Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Stepnica

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Tag: Referat Organizacyjno - Społeczny


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 40 /2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 26 maja 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Racimierzu 2022-05-26 13:14:20
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na odwodnieniu gruntów upraw z terenu polderu "Stepnica I" 2022-05-24 15:14:59
Zarządzenie Nr 39/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Racimierzu 2022-05-24 13:51:46
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód,polegające na odwodnieniu gruntów i upraw z terenu polderu "Gąsierzyno" 2022-05-20 15:22:15
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnicy 2022-05-20 15:16:53
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego, informujące o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę inwestycji w zakresie terminalu, dla zadania: " Przebudowa i remont gazociągu DN 500 Goleniów - Police w rejonie Rezerwatu Olszanka i Roztoki Odrzańskiej - etap II". 2022-04-29 14:48:14
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Racimierzu 2022-04-29 13:20:37
Zarządzenie Nr 33/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Racimierzu 2022-04-29 13:18:07
Zarządzenie Nr 32/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 2022-04-28 14:53:33
Zarządzenie Nr 32/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 2022-04-28 14:51:53
Zarządzenie Nr 80/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy 2022-04-28 08:20:21
Rozporządzenie Nr 5/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie zarządzenia środków podejmowanych w związku z ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu polickiego, goleniowskiego, kamieńskiego, myśliborskiego, gryfińskiego oraz m. Świnoujście 2022-04-27 09:01:31
Zawiadomienie o obradach XXV Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy. 2022-04-22 15:14:29
Zarządzenie nr 29/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2022-04-04 11:15:31
Zawiadomienie, o posiedzeniu w dniu 28 marca 2022 r. o godz. 15.00 komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy. 2022-03-25 10:25:57
Zarządzenie Nr 24/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy 2022-03-24 12:36:57
Zarządzenie Nr 26/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 22 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy 2022-03-22 11:49:16
Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy. 2022-03-18 12:29:22
Zawiadomienie o terminie obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy. 2022-03-18 12:19:59
Zawiadomienie o terminie posiedzenia komisji ds. Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy. 2022-03-18 12:17:57
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2021 rok 2022-03-11 14:44:06
Zarządzenia Nr 20/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Usługi "Mobilny Urzędnik" w Urzędzie Miasta i Gminy Stepnica 2022-03-01 15:12:21
Zarządzenie Nr 73/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Mundurowego Funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Stepnicy 2022-02-14 10:42:53
Zarządzenie Nr 76/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 21 grudnia 2021r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy 2022-02-14 10:24:26
Zarządzenie Nr 13/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 03 lutego 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku w Gminie Stepnica 2022-02-03 13:15:24
Zarządzenie Nr 13/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 03 lutego 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku w Gminie Stepnica 2022-02-03 13:14:06
Zarządzenie Nr 12/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Stepnica 2022-01-31 11:23:59
Zarządzenie Nr 11/2022 Burmistrza Miasta i gminy Stepnica z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stepnica 2022-01-27 14:08:10
Zarządzenie Nr 9/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Racimierzu 2022-01-27 14:03:34
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów 2022-01-19 09:42:10
Zmiana rocznego planu łowieckiego dla obwodu łowieckiego Nr 86 Koła Łowieckiego DZIK w Świnoujściu 2022-01-18 11:01:10
Zarządzenie Nr 5/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 12 stycznia 2022 w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu dokumentów zawierających informacje niejawne 2022-01-12 14:01:10
Zarządzenie Nr 4/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku w Gminie Stepnica 2022-01-10 12:15:51
Zarządzenie Nr 4/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku w Gminie Stepnica 2022-01-10 11:51:54
Zarządzenie Nr 84/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Stepnica w 2022 r. 2021-12-31 13:56:11
Zarządzenie Nr 84/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Stepnica w 2022 r. 2021-12-31 13:23:40
Zarządzenie Nr 82/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2022 roku w Gminie Stepnica 2021-12-30 13:35:46
Zarządzenie Nr 82/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2022 roku w Gminie Stepnica 2021-12-30 12:24:21
Zawiadomienie dot. polowania zbiorowego komercyjnego na zwierzynę łowną Koła Łowieckiego " ORZEŁ" w Świnoujściu 2021-12-30 10:00:59
Ogłoszenie o naborze 2021-12-30 09:57:04
Zarządzenie Nr 81/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej ds. wyboru kandydata na wole stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy 2021-12-30 09:22:59
Zarządzenie Nr 78/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej i ustalenia regulaminu pracy komisji 2021-12-27 13:18:05
