Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Stepnica

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Tag: obwieszczenie


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na odwodnieniu gruntów upraw z terenu polderu "Stepnica I" 2022-05-24 15:14:59
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód,polegające na odwodnieniu gruntów i upraw z terenu polderu "Gąsierzyno" 2022-05-20 15:22:15
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego, informujące o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę inwestycji w zakresie terminalu, dla zadania: " Przebudowa i remont gazociągu DN 500 Goleniów - Police w rejonie Rezerwatu Olszanka i Roztoki Odrzańskiej - etap II". 2022-04-29 14:48:14
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zebraniu niezbędnych materiałów w sprawie zmiany decyzji nr 10/2021 znak: AOŚ.6733.9.4.2021.MS z dnia 5.11.2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo-pomiarowych na działkach oznaczonych nr 26, 125/8, 232/42, 74/20, 74/13 położonych w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica 2022-04-29 13:16:46
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji nr 5/2022 z dnia 23.03.2022r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi dojazdowej na działkach oznaczonych nr 33/2, 43, położonych w obrębie geodezyjnym Stepniczka, gmina Stepnica 2022-03-24 13:14:14
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego znak SKO/PG/450/4612/2021 z dn. 15.03.2022 r. 2022-03-24 11:54:39
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie znak SKO/PG/450/4612/2021 z dn. 15.03.2022 r. 2022-03-24 11:51:33
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji nr 4/2022 z dnia 17.03.2022r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej z rur PE 100 RC DN 100MM oraz sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC 200 na działce oznaczonej nr 68/1 położonych w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica. 2022-03-17 14:09:57
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu aktualizacji planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwo gazowe na terenie Gminy Stepnica 2022-03-04 13:52:39
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zebraniu niezbędnych materiałów w sprawie wydania decyzji o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi dojazdowej na działkach oznaczonych nr 33/2, 43, położonych w obrębie geodezyjnym Stepniczka, gmina Stepnica 2022-02-25 12:49:44
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji nr 3/2022 z dnia 17.02.2022r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi ? budowie ciągu pieszo-rowerowego wraz z budową przepustu na ul. Dworcowej na działkach oznaczonych nr 440/4, 441/7, 440/5, 441/8, 441/2, 466, 337, 438/9, 512/37, 512/33, 440/1, 439/5 położonych w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica 2022-02-18 13:10:23
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zebraniu niezbędnych materiałów w sprawie wydania decyzji o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej z rur PE 100 RC DN 100MM oraz sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC 200 na działce oznaczonej nr 68/1 położonych w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica 2022-02-15 13:39:48
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zebraniu niezbędnych materiałów w sprawie wydania decyzji o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi ? budowie ciągu pieszo-rowerowego wraz z budową przepustu na ul. Dworcowej na działkach oznaczonych nr 440/4, 441/7, 440/5, 441/8, 441/2, 466, 337, 438/9, 512/37, 512/33, 440/1, 439/5 położonych w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica 2022-02-02 14:45:38
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji nr 2/2022 z dnia 31.01.2022r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wykonaniu przejść dla płazów i małych ssaków w istniejącej ściance szczelnej na wale przeciwpowodziowym lewym nad Kanałem Żarnowskim w km 1+370-3+300, które ułatwią im migrację i dostęp do cieku wodnego znajdującego się za obwałowaniem na działkach oznaczonych nr 37/1, 26/2, położonych w obrębie 2022-02-01 12:26:02
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi dojazdowej na działkach oznaczonych nr 33/2, 43, położonych w obrębie geodezyjnym Stepniczka, gmina Stepnica 2022-01-28 14:27:51
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji nr 1/2022 z dnia 26.01.2022r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach oznaczonych nr 90/13, 111/4, 26/2 położonych w obrębie geodezyjnym Miłowo, gmina Stepnica 2022-01-26 12:06:37
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi ? budowie ciągu pieszo-rowerowego wraz z budową przepustu na ul. Dworcowej na działkach oznaczonych nr 440/4, 441/7, 440/5, 441/8, 441/2, 466, 337, 438/9, 512/37, 512/33, 440/1, 439/5 położonych w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica 2022-01-05 09:30:01
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej z rur PE 100 RC DN 100MM oraz sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC 200 na działce oznaczonej nr 68/1 położonych w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica 2022-01-03 13:52:55
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji nr 11/2021 z dnia 30.12.2021r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na działkach oznaczonych nr 470/8, 512/32, 512/27 i 512/40 położonych w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica 2021-12-30 12:24:01
