Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Stepnica

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Tag: informacja


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Petycja wielokrotna w sprawie postawienia boksów na rowery na terenie osiedla przy ul. Kolejowej 2022-05-26 14:03:58
Powiadomienie Stron o wszczęciu postępowania dot. uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 2022-05-24 09:54:37
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnicy 2022-05-20 15:16:53
Sprawozdanie o nadwyżce i deficycie za I kw. 2022 2022-04-29 14:33:42
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o I aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na 2022 rok 2022-04-27 12:53:33
Rozporządzenie Nr 5/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie zarządzenia środków podejmowanych w związku z ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu polickiego, goleniowskiego, kamieńskiego, myśliborskiego, gryfińskiego oraz m. Świnoujście 2022-04-27 09:01:31
Zawiadomienie o obradach XXV Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy. 2022-04-22 15:14:29
Ocena przydatności wody do spożycia z dn. 14.04.2022 r. 2022-04-21 09:11:24
Sprawozdanie z badań nr 654/04/2022 z dn. 12.04.2022 r. 2022-04-20 09:17:49
Powiadomienie Stron o wydanym w dniu 12.04.2022 r. postanowieniu zawieszającym postępowanie do czasu przedłożenia raportu. 2022-04-12 15:17:54
Zawiadomienie, o posiedzeniu w dniu 28 marca 2022 r. o godz. 15.00 komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy. 2022-03-25 10:25:57
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy. 2022-03-18 12:29:22
Zawiadomienie o terminie obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy. 2022-03-18 12:19:59
Zawiadomienie o terminie posiedzenia komisji ds. Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy. 2022-03-18 12:17:57
Powiadomienie stron o wydanym postanowieniu dotyczącym obowiązku sporządzenia raportu i przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 2022-03-16 14:20:45
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2021 rok 2022-03-11 14:44:06
Sprawozdanie o nadwyżce i deficycie za IV kw. 2021 2022-03-07 14:06:20
Sprawozdanie o nadwyżce i deficycie za III kw. 2021 2022-03-07 14:05:35
Sprawozdanie o nadwyżce i deficycie za II kw. 2021 2022-03-07 14:04:46
Sprawozdanie z badań nr 272/02/2022 z dnia 14.02.2022 r. 2022-02-28 11:46:19
Powiadomienie Stron w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2022-01-24 10:44:46
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów 2022-01-19 09:42:10
Zmiana rocznego planu łowieckiego dla obwodu łowieckiego Nr 86 Koła Łowieckiego DZIK w Świnoujściu 2022-01-18 11:01:10
Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dotyczące podania do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Miejskiej w Stepnicy w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Stepnica na 2022 rok. 2021-12-31 14:07:06
Zawiadomienie dot. polowania zbiorowego komercyjnego na zwierzynę łowną Koła Łowieckiego " ORZEŁ" w Świnoujściu 2021-12-30 10:00:59
Zawiadomienie Starosty Goleniowskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przejęcia nieodpłatnie na mocy prawa przez Skarb Państwa, mienia pozostałego po podmiocie nieprzerejestrowanym - wbrew ustawowemu obowiązkowi do KRS- tj. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości dz. nr 122 o pow.0,12 ha 2021-12-23 14:22:26
Rozporządzenie Nr 28/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2021-12-22 07:49:07
Zawiadomienie o wydanej w dniu 16.12.2021 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 2021-12-16 11:55:17
Zawiadomienie o obradach XXIII Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy. 2021-12-09 08:28:23
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnicy. 2021-12-08 19:32:19
Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu komisji ds. Gospodarki i Budżetu i komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy. 2021-12-08 19:28:19