Oferta na dostawę art. biurowych i środków czystości dla Urzędu Miasta i Gminy Stepnica - termin składania ofert do 30.12.2021 r. 2021-12-23 14:33:13
Zawiadomienie Starosty Goleniowskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przejęcia nieodpłatnie na mocy prawa przez Skarb Państwa, mienia pozostałego po podmiocie nieprzerejestrowanym - wbrew ustawowemu obowiązkowi do KRS- tj. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości dz. nr 122 o pow.0,12 ha 2021-12-23 14:22:26
Rozporządzenie Nr 28/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2021-12-22 07:49:07
Zarządzenie Nr 75/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w roku 2022 dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy 2021-12-21 14:42:01
Zarządzenie Nr 74/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy. 2021-12-21 14:01:19
Uchwała Nr CCXXIII.523.2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stepnica na lata 2022-2035 2021-12-14 11:24:03
Uchwała Nr CCXXIII.522.2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Stepnica na 2022 rok 2021-12-14 11:21:35
Uchwała Nr CCXXIII.521.2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej dla Gminy Stepnica na 2022 rok 2021-12-14 11:18:26
Zawiadomienie o obradach XXIII Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy. 2021-12-09 08:28:23
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnicy. 2021-12-08 19:32:19
Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu komisji ds. Gospodarki i Budżetu i komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy. 2021-12-08 19:28:19
Zarządzenie Nr 72/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej ? prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Stepnica w 2022 r. 2021-12-07 12:46:37
Zarządzenie Nr 72/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej ? prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Stepnica w 2022 r. 2021-12-07 12:45:04
Zarządzenie Nr 71/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2022 roku w Gminie Stepnica 2021-12-06 15:31:34
Zarządzenie Nr 71/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2022 roku w Gminie Stepnica 2021-12-06 15:29:36
Zarządzenie Nr 71/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2022 roku w Gminie Stepnica 2021-12-06 15:27:40
Zawiadomienie o planowanym polowaniu zbiorowym w Kole Łowieckim ORZEŁ Świnoujście. 2021-12-06 10:47:14
Zarządzenie Nr 70/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 listopada 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu hali widowiskowo-sportowej, siłowni, sali fitness oraz cennika za korzystanie z hali 2021-11-30 12:07:47
Zarządzenie Nr 67/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ograniczeń wykonywania zadań przez Urząd Miasta i Gminy Stepnica w związku z wystąpieniem stanu epidemii 2021-11-30 12:04:23
Rozporządzenie Nr 27/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zarządzenia środków podejmowanych w związku z ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu polickiego, goleniowskiego, kamieńskiego, myśliborskiego, gryfickiego oraz m. Świnoujście 2021-11-26 12:29:08
Terminarz polowań zbiorowych komercyjnych koła łowieckiego ORZEŁ w Świnoujściu 2021-11-22 11:40:26
Zawiadomienie o terminie obrad Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy. 2021-11-18 08:31:18
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji ds. społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy. 2021-11-18 08:29:59
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji ds. gospodarki i budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy. 2021-11-15 20:07:49
Terminarz polowań zbiorowych Koła Łowieckiego " Orlik" w Szczecinie na obwodzie łowieckim nr 85 w sezonie 2021-2022 2021-11-15 09:07:55
Terminarz polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "Orzeł" w Świnoujściu na obwodzie łowieckim 59 i 112. 2021-10-25 09:59:26
Terminarz polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "Szarak" w Szczecinie na sezon 2021/2022 2021-10-20 14:10:08
Zarządzenie Nr 60/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 19 października 2021 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej ds. wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy 2021-10-20 12:10:11
Ogłoszenie o naborze 2021-10-20 07:56:38
Terminarz polowań zbiorowych na sezon 2021/2022 koła łowieckiego "Moczary" w Szczecinie. 2021-10-19 14:04:44
Terminarz polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "DZIK" Świnoujście w sezonie łowieckim 2021/2022 2021-10-19 13:54:43
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji rewizyjnej 2021-10-15 15:08:38
Zarządzenie Nr 59/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 8 października 2021 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej ds. wyboru kandydata na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Komendanta Straży Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy 2021-10-13 13:39:17
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy. 2021-09-22 18:30:43
Zawiadomienie o obradach XXI Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy. 2021-09-17 08:19:46
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy. 2021-09-15 08:08:48
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji ds. Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy. 2021-09-15 08:07:14
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnicy. 2021-09-15 07:56:14
Zarządzenie nr 57/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 13 września 2021 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Racimierzu 2021-09-13 11:39:44
Zarządzenie Nr 56/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 13 września 2021 r. w sprawie odwołania z pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Racimierzu 2021-09-13 11:36:21