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zebraniu niezbędnych materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji i inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na działkach oznaczonych nr 470/8, 512/32, 512/27 i 512/40 położonych w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica 2021-12-21 11:54:17
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wykonaniu przejść dla płazów i małych ssaków w istniejącej ściance szczelnej na wale przeciwpowodziowym lewym nad Kanałem Żarnowskim w km 1+370-3+300, które ułatwią im migrację i dostęp do cieku wodnego znajdującego się za obwałowaniem na działkach oznaczonych nr 37/1, 26/2, położonych w obrębie geodezyjnym C 2021-12-16 12:22:17
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach oznaczonych nr 90/13, 111/4, 26/2 położonych w obrębie geodezyjnym Miłowo, gmina Stepnica 2021-12-15 10:09:03
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na działkach oznaczonych nr 470/8, 512/32, 512/27 i 512/40 położonych w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica 2021-11-24 15:04:24
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji odszkodowawczej -dz. nr 671.7 (wydzielonej z dz. nr 671) obręb Racimierz 2021-11-16 21:13:52
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo-pomiarowych na działkach oznaczonych nr 26, 125/8, 232/42, 74/20, 74/13 położonych w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica 2021-11-05 14:06:41
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zebraniu niezbędnych materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji i inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo-pomiarowych na działkach oznaczonych nr 26, 125/8, 232/42, 74/20, 74/13 położonych w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica 2021-10-21 14:09:15
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dotyczące miejsc przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym oraz sposobie udostępniania informacji zawartych w książce ewidencji przez koła łowieckie. 2021-09-30 07:57:55
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo-pomiarowych na działkach oznaczonych nr 26, 125/8, 232/42, 74/20, 74/13 położonych w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica 2021-09-24 11:26:51
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 13 września 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok 2021-09-13 11:07:13
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 13 września 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok 2021-09-13 11:04:38
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w obrębie ewidencyjnym Stepnica-1 ? Miasto Stepnica ? w rejonie ulicy Bolesława Krzywoustego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2021-09-10 11:19:51
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (zmiana 10) 2021-09-10 11:18:39
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i budowie sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami na działkach oznaczonych nr 111/4, 21 położonych w obrębie geodezyjnym Miłowo, gmina Stepnica 2021-09-02 14:00:35
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na działkach oznaczonych nr 111/4, 92/14, 86 położonych w obrębie geodezyjnym Miłowo, gmina Stepnica 2021-09-02 13:59:18
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji ustalającej wysokość odszkodowania dz. nr 10.1 ob. Stepnica-1 2021-09-02 13:58:32
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji ochrony katodowej Jarszewko dla gazociągu wysokiego ciśnienia DN150 relacji Stepnica-Recław na działkach oznaczonych nr 58, 696/8 położonych w obrębie geodezyjnym Jarszewko, gmina Stepnica 2021-08-20 14:33:42
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn 40 PE, na działkach 667, 195/4 położonych w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica 2021-08-20 13:19:14
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, na części działek 37/2, 78, 42, położonych w obrębie geodezyjnym Racimierz, gmina Stepnica 2021-08-16 14:57:14
Zawiadomienie Wojewody Zachodniopomorskiego dot. wydania decyzji odszkodowawczej dz. nr 36/9 (wydzielonej z dz. 36/1) obręb Racimierz 2021-08-12 11:43:19
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zebraniu niezbędnych materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji i inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i budowie sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami na działkach oznaczonych nr 111/4, 21 położonych w obrębie geodezyjnym Miłowo, gmina Stepnica 2021-08-10 14:20:44
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zebraniu niezbędnych materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji i inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na działkach oznaczonych nr 111/4, 92/14, 86 położonych w obrębie geodezyjnym Miłowo, gmina Stepnica 2021-08-10 14:13:50
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zebraniu niezbędnych materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji i inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji ochrony katodowej Jarszewko dla gazociągu wysokiego ciśnienia DN150 relacji Stepnica-Recław na działkach oznaczonych nr 58, 696/8 położonych w obrębie geodezyjnym Jarszewko, gmina Stepnica 2021-08-04 11:54:50