Zawiadomienie o planowanym polowaniu zbiorowym w Kole Łowieckim ORZEŁ Świnoujście. 2021-12-06 10:47:14
Sprawozdanie z badań nr 1866/10/2021, sprawozdanie nr 581261/21/SCZ, sprawozdanie nr 2000/11/2021 2021-12-02 09:18:56
Sprawozdanie z badań nr 1872/10/2021, sprawozdanie nr 581264/21/SCZ, sprawozdanie z badań nr 601207/21/SCZ 2021-12-02 09:16:15
Rozporządzenie Nr 27/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zarządzenia środków podejmowanych w związku z ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu polickiego, goleniowskiego, kamieńskiego, myśliborskiego, gryfickiego oraz m. Świnoujście 2021-11-26 12:29:08
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stepnica na lata 2022-2035 2021-11-22 12:19:04
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stepnica na rok 2022 2021-11-22 12:13:53
Terminarz polowań zbiorowych komercyjnych koła łowieckiego ORZEŁ w Świnoujściu 2021-11-22 11:40:26
Zawiadomienie o terminie obrad Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy. 2021-11-18 08:31:18
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji ds. społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy. 2021-11-18 08:29:59
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji ds. gospodarki i budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy. 2021-11-15 20:07:49
Strategia rozwoju portu Stepnica NA LATA 2021-2027 2021-11-15 15:05:47
Terminarz polowań zbiorowych Koła Łowieckiego " Orlik" w Szczecinie na obwodzie łowieckim nr 85 w sezonie 2021-2022 2021-11-15 09:07:55
Informacja o wynikach konsultacji społecznych. 2021-11-08 10:03:42
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o II aktualizacji podstawowej kwoty dotacji 2021 r. 2021-10-26 15:04:20
Terminarz polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "Orzeł" w Świnoujściu na obwodzie łowieckim 59 i 112. 2021-10-25 09:59:26
Terminarz polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "Szarak" w Szczecinie na sezon 2021/2022 2021-10-20 14:10:08
Terminarz polowań zbiorowych na sezon 2021/2022 koła łowieckiego "Moczary" w Szczecinie. 2021-10-19 14:04:44
Terminarz polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "DZIK" Świnoujście w sezonie łowieckim 2021/2022 2021-10-19 13:54:43
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji rewizyjnej 2021-10-15 15:08:38
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości gminnej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów 463/1, położonej w obrębie geodezyjnym Racimierz, gmina Stepnica 2021-09-24 12:09:05
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem 250/11, obręb Stepnica-1, miasto Stepnica 2021-09-24 12:08:14
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnicy. 2021-09-15 07:56:14
Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku w Stepnicy 24.08.2021 r. 2021-08-25 11:19:11
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 441/2, obręb Stepnica-1, miasto Stepnica na okres 10 lat, z przeznaczeniem postawienie obiektu o charakterze oświatowym lub zdrowotno-rehabilitacyjnym 2021-08-24 12:24:37
Decyzja PPIS w Goleniowie z dnia 19.08.2021 r. stwierdzająca brak przydatności wody do kąpieli 2021-08-19 10:48:26
Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim 13.08.2021 r. 2021-08-17 15:13:36
Decyzja brak przydatności wody do kąpieli plaża Stepnica 2021-08-12 15:17:41
Zawiadomienie Wojewody Zachodniopomorskiego dot. wydania decyzji odszkodowawczej dz. nr 92.5 (wydzielonej z dz. 92.2) obręb Racimierz oraz dz. nr 85.3 (wydzielonej z dz. 85.1) obręb Miłowo 2021-08-05 11:35:30
Bieżąca ocena jakości wody na kąpielisku w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim 4.08.2021 r. 2021-08-04 10:24:36
Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora/realizatorów programu polityki zdrowotnej dla mieszkańców Gminy Stepnica w 2021 r. pn. Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Stepnica w wieku 65 lat i więcej na lata 2018-2022 2021-08-02 15:08:07