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 13 września 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok 2021-09-13 11:07:13
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 13 września 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok 2021-09-13 11:04:38
Zarządzenie Nr 54/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 27 sierpnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Pełnomocnika Burmistrza ds. szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz utworzenia telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach 2021-08-27 13:20:00
Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień, obronnych i zarządzania kryzysowego 2021-08-04 09:16:04
Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora/realizatorów programu polityki zdrowotnej dla mieszkańców Gminy Stepnica w 2021 r. pn. Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Stepnica w wieku 65 lat i więcej na lata 2018-2022 2021-08-02 15:08:07
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego , znak AP-4.747.2-8.2021.PM, informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn. " Przebudowa i remont gazociągu DN 500 Goleniów- Police w rejonie Rezerwatu Olszanka oraz Roztoki Odrzańskiej - etap II" 2021-07-26 10:57:48
Zarządzenie Nr 51/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie upoważnienia skarbnika gminy do wykonywania obowiązków w zakresie rachunkowości 2021-07-20 11:07:41
Zarządzenie Nr 50/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na wybór realizatora/realizatorów programu polityki zdrowotnej dla mieszkańców Gminy Stepnica w 2021 r. pn. Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Stepnica w wieku 65 lat i więcej na lata 2018-2022. 2021-07-15 14:57:43
Zarządzenie Nr 50/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na wybór realizatora/realizatorów programu polityki zdrowotnej dla mieszkańców Gminy Stepnica w 2021 r. pn. Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Stepnica w wieku 65 lat i więcej na lata 2018-2022. 2021-07-15 14:53:16
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego, znak AP-4.747.2-3.2021.PM, informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.:"Przebudowa i remont gazociągu DN 500 Goleniów - Police w rejonie Rezerwatu Olszanka oraz Roztoki Odrzańskiej - etap II". 2021-07-06 08:28:41
Zawiadomienie o obradach XX Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy. 2021-06-22 13:26:31
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji ds. Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy. 2021-06-22 13:24:50
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy. 2021-06-22 13:22:47
Anna Bochniarz - Mutkowska 2021-06-15 09:40:09
Rajmund Bogacki 2021-06-15 09:39:21
Ryszard Chmurowski 2021-06-15 09:38:41
Aneta Dąbrowska 2021-06-15 09:37:11
Zdzisław Kędzierski 2021-06-15 09:36:27
Krystyna Wrzosek 2021-06-15 09:35:29
Anna Kaliska 2021-06-15 09:34:44
Barbara Kierzynkowska 2021-06-15 09:34:08
Sasza Kordzielewski 2021-06-15 09:32:39
Paweł Bojko 2021-06-15 09:31:43
Marek Kleszcz 2021-06-15 09:31:04
Andrzej Nowak 2021-06-15 09:30:16
Paulina Milkiewicz 2021-06-15 09:29:30
Joanna Marszałek 2021-06-15 09:28:23
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej 2021-05-28 11:12:38
Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu pozwoleń wodnoprawnych dla Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM. Znak: SZ.ZUZ.4.4210.52.2021.KKB 2021-04-30 12:15:25
Zarządzenie Nr 34/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w roku 2021 dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy 2021-04-26 12:48:41
Rejon Dróg Wojewódzkich w Stargardzie ogłasza aukcję, której celem jest sprzedaż drewna. 2021-04-23 10:15:41
Zarządzenie Nr 31/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2021-04-16 13:09:21
Zarządzenie Nr 31/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2021-04-16 13:07:59
Zawiadomienie o obradach XIX Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy. 2021-04-13 12:30:44
Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 12/2021 z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie nakazu wykonania odstrzału sanitarnego dzików do dnia 14 grudnia 2021 r. 2021-04-13 11:21:33
Zarządzenie Nr 28/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia pracy zdalnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy 2021-04-02 15:21:09
Zarządzenie Nr 27/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy. 2021-03-26 10:01:55
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o I aktualizacji podstawowej kwoty dotacji 2021 r. 2021-03-25 10:47:31
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji ds. Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy. 2021-03-22 14:18:35
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. Społecznych. 2021-03-22 14:17:27
Zawiadomienie o obradach XVIII Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy. 2021-03-22 14:16:28
Zarządzenie Nr 25/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2021-03-22 10:33:02
Zarządzenie Nr 25/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2021-03-22 10:01:14
Zarządzenie Nr 25/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2021-03-22 09:00:24
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2020 rok 2021-03-17 11:47:39
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie z dnia 8 marca 2021 r. ZNAK: SZ.ZUZ.4.4210.52.2021.KKB o wszczęciu postępowania na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 2021-03-16 10:21:15
Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie o wszczęciu postępowania. Znak: SZ.RUZ.4210.1-3.2021.ZK 2021-03-12 12:45:40
