Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Stepnica

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Tag: Referat Finansowy


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr F/12/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy 2022-05-18 15:06:15
Zarządzenie Nr F/14/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 2022-05-17 14:58:05
Zarządzenie Nr F/13/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r. 2022-05-17 14:52:15
Zarządzenie Nr F/1/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 04 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości dla ewidencji księgowej budżetu Gminy Stepnica oraz jednostki budżetowej Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy 2022-05-09 13:41:32
Zarządzenie Nr F/4/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości dla ewidencji księgowej budżetu Gminy Stepnica oraz jednostki budżetowej Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy 2022-05-09 13:31:54
Zarządzenie Nr F/11/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany w zarządzeniu nr F/4/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości dla ewidencji księgowej budżetu Gminy Stepnica oraz jednostki budżetowej Urząd Miasta i Gminy w Stepnicy 2022-05-09 13:05:43
Zarządzenie Nr F/10/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r. 2022-04-22 13:43:19
Zarządzenie Nr F/7/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 2022-03-11 08:50:12
Zarządzenie Nr F/6/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 2022-03-11 08:48:33
Zarządzenie Nr F/5/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 2022-03-09 09:24:45
Sprawozdanie o nadwyżce i deficycie za IV kw. 2021 2022-03-07 14:06:20
Sprawozdanie o nadwyżce i deficycie za III kw. 2021 2022-03-07 14:05:35
Sprawozdanie o nadwyżce i deficycie za II kw. 2021 2022-03-07 14:04:46
Zarządzenie Nr 22/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia Głównego Księgowego 2022-03-04 09:53:44
Zarządzenie Nr 21/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia księgowej 2022-03-04 09:51:58
Zarządzenie Nr 19/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia księgowej 2022-03-04 09:50:05
Zarządzenie Nr 18/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia księgowej 2022-03-04 09:48:22
Zarządzenie Nr 17/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia Inspektora ds. gospodarki mieszkaniowej 2022-03-04 09:46:39
Zarządzenie Nr 16/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia Podinspektora ds. księgowości podatkowej 2022-03-04 09:43:58
Zarządzenie Nr F/3/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 2022-02-14 11:45:55
Zarządzenie Nr F/2/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu na podstawie Uchwały Nr XXIII/286/21 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stepnica na rok 2022 2022-02-14 11:41:49
Zarządzenie Nr F/1/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy na rok 2022 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na rok 2022 2022-02-14 11:33:04
Zarządzenie Nr F/47/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Stepnica do zaciągania zobowiązań 2022-02-04 15:23:19
Zarządzenie Nr F/45/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 2022-02-04 15:20:14
Zarządzenie Nr F/44/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zasad przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Stepnica dla samorządowych instytucji kultury 2022-02-04 14:53:03
Zarządzenie Nr F/43/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 2022-02-04 14:46:31
Zarządzenie Nr F/30/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 28 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 2022-02-04 14:32:26
Zarządzenie Nr F/42/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 2021-12-31 14:07:57
Zarządzenie Nr F/412021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w "Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021" 2021-12-21 14:36:56
Zarządzenie Nr F/38/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 2021-12-21 14:31:36
Zarządzenie Nr F/34/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 15 listopada 2021 r. 2021-12-21 14:26:54
Wniosek o wydanie zaświadczenia 2021-12-20 15:21:43
Wniosek o zwrot nadpłaty 2021-12-20 15:21:03
Wniosek o odroczenie płatności 2021-12-20 15:20:25
Wniosek o rozłożenie zaległości na raty 2021-12-20 15:19:48
Wniosek o umorzenie zaległości 2021-12-20 15:19:02
Załącznik do wniosków o przyznanie ulgi 2021-12-20 15:18:21