Bieżąca ocena jakości wody w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli MOWDK 1 w miejscowości Czarnocin 30.07.2021 r. 2021-08-02 12:29:06
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 369/7, obręb Stepnica-1, miasto Stepnica na okres 10 lat, z przeznaczeniem postawienie obiektu do zimowania jednostek pływających 2021-07-27 08:32:52
Bieżąca ocena jakości wody w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli MOWDK 1 w miejscowości Czarnocin 26.07.2021 r. 2021-07-26 15:18:52
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 418/8, obręb Stepnica-1, miasto Stepnica na okres 10 lat i 5 miesięcy, z przeznaczeniem na parking, czasowe składowanie ładunków ponadgabarytowych, prowadzenie prac przeładunkowych, miejsce stacjonowania jednostek pływających 2021-07-22 14:56:29
Bieżąca ocena jakości wody na kąpielisku w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim 21.07.2021 r. 2021-07-22 08:57:39
Zawiadomienie o wydanej w dniu 06.07.2021 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 2021-07-07 14:24:07
Bieżąca ocena jakości wody w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli MOWDK 1 w Czarnocinie nad Zalewem Szczecińskim 02.07.2021 r. 2021-07-02 15:18:48
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy. 2021-06-22 13:22:47
Sprawozdanie z badań nr 1055/06/2021 z dnia 10.06.2021 r. 2021-06-21 15:10:24
Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim 14.06.2021 r. 2021-06-15 14:46:02
Informacja dodatkowa 2021-06-15 13:15:31
Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2021-06-15 12:54:33
Rachunek zysków i strat jednostki 2021-06-15 12:47:19
Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego 2021-06-15 12:45:54
Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego 2021-06-15 12:44:12
Zawiadomienie o wydanych w dniu 31.05.2021 r. decyzjach odmawiających zgody na realizację przedsięwzięć. 2021-05-31 12:12:01
Zawiadomienie o wydanych w dniu 31.05.2021 r. decyzjach odmawiających zgody na realizację przedsięwzięć. 2021-05-31 12:09:53
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej 2021-05-28 11:12:38
Sprawozdanie o nadwyżce i deficycie za I kw. 2021 2021-04-27 11:07:13
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stepnica za 2020 rok. 2021-04-26 08:34:11
Zawiadomienie o obradach XIX Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy. 2021-04-13 12:30:44
Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 12/2021 z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie nakazu wykonania odstrzału sanitarnego dzików do dnia 14 grudnia 2021 r. 2021-04-13 11:21:33
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg Wniosków i Petycji. 2021-04-12 10:59:53
Sprawozdanie z badań nr 544/03/2021 z dnia 22.03.2021 r. 2021-04-07 10:07:26
Odpowiedź na petycję 2021-04-06 11:47:09
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o I aktualizacji podstawowej kwoty dotacji 2021 r. 2021-03-25 10:47:31
Załączniki do petycji 2021-03-23 08:20:13
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji ds. Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy. 2021-03-22 14:18:35
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. Społecznych. 2021-03-22 14:17:27
Zawiadomienie o obradach XVIII Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy. 2021-03-22 14:16:28
Sprawozdanie z badań Nr 338/02/2021 z dnia 01.03.2021 r. 2021-03-18 14:24:04
Sprawozdanie z badań Nr 337/02/2021 z dnia 22.02.2021 r. 2021-03-18 09:13:45
Sprawozdanie z badań Nr 68054/21/SCZ z dnia 24.02.2021 r. 2021-03-18 09:12:15
Zawiadomienie o wydanej w dniu 16.03.2021 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 2021-03-16 13:35:30
Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie o wszczęciu postępowania. Znak: SZ.RUZ.4210.1-3.2021.ZK 2021-03-12 12:45:40
Sprawozdanie z badań nr 233/02/2021 z dnia 15.02.2021 r. 2021-02-26 13:56:47
Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów władzy publicznej w 2020 r. przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową 2021-02-16 09:29:55
Informacja o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości gminnej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów 46, położonej w obrębie geodezyjnym Piaski Małe, gmina Stepnica 2021-02-15 15:07:20
Odpowiedź Pana Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica 2021-02-15 07:50:17
Lista osób zakwalifikowanych do przetargu ustnego nieograniczonego ogłoszonego na dzień 15.02.2021 r., godz. 10.00 - sprzedaż prawa własności nieruchomości dz. nr 46, obręb Piaski Małe 2021-02-12 13:09:58
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Stepnicy. 2021-02-10 19:57:57
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 512/42, obręb Stepnica-1, miasto Stepnica z przeznaczeniem na budowę myjni samochodowej na okres 10 lat 2021-02-05 11:06:21
Lista osób zakwalifikowanych do przetargu ustnego nieograniczonego ogłoszonego na dzień 05.02.2021 r. - dzierżawa części działki nr 512/42 obręb Stepnica-1 z przeznaczeniem na budowę myjni samochodowej 2021-02-03 09:07:26
Zawiadamiam, że w dniu 5 lutego 2021 roku o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy odbędzie się posiedzenie komisji ds. Społecznych w sprawie rozpatrzenia wniosków dotyczących przydziału lokali mieszkalnych. Przewodnicząca Komisji ds. Społecznych Anna Bochniarz - Mutkowska 2021-01-26 13:59:49
Informacja o wynikach II przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę garażu wbudowanego w bryłę budynku zlokalizowanego przy ul. Tęczowej 3 w Stepnicy na okres 4 lat 2021-01-19 10:40:57
Lista osób zakwalifikowanych do II przetargu ustnego nieograniczonego ogłoszonego na dzień 19.01.2021 r., - garaż na okres 4 lat 2021-01-18 08:55:41
Powiadomienie Stron przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 14.01.2021 r. 2021-01-14 12:41:20
Komunikat o wyniku konsultacji społecznych w sprawie projektu budżetu na rok 2021 2021-01-13 13:57:57
Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni projektu uchwały Rady Miejskiej w Stepnicy w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Stepnica na 2021 rok 2021-01-08 12:37:06
Powiadomienie Stron w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2020-12-17 15:44:13
Zawiadomienie o obradach XVI Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy. 2020-12-15 09:11:18
Informacja o wynikach konsultacji w sprawie projektu budżetu Gminy Stepnica na rok 2021 2020-12-10 17:33:05
Zawiadomienie o obradach XV Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy. 2020-11-20 20:41:14
Sprawozdanie z badań nr 1972/10/2020 z dnia 26.10.2020 r. 2020-11-18 14:31:11
Sprawozdanie z badań nr 550158/20/SCZ z dnia 26.10.2020 r. 2020-11-18 14:28:43
Informacja o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę garażu wbudowanego w bryłę budynku zlokalizowanego przy ul. Tęczowej 3 w Stepnicy na okres 4 lat 2020-11-17 11:32:53
Sprawozdanie z badań nr 534899/20/SCZ z dnia 19.10.2020 r. 2020-11-09 15:25:44
Sprawozdanie z badań nr 1906/10/2020 z dnia 19.10.2020 r. 2020-11-09 15:25:00
Sprawozdanie z badań nr 1902/10/2020 z dnia 19.10.2020 r. 2020-11-09 15:23:38
Sprawozdanie z badań nr 534910/20/SCZ z dnia 19.10.2020 r. 2020-11-09 15:22:30
Sprawozdanie z badań nr 534911/20/SCZ z dnia 19.10.2020 r. 2020-11-09 15:20:20
Sprawozdanie z badań nr 1905/10/2020 z dnia 19.10.2020 r. 2020-11-09 15:19:08
Sezonowa ocena jakości wody w kąpielisku w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim w 2020 r. 2020-10-27 14:49:37
Zawiadomienie o wydanej w dniu 07.10.2020 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 2020-10-07 09:57:07
Informacja o wynikach przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok 2020-10-06 13:38:46
Odpowiedź na petycję 2020-10-02 09:42:51
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2019 2020-09-28 11:03:12
