej w budynku Urzędu Gminy w Stepnicy ul. T.Kościuszki 4, 72-112 Stepnica
Minął termin składania ofert
2012-01-11 10:49:18
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie działek nr 22, 14, 83 i 46 obr. geod. Jarszewko, gmina Stepnica
Minął termin składania ofert
2012-01-11 08:22:00
Budowa drogi dojazdowej do stacji paliw w Stepnicy
Minął termin składania ofert
2011-12-15 14:28:40
Przebudowa drogi polegająca na budowie oświetlenia ulicznego: 1. ul. Wojska Polskiego, ul. Łąkowa, Obręb Stepnica, Gmina Stepnica 2. ul. B. Chrobrego, W. Jagiełły, Jana III Sobieskiego, Tęczowa obręb Stepnica, Gmina Stepnica 3. ul. B. Chrobrego, B. Śmiałego, Z. Starego, Mieszka I, Królowej Jadwigi, obręb Stepnica, Gmina Stepnica 4. Żarnowo, ul. Podgórna, dz. Nr 687, 710, Gmina Stepnica 5. ul. Krótka, ul. Parkowa, obręb Stepnica, Gmina Stepnica 6. obręb Bogusławie, dz. Nr 4/2
Minął termin składania ofert
2011-11-09 15:52:28
Przebudowa ul. Kościelnej w Żarnowie ? wymiana wodociągu
Minął termin składania ofert
2011-11-08 16:16:46
Zakup średniego samochodu ratowniczo- gasniczego
Minął termin składania ofert
2011-10-21 13:03:22
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego ? budynek A w miejscowości Łąka, Gmina Stepnica
Minął termin składania ofert
2011-10-17 15:54:58
Remont lokalu siłowni oraz wymiany pokrycia dachowego wraz z uporządkowaniem instalacji wod.-kan. w budynku przy ul. Niepodległości 35 w Racimierzu, Gmina Stepnica
Minął termin składania ofert
2011-09-15 08:41:56
Montaż płyt granitowych na ścianie urnowej ? cmentarz w Stepnicy
Minął termin składania ofert
2011-09-13 16:11:18
1. Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0721Z w miejscowości Piaski Małe 2.Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0721Z w miejscowości Stepniczka
Minął termin składania ofert
2011-09-13 15:58:20
Budowa instalacji sanitarnych do stacji paliw w Stepnicy
Minął termin składania ofert
2011-09-08 09:17:12
Przebudowa drogi- budowa chodnika przy ul. Adama Mickiewicza w Gąsierzynie, Gmina Stepnica
Minął termin składania ofert
2011-09-05 13:01:39
Wykonanie placu zabaw dla dzieci przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stepnicy
Minął termin składania ofert
2011-08-30 20:23:27
Remont placu przed wejściem do Gimnazjum im. Dywizjonu 303 w Stepnicy
Minął termin składania ofert
2011-08-19 07:52:30
Przebudowa dachu wraz ze zmianą elewacji budynku przystanku PKS w Stepnicy, Gmina Stepnica
Minął termin składania ofert
2011-08-12 15:24:46
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gąsierzyno, Gmina Stepnica
Minął termin składania ofert
2011-08-12 11:09:36
Przewozy szkolne w ramach regularnej komunikacji zbiorowej w okresie od 1 września 2011 do 30 czerwca 2014 r. na terenie Gminy Stepnica
Minął termin składania ofert
2011-08-05 10:29:48
Przewozy szkolne w ramach regularnej komunikacji zbiorowej w okresie od 1 września 2011 r. do 30 czerwca 2014 r. na terenie Gminy Stepnica
Minął termin składania ofert
2011-07-18 09:51:45
Remont świetlicy wiejskiej w Czarnocinie
Minął termin składania ofert
2011-06-14 09:09:01
Remont instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkolno- Przedszkolnym i Gimnazjum w Stepnicy
Minął termin składania ofert
2011-06-13 08:14:17
Rozbiórka schodów z podestem przy bocznym wejściu do budynku Urzędu Gminy w Stepnicy oraz budowa nowych schodów z podestem i montaż platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych
Minął termin składania ofert
2011-06-09 07:30:12
Remont muru oporowego na cmentarzu w Stepnicy
Minął termin składania ofert
2011-06-06 10:11:15
Zabudowa korony umocnienia brzegowego brzeg południowy lewy Kanału Młyńskiego w Stepnicy
Minął termin składania ofert
2011-06-02 14:32:47
Zaprojektowanie, dostawa i montaż masztów kratowych, usługa dostępu do Internetu, dostawa sprzętu komputerowego, serwis sieci i sprzętu, szkolenie beneficjentów końcowych w ramach projektu: ?Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców Gminy Stepnica?
