Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Stepnica

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Tag: Referat Architektury i Ochrony Środowiska


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Powiadomienie Stron o wszczęciu postępowania dot. uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 2022-05-24 09:54:37
Zarządzenie Nr 38/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie zbycia nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym 2022-05-18 09:53:03
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej 2022-05-16 12:56:09
Zarządzenie Nr 37/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących mienie gminne 2022-05-12 10:23:35
Zarządzenie Nr 36/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Stepnica z dotychczasowymi dzirżawcami 2022-05-12 10:20:58
Zarządzenie Nr 35/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej. 2022-05-05 14:38:53
Zarządzenie Nr 34/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 kwietnia 2022 zmieniające Zarządzenie Nr 42/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu i dzierżawy oraz opłat za udostępnianie nieruchomości stanowiących własność własność Gminy Stepnica 2022-05-04 09:20:30
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zebraniu niezbędnych materiałów w sprawie zmiany decyzji nr 10/2021 znak: AOŚ.6733.9.4.2021.MS z dnia 5.11.2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo-pomiarowych na działkach oznaczonych nr 26, 125/8, 232/42, 74/20, 74/13 położonych w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica 2022-04-29 13:16:46
Ocena przydatności wody do spożycia z dn. 14.04.2022 r. 2022-04-21 09:11:24
Sprawozdanie z badań nr 654/04/2022 z dn. 12.04.2022 r. 2022-04-20 09:17:49
Powiadomienie Stron o wydanym w dniu 12.04.2022 r. postanowieniu zawieszającym postępowanie do czasu przedłożenia raportu. 2022-04-12 15:17:54
Zarządzenie Nr 31/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnych z dotychczasowymi dzierżawcami 2022-04-08 09:55:49
Zarządzenie Nr 30/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości na rzecz najemcy 2022-04-07 08:52:29
Zarządzenie Nr 28/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30.03.2022 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiącej mienie gminne do zbycia 2022-04-01 08:43:20
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji nr 5/2022 z dnia 23.03.2022r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi dojazdowej na działkach oznaczonych nr 33/2, 43, położonych w obrębie geodezyjnym Stepniczka, gmina Stepnica 2022-03-24 13:14:14
Zarządzenie Nr 27/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica, na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny 2022-03-24 12:41:55
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego znak SKO/PG/450/4612/2021 z dn. 15.03.2022 r. 2022-03-24 11:54:39
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie znak SKO/PG/450/4612/2021 z dn. 15.03.2022 r. 2022-03-24 11:51:33
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji nr 4/2022 z dnia 17.03.2022r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej z rur PE 100 RC DN 100MM oraz sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC 200 na działce oznaczonej nr 68/1 położonych w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica. 2022-03-17 14:09:57
Powiadomienie stron o wydanym postanowieniu dotyczącym obowiązku sporządzenia raportu i przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 2022-03-16 14:20:45
Zarządzenie Nr 23/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących mienie gminne 2022-03-11 10:49:59
Sprawozdanie z badań nr 272/02/2022 z dnia 14.02.2022 r. 2022-02-28 11:46:19
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zebraniu niezbędnych materiałów w sprawie wydania decyzji o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi dojazdowej na działkach oznaczonych nr 33/2, 43, położonych w obrębie geodezyjnym Stepniczka, gmina Stepnica 2022-02-25 12:49:44
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji nr 3/2022 z dnia 17.02.2022r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi ? budowie ciągu pieszo-rowerowego wraz z budową przepustu na ul. Dworcowej na działkach oznaczonych nr 440/4, 441/7, 440/5, 441/8, 441/2, 466, 337, 438/9, 512/37, 512/33, 440/1, 439/5 położonych w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica 2022-02-18 13:10:23
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zebraniu niezbędnych materiałów w sprawie wydania decyzji o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej z rur PE 100 RC DN 100MM oraz sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC 200 na działce oznaczonej nr 68/1 położonych w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica 2022-02-15 13:39:48
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zebraniu niezbędnych materiałów w sprawie wydania decyzji o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi ? budowie ciągu pieszo-rowerowego wraz z budową przepustu na ul. Dworcowej na działkach oznaczonych nr 440/4, 441/7, 440/5, 441/8, 441/2, 466, 337, 438/9, 512/37, 512/33, 440/1, 439/5 położonych w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica 2022-02-02 14:45:38
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji nr 2/2022 z dnia 31.01.2022r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wykonaniu przejść dla płazów i małych ssaków w istniejącej ściance szczelnej na wale przeciwpowodziowym lewym nad Kanałem Żarnowskim w km 1+370-3+300, które ułatwią im migrację i dostęp do cieku wodnego znajdującego się za obwałowaniem na działkach oznaczonych nr 37/1, 26/2, położonych w obrębie 2022-02-01 12:26:02
