Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Stepnica

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Tag: zarządzenie


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 40 /2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 26 maja 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Racimierzu 2022-05-26 13:14:20
Zarządzenie Nr 39/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Racimierzu 2022-05-24 13:51:46
Zarządzenie Nr F/12/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy 2022-05-18 15:06:15
Zarządzenie Nr 38/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie zbycia nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym 2022-05-18 09:53:03
Zarządzenie Nr F/14/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 2022-05-17 14:58:05
Zarządzenie Nr F/13/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r. 2022-05-17 14:52:15
Zarządzenie Nr 37/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących mienie gminne 2022-05-12 10:23:35
Zarządzenie Nr 36/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Stepnica z dotychczasowymi dzirżawcami 2022-05-12 10:20:58
Zarządzenie Nr F/1/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 04 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości dla ewidencji księgowej budżetu Gminy Stepnica oraz jednostki budżetowej Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy 2022-05-09 13:41:32
Zarządzenie Nr F/4/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości dla ewidencji księgowej budżetu Gminy Stepnica oraz jednostki budżetowej Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy 2022-05-09 13:31:54
Zarządzenie Nr F/11/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany w zarządzeniu nr F/4/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości dla ewidencji księgowej budżetu Gminy Stepnica oraz jednostki budżetowej Urząd Miasta i Gminy w Stepnicy 2022-05-09 13:05:43
Zarządzenie Nr 35/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej. 2022-05-05 14:38:53
Zarządzenie Nr 34/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 kwietnia 2022 zmieniające Zarządzenie Nr 42/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu i dzierżawy oraz opłat za udostępnianie nieruchomości stanowiących własność własność Gminy Stepnica 2022-05-04 09:20:30
Zarządzenie Nr 33/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Racimierzu 2022-04-29 13:18:07
Zarządzenie Nr 32/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 2022-04-28 14:53:33
Zarządzenie Nr 32/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 2022-04-28 14:51:53
Zarządzenie Nr 80/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy 2022-04-28 08:20:21
Zarządzenie Nr F/10/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r. 2022-04-22 13:43:19
Zarządzenie Nr F/8/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 2022-04-22 13:40:35
Zarządzenie Nr 31/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnych z dotychczasowymi dzierżawcami 2022-04-08 09:55:49
Zarządzenie Nr 30/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości na rzecz najemcy 2022-04-07 08:52:29
Zarządzenie nr 29/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2022-04-04 11:15:31
Zarządzenie Nr 28/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30.03.2022 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiącej mienie gminne do zbycia 2022-04-01 08:43:20
Zarządzenie Nr 27/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica, na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny 2022-03-24 12:41:55
Zarządzenie Nr 24/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy 2022-03-24 12:36:57
Zarządzenie Nr 26/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 22 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy 2022-03-22 11:49:16
Zarządzenie Nr 25/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy do prowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego Obywatelowi Ukrainy, a także do wydawania w tych sprawach decyzji. 2022-03-22 10:56:33
Zarządzenie Nr 23/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących mienie gminne 2022-03-11 10:49:59
Zarządzenie Nr F/7/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 2022-03-11 08:50:12
Zarządzenie Nr F/6/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 2022-03-11 08:48:33
Zarządzenie Nr F/5/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 2022-03-09 09:24:45
Zarządzenie Nr 22/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia Głównego Księgowego 2022-03-04 09:53:44
Zarządzenie Nr 21/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia księgowej 2022-03-04 09:51:58
Zarządzenie Nr 19/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia księgowej 2022-03-04 09:50:05
Zarządzenie Nr 18/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia księgowej 2022-03-04 09:48:22
Zarządzenie Nr 17/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia Inspektora ds. gospodarki mieszkaniowej 2022-03-04 09:46:39
Zarządzenie Nr 16/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia Podinspektora ds. księgowości podatkowej 2022-03-04 09:43:58
Zarządzenia Nr 20/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Usługi "Mobilny Urzędnik" w Urzędzie Miasta i Gminy Stepnica 2022-03-01 15:12:21
Zarządzenie Nr 15/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie powołania komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat powstałych w wyniku silnych wiatrów w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Stepnica 2022-03-01 07:43:47
Zarządzenie Nr 14/2022Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy 2022-02-28 11:47:24
Zarządzenie Nr F/3/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 2022-02-14 11:45:55
Zarządzenie Nr F/2/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu na podstawie Uchwały Nr XXIII/286/21 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stepnica na rok 2022 2022-02-14 11:41:49
Zarządzenie Nr F/1/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy na rok 2022 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na rok 2022 2022-02-14 11:33:04
Zarządzenie Nr 73/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Mundurowego Funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Stepnicy 2022-02-14 10:42:53
Zarządzenie Nr 76/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 21 grudnia 2021r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy 2022-02-14 10:24:26
Zarządzenie Nr F/47/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Stepnica do zaciągania zobowiązań 2022-02-04 15:23:19
Zarządzenie Nr F/45/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 2022-02-04 15:20:14
Zarządzenie Nr F/44/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zasad przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Stepnica dla samorządowych instytucji kultury 2022-02-04 14:53:03
Zarządzenie Nr F/43/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 2022-02-04 14:46:31
Zarządzenie Nr F/30/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 28 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 2022-02-04 14:32:26
Zarządzenie Nr 13/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 03 lutego 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku w Gminie Stepnica 2022-02-03 13:15:24
Zarządzenie Nr 13/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 03 lutego 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku w Gminie Stepnica 2022-02-03 13:14:06
Zarządzenie Nr 12/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Stepnica 2022-01-31 11:23:59
Zarządzenie Nr 11/2022 Burmistrza Miasta i gminy Stepnica z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stepnica 2022-01-27 14:08:10
Zarządzenie Nr 9/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Racimierzu 2022-01-27 14:03:34
Zarządzenie Nr 3/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie dodatku osłonowego 2022-01-24 12:31:34
Zarządzenie Nr 2/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie dodatku osłonowego 2022-01-24 12:23:18
Zarządzenie Nr 6/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli objętych dofinansowaniem w 2022 roku 2022-01-17 10:46:30
Zarządzenie Nr 5/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 12 stycznia 2022 w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu dokumentów zawierających informacje niejawne 2022-01-12 14:01:10
Zarządzenie Nr 4/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku w Gminie Stepnica 2022-01-10 12:15:51
Zarządzenie Nr 4/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku w Gminie Stepnica 2022-01-10 11:51:54
Zarządzenie Nr 1/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2022-01-03 14:41:42
Zarządzenie Nr F/42/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 2021-12-31 14:07:57
Zarządzenie Nr 84/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Stepnica w 2022 r. 2021-12-31 13:56:11
Zarządzenie Nr 84/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Stepnica w 2022 r. 2021-12-31 13:23:40
Zarządzenie Nr 83/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiących mienie gminne do zbycia i zamiany 2021-12-31 13:15:08
Zarządzenie Nr 82/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2022 roku w Gminie Stepnica 2021-12-30 13:35:46
Zarządzenie Nr 82/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2022 roku w Gminie Stepnica 2021-12-30 12:24:21