Minął termin składania ofert
2011-05-19 09:24:49
Przebudowa oraz rozbudowa istniejącego wodociągu w miejscowości Łąka, gmina Stepnica
Minął termin składania ofert
2011-05-18 13:25:33
Zabudowa korony umocnienia brzegowego ? brzeg południowy lewy Kanału Młyńskiego w Stepnicy
Minął termin składania ofert
2011-05-17 12:50:59
Opracowanie dokumentacji projektowej osiedla mieszkaniowego w Stepnicy
Minął termin składania ofert
2011-05-13 12:05:01
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi po byłym torowisku na odcinku od miejscowosci Bogusławie do Stepnicy (port)
Minął termin składania ofert
2011-05-12 10:22:01
Przebudowa Basenu Kolejowego w Porcie Stepnica
Minął termin składania ofert
2011-03-16 11:03:42
Zakup materiałów drogowo- betonowych
Minął termin składania ofert
2011-03-10 14:59:18
Remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Stepnica
Minął termin składania ofert
2011-03-03 15:06:12
Przebudowa drogi w Kopicach- dz. nr 109, 182 i 172
Minął termin składania ofert
2011-03-02 10:19:23
Remont chodników w miejscowosci Bogusławie, Gmina Stepnica-etap I
Minął termin składania ofert
2011-02-28 10:29:31
Remont dwóch lokali przy ulicy Portowej 5 w Stepnicy, budowa wewnętrznej instalacji gazowej w dwóch lokalach wraz z przebudową instalacji dla trzech lokali mieszkalnych przy ulicy Portowej 5 w Stepnicy
Minął termin składania ofert
2011-02-17 10:20:59
Remont instalacji elektrycznej oraz remont i budowa instalacji telekomunikacyjnych w Zespole Szkolno- Przedszkolnym i Gimnazjum w Stepnicy- Etap II
Minął termin składania ofert
2011-02-14 10:08:08
Przebudowa drogi do przystani w Kopicach, Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej wraz z przepompownią ścieków, przyłączami wodociągowymi i wod-kan w Kopicach
Minął termin składania ofert
2011-01-14 12:58:01
Wymiana sieci wodociągowej przy ulicy Młynarskiej w Stepnicy
Minął termin składania ofert
2010-12-21 14:31:47
Dostawa i montaż urządzeń na istniejącym placu zabaw w miejscowości Stepnica
Minął termin składania ofert
2010-11-03 15:16:36
Wykonanie systemu telewizji dozorowanej dla potrzeb podglądu wydzielonych obszarów na terenie gminy Stepnica
Minął termin składania ofert
2010-10-27 09:01:21
Dostawa i montaż urządzeń na istniejącym placu zabaw w miejscowości Stepnica
Minął termin składania ofert
2010-10-22 13:44:43
Zaprojektowanie, dostawa i montaż masztów kratowych, usługa dostępu do internetu, dostawa sprzętu komputerowego, serwis sieci i sprzętu, szkolenie beneficjentów końcowych w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-Internet dla mieszkańców Gminy Stepnica
Minął termin składania ofert
2010-10-15 13:31:32
Wymiana sieci wodociągowej przy ulicy Młynarskiej w Stepnicy
Minął termin składania ofert
2010-09-02 12:30:42
Przebudowa ulicy Leśnej wraz z wymianą sieci wodociagowej w Racimierzu oraz przebudowa ulicy Podgórnej w Żarnowie wraz z wymianą sieci wodociągowej
Minął termin składania ofert
2010-09-02 10:32:36
Budowa świetlicy wiejskiej z biblioteką w miejscowosci Racimierz, Gmina Stepnica
Minął termin składania ofert
2010-08-26 12:15:09
Przebudowa ulicy Parkowej i Krótkiej wraz z budową sieci wodociągowej i kanalziacji sanitarnej w Stepnicy
Minął termin składania ofert
2010-08-25 08:23:32
Przebudowa chodnika w miejscowości Miłowo, Gmina Stepnica
Minął termin składania ofert
2010-08-24 13:01:39
Budowa 12 placów zabaw na terenie Gminy Stepnica
Minął termin składania ofert
2010-08-23 15:06:24
Wykonanie systemu telewizji dozorowanej dla potrzeb podglądu wydzielonych obszarów na terenie gminy Stepnica