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi dojazdowej na działkach oznaczonych nr 33/2, 43, położonych w obrębie geodezyjnym Stepniczka, gmina Stepnica 2022-01-28 14:27:51
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji nr 1/2022 z dnia 26.01.2022r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach oznaczonych nr 90/13, 111/4, 26/2 położonych w obrębie geodezyjnym Miłowo, gmina Stepnica 2022-01-26 12:06:37
Powiadomienie Stron w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2022-01-24 10:44:46
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi ? budowie ciągu pieszo-rowerowego wraz z budową przepustu na ul. Dworcowej na działkach oznaczonych nr 440/4, 441/7, 440/5, 441/8, 441/2, 466, 337, 438/9, 512/37, 512/33, 440/1, 439/5 położonych w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica 2022-01-05 09:30:01
Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 przy ulicy Sportowej 4 w Stepnicy 2022-01-05 09:05:33
Zarządzenie Nr 1/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2022-01-03 14:41:42
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej z rur PE 100 RC DN 100MM oraz sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC 200 na działce oznaczonej nr 68/1 położonych w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica 2022-01-03 13:52:55
Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dotyczące podania do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Miejskiej w Stepnicy w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Stepnica na 2022 rok. 2021-12-31 14:07:06
Zarządzenie Nr 83/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiących mienie gminne do zbycia i zamiany 2021-12-31 13:15:08
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji nr 11/2021 z dnia 30.12.2021r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na działkach oznaczonych nr 470/8, 512/32, 512/27 i 512/40 położonych w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica 2021-12-30 12:24:01
Zarządzenie nr 77/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy lokalu użytkowego, z dotychczasowym dzierżawcą na okres kolejnych 3 lat, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności Agencji Banku PKO BP SA 2021-12-22 12:28:02
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zebraniu niezbędnych materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji i inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na działkach oznaczonych nr 470/8, 512/32, 512/27 i 512/40 położonych w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica 2021-12-21 11:54:17
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wykonaniu przejść dla płazów i małych ssaków w istniejącej ściance szczelnej na wale przeciwpowodziowym lewym nad Kanałem Żarnowskim w km 1+370-3+300, które ułatwią im migrację i dostęp do cieku wodnego znajdującego się za obwałowaniem na działkach oznaczonych nr 37/1, 26/2, położonych w obrębie geodezyjnym C 2021-12-16 12:22:17
Zawiadomienie o wydanej w dniu 16.12.2021 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 2021-12-16 11:55:17
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach oznaczonych nr 90/13, 111/4, 26/2 położonych w obrębie geodezyjnym Miłowo, gmina Stepnica 2021-12-15 10:09:03
Sprawozdanie z badań nr 1866/10/2021, sprawozdanie nr 581261/21/SCZ, sprawozdanie nr 2000/11/2021 2021-12-02 09:18:56
Sprawozdanie z badań nr 1872/10/2021, sprawozdanie nr 581264/21/SCZ, sprawozdanie z badań nr 601207/21/SCZ 2021-12-02 09:16:15
Zarządzenie Nr 69/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnej gruntowej oznaczonej numerem 240/8, położonej w obrębie Stepnica-1, miasto Stepnica na poprawę warunków zagospodarowania działki sąsiadującej 2021-11-29 13:20:44
Zarządzenie Nr 68/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości będących własnością Gminy Stepnica 2021-11-29 13:20:07
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na działkach oznaczonych nr 470/8, 512/32, 512/27 i 512/40 położonych w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica 2021-11-24 15:04:24
Zarządzenie Nr 66/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie przetargu nieograniczonego 2021-11-18 14:25:43
Zarządzenie Nr 65/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych, będących własnością Gminy Stepnica, z przeznaczeniem na działki ogrodowe 2021-11-18 13:09:11
Strategia rozwoju portu Stepnica NA LATA 2021-2027 2021-11-15 15:05:47
Informacja o wynikach konsultacji społecznych. 2021-11-08 10:03:42
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo-pomiarowych na działkach oznaczonych nr 26, 125/8, 232/42, 74/20, 74/13 położonych w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica 2021-11-05 14:06:41
Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydanej w dniu 28.10.2021 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 2021-10-29 09:43:40
Ankieta konsultacyjna 2021-10-27 15:12:19
Zarządzenie Nr 61/2021 r. Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 26 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania urzędowej nazwy miejscowości Łąka 2021-10-27 15:11:43
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących nadania urzędowej nazwy miejscowości Łąka 2021-10-27 15:10:55
Zarządzenie Nr 61/2021 r. Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 26 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania urzędowej nazwy miejscowości Łąka 2021-10-26 14:06:47