Zarządzenie Nr 81/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej ds. wyboru kandydata na wole stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy 2021-12-30 09:22:59
Zarządzenie Nr 79/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Stepnica 2021-12-27 13:24:19
Zarządzenie Nr 78/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej i ustalenia regulaminu pracy komisji 2021-12-27 13:18:05
Zarządzenie nr 77/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy lokalu użytkowego, z dotychczasowym dzierżawcą na okres kolejnych 3 lat, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności Agencji Banku PKO BP SA 2021-12-22 12:28:02
Zarządzenie Nr 75/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w roku 2022 dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy 2021-12-21 14:42:01
Zarządzenie Nr F/412021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w "Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021" 2021-12-21 14:36:56
Zarządzenie Nr F/38/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 2021-12-21 14:31:36
Zarządzenie Nr F/34/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 15 listopada 2021 r. 2021-12-21 14:26:54
Zarządzenie Nr 74/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy. 2021-12-21 14:01:19
Zarządzenie Nr 72/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej ? prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Stepnica w 2022 r. 2021-12-07 12:46:37
Zarządzenie Nr 72/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej ? prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Stepnica w 2022 r. 2021-12-07 12:45:04
Zarządzenie Nr 71/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2022 roku w Gminie Stepnica 2021-12-06 15:31:34
Zarządzenie Nr 71/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2022 roku w Gminie Stepnica 2021-12-06 15:29:36
Zarządzenie Nr 71/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2022 roku w Gminie Stepnica 2021-12-06 15:27:40
Zarządzenie Nr F/35/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 2021-12-06 15:19:10
Zarządzenie nr F/40/2021 Burmistrza Miasta i gminy Stepnica z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektu budżetu Gminy Stepnica na rok 2022 2021-12-01 15:26:51
Zarządzenie Nr 70/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 listopada 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu hali widowiskowo-sportowej, siłowni, sali fitness oraz cennika za korzystanie z hali 2021-11-30 12:07:47
Zarządzenie Nr 67/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ograniczeń wykonywania zadań przez Urząd Miasta i Gminy Stepnica w związku z wystąpieniem stanu epidemii 2021-11-30 12:04:23
Zarządzenie Nr F/39/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku Miasta i Gminy Stepnica za rok 2021 2021-11-30 11:25:50
Zarządzenie Nr F/37/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 2021-11-30 09:40:02
Zarządzenie Nr 69/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnej gruntowej oznaczonej numerem 240/8, położonej w obrębie Stepnica-1, miasto Stepnica na poprawę warunków zagospodarowania działki sąsiadującej 2021-11-29 13:20:44
Zarządzenie Nr 68/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości będących własnością Gminy Stepnica 2021-11-29 13:20:07
Zarządzenie Nr F/13/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmiany w zarządzeniu nr F/1/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 04 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości dla ewidencji księgowej budżetu Gminy Stepnica oraz jednostki budżetowej Urząd Miasta i Gminy w Stepnicy 2021-11-26 11:43:05
Zarządzenie Nr F/28a/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 24 września 2021 r. w sprawie zmian w polityce rachunkowości dla zadań realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 2021-11-26 11:39:01
Zarządzenie Nr F/31/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany w zarządzeniu nr F/1/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 04 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej zasady (polityki) rachunkowości dla ewidencji księgowej budżetu Gminy Stepnica oraz jednostki budżetowej Urząd Miasta i Gminy w Stepnicy 2021-11-26 11:36:07
Zarządzenie Nr F/22/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr F/1/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 04 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości dla ewidencji budżetu Gminy Stepnica oraz jednostki budżetowej Urządu Miasta i Gminy w Stepnicy. 2021-11-26 11:15:39
Zarządzenie Nr F/10/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 28 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości dla zadań realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 2021-11-26 11:05:47
Zarządzenie Nr F/18a/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w polityce rachunkowości dla zadań realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid - 19 2021-11-26 10:34:39
Zarządzenie Nr F/33/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 2021-11-19 09:34:44
Zarządzenie Nr 66/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie przetargu nieograniczonego 2021-11-18 14:25:43
Zarządzenie Nr 65/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych, będących własnością Gminy Stepnica, z przeznaczeniem na działki ogrodowe 2021-11-18 13:09:11
Zarządzenie Nr F/32/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 14 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 2021-11-09 12:04:07
Zarządzenie Nr 63/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie powołania Komisji Społecznej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 2021-11-05 10:23:17
Zarządzenie nr 62/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 października 2021 r. w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku na terenie gminy Stepnica 2021-10-29 14:36:43
Zarządzenie Nr 61/2021 r. Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 26 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania urzędowej nazwy miejscowości Łąka 2021-10-27 15:11:43
Zarządzenie Nr 61/2021 r. Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 26 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania urzędowej nazwy miejscowości Łąka 2021-10-26 14:06:47
Zarządzenie Nr 60/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 19 października 2021 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej ds. wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy 2021-10-20 12:10:11
Zarządzenie Nr F/29/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 2021-10-18 15:18:12
Zarządzenie Nr F/28/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 24 września 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 2021-10-15 14:45:07
Zarządzenie Nr F/25/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 2021-10-15 14:38:30
Zarządzenie Nr 59/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 8 października 2021 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej ds. wyboru kandydata na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Komendanta Straży Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy 2021-10-13 13:39:17
Zarządzenie Nr 58/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 4 października 2021 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżaw nieruchomości gminnych z dotychczasowymi dzierżawcami w trybie bezprzetargowym 2021-10-04 13:27:25
Zarządzenie Nr F/27/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 16 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 2021-09-30 10:51:43
Zarządzenie Nr F/26/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 16 września 2021 r. w sprawie zmian w "Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021" 2021-09-30 10:49:41
Zarządzenie nr 57/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 13 września 2021 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Racimierzu 2021-09-13 11:39:44
Zarządzenie Nr 56/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 13 września 2021 r. w sprawie odwołania z pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Racimierzu 2021-09-13 11:36:21
Zarządzenie Nr F/24/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 2 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 2021-09-01 09:23:31
Zarządzenie Nr 55/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Racimierzu 2021-08-30 12:48:11
Zarządzenie Nr 54/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 27 sierpnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Pełnomocnika Burmistrza ds. szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz utworzenia telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach 2021-08-27 13:20:00
Zarządzenie Nr F/23/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok 2021-08-03 08:00:18
Zarządzenie Nr 52/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 2 sierpnia 2021 r. w sprawie Regulaminu udzielania wsparcia na wymianę kotłów i pieców w związku z dofinansowaniem projektu Termomodernizacja budynków jednorodzinnych na terenie Gminy Stepnica? 2021-08-02 15:00:26
Zarządzenie Nr F/21/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 2021-07-27 12:17:05
Zarządzenie Nr F/20/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 2021-07-20 11:57:00