Minął termin składania ofert
2010-08-23 13:09:08
Wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych do budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy
Minął termin składania ofert
2010-08-19 12:36:01
Zmiana kolorystyki elewacji oraz roboty termomodernizacyjne Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy, Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stepnicy oraz Sali Gimnastycznej w Racimierzu
Minął termin składania ofert
2010-08-19 10:03:41
Budowa boisk sportowych w miejscowosciach Stepnica, Stepniczka, Miłowo, Łąka i Czarnocin
Minął termin składania ofert
2010-08-18 14:50:10
Zakup środków dydaktycznych dla Gimnazjum im. Dywizjonu 303 w Stepnicy
Minął termin składania ofert
2010-07-28 14:32:59
Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego
Minął termin składania ofert
2010-07-28 12:42:51
Remont dwóch lokali przy ulicy Portowej 5 w Stepnicy
Minął termin składania ofert
2010-07-27 13:26:44
Remont wyciągu łodzi rybackich oraz remont umocnienia brzegu w Porcie Rybackim w Stepnicy
Minął termin składania ofert
2010-07-21 17:15:36
Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Racimierzu, gmina Stepnica w ramach programu Radosna Szkoła
Minął termin składania ofert
2010-07-09 10:10:24
Dostarczanie posiłków na dożywaianie uczniów do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Stepnicy, Gimnazjum w Stepnicy oraz Szkoły Podstawowej w Racimierzu
Minął termin składania ofert
2010-07-07 09:24:00
Wykonanie systemu telewizji dozorowanej dla potrzeb podglądu wydzielonych obszarów na terenie gminy Stepnica
Minął termin składania ofert
2010-06-25 14:44:26
Budowa budynku garażowego dwustanowiskowego w Stepnicy
Minął termin składania ofert
2010-06-18 11:53:04
Przewozy szkolne w ramach regularnej komunikacji zbiorowej w okresie od 1 września 2010 r. do 30 czewrca 2011 r. na terenie Gminy Stepnica
Minął termin składania ofert
2010-06-17 12:07:54
Zakup kostki typu POLBRUK, krawężników oraz obrzeży
Minął termin składania ofert
2010-06-17 11:48:46
Remont instalacji elektrycznej oraz remont i budowa instalacji telekomunikacyjnych w Zespole Szkolno- Przedszkolnym i Gimnazjum w Stepnicy
Minął termin składania ofert
2010-06-15 14:05:51
Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w Stepnicy
Minął termin składania ofert
2010-06-14 14:25:20
Odnowienie elewacji, docieplenie ścian i stropodachów budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego i Gimnazjum w Stepnicy
Minął termin składania ofert
2010-06-11 12:37:48
Przebudowa ulic: do osiedla w Czarnocinie, Wojska Polskiego i Łąkowej w Stepnicy, remont ulicy Polnej w Stepnicy"
Minął termin składania ofert
2010-06-11 10:03:35
Przebudowa kotłowni opalanej gazem na opalaną gazem i olejem opałowym wraz z budową magazynu paliwa w budynku Zespołu Szkolno ? Przedszkolnego w Gimnazjum w Stepnicy
Minął termin składania ofert
2010-06-09 15:11:28
Remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Stepnica
Minął termin składania ofert
2010-06-09 12:45:08
Budowa dwóch budynków gospodarczych wraz z instalacjami na terenie Portu Rybackiego w Stepnicy
Minął termin składania ofert
2010-06-09 11:13:51
Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Racimierzu, gmina Stepnica w ramach programu Radosna Szkoła
Minął termin składania ofert
2010-06-08 14:10:49
Utylizacja pokryć dachowych zawierających azbest w Gminie Stepnica 2010
Minął termin składania ofert
2010-05-31 11:14:27
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych w miejscowości Łąka, gmina Stepnica