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zebraniu niezbędnych materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji i inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo-pomiarowych na działkach oznaczonych nr 26, 125/8, 232/42, 74/20, 74/13 położonych w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica 2021-10-21 14:09:15
Zarządzenie Nr 58/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 4 października 2021 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżaw nieruchomości gminnych z dotychczasowymi dzierżawcami w trybie bezprzetargowym 2021-10-04 13:27:25
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości gminnej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów 463/1, położonej w obrębie geodezyjnym Racimierz, gmina Stepnica 2021-09-24 12:09:05
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem 250/11, obręb Stepnica-1, miasto Stepnica 2021-09-24 12:08:14
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo-pomiarowych na działkach oznaczonych nr 26, 125/8, 232/42, 74/20, 74/13 położonych w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica 2021-09-24 11:26:51
Zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania 21.09.2021 r. 2021-09-21 14:39:31
OGŁOSZENIE OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w obrębie ewidencyjnym Stepnica-1 ? Miasto Stepnica ? w rejonie ulicy Bolesława Krzywoustego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2021-09-10 11:25:37
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2021-09-10 11:23:31
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w obrębie ewidencyjnym Stepnica-1 ? Miasto Stepnica ? w rejonie ulicy Bolesława Krzywoustego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2021-09-10 11:19:51
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (zmiana 10) 2021-09-10 11:18:39
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i budowie sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami na działkach oznaczonych nr 111/4, 21 położonych w obrębie geodezyjnym Miłowo, gmina Stepnica 2021-09-02 14:00:35
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na działkach oznaczonych nr 111/4, 92/14, 86 położonych w obrębie geodezyjnym Miłowo, gmina Stepnica 2021-09-02 13:59:18
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji ustalającej wysokość odszkodowania dz. nr 10.1 ob. Stepnica-1 2021-09-02 13:58:32
Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku w Stepnicy 24.08.2021 r. 2021-08-25 11:19:11
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 441/2, obręb Stepnica-1, miasto Stepnica na okres 10 lat, z przeznaczeniem postawienie obiektu o charakterze oświatowym lub zdrowotno-rehabilitacyjnym 2021-08-24 12:24:37
Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem 463/1, obręb geodezyjny Racimierz, gmina Stepnica 2021-08-23 14:42:56
Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem 250/11, obręb Stepnica-1, miasto Stepnica 2021-08-23 14:41:52
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji ochrony katodowej Jarszewko dla gazociągu wysokiego ciśnienia DN150 relacji Stepnica-Recław na działkach oznaczonych nr 58, 696/8 położonych w obrębie geodezyjnym Jarszewko, gmina Stepnica 2021-08-20 14:33:42
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn 40 PE, na działkach 667, 195/4 położonych w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica 2021-08-20 13:19:14
Decyzja PPIS w Goleniowie z dnia 19.08.2021 r. stwierdzająca brak przydatności wody do kąpieli 2021-08-19 10:48:26
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem 128/5, obręb Kopice, gmina Stepnica 2021-08-18 12:29:06
Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim 13.08.2021 r. 2021-08-17 15:13:36
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, na części działek 37/2, 78, 42, położonych w obrębie geodezyjnym Racimierz, gmina Stepnica 2021-08-16 14:57:14
Decyzja brak przydatności wody do kąpieli plaża Stepnica 2021-08-12 15:17:41
Zawiadomienie Wojewody Zachodniopomorskiego dot. wydania decyzji odszkodowawczej dz. nr 36/9 (wydzielonej z dz. 36/1) obręb Racimierz 2021-08-12 11:43:19
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zebraniu niezbędnych materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji i inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i budowie sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami na działkach oznaczonych nr 111/4, 21 położonych w obrębie geodezyjnym Miłowo, gmina Stepnica 2021-08-10 14:20:44
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zebraniu niezbędnych materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji i inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na działkach oznaczonych nr 111/4, 92/14, 86 położonych w obrębie geodezyjnym Miłowo, gmina Stepnica 2021-08-10 14:13:50
Zawiadomienie Wojewody Zachodniopomorskiego dot. wydania decyzji odszkodowawczej dz. nr 92.5 (wydzielonej z dz. 92.2) obręb Racimierz oraz dz. nr 85.3 (wydzielonej z dz. 85.1) obręb Miłowo 2021-08-05 11:35:30
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zebraniu niezbędnych materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji i inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji ochrony katodowej Jarszewko dla gazociągu wysokiego ciśnienia DN150 relacji Stepnica-Recław na działkach oznaczonych nr 58, 696/8 położonych w obrębie geodezyjnym Jarszewko, gmina Stepnica 2021-08-04 11:54:50
Bieżąca ocena jakości wody na kąpielisku w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim 4.08.2021 r. 2021-08-04 10:24:36