Załącznik nr 5 do wniosku 2021-12-20 15:15:23
Załącznik nr 4 do wniosku 2021-12-20 15:14:49
Załącznik nr 3 do wniosku 2021-12-20 15:14:06
Załącznik nr 2 do wniosku 2021-12-20 15:13:28
Załącznik nr 1 do wniosku 2021-12-20 15:12:35
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego 2021-12-20 15:11:15
Załączniki do deklaracji Dl-1 2021-12-20 12:46:32
Deklaracja DL-1 dla osób prawnych 2021-12-20 12:45:24
Załączniki do informacji IL-1 2021-12-20 12:43:48
Informacja IL-1 dla osób fizycznych 2021-12-20 12:42:47
Obwieszczenie GUS ws. podatku leśnego 2021-12-20 12:42:04
Wnioski o przyznanie ulgi w podatku rolnym 2021-12-20 12:37:35
Przelicznik powierzchni użytków rolnych 2021-12-20 12:33:49
Załączniki do deklaracji DN-1 2021-12-20 12:32:47
Deklaracja DR-1 dla osób prawnych 2021-12-20 12:31:54
Załączniki do informacji IR-1 2021-12-20 12:30:31
Informacja IR-1 dla osób fizycznych 2021-12-20 12:29:33
Obwieszczenie GUS ws. podatku rolnego 2021-12-20 12:28:44
Załączniki do deklaracji DN-1 2021-12-20 12:22:12
Deklaracja DN-1 dla osób prawnych 2021-12-20 12:20:56
Załączniki do informacji IN-1 2021-12-20 12:12:29
Informacja IN-1 dla osób fizycznych 2021-12-20 12:10:17
Uchwała nr XXII/263/21 ws. określenia stawek podatku od nieruchomości 2021-12-20 12:08:11
Załącznik do deklaracji DT-1 2021-12-20 12:05:35
Deklaracja DT-1 2021-12-20 12:04:14
Uchwała nr XXII/265/21 ws. podatku od środków transportowych 2021-12-20 12:03:17
Zgłoszenie nabycia /utraty psa 2021-12-20 11:57:21
Uchwała nr XXII/264/21 ws. opłaty od posiadania psów 2021-12-20 11:54:32
Uchwała nr XXII/266/21 ws. ustalenia dziennych stawek opłaty targowej 2021-12-20 11:51:25
Zarządzenie Nr F/35/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 2021-12-06 15:19:10
Zarządzenie nr F/40/2021 Burmistrza Miasta i gminy Stepnica z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektu budżetu Gminy Stepnica na rok 2022 2021-12-01 15:26:51
Zarządzenie Nr F/39/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku Miasta i Gminy Stepnica za rok 2021 2021-11-30 11:25:50
Zarządzenie Nr F/37/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 2021-11-30 09:40:02
Zarządzenie Nr F/13/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmiany w zarządzeniu nr F/1/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 04 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości dla ewidencji księgowej budżetu Gminy Stepnica oraz jednostki budżetowej Urząd Miasta i Gminy w Stepnicy 2021-11-26 11:43:05
Zarządzenie Nr F/28a/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 24 września 2021 r. w sprawie zmian w polityce rachunkowości dla zadań realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 2021-11-26 11:39:01
Zarządzenie Nr F/31/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany w zarządzeniu nr F/1/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 04 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej zasady (polityki) rachunkowości dla ewidencji księgowej budżetu Gminy Stepnica oraz jednostki budżetowej Urząd Miasta i Gminy w Stepnicy 2021-11-26 11:36:07
Zarządzenie Nr F/22/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr F/1/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 04 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości dla ewidencji budżetu Gminy Stepnica oraz jednostki budżetowej Urządu Miasta i Gminy w Stepnicy. 2021-11-26 11:15:39
Zarządzenie Nr F/10/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 28 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości dla zadań realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 2021-11-26 11:05:47
Zarządzenie Nr F/18a/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w polityce rachunkowości dla zadań realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid - 19 2021-11-26 10:34:39
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stepnica na lata 2022-2035 2021-11-22 12:19:04
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stepnica na rok 2022 2021-11-22 12:13:53
Zarządzenie Nr F/33/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 2021-11-19 09:34:44
Zarządzenie Nr F/32/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 14 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 2021-11-09 12:04:07
Zarządzenie Nr F/29/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 2021-10-18 15:18:12
Zarządzenie Nr F/28/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 24 września 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 2021-10-15 14:45:07