Zarządzenie Nr 51/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie upoważnienia skarbnika gminy do wykonywania obowiązków w zakresie rachunkowości 2021-07-20 11:07:41
Zarządzenie Nr 50/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na wybór realizatora/realizatorów programu polityki zdrowotnej dla mieszkańców Gminy Stepnica w 2021 r. pn. Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Stepnica w wieku 65 lat i więcej na lata 2018-2022. 2021-07-15 14:57:43
Zarządzenie Nr 50/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na wybór realizatora/realizatorów programu polityki zdrowotnej dla mieszkańców Gminy Stepnica w 2021 r. pn. Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Stepnica w wieku 65 lat i więcej na lata 2018-2022. 2021-07-15 14:53:16
Zarządzenie Nr F/19/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury 2021-07-13 11:12:40
Zarządzenie Nr F/18/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 2021-07-13 11:10:39
Zarządzenie Nr 49/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami: 250/11 obręb Stepnica-1, miasto Stepnica i 463/1 obręb Racimierz, gmina Stepnica 2021-07-07 14:07:29
Zarządzenie Nr 48/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia i zarządzania w ramach projektu "Region Dobrego Wsparcia" dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 7 Włączenie społeczne, Nazwa Działania: 7.6. Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, realizowanego przez Województwo Zachodniopomorskie w partne 2021-07-02 11:46:22
Zarządzenie Nr 47/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy i nieopłatnego użyczenia w trybie bezprzetargowym nieruchomości będących własnością Gminy Stepnica 2021-06-30 15:03:29
Zarządzenie Nr 46/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości gminnej na okres 10 lat, z przeznaczeniem na postawienie obiektu o charakterze oświatowym lub zdrowotno-rehabilitacyjnym, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2021-06-29 11:33:34
Zarządzenie Nr 45/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie przekształcenia tymczasowego pomieszczenia położonego w Stepnicy przy ul. Bolesława Krzywoustego 4a/4 na lokal komunalny wchodzący w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stepnica 2021-06-22 15:08:27
Zarządzenie Nr 43/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Stepnica 2021-06-22 15:04:45
Zarządzenie Nr 44/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Racimierzu 2021-06-22 14:01:26
Zarządzenia Nr F/17/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 2021-06-15 13:48:03
Zarządzenie Nr 42/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie regulaminu wypożyczania sprzętu pływającego i plażowego Gminy Stepnica 2021-06-14 14:47:45
Zarządzenie Nr 41/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Stepnica na lata 2021 - 2026 2021-06-14 12:14:11
Zarządzenie Nr 40/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie bezprzetargowym, części nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Stepnica 2021-06-08 14:25:12
Zarządzenie Nr 36/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy 2021-06-07 10:48:46
Zarządzenie Nr F/16/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie zmian budżecie gminy na 2021 rok 2021-05-31 08:49:11
Zarządzenie Nr F/15/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 4 maja 2021 r. w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Stepnica 2021-05-26 14:07:53
Zarządzenie Nr F/14/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 2021-05-26 14:02:46
Zarządzenie Nr 39/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości gminnej oznaczonej numerem 418/8 obręb Stepnica-1, miasto Stepnica, na okres 10 lat i 5 miesięcy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2021-05-26 13:50:40
Zarządzenie Nr 38/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości gminnej na okres 10 lat, z przeznaczeniem na postawienie obiektu na zimowanie jednostek pływających, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2021-05-25 13:56:37
Zarządzenie Nr 37/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 128/5, położonej w obrębie Kopice, gmina Stepnica 2021-05-25 13:56:01
Zarządzenie Nr 35/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie przeznaczenia do bezpłatnego użyczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie gminne 2021-05-05 13:07:36
Zarządzenie Nr F/12/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 2021-04-30 09:24:47
Zarządzenie Nr F/11/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 2021-04-30 09:21:53
Zarządzenie Nr 34/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w roku 2021 dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy 2021-04-26 12:48:41
Zarządzenie Nr 33/2021Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej w Urzędzie Miasta i Gminy Stepnica 2021-04-23 12:19:03
Zarządzenie Nr 32/2021Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Stepnica z dotychczasowymi dzierżawcami 2021-04-20 14:36:58
Zarządzenie Nr 31/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2021-04-16 13:09:21
Zarządzenie Nr 31/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2021-04-16 13:07:59
Zarządzenie Nr 28/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia pracy zdalnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy 2021-04-02 15:21:09
Zarządzenie Nr 30/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 01.04.2021 r. w sprawie przekształcenia na tymczasowe pomieszczenie lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stepnica położonego w Żarnowie , ul. Studencka 37/3 2021-04-02 08:27:01
Zarządzenie Nr 29/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym gminy Stepnica pod budowę myjni samochodowej w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat 2021-03-31 13:12:37
Zarządzenie Nr 27/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy. 2021-03-26 10:01:55
Zarządzenie Nr 26/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości lokalowej na rzecz najemcy 2021-03-24 14:01:21
Zarządzenie Nr 25/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2021-03-22 10:33:02
Zarządzenie Nr 25/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2021-03-22 10:01:14
Zarządzenie Nr 25/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2021-03-22 09:00:24
Zarządzenie Nr 24/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres 3 lat części nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie gminne, w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej 2021-03-18 13:06:20
Zarządzenie Nr F/8/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 26 lutego 2021 r., w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 2021-03-16 13:02:52
Zarządzenie Nr F/9/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 26 lutego 2021 r., w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r. 2021-03-16 12:56:43
Zarządzenie Nr 8/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Burmistrza ds. szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz utworzenia telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach 2021-03-03 10:50:43
Zarządzenie Nr 21/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 24 lutego 2021 r., w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy 2021-03-02 12:20:51
Zarządzenie Nr F/7/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 11 lutego 2021 r., w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 2021-03-01 09:19:08
Zarządzenie Nr 22/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnych z dotychczasowymi dzierżawcami 2021-02-26 13:10:25
Zarządzenie Nr 20/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 23 lutego 2021 r., w sprawie upoważnienie pracownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy do prowadzenia postępowań w sprawie wydawania zaświadczeń, o których mowa w art.411 ust.10g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 2021-02-24 12:38:59
Zarządzenie Nr 19/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 23 lutego 2021 r., w sprawie upoważnienie pracownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy do prowadzenia postępowań w sprawie wydawania zaświadczeń, o których mowa w art.411 ust. 10g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 2021-02-24 12:34:47
Zarządzenie Nr 18/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 23 lutego 2021 r., w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy do prowadzenia postępowań, w tym do wydawania zaświadczeń, o których mowa w art. 411 ust.10g z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 2021-02-24 12:29:36
Zarządzenie Nr 130/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 grudnia 2020 r., w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Stepnica do zaciągania zobowiązań 2021-02-24 11:52:41
Zarządzenie Nr 115/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 grudnia 2019 r., w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Stepnica do zaciągania zobowiązań 2021-02-24 11:47:10
Zarządzenie Nr F/6/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 stycznia 2021 r., w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. 2021-02-23 14:39:10
Zarządzenie Nr 17/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Stepnica na lata 2021-2023 2021-02-22 15:14:34
Zarządzenie nr 6/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 14 stycznia 2021 r., w sprawie Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy. 2021-02-22 09:53:29