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zebraniu niezbędnych materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji i inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn 40 PE, na działkach 667, 195/4 położonych w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica 2021-08-03 14:59:05
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zebraniu niezbędnych materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji i inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, na działkach 37/2, 78, 42 położonych w obrębie geodezyjnym Racimierz, gmina Stepnica 2021-08-03 14:41:33
Bieżąca ocena jakości wody w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli MOWDK 1 w miejscowości Czarnocin 30.07.2021 r. 2021-08-02 12:29:06
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 369/7, obręb Stepnica-1, miasto Stepnica na okres 10 lat, z przeznaczeniem postawienie obiektu do zimowania jednostek pływających 2021-07-27 08:32:52
Bieżąca ocena jakości wody w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli MOWDK 1 w miejscowości Czarnocin 26.07.2021 r. 2021-07-26 15:18:52
Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości gminnej oznaczonej numerem 441/2 obręb Stepnica-1, na okres 10 lat, z przeznaczeniem na postawienie obiektu o charakterze oświatowym lub zdrowotno- rehabilitacyjnym 2021-07-22 15:06:22
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 418/8, obręb Stepnica-1, miasto Stepnica na okres 10 lat i 5 miesięcy, z przeznaczeniem na parking, czasowe składowanie ładunków ponadgabarytowych, prowadzenie prac przeładunkowych, miejsce stacjonowania jednostek pływających 2021-07-22 14:56:29
Bieżąca ocena jakości wody na kąpielisku w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim 21.07.2021 r. 2021-07-22 08:57:39
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na działkach oznaczonych nr 111/4, 92/14, 86 położonych w obrębie geodezyjnym Miłowo, gmina Stepnica 2021-07-15 14:36:30
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i budowie sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami na działkach oznaczonych nr 111/4, 21 położonych w obrębie geodezyjnym Miłowo, gmina Stepnica 2021-07-15 14:35:01
Zawiadomienie o wydanej w dniu 06.07.2021 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 2021-07-07 14:24:07
Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem 128/5, obręb Kopice, gmina Stepnica 2021-07-07 14:09:34
Zarządzenie Nr 49/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami: 250/11 obręb Stepnica-1, miasto Stepnica i 463/1 obręb Racimierz, gmina Stepnica 2021-07-07 14:07:29
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegające na budowie stacji ochrony katodowej Jarszewko dla gazociągu wysokiego ciśnienia DN150 relacji Stepnica-Recław na działkach oznaczonych nr 58, 696/8 położonych w obrębie geodezyjnym Jarszewko, gmina Stepnica 2021-07-06 14:48:26
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegające na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn 40 PE, na działkach 667, 195/4 położonych w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica 2021-07-06 14:47:21
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, na działkach 37/2, 78, 42 położonych w obrębie geodezyjnym Racimierz, gmina Stepnica 2021-07-06 14:46:24
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu "Programu ochrony środowiska województwa zachodniopomorskiego 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego programu". 2021-07-06 07:56:30
Bieżąca ocena jakości wody w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli MOWDK 1 w Czarnocinie nad Zalewem Szczecińskim 02.07.2021 r. 2021-07-02 15:18:48
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji nr 3/2021 z dnia 17.06.2021r. o ustaleniu lokalizacji i inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV o długości ok. 150 m oraz budowa słupków do poboru energii elektrycznej na działce oznaczonej nr ewid. 354 położonej w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica 2021-07-02 13:32:46
Zarządzenie Nr 47/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy i nieopłatnego użyczenia w trybie bezprzetargowym nieruchomości będących własnością Gminy Stepnica 2021-06-30 15:03:29
Zarządzenie Nr 46/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości gminnej na okres 10 lat, z przeznaczeniem na postawienie obiektu o charakterze oświatowym lub zdrowotno-rehabilitacyjnym, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2021-06-29 11:33:34
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zebraniu niezbędnych materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji i inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi, na części działki 68/1 położonych w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica 2021-06-28 14:19:03
Zarządzenie Nr 45/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie przekształcenia tymczasowego pomieszczenia położonego w Stepnicy przy ul. Bolesława Krzywoustego 4a/4 na lokal komunalny wchodzący w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stepnica 2021-06-22 15:08:27
Zarządzenie Nr 43/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Stepnica 2021-06-22 15:04:45
Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu przeznaczonego na postawienie obiektu na zimowanie jednostek pływających (część dz. nr 369/7 obręb Stepnica-1) 2021-06-22 14:56:20
Sprawozdanie z badań nr 1055/06/2021 z dnia 10.06.2021 r. 2021-06-21 15:10:24
Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu z przeznaczeniem na prowadzenie przeładunku, składowanie ładunków ponadgabarytowych, parking i miejsce stacjonowania jednostek pływających (część dz. nr 418/8 obręb Stepnica-1) 2021-06-21 10:18:04
Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim 14.06.2021 r. 2021-06-15 14:46:02
Zarządzenie Nr 42/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie regulaminu wypożyczania sprzętu pływającego i plażowego Gminy Stepnica 2021-06-14 14:47:45
Zarządzenie Nr 40/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie bezprzetargowym, części nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Stepnica 2021-06-08 14:25:12
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zebraniu niezbędnych materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji i inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV o długości ok. 150 m oraz budowa słupków do poboru energii elektrycznej na działce oznaczonej nr ewid. 354 położonej w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica 2021-06-08 10:46:06
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica wydaniu decyzji znak: AOŚ.6733.5.9.2020.2021.MS z dnia 2.06.2021r. w sprawie zmiany decyzji nr 6/2020 z dnia 14.10.2020r. zmienionej decyzją znak: AOŚ.6733.5.7.2020.2021.MS z dnia 9.02.2020r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie wraz z rozbudową sieci wodociągowej na dz. nr ewid. 337, 440 i 284 oraz rozbudowie i budowie sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr ewid. 337 i 440, położo 2021-06-02 12:42:30
Zawiadomienie o wydanych w dniu 31.05.2021 r. decyzjach odmawiających zgody na realizację przedsięwzięć. 2021-05-31 12:12:01
Zawiadomienie o wydanych w dniu 31.05.2021 r. decyzjach odmawiających zgody na realizację przedsięwzięć. 2021-05-31 12:09:53
Zarządzenie Nr 39/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości gminnej oznaczonej numerem 418/8 obręb Stepnica-1, miasto Stepnica, na okres 10 lat i 5 miesięcy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2021-05-26 13:50:40
Zarządzenie Nr 38/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości gminnej na okres 10 lat, z przeznaczeniem na postawienie obiektu na zimowanie jednostek pływających, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2021-05-25 13:56:37
Zarządzenie Nr 37/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 128/5, położonej w obrębie Kopice, gmina Stepnica 2021-05-25 13:56:01
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi, na części działki 68/1 położonych w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica 2021-05-25 13:14:17
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji nr 6/2020 z dnia 14.10.2020r. zmienionej decyzją znak: AOŚ.6733.5.7.2020.2021.MS z dnia 9.02.2020r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie wraz z rozbudową sieci wodociągowej na dz. nr ewid. 337, 440 i 284 oraz rozbudowie i budowie sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr ewid. 337 i 440, położonej w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmi 2021-05-14 13:34:54
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV o długości ok. 150 m oraz budowa słupków do poboru energii elektrycznej na działce oznaczonej nr ewid. 354 położonej w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica 2021-05-10 12:57:54
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. wydania decyzji znak: AOŚ.6733.1.2.2021.MS nr 2/2021 znak z dnia 5.05.2021 r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z hydrantami i przyłączami o długości ok 14,5 mb oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami o długości ok. 170 mb, na działce nr ewid. 52, położonych w obrębie geodezyjnym Racimierz, gmina Stepnica 2021-05-06 09:47:11
Zarządzenie Nr 35/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie przeznaczenia do bezpłatnego użyczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie gminne 2021-05-05 13:07:36
Zarządzenie Nr 33/2021Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej w Urzędzie Miasta i Gminy Stepnica 2021-04-23 12:19:03
Zarządzenie Nr 32/2021Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Stepnica z dotychczasowymi dzierżawcami 2021-04-20 14:36:58
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o zebraniu niezbędnych materiałów dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z hydrantami i przyłączami o długości ok 14,5 mb oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami o długości ok. 170 mb nr ewid. 52, położonych w obrębie geodezyjnym Racimierz, gmina Stepnica. 2021-04-12 11:47:59
Sprawozdanie z badań nr 544/03/2021 z dnia 22.03.2021 r. 2021-04-07 10:07:26
Obwieszczenie dot. udziału społecznego z dnia 06.04.2021 r. 2021-04-06 08:25:39
Obwieszczenie dot. udziału społecznego z dnia 06.04.2021 r. 2021-04-06 08:24:29
Zarządzenie Nr 30/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 01.04.2021 r. w sprawie przekształcenia na tymczasowe pomieszczenie lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stepnica położonego w Żarnowie , ul. Studencka 37/3 2021-04-02 08:27:01
Zarządzenie Nr 29/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym gminy Stepnica pod budowę myjni samochodowej w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat 2021-03-31 13:12:37
Zarządzenie Nr 26/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości lokalowej na rzecz najemcy 2021-03-24 14:01:21
Sprawozdanie z badań Nr 338/02/2021 z dnia 01.03.2021 r. 2021-03-18 14:24:04
Zarządzenie Nr 24/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres 3 lat części nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie gminne, w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej 2021-03-18 13:06:20
Sprawozdanie z badań Nr 337/02/2021 z dnia 22.02.2021 r. 2021-03-18 09:13:45