Zarządzenie Nr F/25/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 2021-10-15 14:38:30
Zarządzenie Nr F/27/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 16 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 2021-09-30 10:51:43
Zarządzenie Nr F/26/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 16 września 2021 r. w sprawie zmian w "Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021" 2021-09-30 10:49:41
Zarządzenie Nr F/24/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 2 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 2021-09-01 09:23:31
Zarządzenie Nr F/21/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 2021-07-27 12:17:05
Zarządzenie Nr F/20/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 2021-07-20 11:57:00
Zarządzenie Nr F/19/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury 2021-07-13 11:12:40
Zarządzenie Nr F/18/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 2021-07-13 11:10:39
Zarządzenia Nr F/17/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 2021-06-15 13:48:03
Informacja dodatkowa 2021-06-15 13:15:31
Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2021-06-15 12:54:33
Rachunek zysków i strat jednostki 2021-06-15 12:47:19
Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego 2021-06-15 12:45:54
Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego 2021-06-15 12:44:12
Zarządzenie Nr F/16/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie zmian budżecie gminy na 2021 rok 2021-05-31 08:49:11
Zarządzenie Nr F/15/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 4 maja 2021 r. w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Stepnica 2021-05-26 14:07:53
Zarządzenie Nr F/14/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 2021-05-26 14:02:46
Zarządzenie Nr F/12/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 2021-04-30 09:24:47
Zarządzenie Nr F/11/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 2021-04-30 09:21:53
Sprawozdanie o nadwyżce i deficycie za I kw. 2021 2021-04-27 11:07:13
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stepnica za 2020 rok. 2021-04-26 08:34:11
Zarządzenie Nr F/8/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 26 lutego 2021 r., w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 2021-03-16 13:02:52
Zarządzenie Nr F/9/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 26 lutego 2021 r., w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r. 2021-03-16 12:56:43
Uchwała Nr II/31/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2021-03-10 13:45:12
Sprawozdania o nadwyżce i deficycie za IV kw 2020 2021-03-09 20:54:38
Zarządzenie Nr F/7/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 11 lutego 2021 r., w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 2021-03-01 09:19:08
Zarządzenie Nr 130/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 grudnia 2020 r., w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Stepnica do zaciągania zobowiązań 2021-02-24 11:52:41
Zarządzenie Nr 115/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 grudnia 2019 r., w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Stepnica do zaciągania zobowiązań 2021-02-24 11:47:10
Zarządzenie Nr F/6/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 stycznia 2021 r., w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. 2021-02-23 14:39:10
Zarządzenie Nr F/5/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 13 stycznia 2021 r., w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. 2021-02-16 14:33:29
Zarządzenie Nr 129/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 grudnia 2020 r., w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. 2021-02-16 14:31:45
Zarządzenie Nr F/4/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 4 stycznia 2021 r., w sprawie zmiany plany finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. 2021-02-02 09:32:58
Zarządzenie Nr F/3/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 4 stycznia 2021 r., w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu na podstawie Uchwały Nr XVI/198/20 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stepnica na rok 2021. 2021-02-02 09:30:01
Zarządzenie Nr F/2/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy na rok 2021 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na rok 2021. 2021-02-02 09:24:48