Zarządzenie Nr 16/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 15 lutego 2021 r., w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stepnica. 2021-02-18 13:32:02
Zarządzenie Nr F/5/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 13 stycznia 2021 r., w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. 2021-02-16 14:33:29
Zarządzenie Nr 129/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 grudnia 2020 r., w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. 2021-02-16 14:31:45
Zarządzenie Nr 13/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 12 lutego 2021 r., w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy. 2021-02-16 08:11:06
Zarządzenie Nr 15/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy z dotychczasowym dzierżawca, w trybie bezprzetargowym cześć masztu antenowego w celu świadczenia usługi polegającej na dostępie do sieci Internet i transmisji danych 2021-02-15 15:02:01
Zarządzenie Nr 14/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie bezprzetargowym, części nieruchomości gruntowych, będących własnością Gminy Stepnica z przeznaczeniem na działki ogrodowe 2021-02-15 15:01:12
Zarządzenie nr 116/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 19 listopada 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy 2021-02-03 15:16:11
Zarządzenie Nr 12/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 stycznia 2021 r., zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia pracy zdalnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy. 2021-02-03 14:41:36
Zarządzenie Nr F/4/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 4 stycznia 2021 r., w sprawie zmiany plany finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. 2021-02-02 09:32:58
Zarządzenie Nr F/3/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 4 stycznia 2021 r., w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu na podstawie Uchwały Nr XVI/198/20 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stepnica na rok 2021. 2021-02-02 09:30:01
Zarządzenie Nr F/2/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy na rok 2021 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na rok 2021. 2021-02-02 09:24:48
Zarządzenie Nr 11/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wpierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku w Gminie Stepnica. 2021-01-29 15:08:33
Zarządzenie Nr 9/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku na terenie Gminy Stepnica. 2021-01-28 13:38:49
Zarządzenie Nr 102/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmiany w zarządzeniu nr 01/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 02 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości dla ewidencji księgowej budżetu Gminy Stepnica oraz jednostki budżetowej Urząd Miasta i Gminy w Stepnicy. 2021-01-28 12:41:27
Zarządzenie Nr 10/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Stepnica 2021-01-28 12:01:06
Zarządzenie nr 7/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 130 000 złotych 2021-01-15 08:34:43
Zarządzenie Nr 1/2021Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia pracy zdalnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy 2021-01-13 08:32:07
Regulamin Organizacyjny UMiG z września 2018 r. 2021-01-12 13:42:41
Zarządzenie Nr 5/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnej gruntowej oznaczonej numerem 759, położonej w obrębie Racimierz, gmina Stepnica na poprawę warunków zagospodarowania działki sąsiadującej 2021-01-08 11:49:54
Zarządzenie Nr 4/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku 2021-01-06 15:26:07
Zarządzenie nr 2/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 130 000 złotych - stracił moc 2021-01-04 12:58:49
Zarządzenie Nr 3/2021Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku w Gminie Stepnica 2021-01-04 12:44:15
Zarządzenie Nr 3/2021Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku w Gminie Stepnica 2021-01-04 12:38:29
Zarządzenie Nr 128/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2021 roku w Gminie Stepnica 2020-12-30 11:02:43
Zarządzenie Nr 127/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej ? prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Stepnica w 2021 r. 2020-12-30 11:01:29
Zarządzenie Nr 128/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2021 roku w Gminie Stepnica 2020-12-30 10:58:57
Zarządzenie Nr 127/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej ? prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Stepnica w 2021 r. 2020-12-30 10:57:00
Zarządzenie Nr 126/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 22 grudnia 2020 w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Stepnica 2020-12-23 09:55:54
Zarządzenie Nr 125/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 22 grudnia 2020 w sprawie powołania komisji konkursowej i ustalenia regulaminu pracy komisji 2020-12-23 09:52:04
Zarządzenie Nr 122/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym gminy Stepnica pod budowę myjni samochodowej na okres 10 lat, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2020-12-10 14:15:32
Zarządzenie Nr 121/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnych z dotychczasowymi dzierżawcami, w trybie bezprzetargowym 2020-12-03 10:15:12
Zarządzenie Nr 119/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2021 roku w Gminie Stepnica 2020-11-30 13:34:19
Zarządzenie Nr 118/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Stepnica w 2021 r. 2020-11-30 13:33:07
Zarządzenie Nr 119/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2021 roku w Gminie Stepnica 2020-11-30 13:29:30
Zarządzenie Nr 118/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Stepnica w 2021 r. 2020-11-30 13:26:25
Zarządzenie Nr 117/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 26 listopada 2020 r., w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektu budżetu Gminy Stepnica na rok 2021. 2020-11-27 08:52:36
Zarządzenie Nr 109/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 października 2020 r., w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. 2020-11-27 08:50:17
Zarządzenie Nr 106/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 12 października 2020 r.,w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. 2020-11-27 08:48:19
Zarządzenie Nr 116/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 19 listopada 2020 r., zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy Stepnica. 2020-11-20 19:38:48
Zarządzenie Nr 115/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 16 listopada 2020 r., w sprawie powołania komisji przetargowej. 2020-11-16 15:09:13
Zarządzenie Nr 112/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 4 listopada 2020 r., w sprawie zmiany siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy. 2020-11-13 09:35:04
Zarządzenie Nr 113/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 46, położonej w obrębie Piaski Małe, gmina Stepnica 2020-11-12 14:05:58
Zarządzenie Nr 111/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 43/19, położonej w obrębie Kopice, gmina Stepnica 2020-11-04 20:23:20
Zarządzenie Nr 110/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 04 listopada 2020 r., w sprawie powołania komisji przetargowej. 2020-11-04 11:45:03
Zarządzenie Nr 101/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 września 2020 r., w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. 2020-10-22 09:46:34
Zarządzenie Nr 100/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 września 2020 roku, w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stepnica na lata 2020-2023. 2020-10-22 09:42:33
Zarządzenie Nr 99/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 września 2020 r., w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. 2020-10-22 09:37:58
Zarządzenie Nr 105/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 9 października 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy. 2020-10-09 14:51:20
Zarządzenie Nr 96/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 17 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. 2020-10-08 12:42:28
Zarządzenie Nr 104/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 7 października 2020 r. w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. 2020-10-08 12:13:43
Zarządzenie Nr 103/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 7 października 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy. 2020-10-08 12:09:58
Zarządzenie Nr 92/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. 2020-09-28 12:06:32
Zarządzenie Nr 97/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 25 września 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości gminnej na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym, z przeznaczeniem na działalność rolniczą. 2020-09-25 13:54:13
Zarządzenie Nr 95/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 11 września 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego garażu przy ul. Tęczowej 3 w Stepnicy 2020-09-11 12:35:19
Zarządzenie Nr 94/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 11 września 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Stepnica przeznaczonych na działki ogrodowe 2020-09-11 12:34:01