Sprawozdanie z badań Nr 68054/21/SCZ z dnia 24.02.2021 r. 2021-03-18 09:12:15
Zawiadomienie o wydanej w dniu 16.03.2021 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 2021-03-16 13:35:30
Powiadomienie stron postępowania o wydanej w dniu 16.03.2021 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 2021-03-16 13:34:28
Sprawozdanie z badań nr 233/02/2021 z dnia 15.02.2021 r. 2021-02-26 13:56:47
Zarządzenie Nr 22/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnych z dotychczasowymi dzierżawcami 2021-02-26 13:10:25
Zarządzenie Nr 17/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Stepnica na lata 2021-2023 2021-02-22 15:14:34
Informacja o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości gminnej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów 46, położonej w obrębie geodezyjnym Piaski Małe, gmina Stepnica 2021-02-15 15:07:20
Zarządzenie Nr 15/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy z dotychczasowym dzierżawca, w trybie bezprzetargowym cześć masztu antenowego w celu świadczenia usługi polegającej na dostępie do sieci Internet i transmisji danych 2021-02-15 15:02:01
Zarządzenie Nr 14/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie bezprzetargowym, części nieruchomości gruntowych, będących własnością Gminy Stepnica z przeznaczeniem na działki ogrodowe 2021-02-15 15:01:12
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. wydania decyzji znak: AOŚ.6733.10.4.2020.2021.MS nr 1/2021 znak z dnia 15.02.2021 r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na na budowie sieci wodociągowej z rur PE na działce oznaczonej nr ewid. 30, 173/18, 173/19, 173/26 i 173/27, położonych w obrębie geodezyjnym Czarnocin, gmina Stepnica 2021-02-15 12:30:59
Lista osób zakwalifikowanych do przetargu ustnego nieograniczonego ogłoszonego na dzień 15.02.2021 r., godz. 10.00 - sprzedaż prawa własności nieruchomości dz. nr 46, obręb Piaski Małe 2021-02-12 13:09:58
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. wydania decyzji znak: AOŚ.6733.5.7.2020.2021.MS zmieniającej decyzję nr 6/2020 znak AOŚ.6733.5.4.2020.MS z dnia 14.10.2020 r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie wraz z rozbudową sieci wodociągowej na dz. nr ewid. 337, 440 i 284 oraz rozbudowie i budowie sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr ewid. 337 i 440 położonych w obrębie geodezyjnym Stepnica-1. 2021-02-09 10:35:13
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 512/42, obręb Stepnica-1, miasto Stepnica z przeznaczeniem na budowę myjni samochodowej na okres 10 lat 2021-02-05 11:06:21
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zebraniu niezbędnych materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji i inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej z rur PE na działce oznaczonej nr ewid. 30, 173/18, 173/19, 173/26 i 173/27, położonych w obrębie geodezyjnym Czarnocin, gmina Stepnica 2021-02-04 11:56:46
Lista osób zakwalifikowanych do przetargu ustnego nieograniczonego ogłoszonego na dzień 05.02.2021 r. - dzierżawa części działki nr 512/42 obręb Stepnica-1 z przeznaczeniem na budowę myjni samochodowej 2021-02-03 09:07:26
Informacja o wynikach II przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę garażu wbudowanego w bryłę budynku zlokalizowanego przy ul. Tęczowej 3 w Stepnicy na okres 4 lat 2021-01-19 10:40:57
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji nr 6/2020 z dnia 14.10.2020r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie wraz z rozbudową sieci wodociągowej na dz. nr ewid. 337, 440 i 284 oraz rozbudowie i budowie sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr ewid. 337 i 440, położonej w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica 2021-01-19 09:18:30
Lista osób zakwalifikowanych do II przetargu ustnego nieograniczonego ogłoszonego na dzień 19.01.2021 r., - garaż na okres 4 lat 2021-01-18 08:55:41
Zarządzenie nr 7/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 130 000 złotych 2021-01-15 08:34:43
Powiadomienie Stron przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 14.01.2021 r. 2021-01-14 12:41:20
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej z rur PE na działce oznaczonej nr ewid. 30, 173/18, 173/19, 173/26 i 173/27, położonych w obrębie geodezyjnym Czarnocin, gmina Stepnica 2021-01-12 11:33:05
Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni projektu uchwały Rady Miejskiej w Stepnicy w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Stepnica na 2021 rok 2021-01-08 12:37:06
Zarządzenie Nr 5/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnej gruntowej oznaczonej numerem 759, położonej w obrębie Racimierz, gmina Stepnica na poprawę warunków zagospodarowania działki sąsiadującej 2021-01-08 11:49:54
Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem 46, obręb Piaski Małe, gmina Stepnica 2021-01-05 15:13:41
Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem 43/19, obręb Kopice, gmina Stepnica 2021-01-05 15:12:56
Zarządzenie nr 2/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 130 000 złotych - stracił moc 2021-01-04 12:58:49
Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę garażu przy ul. Tęczowej 3 w Stepnicy na okres 4 lat 2020-12-18 14:35:55
Powiadomienie Stron w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2020-12-17 15:44:13
Zarządzenie Nr 122/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym gminy Stepnica pod budowę myjni samochodowej na okres 10 lat, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2020-12-10 14:15:32