Informacja o zamiarze zbycia udziałów Gminy Stepnica w Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Turystyki ZART Sp. z o.o. 2020-09-24 14:02:24
Zawiadomienie o wydanej w dniu 15.09.2020 r. 2020-09-15 14:39:32
Bieżąca ocena jakości wody w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli MOWDK 2 w Czarnocinie nad Zalewem Szczecińskim 20.08.2020 r. 2020-08-21 13:21:41
Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim 20.08.2020 r. 2020-08-20 14:14:42
Powiadomienie stron przed wydaniem decyzji o środowiaskowych uwarunkowaniach 20.08.2020 r. 2020-08-20 12:33:29
Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydanych w dniu 18.08.2020 r. decyzjach odmownych dotyczących wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć pod nazwą: "Budowa 5 wolnostojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 331, obręb geodezyjny Kopice, Gmina Stepnica" oraz "Budowa 15 wolnostojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 23, o 2020-08-19 09:09:58
Powiadomienie stron przed wydaniem decyzji o środowiaskowych uwarunkowaniach 2020-08-19 09:03:46
Bieżąca ocena jakości wody w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli MOWDK 2 w Czarnocinie nad Zalewem Szczecińskim 06.08.2020 r. 2020-08-17 13:38:55
Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim 05.08.2020 r. 2020-08-06 12:25:30
Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim 29.07.2020 r. 2020-07-31 14:28:38
Powiadomienie stron w sprawie wszczęcia postępowania 29.07.2020 r. 2020-07-30 11:20:38
Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie z dnia 28.07.2020 r. o zakazie kąpieli 2020-07-28 15:29:13
Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie z dnia 27.07.2020 r. o zakazie kąpieli 2020-07-28 14:28:34
Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim 22.07.2020 r. 2020-07-24 09:30:44
Powiadomienie stron w sprawie wszczęcia postępowania 23.07.2020 r. 2020-07-23 14:42:57
Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego 2020-07-21 12:53:15
Bieżąca ocena jakości wody w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli MOWDK 1 w Czarnocinie nad Zalewem Szczecińskim 16.07.2020 r. 2020-07-20 14:04:21
Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim 09.07.2020 r. 2020-07-10 11:47:20
Bieżąca ocena jakości wody w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli MOWDK 1 w Czarnocinie nad Zalewem Szczecińskim 2020-07-02 08:01:41
Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim 12.06.2020 r. 2020-06-18 09:06:24
Sprawozdanie z badań nr 230241/20/SCZ z dnia 18.05.2020 r. 2020-06-18 08:19:25
Sprawozdanie z badań nr 230240/20/SCZ z dnia 18.05.2020 r. 2020-06-18 08:18:29
Zawiadomienie o obradach XIII Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 26 czerwca 2020 r. 2020-06-17 14:55:53
Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji ds Społecznych i Komisji ds.Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy 2020-06-17 14:51:28
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica oraz Radę Miejską w roku 2019 2020-05-25 21:32:18
Odpowiedź na petycję 2020-05-18 14:07:15
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego - dz. 130 i 129 ob. Stepnica-1, miasto Stepnica 2020-04-21 15:11:14
Sprawozdanie z badań nr 660/04/2020 z dnia 06.04.2020 r. 2020-04-10 09:44:01
Sprawozdanie z badań nr 125505/20/SCZ z dnia 11.03.2020 r. 2020-03-25 12:53:36
Zawiadomienie o wydanej w dniu 13.03.2020 r. decyzji 2020-03-13 12:46:03
Powiadomienie stron o wydanej decyzji 13.03.2020 2020-03-13 12:44:58
Sprawozdanie z badań nr 395/03/2020 z dnia 02.03.2020 r. 2020-03-10 12:37:23
Sprawozdanie z badań nr 246/02/2020 z dnia 14.02.2020 r. 2020-03-03 07:58:13
Powiadomienie Stron o zebranych materiałach przed wydaniem decyzji 13.02.2020 r. 2020-02-13 15:12:40
Miłowo, Widzieńsko, Łąka, Budzień 04.02.2020 r. 2020-02-12 13:51:31
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów na 2020 r. 2020-01-08 09:57:11