Zarządzenie Nr 93/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 8 września 2020 r. w sprawie ustalenia procedur kontroli zarządczej 2020-09-08 11:49:37
Zarządzenie nr 91/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania członka komisji przetargowej 2020-08-31 08:50:18
Zarządzenie nr 89/2020 Burmistrza miasta i Gminy Stepnica z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy. 2020-08-20 07:44:18
Zarządzenie nr 74/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 02 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. 2020-08-18 13:37:14
Zarządzenie nr 70/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w zarządzeniu nr 01/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 02 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości dla ewidencji księgowej budżetu Gminy Stepnica oraz jednostki budżetowej Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy. 2020-08-18 11:54:06
Zarządzenie nr 83/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. 2020-08-18 11:37:04
Zarządzenie nr 78/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. 2020-08-18 11:34:33
Zarządzenie nr 68/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 25 czerwca 2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. 2020-08-18 10:19:52
Zarządzenie nr 88/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej mienia znajdującego się w warsztacie Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy 2020-08-11 13:00:11
Zarządzenie nr 69/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. 2020-08-11 10:15:16
Zarządzenie nr 35/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stepnicy. 2020-08-11 09:52:54
Zarządzenie nr 39/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy 2020-08-11 09:47:46
Zarządzenie nr 23/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok 2020-08-11 09:44:19
Zarządzenie nr 86/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Stepnicy w sprawie Statutu Gminy Stepnica 2020-08-11 09:04:59
Zarządzenie Nr 87/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na wybór realizatora/realizatorów programu polityki zdrowotnej dla mieszkańców Gminy Stepnica w 2020 r. pn. Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Stepnica w wieku 65 lat i więcej na lata 2018-2022 2020-08-10 12:08:02
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie Statutu Gminy Stepnicy 2020-07-31 21:56:00
Zarządzenie nr 84/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Stepnicy. 2020-07-31 14:22:02
Zarządzenie nr 82/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy. 2020-07-31 14:11:16
Zarządzenie nr 81/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Stepnicy. 2020-07-31 14:04:11
Zarządzenie nr 85/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Stepnicy. 2020-07-31 13:45:44
Zarządzenie nr 80/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady uczestnictwa oraz proces rekrutacji do projektu pn. ,, Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego" realizowanego przez Gminę Stepnica realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020 Osi Priorytetowej nr III. Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1:Działania s 2020-07-22 13:55:08
Zarządzenie nr 76/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 09 lipca 2020 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Widzieńsko 2020-07-16 10:33:25
Zarządzenie nr 59/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok 2020-07-16 10:02:48
Zarządzenie nr 77/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stepnica na lata 2020-2023 2020-07-16 09:57:27
Zarządzenie Nr 79/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości będących własnością Gminy Stepnica, w celu zamontowania urządzeń telekomunikacyjnych dla należytego świadczenia usługi polegającej na dostępie do sieci Internet i transmisji danych. 2020-07-15 13:51:22
Zarządzenie nr 75/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżąwy części nieruchomości będącej własnością Gminy Stepnica w trybie bezprzetargowym 2020-07-07 14:33:07
Zarządzenie Nr 73/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Stepnica z przeznaczeniem na działki ogrodowe 2020-07-02 13:44:52
Zarządzenie nr 71/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia planu wspomagania placówek oświatowych Gminy Stepnica w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów 2020-06-30 15:02:57
Zarządzenie nr 72/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej mienie gminne, oznaczonej numerem 240/21, położonej w obrębie Stepnica-1, miasto Stepnica, na poprawę warunków zagospodarowania działki sąsiadującej 2020-06-30 13:37:39
Zarządzenie Nr 67/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 23 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia za lokale komunalne osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej w formie odpracowania należności na rzecz Gminy Stepnica 2020-06-25 11:36:03
Zarządzenie Nr 66/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy 2020-06-25 11:31:39
Zarządzenie Nr 65/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli w celu ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w Gminie Stepnica w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020-06-17 14:40:50
Zarządzenie Nr 64/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie regulaminu wypożyczania sprzętu pływającego i plażowego Gminy Stepnica 2020-06-17 14:36:57
Zarządzenie Nr 62/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnia z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku. 2020-06-08 12:44:02
Zarządzenie Nr 61/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy 2020-06-05 09:14:30
Zarządzenie Nr 47/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczń Socjalnych 2020-04-08 12:04:46
Zarządzenie Nr 43/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej przystań żeglarską na Kanale Młyńskim w Stepnicy 2020-04-01 08:58:33
Zarządzenie Nr 42/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Czarnocin, będących własnością Gminy Stepnica na rzecz dotychczasowych dzierżawców 2020-04-01 08:58:01
Zarządzenie Nr 37/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Stepnica 2020-03-30 10:04:52
Zarządzenie Nr 60/2013 Wójta Gminy Stepnica z dnia 2 września 2013 r. w sprawie zmiany dokumentacji opisującej zasady (polityki) rachunkowości dla ewidencji księgowej budżetu Gminy Stepnica oraz jednostki budżetowej Urząd Gminy Stepnica 2020-03-06 12:01:59
Zarządzenie nr 25/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy 2020-03-05 14:15:44
Zarządzenie nr 24/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie zmiany w załączniku nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stepnicy. 2020-03-04 13:10:14
Zarządzenie Nr 22/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiące własność Gminy Stepnica, działka numer 129 i część 130, obręb Stepnica-1 2020-02-27 13:19:57
Zarządzenie Nr 17/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im Konstantego Maciejewicza w Stepnicy 2020-02-12 14:20:39
Zarządzenie Nr 5/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Stepnica w 2020 r. 2020-01-16 11:39:11
Zarządzenie Nr 110/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2019 rok 2019-12-31 13:32:23
Zarządzenie Nr 106/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Stepnica. 2019-12-13 14:49:50
Zarządzenie Nr 104/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie przetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stepnica, w celu prowadzenia przystani jachtowej 2019-12-04 13:50:32
Zarządzenie Nr 96/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2020 roku w Gminie Stepnica 2019-11-22 12:37:30
Zarządzenie Nr 91/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie przeznaczenia do bezpłatnego użyczenia świetlicę wiejską w miejscowości Łąka 2019-11-15 11:27:03
Zarządzenie Nr 90/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżaw nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Stepnica z dotychczasowymi dzierżawcami 2019-11-15 11:26:32
Zarządzenie Nr 88/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Stepnica z dotychczasowym dzierżawcą w trybie bezprzetargowym 2019-11-08 13:10:13
Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Maista i Gminy Stepnica 2019-10-03 08:21:59
Zarządzenie Nr 78/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 2 października 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnej pod plac składowy 2019-10-02 09:59:17
Zarządzenie Nr 71/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 12 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Stepnica w 2019 r. 2019-09-12 15:26:01
Zarządzenie nr 67/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 2 września 2019 r. w sprawie zmiany składu członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Stepnica 2019-09-02 15:25:09
Zarządzenie Nr 65/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie przekształcenia na tymczasowe pomieszczenie lokalu socjalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stepnica położonego w Stepnicy przy ul. Bolesława Krzywoustego 4a/4 2019-08-27 08:03:15
Zarządzenie Nr 64/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Stepnica 2019-08-27 07:57:17
Zarządzenie Nr 63/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Stepnica 2019-08-27 07:55:55
Zarządzenie Nr 54/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019 rok 2019-08-07 14:51:01