Zarządzenie Nr 102/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmiany w zarządzeniu nr 01/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 02 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości dla ewidencji księgowej budżetu Gminy Stepnica oraz jednostki budżetowej Urząd Miasta i Gminy w Stepnicy. 2021-01-28 12:41:27
Komunikat o wyniku konsultacji społecznych w sprawie projektu budżetu na rok 2021 2021-01-13 13:57:57
Wniosek o przyznanie ulgi z tytułu zakupu ziemi 2020-12-18 21:36:02
Wniosek o wydanie zaświadczenia 2020-12-18 21:30:42
Wniosek o zwrot nadpłaty 2020-12-18 21:29:57
Wniosek o odroczenie płatności 2020-12-18 21:28:52
Wniosek o rozłożenie zaległości na raty 2020-12-18 21:28:01
Wniosek o umorzenie zaległości 2020-12-18 21:27:00
Załącznik do wniosków o przyznanie ulgi 2020-12-18 21:25:50
Załącznik nr 5 do wniosku 2020-12-18 21:22:50
Załącznik nr 4 do wniosku 2020-12-18 21:21:47
Załącznik nr 2 do wniosku 2020-12-18 21:20:02
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego 2020-12-18 21:17:19
Uchwała nr VIII/93/19 ws. określenia wzoru deklaracji 2020-12-18 21:13:43
Uchwała ws. ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2020-12-18 21:12:07
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2020-12-18 21:08:18
Uchwała nr XV/181/20 ws. stawek opłaty targowej 2020-12-18 21:05:46
Oświadczenie o niepodleganiu opłacie od posiadania psów 2020-12-18 21:03:24
Zgłoszenie nabycia/utraty psa 2020-12-18 20:23:08
Uchwała nr XV/182/20 ws. stawki od posiadania psów 2020-12-18 20:22:08
Załącznik do deklaracji DT-1 2020-12-18 20:19:04
Deklaracja DT-1 2020-12-18 20:18:22
Uchwała nr XV/180/20 ws. stawek podatku od środków transportowych 2020-12-18 20:17:23
Załączniki do deklaracji Dl-1 2020-12-18 20:13:59
Deklaracja DL-1 dla osób prawnych 2020-12-18 20:12:44
Załączniki do informacji IL-1 2020-12-18 20:11:33
Informacja IL-1 dla osób fizycznych 2020-12-18 20:10:23
Obwieszczenie GUS ws. podatku leśnego 2020-12-18 20:07:29
Załączniki do deklaracji DR-1 2020-12-18 20:02:11
Deklaracja DR-1 dla osób prawnych 2020-12-18 20:01:10
Załączniki do informacji IR-1 2020-12-18 19:59:05
Informacja IR-1 dla osób fizycznych 2020-12-18 19:56:39
Przelicznik powierzchni użytków rolnych 2020-12-18 19:55:39
Obwieszczenie GUS ws. podatku rolnego 2020-12-18 19:54:28
Załączniki do deklaracji DN-1 2020-12-18 19:48:05
Deklaracja DN-1 dla osób prawnych 2020-12-18 19:46:31
Załączniki do informacji IN-1 2020-12-18 19:43:30
Uchwała nr XV/179/20 ws stawek podatku od nieruchomości 2020-12-18 19:32:13
Informacja o wynikach konsultacji w sprawie projektu budżetu Gminy Stepnica na rok 2021 2020-12-10 17:33:05
Zarządzenie Nr 117/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 26 listopada 2020 r., w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektu budżetu Gminy Stepnica na rok 2021. 2020-11-27 08:52:36
Zarządzenie Nr 109/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 października 2020 r., w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. 2020-11-27 08:50:17
Zarządzenie Nr 106/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 12 października 2020 r.,w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. 2020-11-27 08:48:19
Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stepnica na lata 2021-2025. 2020-11-20 20:09:13
Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stepnica na rok 2021. 2020-11-20 20:06:20
Sprawozdania o nadwyżce i deficycie za III kw 2020 2020-10-27 10:32:27
Zarządzenie Nr 101/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 września 2020 r., w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. 2020-10-22 09:46:34
Zarządzenie Nr 100/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 września 2020 roku, w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stepnica na lata 2020-2023. 2020-10-22 09:42:33
Zarządzenie Nr 99/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 września 2020 r., w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. 2020-10-22 09:37:58
Zarządzenie Nr 96/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 17 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. 2020-10-08 12:42:28
Informacja o zamiarze zbycia udziałów Gminy Stepnica w Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Turystyki ZART Sp. z o.o. 2020-09-24 14:02:24
Zarządzenie nr 59/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok 2020-07-16 10:02:48
Zarządzenie nr 77/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stepnica na lata 2020-2023 2020-07-16 09:57:27