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zebraniu niezbędnych materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji i inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn 40 PE, na działkach 667, 195/4 położonych w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica 2021-08-03 14:59:05
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zebraniu niezbędnych materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji i inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, na działkach 37/2, 78, 42 położonych w obrębie geodezyjnym Racimierz, gmina Stepnica 2021-08-03 14:41:33
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 lipca 2021 r. o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2021 roku 2021-07-26 11:24:33
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego , znak AP-4.747.2-8.2021.PM, informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn. " Przebudowa i remont gazociągu DN 500 Goleniów- Police w rejonie Rezerwatu Olszanka oraz Roztoki Odrzańskiej - etap II" 2021-07-26 10:57:48
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na działkach oznaczonych nr 111/4, 92/14, 86 położonych w obrębie geodezyjnym Miłowo, gmina Stepnica 2021-07-15 14:36:30
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i budowie sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami na działkach oznaczonych nr 111/4, 21 położonych w obrębie geodezyjnym Miłowo, gmina Stepnica 2021-07-15 14:35:01
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegające na budowie stacji ochrony katodowej Jarszewko dla gazociągu wysokiego ciśnienia DN150 relacji Stepnica-Recław na działkach oznaczonych nr 58, 696/8 położonych w obrębie geodezyjnym Jarszewko, gmina Stepnica 2021-07-06 14:48:26
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegające na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn 40 PE, na działkach 667, 195/4 położonych w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica 2021-07-06 14:47:21
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, na działkach 37/2, 78, 42 położonych w obrębie geodezyjnym Racimierz, gmina Stepnica 2021-07-06 14:46:24
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego, znak AP-4.747.2-3.2021.PM, informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.:"Przebudowa i remont gazociągu DN 500 Goleniów - Police w rejonie Rezerwatu Olszanka oraz Roztoki Odrzańskiej - etap II". 2021-07-06 08:28:41
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji nr 3/2021 z dnia 17.06.2021r. o ustaleniu lokalizacji i inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV o długości ok. 150 m oraz budowa słupków do poboru energii elektrycznej na działce oznaczonej nr ewid. 354 położonej w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica 2021-07-02 13:32:46
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zebraniu niezbędnych materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji i inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi, na części działki 68/1 położonych w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica 2021-06-28 14:19:03
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zebraniu niezbędnych materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji i inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV o długości ok. 150 m oraz budowa słupków do poboru energii elektrycznej na działce oznaczonej nr ewid. 354 położonej w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica 2021-06-08 10:46:06
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica wydaniu decyzji znak: AOŚ.6733.5.9.2020.2021.MS z dnia 2.06.2021r. w sprawie zmiany decyzji nr 6/2020 z dnia 14.10.2020r. zmienionej decyzją znak: AOŚ.6733.5.7.2020.2021.MS z dnia 9.02.2020r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie wraz z rozbudową sieci wodociągowej na dz. nr ewid. 337, 440 i 284 oraz rozbudowie i budowie sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr ewid. 337 i 440, położo 2021-06-02 12:42:30
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi, na części działki 68/1 położonych w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica 2021-05-25 13:14:17
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji nr 6/2020 z dnia 14.10.2020r. zmienionej decyzją znak: AOŚ.6733.5.7.2020.2021.MS z dnia 9.02.2020r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie wraz z rozbudową sieci wodociągowej na dz. nr ewid. 337, 440 i 284 oraz rozbudowie i budowie sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr ewid. 337 i 440, położonej w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmi 2021-05-14 13:34:54
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV o długości ok. 150 m oraz budowa słupków do poboru energii elektrycznej na działce oznaczonej nr ewid. 354 położonej w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica 2021-05-10 12:57:54
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji ustalającej wysokość odszkodowania dz. nr 509.3 (wydzielonej z dz. nr 509.1) obręb Racimierz 2021-05-06 12:30:43
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. wydania decyzji znak: AOŚ.6733.1.2.2021.MS nr 2/2021 znak z dnia 5.05.2021 r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z hydrantami i przyłączami o długości ok 14,5 mb oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami o długości ok. 170 mb, na działce nr ewid. 52, położonych w obrębie geodezyjnym Racimierz, gmina Stepnica 2021-05-06 09:47:11
Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu pozwoleń wodnoprawnych dla Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM. Znak: SZ.ZUZ.4.4210.52.2021.KKB 2021-04-30 12:15:25
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji odszkodowawczej -dz. nr 691,1 (wydzielonej z działki nr 691) obręb Racimierz 2021-04-14 11:25:58
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o zebraniu niezbędnych materiałów dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z hydrantami i przyłączami o długości ok 14,5 mb oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami o długości ok. 170 mb nr ewid. 52, położonych w obrębie geodezyjnym Racimierz, gmina Stepnica. 2021-04-12 11:47:59
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji odszkodowawczej dz. nr 493,3 (wydzielonej z dz. nr 493,2) obręb Racimierz 2021-04-06 13:36:05
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji odszkodowawczej dz. nr 489,5 (wydzielonej z dz. nr 489,4) obręb Racimierz 2021-04-06 13:16:53
Obwieszczenie dot. udziału społecznego z dnia 06.04.2021 r. 2021-04-06 08:25:39
Obwieszczenie dot. udziału społecznego z dnia 06.04.2021 r. 2021-04-06 08:24:29
Obwieszczenie Wojewody o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji ustalającej wysokość odszkodowania dz. nr 481,1 (wydz. z dz. nr 481) oraz 511,1 (wydz. z dz 511) obr. Racimierz 2021-04-02 13:36:02
Obwieszczenie Wojewody o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji ustalającej wysokość odszkodowania część 1,2 z udziału 451,1000 -dz. nr 310,1 (wydzielonej z dz. nr 310) obręb Racimierz 2021-04-02 12:43:03
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji ustalającej wysokość odszkodowania udział 281,1000 -dz. nr 310,1 (wydzielonej z dz. nr 310) obręb Racimierz 2021-04-02 12:25:25
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji ustalającej wysokość odszkodowania dz. nr 486,6 (wydzielonej z dz. nr 486,5) obręb Racimierz 2021-04-02 11:54:48
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji ustalającej wysokość odszkodowania dz. nr 309,1 (wydzielonej z dz. nr 309) obręb Racimierz 2021-04-02 11:40:18
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji ustalającej wysokość odszkodowania dz. nr 115,7 obręb Racimierz (wydzielonej z dz. nr 115,6) 2021-03-18 14:41:41
Powiadomienie stron postępowania o wydanej w dniu 16.03.2021 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 2021-03-16 13:34:28
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie z dnia 8 marca 2021 r. ZNAK: SZ.ZUZ.4.4210.52.2021.KKB o wszczęciu postępowania na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 2021-03-16 10:21:15
Obwieszczenie o wydaniu decyzji odszkodowawczej- dz. nr 693,3 (wydzielonej z dz. nr 693,1) obręb Racimierz 2021-03-12 09:52:18
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji ustalającej wysokość odszkodowania dz. nr 691.1 (wydzielonej z dz. nr 691) obręb Racimierz 2021-03-11 21:10:54
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji ustalającej wysokość odszkodowania -dz. nr 347.3 (wydzielonej z dz. nr 347.2) obręb Racimierz 2021-03-11 21:06:23
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o zebraniu całości materiału dowodowego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania dz. nr 27/29 (wydzielonej z dz. nr 27/12) obręb Miłowo 2021-03-08 13:25:35
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji ustalającej wysokość odszkodowania -dz. nr 489.5 (wydzielonej z działki nr 489.4) obręb Racimierz 2021-03-05 12:24:53
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji ustalającej wysokość odszkodowania -dz. nr 318.3 (wydzielonej z działki nr 318.2) obręb Racimierz 2021-03-05 12:24:13
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o zebraniu całości materiału dowodowego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania dz. nr 693/5 (wydzielonej z dz. nr 693/2) obręb Racimierz 2021-03-03 09:49:04
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o zebraniu całości materiału dowodowego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania dz. nr 64/1 (wydzielonej z dz. nr 64) obręb Miłowo 2021-03-03 09:39:54
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o zebraniu całości materiału dowodowego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania dz. nr 67/12 (wydzielonej z dz. nr 67/4) obręb Miłowo 2021-03-02 12:25:49
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego dot. możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji ustalającej wysokość odszkodowania - dz. nr 317/5 (wydzielonej z dz. nr 317/1) obręb Racimierz 2021-02-26 12:47:19
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego dot. możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji ustalającej wysokość odszkodowania 2021-02-15 13:47:16
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. wydania decyzji znak: AOŚ.6733.10.4.2020.2021.MS nr 1/2021 znak z dnia 15.02.2021 r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na na budowie sieci wodociągowej z rur PE na działce oznaczonej nr ewid. 30, 173/18, 173/19, 173/26 i 173/27, położonych w obrębie geodezyjnym Czarnocin, gmina Stepnica 2021-02-15 12:30:59
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. wydania decyzji znak: AOŚ.6733.5.7.2020.2021.MS zmieniającej decyzję nr 6/2020 znak AOŚ.6733.5.4.2020.MS z dnia 14.10.2020 r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie wraz z rozbudową sieci wodociągowej na dz. nr ewid. 337, 440 i 284 oraz rozbudowie i budowie sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr ewid. 337 i 440 położonych w obrębie geodezyjnym Stepnica-1. 2021-02-09 10:35:13