Zarządzenie Nr 59/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 5 sierpnia 2019r. w sprawie upoważnienia Kierownika Pomocy Społecznej w Stepnicy do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji i przekazywania informacji. 2019-08-07 14:40:27
Zarządzenie Nr 58/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2019-08-06 08:36:02
Zarządzenie Nr 57/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących mienie gminne, na poprawę warunków zagospodarowania działek sąsiadujących 2019-08-05 14:39:19
Zarzadzenie Nr 52/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 1 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy. 2019-07-24 09:00:14
Zarządzenie Nr 51/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, i przekazywania informacji. 2019-07-24 08:56:06
Zarządzenie nr 47/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. 2019-07-10 09:54:37
Zarządzenie Nr 53/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżaw nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Stepnica z dotychczasowymi dzierżawcami, w trybie bezprzetargowym 2019-07-03 13:38:48
Zarządzenie nr 48/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury 2019-07-02 07:59:05
Zarządzenie nr 44/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zian w budżecie gminy na 2019 rok 2019-07-02 07:56:45
Zarządzenie Nr 43/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości gminnych, z dotychczasowym dzierżawcą w celu prowadzenia działalności gospodarczej gastronomicznej 2019-05-14 09:47:57
Zarządzenie nr 41/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli w celu ochorny lokali obowodowych komisji wyborczych w gminie Stepnica w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 . 2019-05-13 14:32:10
Zarządzenie Nr 42/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu i dzierżawy oraz opłat za udostępnianie nieruchomości stanowiących własności Gminy Stepnica 2019-05-13 13:38:17
Zarządzenie Nr 38/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 2019-04-26 09:15:02
Zarządzenienr 22/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 03.04.2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres kolejnych 3 lat nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie gminne, w trybie bezprzetargowym 2019-04-03 14:04:31
Zarządzenie Nr 24/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części budynku będącej wypożyczalnią sprzętu plażowego i pływającego do rekreacji indywidualnej będącej własnością gminy Stepnica 2019-04-03 14:00:21
Zarządzenie Nr 20/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na wspieranie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dzinnego 2019-04-02 10:28:27
Zarządzenie Nr 19/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących mienie gminne na poprawę warunków zagospodarowania działek sąsiadujących 2019-04-01 13:25:51
Zarządzenie Nr 18/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących mienie gminne 2019-04-01 13:24:52
Obwieszczenie GKW w Stepnicy z dnia 8 marca 2019 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Miejskiej w Stepnicy bez głosowania w okręgu wyborczym nr 13 2019-03-08 10:51:43
Obwieszczenie GKW w Stepnicy z dnia 8 marca 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Stepnicy zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2019 r. 2019-03-08 10:34:54
Zarządzenie nr 12/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 21 lutego w sprawie powołania komisji konkursowej ds.wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w UMiG w Stepnicy 2019-02-22 10:14:18
Zarządzenie nr 11/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 21 lutego w sprawie powołania komisji konkursowej ds.wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w UMiG w Stepnicy 2019-02-22 10:11:41
Zarządzenie nr 123/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica 2018-12-31 13:26:35
Zarządzenie Nr 99/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnych pod ogródki działkowe i na polepszenie zagospodarowania 2018-11-21 08:58:47
Zarządzenie Nr 73/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia zastępczych miejsc szpitalnych , stanowiących uzupełnienie łóżkowej bazy szpitalnej w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny 2018-08-21 14:53:34
Zarządzenie nr 57/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnej na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym 2018-06-13 13:14:31
Zarządzenie nr 54/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie przedłuzenia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej, z dotychczasowym dzierżawcą, w trybie bezprzetargowym 2018-06-08 11:09:50
Zarządzenie Nr 53/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie powołania inspektora ochrony danych osobowych j 2018-06-07 14:58:55
Zarządzenie nr 50/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnej na okres 10 lat, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2018-05-30 10:20:48
Zarządzenie nr 48/2018 Burmikstrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gminych. 2018-05-24 14:50:09
Zarządzenie nr 45/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy niercuhomości gminnej na okres 10 lat, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2018-05-16 11:38:12
Zarządzenie nr 44/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy niercuhomości gminnych na okres 3 lat, w trybie bezprzetargowym 2018-05-16 11:37:04
Zarządzenie nr 42/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości gminnej na okres 3 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2018-04-27 11:00:34
Zarządzenie nr 35/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do użyczenia na okres 3 lat nieruchomości gminnych 2018-04-13 14:07:47
Zarządzenie Nr 36/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnych na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym 2018-04-13 13:44:24
Zarządzenie nr 32/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie przeznaczeia do dzierżawy nieruchomości gminnej na okres 10 lat w trybie przetargowym 2018-04-04 15:00:31
Zarządzenie nr 21/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 28.03.2018 r. w sprawie przekwalifikowania w mieszkaniowym zasobie gminy lokalu komunalnego na lokal socjalny 2018-03-28 13:53:19
Zarządzenie nr 17/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do użyczenia na okres 3 lat lokalu stanowiącego mienie gminne. 2018-03-16 12:15:39
Zarządzenie nr 16/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnych w trybie bezprzetargowym 2018-03-16 08:56:12
Zarządzenie Nr 15/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieuchomości gminnej na okres 3 lat, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2018-03-13 14:23:37
Zarządzenie Nr 11/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnych w trybie bezprzetargowym 2018-02-20 12:28:41
Zarządzenie Nr 10/2018 Burmistrza Miasta i Gminy stepnica z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnych, z dotychczasowymi dzierżawcami w trybie bezprzetargowym 2018-02-09 12:30:31
Zarządzenie Nr 9/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżaw nieruchomości lokalowych, użytkowych będących własnością Gminy Stepnica z dotychczasowym dzierżawcą w trybie bezprzetargowym 2018-02-09 12:22:53
Zarządzenie Nr 6/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nierucgomości Gminy Stepnica 2018-01-25 14:23:29
Zarządzenie Nr 1/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie powołania gminnego pełnomocnika do spraw konsultacji społecznych 2018-01-02 12:27:02
Zarządzenie Nr 106/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniajace Zarządzenie nr 100/2017 Burmiastrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżaw nieruchomości gminnych, z dotychczasowymi dzierżawcamii 2017-12-19 15:30:34
Zarządzenie Nr 57/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 1 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-10-02 13:19:58
Zarządzenie Nr 60/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 20 września 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy 2017-09-22 13:31:06
Zarządzenie Nr 53/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-09-08 14:01:02
Zarządzenie Nr 58/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 4 września 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości stanowiącej mienie gminne. 2017-09-04 14:01:05
Zarządzenie Nr 54/2017 Burmistrza Miasta i Gminy stepnica z dnia 29 sierpnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwenteryzacji zdawczo-odbiorczej na hali widowiskowo-sportowej w Stepnicy 2017-08-31 14:51:13
Zarządzenie Nr 55/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego w Gminie Stepnica 2017-08-31 07:52:00
Zarządzenie Nr 49/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-08-30 08:16:38
Zarządzenie Nr 45/2017 Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwenteryzacji zdawczo-odbiorczej na hali widowiskowo - sportowej w Stepnicy 2017-08-23 10:08:15
Zarządzenie Nr 50/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości lokalowej stanowiącej mienie gminne 2017-08-10 14:39:10
Zarządzenie Nr 11/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości dla ewidencji księgowej budżetu Gminy Stepnica oraz jednostki budżetowej Urząd Miasta i Gminy Stepnica 2017-08-03 15:29:22
Zarządzenie Nr 44/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-08-03 15:26:20