Zarządzenie Nr 21/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 24 lutego 2021 r., w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy 2021-03-02 12:20:51
Zarządzenie Nr 20/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 23 lutego 2021 r., w sprawie upoważnienie pracownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy do prowadzenia postępowań w sprawie wydawania zaświadczeń, o których mowa w art.411 ust.10g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 2021-02-24 12:38:59
Zarządzenie Nr 19/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 23 lutego 2021 r., w sprawie upoważnienie pracownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy do prowadzenia postępowań w sprawie wydawania zaświadczeń, o których mowa w art.411 ust. 10g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 2021-02-24 12:34:47
Zarządzenie Nr 18/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 23 lutego 2021 r., w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy do prowadzenia postępowań, w tym do wydawania zaświadczeń, o których mowa w art. 411 ust.10g z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 2021-02-24 12:29:36
Zarządzenie nr 6/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 14 stycznia 2021 r., w sprawie Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy. 2021-02-22 09:53:29
Zawiadomienie o obradach XVII Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy. 2021-02-19 15:03:35
Zarządzenie Nr 16/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 15 lutego 2021 r., w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stepnica. 2021-02-18 13:32:02
Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów władzy publicznej w 2020 r. przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową 2021-02-16 09:29:55
Zarządzenie Nr 13/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 12 lutego 2021 r., w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy. 2021-02-16 08:11:06
Odpowiedź Pana Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica 2021-02-15 07:50:17
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Stepnicy. 2021-02-10 19:57:57
Protokół Nr III/15z obrad III Sesji Rady Miejskiej Stepnica z dnia 5 marca 2015 r. 2021-02-04 14:19:45
Protokół Nr II/14 z obrad II Sesji Rady Miejskiej Stepnica z dnia 19 grudnia 2014 r. 2021-02-04 14:16:57
Protokół Nr I/14 z obrad I Sesji Rady Miejskiej Stepnica z dnia 27 listopada 2014 r. 2021-02-04 14:07:23
Zarządzenie nr 116/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 19 listopada 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy 2021-02-03 15:16:11
Zarządzenie Nr 52/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 1 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy 2021-02-03 15:14:35
Zarządzenie Nr 38/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 17 kwietnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy 2021-02-03 15:12:05
Zarządzenie Nr 12/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 stycznia 2021 r., zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia pracy zdalnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy. 2021-02-03 14:41:36
Zarządzenie Nr 11/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wpierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku w Gminie Stepnica. 2021-01-29 15:08:33
Zarządzenie Nr 9/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku na terenie Gminy Stepnica. 2021-01-28 13:38:49
Zarządzenie Nr 10/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Stepnica 2021-01-28 12:01:06
Zawiadamiam, że w dniu 5 lutego 2021 roku o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy odbędzie się posiedzenie komisji ds. Społecznych w sprawie rozpatrzenia wniosków dotyczących przydziału lokali mieszkalnych. Przewodnicząca Komisji ds. Społecznych Anna Bochniarz - Mutkowska 2021-01-26 13:59:49
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o podstawowej kwocie dotacji na 2021 rok 2021-01-19 17:14:54
Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 5/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: " Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo- koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka Miękowo- Rzęśnica- budowa obwodnicy Brzozowa w ciągu S3 oraz dostosowanie drogi krajowej nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Brzozowo - 2021-01-14 10:34:40
Zarządzenie Nr 1/2021Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia pracy zdalnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy 2021-01-13 08:32:07
Regulamin Organizacyjny UMiG z września 2018 r. 2021-01-12 13:42:41
Zarządzenie Nr 4/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku 2021-01-06 15:26:07
Zarządzenie Nr 3/2021Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku w Gminie Stepnica 2021-01-04 12:44:15
Zarządzenie Nr 3/2021Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku w Gminie Stepnica 2021-01-04 12:38:29
Zarządzenie Nr 128/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2021 roku w Gminie Stepnica 2020-12-30 11:02:43
Zarządzenie Nr 127/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej ? prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Stepnica w 2021 r. 2020-12-30 11:01:29
Zarządzenie Nr 128/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2021 roku w Gminie Stepnica 2020-12-30 10:58:57
Zarządzenie Nr 127/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej ? prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Stepnica w 2021 r. 2020-12-30 10:57:00
Zarządzenie Nr 126/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 22 grudnia 2020 w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Stepnica 2020-12-23 09:55:54