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji nr 6/2020 z dnia 14.10.2020r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie wraz z rozbudową sieci wodociągowej na dz. nr ewid. 337, 440 i 284 oraz rozbudowie i budowie sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr ewid. 337 i 440, położonej w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica 2021-01-19 09:18:30
Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 5/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: " Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo- koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka Miękowo- Rzęśnica- budowa obwodnicy Brzozowa w ciągu S3 oraz dostosowanie drogi krajowej nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Brzozowo - 2021-01-14 10:34:40
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej z rur PE na działce oznaczonej nr ewid. 30, 173/18, 173/19, 173/26 i 173/27, położonych w obrębie geodezyjnym Czarnocin, gmina Stepnica 2021-01-12 11:33:05
Obwieszczenie GUS ws. podatku leśnego 2020-12-18 20:07:29
Obwieszczenie GUS ws. podatku rolnego 2020-12-18 19:54:28
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie o wydaniu pozwoleń wodnoprwnych. 2020-12-09 14:44:27
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w zakresie średnic 110-90 mm o długości L= 160 m, budowie sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy 0,20 m o łącznej długości L= 110 m, budowie przepompowni ścieków sanitarnych wraz z rurociągiem tłocznym o średnicy 75 mm o łącznej długości L= 120 m, budowie złącza kablowego wraz z kablem zasilając 2020-11-30 11:01:52
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego AP-4.7820.208-8.2020.JR z dnia 03.11.2020 r., dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. " Rozbudowa przejścia przez m. Stepnica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 111" 2020-11-10 08:36:28
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zebraniu niezbędnych materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji i inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej o średnicy 110mm i długości do 160m wraz z przyłączami, budowie sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy 0,2m i długości do 110m, budowie przepompowni ścieków sanitarnych wraz z rurociągiem tłocznym o średnicy 90-63mm i długości do 120m, budowie złącza kablowego wr 2020-11-09 12:33:05
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dotyczące polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "Orzeł" w Świnoujściu w obwodzie łowieckim 59 i 112 na sezon 2020-2021. 2020-10-22 14:49:05
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia dn125PE na działce oznaczonej nr ewid. 125/4, położonej w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica 2020-10-21 11:08:28
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica w sprawie terminów polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Szarak w obwodzie łowieckim nr 114 w sezonie 2020/2021. 2020-10-19 14:34:26
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica w sprawie terminów polowań zbiorowych KŁ Moczary w obwodzie łowieckim nr 115 w sezonie 2020/2021 2020-10-14 15:24:39
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie wraz z rozbudową sieci wodociągowej na dz. nr ewid. 337, 440 i 284 oraz rozbudowie i budowie sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr ewid. 337 i 440 położonych w obrębie geodezyjnym Stepnica-1. 2020-10-14 11:44:02
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie znak: SZ.ZUZ.4.4210.205.4.2020.AP 2020-10-14 11:32:06
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej dn110PE i sieci kanalizacji sanitarnej PVC200 na działkach oznaczonych numerami 65 i 68/1 położonych w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica 2020-10-09 13:25:44
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zebraniu niezbędnych materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji i inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia dn125PE na działce oznaczonej nr ewid. 125/4, położonej w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica 2020-10-09 12:06:00
Obwieszczenie do Stron postępowania o wydanej w dniu 07.10.2020 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 2020-10-07 09:58:16
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zebraniu niezbędnych materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji i inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie sieci wodociągowej na dz. nr ewid. 337, 440 i 284 oraz sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr ewid. 337, 440 i 438/6, położonej w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica zmienionej w zakresie nazwy inwestycji i jej zakresu w nowym brzmieniu ?dla inwestycji polegającej na przebudowie w 2020-10-06 11:20:48
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia dn125PE na działce oznaczonej nr ewid. 125/4, położonej w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica 2020-09-21 14:48:39
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej o średnicy 110mm i długości do 160m wraz z przyłączami, budowie sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy 0,2m i długości do 110m, budowie przepompowni ścieków sanitarnych wraz z rurociągiem tłocznym o średnicy 90-63mm i długości do 120m, budowie złącza kablowego wraz z kablem zasilający 2020-09-21 14:08:45