Minął termin składania ofert
2010-05-18 15:02:56
1. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków, przepompowniami ścieków, lokalną oczyszczalnią ścieków i przyłączem wodociągowym w miejscowości Widzieńsko i Budzień
Minął termin składania ofert
2010-04-30 13:40:30
Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego
Minął termin składania ofert
2010-04-30 12:01:06
Budowa przyłącza kanalziacji sanitarnej i wodociągowej oraz remont placu targowego w Stepnicy
Minął termin składania ofert
2010-03-30 15:07:39
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla robót budowlanych- przebudowa dróg w Gminie Stepnica
Minął termin składania ofert
2010-03-18 15:26:41
Przebudowa ulicy Bocznej w Żarnowie -dojazd do gruntów rolnych
Minął termin składania ofert
2010-03-16 09:14:48
Przebudowa ulic na Osiedlu 40 Lecia PRL i Tęczowej w Stepnicy
Minął termin składania ofert
2010-03-15 11:24:46
Przebudowa i modernizacja plaży publicznej w Stepnicy oraz Rozbudowa i modernizacja przystani jachtowej na Kanale Młyńskim w Stepnicy
Minął termin składania ofert
2010-02-03 11:26:22
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla robót budowlanych polegających na: Przebudowie i modernizacji plaży publicznej w Stepnicy i Rozbudowie i modernizacji przystani jachtowej na Kanale Młyńskim w Stepnicy
Minął termin składania ofert
2010-02-01 16:13:06
Wykonanie prac planistycznych na potrzeby Gminy Stepnica
Minął termin składania ofert
2009-12-14 12:56:55
Budowa estrady plenerowej z zadaszeniem w Stepnicy, Remont harcówki przy Gminnym Ośrodku Kultury w Stepnicy
Minął termin składania ofert
2009-12-11 14:09:53
Opracowanie projektów budowlano- wykonawczych przebudowy ulic w gminie Stepnica
Minął termin składania ofert
2009-12-10 12:20:23
Budowa ulicy Antoniego Ludwiczaka i Mokrej w Stepnicy
Minął termin składania ofert
2009-12-04 11:35:30
Przewozy szkolne w ramach regularnej komunikacji zbiorowej w okresie od 4 stycznia 2010 r. do 25 czerwca 2010 r. na terenie Gminy Stepnica
Minął termin składania ofert
2009-12-03 13:54:36
Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z posesji należących do osób fizycznych i prawnych położonych na terenie Gminy Stepnica
Minął termin składania ofert
2009-10-08 15:20:14
Rozbudowa przystani jachtowej w Gąsierzynie
Minął termin składania ofert
2009-10-08 13:24:02
Zakup kostki typu POLBRUK, krawężników oraz obrzeży
Minął termin składania ofert
2009-09-17 08:30:21
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarnocin, Kopice i Stepnica
Minął termin składania ofert
2009-09-16 09:02:54
Budowa ulicy Staropolskiej w miejscowości Łąka, gmina Stepnica
Minął termin składania ofert
2009-09-08 13:16:21
Zakup nowego samochodu służbowego typu furgon dla Urzędu Gminy w Stepnicy z przeznaczeniem dla Staży Gminnej
Minął termin składania ofert
2009-07-31 15:07:58
Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z posesji należących do osób fizycznych i prawnych położonych na terenie Gminy Stepnica
Minął termin składania ofert
2009-07-10 14:54:52
Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscowości Racimierz, Gmina Stepnica
Minął termin składania ofert
2009-06-23 13:09:38
Budowa ulicy Władysława Jagiełły w Stepnicy wraz z kanalizacją deszczową i budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu 40 Lecia PRL w Stepnicy
Minął termin składania ofert
2009-06-18 12:47:47
Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z posesji należących do osób fizycznych i prawnych położonych na terenie Gminy Stepnica