Zarządzenie Nr 121/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnych z dotychczasowymi dzierżawcami, w trybie bezprzetargowym 2020-12-03 10:15:12
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w zakresie średnic 110-90 mm o długości L= 160 m, budowie sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy 0,20 m o łącznej długości L= 110 m, budowie przepompowni ścieków sanitarnych wraz z rurociągiem tłocznym o średnicy 75 mm o łącznej długości L= 120 m, budowie złącza kablowego wraz z kablem zasilając 2020-11-30 11:01:52
Sprawozdanie z badań nr 1972/10/2020 z dnia 26.10.2020 r. 2020-11-18 14:31:11
Sprawozdanie z badań nr 2010/11/2020 z dnia 02.11.2020 r. 2020-11-18 14:29:45
Sprawozdanie z badań nr 550158/20/SCZ z dnia 26.10.2020 r. 2020-11-18 14:28:43
Informacja o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę garażu wbudowanego w bryłę budynku zlokalizowanego przy ul. Tęczowej 3 w Stepnicy na okres 4 lat 2020-11-17 11:32:53
Zarządzenie Nr 115/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 16 listopada 2020 r., w sprawie powołania komisji przetargowej. 2020-11-16 15:09:13
Sprawozdanie z badań nr 534899/20/SCZ z dnia 19.10.2020 r. 2020-11-09 15:25:44
Sprawozdanie z badań nr 1906/10/2020 z dnia 19.10.2020 r. 2020-11-09 15:25:00
Sprawozdanie z badań nr 1902/10/2020 z dnia 19.10.2020 r. 2020-11-09 15:23:38
Sprawozdanie z badań nr 534910/20/SCZ z dnia 19.10.2020 r. 2020-11-09 15:22:30
Sprawozdanie z badań nr 534911/20/SCZ z dnia 19.10.2020 r. 2020-11-09 15:20:20
Sprawozdanie z badań nr 1905/10/2020 z dnia 19.10.2020 r. 2020-11-09 15:19:08
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zebraniu niezbędnych materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji i inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej o średnicy 110mm i długości do 160m wraz z przyłączami, budowie sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy 0,2m i długości do 110m, budowie przepompowni ścieków sanitarnych wraz z rurociągiem tłocznym o średnicy 90-63mm i długości do 120m, budowie złącza kablowego wr 2020-11-09 12:33:05
Zarządzenie Nr 111/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 43/19, położonej w obrębie Kopice, gmina Stepnica 2020-11-04 20:23:20
Zarządzenie Nr 110/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 04 listopada 2020 r., w sprawie powołania komisji przetargowej. 2020-11-04 11:45:03
Sezonowa ocena jakości wody w kąpielisku w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim w 2020 r. 2020-10-27 14:49:37
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia dn125PE na działce oznaczonej nr ewid. 125/4, położonej w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica 2020-10-21 11:08:28
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie wraz z rozbudową sieci wodociągowej na dz. nr ewid. 337, 440 i 284 oraz rozbudowie i budowie sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr ewid. 337 i 440 położonych w obrębie geodezyjnym Stepnica-1. 2020-10-14 11:44:02
Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę garażu przy ul. Tęczowej 3, na okres 4 lat 2020-10-13 12:10:33
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej dn110PE i sieci kanalizacji sanitarnej PVC200 na działkach oznaczonych numerami 65 i 68/1 położonych w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica 2020-10-09 13:25:44
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zebraniu niezbędnych materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji i inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia dn125PE na działce oznaczonej nr ewid. 125/4, położonej w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica 2020-10-09 12:06:00
Obwieszczenie do Stron postępowania o wydanej w dniu 07.10.2020 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 2020-10-07 09:58:16
Zawiadomienie o wydanej w dniu 07.10.2020 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 2020-10-07 09:57:07
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zebraniu niezbędnych materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji i inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie sieci wodociągowej na dz. nr ewid. 337, 440 i 284 oraz sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr ewid. 337, 440 i 438/6, położonej w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica zmienionej w zakresie nazwy inwestycji i jej zakresu w nowym brzmieniu ?dla inwestycji polegającej na przebudowie w 2020-10-06 11:20:48
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia dn125PE na działce oznaczonej nr ewid. 125/4, położonej w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica 2020-09-21 14:48:39
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej o średnicy 110mm i długości do 160m wraz z przyłączami, budowie sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy 0,2m i długości do 110m, budowie przepompowni ścieków sanitarnych wraz z rurociągiem tłocznym o średnicy 90-63mm i długości do 120m, budowie złącza kablowego wraz z kablem zasilający 2020-09-21 14:08:45
Obwieszczenie do stron o wydanej w dniu 15.09.2020 r. decyzji 2020-09-15 14:40:20
Zawiadomienie o wydanej w dniu 15.09.2020 r. 2020-09-15 14:39:32
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zebraniu niezbędnych materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji i inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej dn110PE i sieci kanalizacji sanitarnej PVC200 na działkach oznaczonych numerami 65 i 68/1 położonych w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica 2020-09-09 13:45:11