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 18 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok 2020-09-18 15:15:06
Obwieszczenie do stron o wydanej w dniu 15.09.2020 r. decyzji 2020-09-15 14:40:20
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego znak AP-1.7820.198-19.2019.MM z dnia 07 września 2020 r. 2020-09-11 15:12:14
OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO znak AP-4.7820.207-9.2020.JR z dnia 04 września 2020 r. 2020-09-11 13:56:25
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zebraniu niezbędnych materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji i inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej dn110PE i sieci kanalizacji sanitarnej PVC200 na działkach oznaczonych numerami 65 i 68/1 położonych w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica 2020-09-09 13:45:11
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zebraniu niezbędnych materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji i inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie sieci wodociągowej na dz. nr ewid. 337, 440 i 284 oraz sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr ewid. 337, 440 i 438/6, położonej w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica 2020-09-03 13:52:12
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. wydnia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia o średnicy dn 125/90 mmPE na działce oznaczonej numerem 91/4, położonej w obrębie geodezyjnym Stepniczka, gmina Stepnica 2020-08-21 10:25:55
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej dn110PE i sieci kanalizacji sanitarnej PVC200 na działkach oznaczonych numerami 65 i 68/1 położonych w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica 2020-08-14 14:45:26
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie sieci wodociągowej na dz. nr ewid. 337, 440 i 284 oraz sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr ewid. 337, 440 i 438/6, położonej w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica 2020-08-11 11:03:58
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zebraniu niezbędnych materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji i inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia o średnicy dn 125/90 mmPE na działce oznaczonej numerem 91/4, położonej w obrębie geodezyjnym Stepniczka, gmina Stepnica 2020-08-10 14:39:05
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. wydnia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej z rur PE 100 RC DN 110 MM na działkach oznaczonych numerami 684/3, 365/56, 415/2, 416/2 położonych w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica 2020-08-10 14:18:16
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zebraniu niezbędnych materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji i inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej budowie sieci wodociągowej z rur PE 100 RC DN 110 MM na działkach oznaczonych numerami 684/3, 365/56, 415/2, 416/2 położonych w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica 2020-07-27 08:10:07
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia o średnicy dn 125/90 mmPE na działce oznaczonej numerem 91/4, położonej w obrębie geodezyjnym Stepniczka, gmina Stepnica 2020-07-16 12:24:47
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej z rur PE 100 RC DN 110 MM na działkach oznaczonych numerami 684/3, 365/56, 415/2, 416/2 położonych w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica 2020-06-24 12:51:35
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. wydnia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na działce oznaczonej numerem 82 położonej w obrębie geodezyjnym Stepniczka, gmina Stepnica 2020-06-15 12:27:55
Obwieszczenie PKW z dn. 12.06.2020 r. o kandydatach na Prezydenta RP w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 2020-06-15 11:15:44
OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO znak AP-4.7840.1.10-8.2020.PM z dnia 04.06.20 2020-06-10 13:51:26
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych na obszarze Gminy Stepnica w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 2020-06-07 12:57:12
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zebraniu niezbędnych materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji i inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na działce oznaczonej numerem 82 położonej w obrębie geodezyjnym Stepniczka, gmina Stepnica 2020-06-03 12:45:47
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji zmieniającej decyzję nr 5/2019 z dnia 15.05.2019r. znak AOŚ.6733.4.4.2019.MS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami do istniejących zabudowań mieszkalnych z rur PE 100 RC DN 160 MM o długości ok 6600 mb na działkach oznaczonych numerami ewid.: 26/2, 25, 6, 279/1, położonych w obr 2020-03-23 12:51:25
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na działkach oznaczonych numerami 74/13, 74/20, 232/42 położonych w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica 2020-02-25 14:07:13
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Goleniów znak WPNS.6220.27.2018.JC z dnia 16.01.2020 r. o prowadzeniu postępowania administracyjnego 2020-01-23 15:16:20
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Goleniów znak WPNS.6220.27.2018.JC z dnia 16.01.2020 r. 2020-01-23 15:14:47