Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Stepnica

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Konkursy


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 68/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2024 roku w Gminie Stepnica 2023-11-30 15:08:34
Zarządzenie Nr 25/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2021-03-22 10:01:14
Zarządzenie Nr 71/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 12 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Stepnica w 2019 r. 2019-09-12 15:26:01
Zarządzenie Nr 112/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Stepnica w 2019 r. 2018-12-19 13:36:16
Zarządzenie Nr 100/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na realizację zadań publicznych w Gminie Stepnica w 2019 r. 2018-11-26 13:39:15
Na podstawie art. 19a ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego złożoną przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Stepnickiej - Lakalna Organizacja Turystyczna ul. T. Kościuszki 4, 72-112 Stepnica. 2017-05-29 14:43:58
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 2017-04-28 15:14:36
Zarządzenie nr 25/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2017-04-19 11:46:34
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 2017-04-18 13:44:40
nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami 2015-07-20 19:39:46
konkurs 2012-05-08 14:01:37
Zarządzenie nr 30/2012 Wójta Gminy Stepnica w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie edukacji,oświaty i wychowania 2012-04-25 19:38:49
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011 2012-04-23 09:25:40
Zarządzenie nr 27/2012 w sprawie powołania komisji konkursowej i ustalenia regulaminu pracy komisji 2012-04-16 13:00:50
Ogłoszenie konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie edukacji, oświaty i wychowania 2012-03-16 20:22:06
Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2012-03-12 15:17:58
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2012-02-29 15:11:36
Przedłużenie terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert 2012-02-27 13:50:57
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego 2012-02-14 12:24:38
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2012-01-30 12:40:55
X OGÓLNOPOLSKI KONKURS BEZPIECZNE GOSPODARSTWO 2012-01-30 11:11:54
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2012-01-10 14:09:57
Przedłużenie terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert 2011-12-29 12:08:43
Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepłnosprawnych w 2012 r. 2011-12-14 12:21:43
Wzory ofert i sprawozdania na realizację zadań publicznych 2011-12-05 14:35:51
ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - (artykuł stracił ważność) 2011-12-01 15:29:21
Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2012 r. pn. "Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Stepnica do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Przybiernowie" 2011-11-18 16:35:01
Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze 2011-08-31 15:25:22
nabór na wolne stanowisko urzędnicze 2011-08-25 11:38:17
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze- referent ds. księgowości 1/2 etatu 2011-08-05 09:44:42
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze 2011-08-05 06:20:28
Zarządzenie Nr 25/2011 Wójta Gminy Stepnica z dnia 13 maja 2011 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działań na rzecz osób starszych 2011-05-13 12:52:42
Zarządzenie nr 24/2011 w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2011-05-10 08:30:32
Ogłoszenie konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie działań na rzecz osób starszych 2011-04-15 13:28:00
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zachowania kultury regionu 2011-04-04 14:49:57
Ogłoszenie konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu zachowania kultury regionu 2011-03-07 10:11:17
Zarządzenie Nr 6/2011 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert 2011-02-18 11:34:11
Zarządzenie Nr 5/2011 w sprawie powołania komisji konkursowej 2011-02-18 11:33:05
Zgłoszania kandydatów do prac w komisji konkursowej oceniającej oferty na realizację zadań publicznych 2011-01-28 08:21:42
Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych na 2011 r. 2010-12-23 20:47:53
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stepnicy ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stepnicy 2010-07-19 11:19:57
Wójt Gminy Stepnica ogłasza konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji w 2010 r. 2010-06-30 10:25:01
Konkurs archiwum wspomnień JP2 2010-06-14 10:23:51
Informacja o braku ofert na realizację zadania publicznego 2010-05-27 12:26:59
Protokół z dokonania otwarcia i oceny oferty złożonej na realizację zadania publicznego 2010-05-27 12:24:16
Wójt Gminy Stepnica ogłasza otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej 2010-04-26 14:10:03
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, emerytów i rencistów 2010-04-26 13:52:57
Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze 2010-04-14 15:56:54
Informacja o braku ofert na realizację zadania publicznego 2010-04-13 13:27:43
KONKURS NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 2010-03-29 15:04:31
Protokół z dokonania otwarcia i oceny ofert złożonych na realizację zadania publicznego w zakresie wsparcia realizacji zadania publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki. 2010-03-02 23:03:59
Wójt Gminy Stepnica ogłasza otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie realizacji zadania publicznych w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych emerytów i rencistów 2010-03-02 23:01:11
Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze 2010-02-25 17:31:46
KONKURS NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 2010-01-25 11:00:13
ogłoszenie konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki 2009-12-21 12:09:45
Konkurs na dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Stepnica do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Przybiernowie 2009-11-17 09:50:55
Protokół z dokonania otwarcia i oceny ofert złożonych na realizację zadania publicznego w zakresie wsparcie społecznych działań strażniczych i antykłusowniczych na rzece Gowienica 2009-10-27 15:04:06
Protokół z dokonania otwarcia i oceny ofert złożonych na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej, turystyki i sportu na terenie Gminy Stepnica 2009-10-27 15:01:19
Wójt Gminy ogłasza konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie działań strażniczych i antykłusowniczych na rzece Gowienica 2009-09-14 23:02:11
Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko Podinspektora ds. podatków, opłat i dochodów budżetu 2009-08-05 16:16:56
Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko Komendanta Straży Gminnej 2009-08-05 16:05:59
Wójt Gminy Stepnica ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Stepnicy 2009-07-26 20:34:43
WÓJT GMINY STEPNICA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO KOMENDANTA STRAŻY GMINNEJ W URZĘDZIE GMINY W STEPNICY 2009-07-26 19:56:29
Wójt Gminy Stepnica ogłasza otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki 2009-07-23 21:49:07
Informacja o wyniku naboru 2009-07-13 16:27:01
Wójt Gminy Stepnica ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze - księgowy jednostek organizacyjnych 2009-06-25 10:26:16
Protokół z przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze ? podinsp. ds. ewidencji ludności w Urzędzie Gminy w Stepnicy 2009-06-09 09:37:42
Informacja o wyniku konkursu 2009-06-09 09:35:46
Wójt Gminy Stepnica ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze 2009-05-27 11:15:13
Protokół oceny ofert z 22 04 2009 2009-04-27 10:17:33
Wójt Gminy Stepnica ogłasza otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki 2009-03-13 21:23:34
Protokół z przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze 2009-02-17 15:07:46
OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 2009-02-17 15:06:05
Protokół z dnia 28 stycznia 2009 r. z dokonania otwarcia i oceny ofert złożonych na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej, turystyki i sportu na terenie Gminy Stepnica 2009-02-17 14:42:41
Wójt Gminy Stepnica ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze 2009-01-23 14:05:02
Ogłoszenie konkurs na dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Stepnica do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Przybiernowie 2008-11-19 12:00:10
Protokół z naboru na wolne stanowisko insp. ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. 2008-06-30 15:12:24
Ogłoszenie konkursu na stanowisko inspektora ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Urzędzie Gminy w Stepnicy 2008-06-11 08:55:59
Ogłoszenie otwartego konkursu na stanowisko ds. obsługi sekretariatu i ewidencji działalności gospodarczej 2008-03-11 09:16:50
Wójt Gminy Stepnica ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie rewlizacji zadań publicznych 2008-03-05 11:43:05

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Redaktor BIP

Data wytworzenia:
26 cze 2003

Osoba dodająca informacje

Maciej Herman

Data publikacji:
26 cze 2003, godz. 18:49

Osoba aktualizująca informacje

Jakub Duszczak

Data aktualizacji:
26 cze 2003, godz. 18:49