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zebraniu niezbędnych materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji i inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie sieci wodociągowej na dz. nr ewid. 337, 440 i 284 oraz sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr ewid. 337, 440 i 438/6, położonej w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica 2020-09-03 13:52:12
Bieżąca ocena jakości wody w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli MOWDK 2 w Czarnocinie nad Zalewem Szczecińskim 20.08.2020 r. 2020-08-21 13:21:41
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. wydnia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia o średnicy dn 125/90 mmPE na działce oznaczonej numerem 91/4, położonej w obrębie geodezyjnym Stepniczka, gmina Stepnica 2020-08-21 10:25:55
Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim 20.08.2020 r. 2020-08-20 14:14:42
Powiadomienie stron przed wydaniem decyzji o środowiaskowych uwarunkowaniach 20.08.2020 r. 2020-08-20 12:33:29
Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydanych w dniu 18.08.2020 r. decyzjach odmownych dotyczących wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć pod nazwą: "Budowa 5 wolnostojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 331, obręb geodezyjny Kopice, Gmina Stepnica" oraz "Budowa 15 wolnostojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 23, o 2020-08-19 09:09:58
Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydanych w dniu 18.08.2020 r. decyzjach odmownych dotyczących wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć pod nazwą: "Budowa 5 wolnostojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 331, obręb geodezyjny Kopice, Gmina Stepnica" oraz "Budowa 15 wolnostojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 23, o 2020-08-19 09:09:01
Powiadomienie stron przed wydaniem decyzji o środowiaskowych uwarunkowaniach 2020-08-19 09:03:46
Bieżąca ocena jakości wody w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli MOWDK 2 w Czarnocinie nad Zalewem Szczecińskim 06.08.2020 r. 2020-08-17 13:38:55
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej dn110PE i sieci kanalizacji sanitarnej PVC200 na działkach oznaczonych numerami 65 i 68/1 położonych w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica 2020-08-14 14:45:26
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie sieci wodociągowej na dz. nr ewid. 337, 440 i 284 oraz sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr ewid. 337, 440 i 438/6, położonej w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica 2020-08-11 11:03:58
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zebraniu niezbędnych materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji i inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia o średnicy dn 125/90 mmPE na działce oznaczonej numerem 91/4, położonej w obrębie geodezyjnym Stepniczka, gmina Stepnica 2020-08-10 14:39:05
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. wydnia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej z rur PE 100 RC DN 110 MM na działkach oznaczonych numerami 684/3, 365/56, 415/2, 416/2 położonych w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica 2020-08-10 14:18:16
Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim 29.07.2020 r. 2020-07-31 14:28:38
Powiadomienie stron w sprawie wszczęcia postępowania 29.07.2020 r. 2020-07-30 11:20:38
Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie z dnia 28.07.2020 r. o zakazie kąpieli 2020-07-28 15:29:13
Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie z dnia 27.07.2020 r. o zakazie kąpieli 2020-07-28 14:28:34
Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim 22.07.2020 r. 2020-07-24 09:30:44
Powiadomienie stron w sprawie wszczęcia postępowania 23.07.2020 r. 2020-07-23 14:42:57
Bieżąca ocena jakości wody w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli MOWDK 1 w Czarnocinie nad Zalewem Szczecińskim 16.07.2020 r. 2020-07-20 14:04:21
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia o średnicy dn 125/90 mmPE na działce oznaczonej numerem 91/4, położonej w obrębie geodezyjnym Stepniczka, gmina Stepnica 2020-07-16 12:24:47
Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim 09.07.2020 r. 2020-07-10 11:47:20
Bieżąca ocena jakości wody w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli MOWDK 1 w Czarnocinie nad Zalewem Szczecińskim 2020-07-02 08:01:41
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej z rur PE 100 RC DN 110 MM na działkach oznaczonych numerami 684/3, 365/56, 415/2, 416/2 położonych w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica 2020-06-24 12:51:35
Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim 12.06.2020 r. 2020-06-18 09:06:24
Sprawozdanie z badań nr 230241/20/SCZ z dnia 18.05.2020 r. 2020-06-18 08:19:25
Sprawozdanie z badań nr 230240/20/SCZ z dnia 18.05.2020 r. 2020-06-18 08:18:29
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. wydnia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na działce oznaczonej numerem 82 położonej w obrębie geodezyjnym Stepniczka, gmina Stepnica 2020-06-15 12:27:55
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zebraniu niezbędnych materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji i inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na działce oznaczonej numerem 82 położonej w obrębie geodezyjnym Stepniczka, gmina Stepnica 2020-06-03 12:45:47
Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 2020-05-22 12:43:43
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew/krzewów 2020-05-22 12:42:26