Zarządzenie Nr 129/2015 Wójta gminy Stepnica z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany w dokumentacji opisującej przyjęte zasady(polityki) rachunkowości dla ewidencji księgowej budżetu Gminy Stepnica oraz jednostki budżetowej Urzędu Gminy Stepnica 2017-08-03 15:24:56
Zarządzenie Nr 48/2017 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego 2017-07-28 13:24:36
Zarządzenie nr 46/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy 2017-07-27 13:19:59
Zarządzenie Nr 42/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stepnica na lata 2017-2021 2017-07-14 13:16:03
Zarządzenie Nr 41/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-07-14 13:13:58
Zarządzenie Nr 37/2017 Burmistrza MIasta i Gminy Stepnica z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 2017-07-05 09:01:50
Zarządzenie Nr 36/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury 2017-07-05 09:00:26
Zarzędzenie nr 40/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy 2017-06-28 15:01:32
Zarządzenie 38/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 12.06.2017 r. w sprawie regulaminu wypożyczania sprzętu pływającego i plażowego Gminy Stepnica 2017-06-13 15:16:05
Zarządzenie nr 25/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2017-04-19 11:46:34
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 20 stycznia 2017 roku o okręgu wyborczym, jego granicy, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Stepnicy zarządzonych na dzień 2 kwietnia 2017 r 2017-01-21 08:29:46
Zarządzenie Nr 2/2017 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu ciężarowego 2017-01-09 08:59:50
Regulamin Organizacyjny z dnia 21 czerwca 2016 r. 2016-12-20 14:04:21
Zarządzenie nr 76/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2017 r. pn. ?Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Stepnica do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Przybiernowie? 2016-11-29 12:19:35
ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2017 r. pn. ?Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Stepnica do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Przybiernowie? 2016-11-28 14:32:42
Zarządzenie Nr 70/2016 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż zamiatarki spalinowej 2016-11-15 10:31:10
Zarządzenie Nr 69/2016 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu ciężarowego 2016-11-15 10:29:59
Zarządzenie Nr 8/2012 Wójta Gminy Stepnica z dnia 13 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości dla ewidencji księgowej budżetu gminy Stepnica oraz jednostki budżetowej Urząd Gminy Stepnica 2016-08-18 11:35:37
Zarządzenie nr 44/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2016-08-09 14:19:39
Zarządzenie nr 48/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica w sprawie przekwalifikowania w mieszkaniowym zasobie Gminy lokali mieszkalnych na lokale socjalne 2016-08-09 13:52:04
Zarządzenie nr 28 /2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 2016-06-27 10:33:37
Zarządzenie nr 30/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok 2016-06-27 10:05:56
Ogłoszenie konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2015-12-30 21:30:03
Zarządzenie Nr 120/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2016 r. pn. ?Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Stepnica do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Przybiernowie? 2015-12-30 13:25:15
Zarządzenie Nr 115/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej i ustalenia regulaminu pracy komisji 2015-12-02 12:53:33
Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego 2015-12-01 15:29:47
Zarządzenie nr 79/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2015-07-24 09:44:14
Zarządzenie Nr 70/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Stepnicy w zakresie inicjatywy lokalnej 2015-05-18 14:16:41
Zarządzenie nr 41/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2015-02-19 14:58:23
Zarządzenie nr 42/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie edukacji oświaty i wychowania 2015-02-19 14:57:33
Zarządzenie nr 43/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 2015-02-19 14:55:52
Zarządzenie nr 44/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności 2015-02-19 14:54:35
Zarządzenie nr 38/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2015-02-16 13:14:13
Ankieta do mapy aktywności 2015-01-26 09:30:50
Zarządzenie nr 28/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2015-01-21 12:32:13
Zarządzenie nr 27/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie edukacji, oświaty i wychowania 2015-01-21 12:30:04
Zarządzenie nr 10/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności 2015-01-20 12:21:41
Zarządzenie nr 9/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 2015-01-20 12:18:24
Zarządzenie nr 8/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2015-01-20 12:15:28
Zarządzenie nr 7/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2015-01-19 11:03:40
Zarządzenie nr 4/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2015-01-13 08:52:52
Zarządzenie nr 2/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2015-01-08 11:04:47
Zarządzenie nr 81/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2014-12-17 11:37:46
Zarządzenie nr 80/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2015 r. pn. \"Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Stepnica do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Przybiernowie\" 2014-12-12 11:54:38
Zarządzenie nr 74/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2015 r. pn. \"Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Stepnica do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Przybiernowie\" 2014-11-20 14:18:53
Zarządzenie nr 65/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica, dotyczące dzierżawy na okres 3 lat części działki niezabudowanej, przeznaczonej pod parking i miejsce stacjonowania jednostek pływających żeglarsko-sportowych 2014-09-15 11:34:09
Zarządzenie nr 61/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2014-08-21 10:14:47
Zarządzenie nr 51/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2014-07-25 13:29:59
Zarządzenie nr 48/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2014-07-09 08:49:49
Zarządzenie nr 43/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2014-06-30 10:16:25
Zarządzenie nr 38/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2014-06-16 11:58:46
Zarządzenie nr 36/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2014-06-04 09:30:50
Informacja o komitetach wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów na posłów w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r., w okręgu wyborczym nr 13 2014-05-04 21:25:16
Informacje na temat wyborów do Parlamentu Europejskiego 2014-05-04 21:19:30
Zarządzenie nr 25/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2014-04-23 12:34:40
Zarządzenie nr 24/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2014-04-22 09:02:19
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 15 kwietnia 2014 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego 2014-04-15 22:01:34
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 15 kwietnia 2014 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego 2014-04-15 21:49:12
Zarządzenie nr 14/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica w sprawie ogłoszenia konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2014-03-27 12:15:18
Zarządzenie nr 13/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2014-03-27 12:12:57
Obwieszczenie Strarosty Goleniowskiego z dnia 13 marca 2014 r. o obowiązku konserwacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych 2014-03-24 10:58:54
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego 2014-03-18 22:44:40
Obwieszczenie Burmistrza w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie plakatów wyborczych 2014-03-18 22:38:05
Postanowienie Prezydenta w sprawie zarządzenia wyborów 2014-03-12 22:24:59
Zarządzenie nr 12/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2014-03-11 11:14:01
Zarządzenie nr 10/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2014-03-06 12:08:12
Zarządzenie nr 5/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2014-02-07 09:37:58
Zarządzenie nr 4/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2014-02-06 13:06:46
Załącznik ZR-1A 2014-01-10 08:29:13
Załącznik ZL-1B 2014-01-07 11:55:55
Załącznik ZL-1A 2014-01-07 11:55:23
Deklaracja DL-1 2014-01-07 11:54:54
Załącznik DT-1A 2014-01-07 11:53:33
Deklaracja DT-1 2014-01-07 11:52:58
Załącznik ZN-1B 2014-01-07 11:51:12
Załącznik ZN-1A 2014-01-07 11:50:37
Deklaracja DN-1 2014-01-07 11:49:55
informacja IN-1 2014-01-07 11:45:57
Informacja IN-1 2014-01-07 11:42:33
załącznik ZR-1B 2014-01-07 11:41:33
deklaracja na podatek rolny DR-1 2014-01-07 11:40:05
zgłoszenie nabycia/utraty psa 2014-01-07 11:36:45
oświadczenie o niepodleganiu opłacie 2014-01-07 11:36:08
wniosek o zwrot podatku akcyzowego 2014-01-07 11:34:11
Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2010 2013-12-20 12:52:24
Zarządzenie nr 83/2013 Wójta Gminy Stepnica z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2014 r. 2013-12-18 09:58:48
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 2013-11-18 21:04:11
Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż sprzętu 2013-11-08 15:19:20
wniosek o zwrot podatku akcyzowego 2013-08-02 14:11:45
Komunikat w sprawie przeprowadzonych konsultacji społecznych 2013-07-31 15:10:48
Zarządzenie Nr 51/2013 Wójta Gminy Stepnica z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Miłowo 2013-07-23 12:56:10
Ogłoszenie konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2013-07-23 10:02:16
Konsultacje społeczne w przedmiocie projektu uchwały Rady Gminy Stepnica w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Stepnica na lata 2013 - 2015 2013-07-17 22:35:01
Konsultacje społeczne w przedmiocie projektu uchwały Rady Gminy Stepnica w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar 2013-07-17 22:32:25
Zarządzenie nr 49/13 Wójta Gmniny Stepnica z dnia 12.07.2013r., w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w gminie Stepnica w przedmiocie projektu uchwały Rady Gminy Stepnica w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wpierania Rodziny w Gminie Stepnica na lata 2013 - 2015 2013-07-17 14:55:02
Zarządzenie Nr 48/2013 Wójta Gminy Stepnica z dnia 12 lipca 2013r w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w gminie Stepnica w przedmiocie projektu uchwały Rady Gminy Stepnica w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar 2013-07-17 14:51:47
Wykaz radnych I kadencji Rady Gminy Stepnica (1990-1994) 2013-07-08 14:14:35
Wykaz radnych II kadencji Rady Gminy Stepnica (1994-1998) 2013-07-08 14:12:17
Wykaz radnych III kadencji Rady Gminy Stepnica (1998-2004) 2013-07-08 14:08:18
Zarządzenie nr 41/2013 Wójta Gminy Stepnica z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2013-05-28 14:31:31
Zarządzenie nr 39/2013 Wójta Gminy Stepnica z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie rozstrzygniecia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży 2013-05-17 13:41:51
Zarządzenie nr 33/2013 Wójta Gminy Stepnica z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2013-04-29 07:58:20
Zarządzenie nr 30/2013 Wójta Gminy Stepnica z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2013-04-22 10:07:23
Zarządzenie nr 29/2013 Wójta Gminy Stepnica z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży 2013-04-22 10:04:39
Wykaz rolników 2013-04-16 22:08:18
Wykaz podatników 2013-04-16 22:07:17
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki odpadami 2013-04-08 21:56:22
Ogłoszenie konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2013-04-04 09:31:50
Ogłoszenie konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego 2013-02-08 14:49:58
Zarzadzenie Nr 1/2013 Wójta Gminy Stepnica z dnia 3 stycznia 2013r w sprawie ustalenia planu urlopów pracowników Urzędu Gminy w Stepnicy 2013-01-09 07:57:49
Protokół ustalenia wyniku referendum 2012-09-10 10:08:29
Protokół głosowania w obwodzie nr 3 w Gąsierzynie 2012-09-10 10:07:16
Protokół głosowania w obwodzie nr 2 w Racimierzu 2012-09-10 10:06:27
Protokół głosowania w obwodzie nr 1 w Stepnicy 2012-09-10 10:04:51
Informacje dla wyborcy 2012-07-30 15:06:14
Zarządzenie nr 27/2012 w sprawie powołania komisji konkursowej i ustalenia regulaminu pracy komisji 2012-04-16 13:00:50
Ogłoszenie dot. transportu na spotkanie konsultacyjne w dniu 2 kwietnia 2012 r. 2012-03-28 11:11:48
Ogłoszenie konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie edukacji, oświaty i wychowania 2012-03-16 20:22:06
Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2012-03-12 15:17:58
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2012-02-29 15:11:36
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego 2012-02-14 12:24:38
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy 2012-02-11 10:28:36
Zarządzenie Nr 93/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok oraz układu wykonawczego 2012-01-10 14:26:09
Zarządzenie Nr 91/2011 z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok oraz układu wykonawczego 2012-01-10 14:22:42
Zarządzenie Nr 88/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok oraz układu wykonawczego 2012-01-10 14:11:25
Zarządzenie Nr 1/2012 Wójta Gminy Stepnica, z dnia 4 stycznia 2012r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gminnej 2012-01-04 11:39:58
Zarzadzenie Nr 69/ 2011 Wójta Gminy Stepnica z dnia 27 października 2011 r w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw informacji niejawnych 2011-11-30 09:20:37
Zarządzenie Nr 76/2011 Wójta Gminy Stepnica z dnia 17 listopada 2011 w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2012 r. pn. \"Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Stepnica do Osrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Przybiernowie\" 2011-11-24 09:06:10
Zarządzenie Nr 75/2011 Wójta Gminy Stepnica z dnia 9 listopada 2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok oraz układu wykonawczego 2011-11-24 08:39:52
Zarządzenie Nr 74/2011 Wójta Gminy Stepnica z dnia 8 listopada 2011 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacj rocznej 2011-11-14 08:00:51
Program Ochrony Środowiska 2011-11-09 08:44:45
Obwieszczenie o wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica, obejmującego część Bogusławie oraz w ramach przeprowadzania procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko-prognozy oddziaływania na środowisko. 2011-11-04 13:42:49
Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 r. 2011-11-02 22:09:02
Zarządzenie Nr 61/2011 Wójta Gminy Stepnica z dnia 15 września 2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok oraz układu wykonawczego 2011-09-27 07:38:41
Zarządzenie Nr 64/2011 Wójta Gminy Stepnica z dnia 21 września 2011 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2011-09-22 09:49:32
Zarządzenie Nr 63/2011 Wójta Gminy Stepnica z dnia 19 września 2011 w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych doprzeprowadzenia uzupełnienia składu obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2011-09-20 13:20:25
Zarządzenie Nr 62/2011 Wójta Gminy Stepnica z dnia 16 września 2011 w sprawie uzupełnienia składu obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2011-09-20 13:17:35
Zarządzenie Nr 57/2011 Wójta Gminy Stepnica z dnia 7 września 2011 w sprawie rozpoczęcia procedury Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z PN-EN ISO 9001:2009 w Urzędzie Gminy w Stepnicy 2011-09-19 09:28:02
Zarządzenie Nr 59/2011 Wójta Gminy Stepnica z dnia 9 września 2011 w sprawie powołania Zespołu Sterującego ds Wewnętrznego Zapewnienia Jakości w Urzędzie Gminy w Stepnicy 2011-09-16 09:11:46
Zarządzenie Nr 58/2011 Wójta Gminy Stepnica z dnia 7 września 2011 w sprawie powołania Pełnomocnika ds Systemu Zarzadzania Jakością 2011-09-16 09:01:07
Zarzadzenie Nr 60/ 2011Wójta Gminy Stepnica z dnia 9 września 2011 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok oraz układu wykonawczego 2011-09-14 10:17:47
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury 2011-08-31 22:06:01
Zarządzenie Nr 53/2011 Wójta Gminy Stepnica z dnia 25 sierpnia 2011 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminów kończacych służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy w Stepnicy 2011-08-26 09:10:28
Zarządzenie Nr 51/2011 Wójta Gminy Stepnica z dnia 25 sierpnia 2011 w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej w Urzedzie Gminy w Stepnicy 2011-08-26 09:07:38
Zarzadzenie Nr 23 Wójta Gminy Stepnica z dnia 2 maja 2011 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok oraz układu wykonawczego 2011-08-22 11:20:09
Zarządzenie Nr 39/2011 Wójta Gminy Stepnica z dnia 1 lipca 2011r. w sprawie określenia misji, zasad i trybu wyznaczania celów i zadań Urzędu Gminy w Stepnicy i jednostkach organizacyjnych gminy oraz monitorowania i oceny ich realizacji 2011-07-11 08:07:43
Zarządzenie Nr 38/2011 Wójta Gminy Stepnica z dnia 1 lipca 2011r. w sprawie ustalenia procedur kontroli zarządczej 2011-07-11 08:05:50
Zarządzenie Nr 40/2011 Wójta Gminy Stepnica z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego w Gminie Stepnica 2011-07-07 14:08:04
Zarządzenie Nr 37/2011 Wójta Gminy Stepnica z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie organizacji i zasad dystrybucji paliwa w urzędzie gminy w Stepnicy w celu racjonalnego gospodarowania paliwem do samochodów i innych urządzeń mechanicznych 2011-07-06 12:06:14
Zarządzenie Nr 35/2011 Wójta Gminy Stepnica z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie regulaminu wypożyczania sprzętu pływającego i plażowego Gminy Stepnica 2011-07-06 12:04:16
Zarządzenie Nr 34/2011 Wójta Gminy Stepnica z dnia czerwca 2011r. w sprawie likwidacji Kancelarii Tajnej i utworzenie Kancelarii Materiałów Niejawnych Urzędu Gminy w Stepnicy 2011-07-06 12:02:55
Zarządzenie Nr 32/2011 Wójta Gminy Stepnica z dnia 6 czerwca 2011r. w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu dokumentacji niejawnej oznaczonej klauzulą ,,zastrzeżone' i ,,poufne' 2011-07-06 12:00:59
Zarządzenie Nr 29/2011 Wójta Gminy Stepnica z dnia 19 maja 2011r. w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stepnicy 2011-07-06 11:58:39
Zarządzenie Nr 25/2011 Wójta Gminy Stepnica z dnia 13 maja 2011r. w sprawie roztrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działań na rzecz osób starszych 2011-07-06 11:57:11
Zarządzenie Nr 24/2011 Wójta Gminy Stepnica z dnia 10 maja 2011r. w sprawie powołania komisji konkursowej 2011-07-06 11:55:14