Minął termin składania ofert
2009-06-16 13:35:42
Rozbiórka istniejącej dobudowy do budynku Szkoły Podstawowej, adaptacja części parteru budynku Szkoły z dobudową pomieszczeń dydaktycznych na cele Gimnazjum w miejscowości Stepnica ul. Krzywoustego 4
Minął termin składania ofert
2009-06-10 15:03:26
Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń po byłej kuchni szkolnej na 4 samodzielne lokale mieszkalne w Stepnicy przy ul. Krzywoustego 4
Minął termin składania ofert
2009-06-10 13:42:46
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania-Przystań jachtowa Kanał Młyński w Stepnicy
Minął termin składania ofert
2009-02-25 12:43:04
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Jarszewko, Gmina Stepnica
Minął termin składania ofert
2008-11-04 13:19:26
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków przy ulicy Kościelnej w Żarnowie
Minął termin składania ofert
2008-07-18 13:11:59
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków przy ulicy Rybackiej w Stepnicy
Minął termin składania ofert
2008-07-16 13:36:23
Budowa ogólnodostępnych boisk sportowych w ramach Programu Moje boisko Orlik 2012 przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Stepnicy
Minął termin składania ofert
2008-06-27 16:20:04
Rozbudowa cmentarza komunalnego w Stepnicy- budowa muru oporowego po stronie zachodniej (na odcinakach od A do M) wraz z instalacją wodociągową
Minął termin składania ofert
2008-03-20 10:07:46
Rozbudowa cmentarza komunalnego w Stepnicy -budowa muru oporowego po stronie zachodniej (na odcinkach od A do M) wraz z instalacją wodociągową.
Minął termin składania ofert
2008-02-12 11:37:09
Modernizacja i remont portu rybackiego w Stepnicy-remont ogrodzenia oraz budowa instalacji sanitarnej zewnętrznej
Minął termin składania ofert
2007-09-27 08:52:11
Remont budynku głównego i wiaty z portiernią oraz remont nawierzchni placowych w Porcie Rybackim w Stepnicy
Minął termin składania ofert
2007-07-19 13:47:08
Zespół Szkolno- Przedszkolny w Stepnicy ogłasza przetarg nieograniczony na dożywianie uczniów
Minął termin składania ofert
2007-06-27 14:59:14
Podczyszczeniowe roboty czerpalne w porcie w Stepnicy
Minął termin składania ofert
2007-05-07 15:40:38
Zakup wózka widłowego
Minął termin składania ofert
2007-05-07 14:48:44
Remont portu rybackiego w Stepnicy
Minął termin składania ofert
2007-04-12 15:39:56
Rekonstrukcja ostrogi brzegowej
Minął termin składania ofert
2007-03-09 11:43:35
Zakup wytwornicy lodu
Minął termin składania ofert
2007-03-09 11:40:59
Wywóz nieczystości
Minął termin składania ofert
2007-03-05 10:58:56
Budowa ulicy Jana III Sobieskiego
Minął termin składania ofert
2007-02-06 14:16:08
Rekonstrukcja ostrogi
Minął termin składania ofert
2007-02-06 13:59:17
Pogłębienie portu
Minął termin składania ofert
2007-02-06 13:46:22
Budowa domu przedpogrzebowego w Żarnowie 2007 r.
Minął termin składania ofert
2007-01-31 15:59:00
Prace planistyczne
Minął termin składania ofert
2006-12-13 15:26:22
Ogłoszenie-przewozy szkolne
Minął termin składania ofert
2006-11-24 09:54:49
Ogłoszenie o przetargu - Gimnazjum
Minął termin składania ofert
2006-09-21 16:29:08
Ogłoszenie o przetargu - Dom przedpogrzebowy
Minął termin składania ofert
2006-09-21 16:28:44

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Redaktor BIP

Data wytworzenia:
26 cze 2003

Osoba dodająca informacje

Maciej Herman

Data publikacji:
26 cze 2003, godz. 18:49

Osoba aktualizująca informacje

Super Admin

Data aktualizacji:
27 maj 2022, godz. 10:53