Zarządzenie Nr 125/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 22 grudnia 2020 w sprawie powołania komisji konkursowej i ustalenia regulaminu pracy komisji 2020-12-23 09:52:04
Zawiadomienie o obradach XVI Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy. 2020-12-15 09:11:18
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie o wydaniu pozwoleń wodnoprwnych. 2020-12-09 14:44:27
Zarządzenie Nr 119/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2021 roku w Gminie Stepnica 2020-11-30 13:34:19
Zarządzenie Nr 118/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Stepnica w 2021 r. 2020-11-30 13:33:07
Zarządzenie Nr 119/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2021 roku w Gminie Stepnica 2020-11-30 13:29:30
Zarządzenie Nr 118/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Stepnica w 2021 r. 2020-11-30 13:26:25
Zawiadomienie o obradach XV Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy. 2020-11-20 20:41:14
Zarządzenie Nr 116/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 19 listopada 2020 r., zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy Stepnica. 2020-11-20 19:38:48
Zarządzenie Nr 112/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 4 listopada 2020 r., w sprawie zmiany siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy. 2020-11-13 09:35:04
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego AP-4.7820.208-8.2020.JR z dnia 03.11.2020 r., dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. " Rozbudowa przejścia przez m. Stepnica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 111" 2020-11-10 08:36:28
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o II aktualizacji podstawowej kwoty dotacji 2020 r. 2020-10-27 11:21:48
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dotyczące polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "Orzeł" w Świnoujściu w obwodzie łowieckim 59 i 112 na sezon 2020-2021. 2020-10-22 14:49:05
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica w sprawie terminów polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Szarak w obwodzie łowieckim nr 114 w sezonie 2020/2021. 2020-10-19 14:34:26
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica w sprawie terminów polowań zbiorowych KŁ Moczary w obwodzie łowieckim nr 115 w sezonie 2020/2021 2020-10-14 15:24:39
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie znak: SZ.ZUZ.4.4210.205.4.2020.AP 2020-10-14 11:32:06
Zarządzenie Nr 105/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 9 października 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy. 2020-10-09 14:51:20
Zarządzenie Nr 104/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 7 października 2020 r. w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. 2020-10-08 12:13:43
Zarządzenie Nr 103/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 7 października 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy. 2020-10-08 12:09:58
Informacja o wynikach przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok 2020-10-06 13:38:46
Zarządzenie Nr 98/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy 2020-09-30 14:51:30
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego znak AP-4.7820.208-4.2020.JR 2020-09-28 14:54:06
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2019 2020-09-28 11:03:12
Zarządzenie Nr 97/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 25 września 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości gminnej na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym, z przeznaczeniem na działalność rolniczą. 2020-09-25 13:54:13
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 18 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok 2020-09-18 15:15:06
Zawiadomienie o terminie obrad Komisji ds. Gospodarki i Budżetu i Komisji ds. Społecznych Rady Gminy w Stepnicy. 2020-09-11 15:25:42
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego znak AP-1.7820.198-19.2019.MM z dnia 07 września 2020 r. 2020-09-11 15:12:14
OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO znak AP-4.7820.207-9.2020.JR z dnia 04 września 2020 r. 2020-09-11 13:56:25
Zawiadomienie o obradach XIV Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy. 2020-09-11 12:33:48
Zarządzenie nr 91/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania członka komisji przetargowej 2020-08-31 08:50:18
Rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora/realizatorów programu polityki zdrowotnej dla mieszkańców Gminy Stepnica w 2020 r. pn."Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Stepnica w wieku 65 lat i więcej na lata 2018-2022" 2020-08-26 13:43:22
Zarządzenie nr 89/2020 Burmistrza miasta i Gminy Stepnica z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy. 2020-08-20 07:44:18
Zarządzenie nr 74/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 02 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. 2020-08-18 13:37:14
Zarządzenie nr 70/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w zarządzeniu nr 01/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 02 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości dla ewidencji księgowej budżetu Gminy Stepnica oraz jednostki budżetowej Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy. 2020-08-18 11:54:06
Zarządzenie nr 83/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. 2020-08-18 11:37:04
Zarządzenie nr 78/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. 2020-08-18 11:34:33
Zarządzenie nr 68/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 25 czerwca 2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. 2020-08-18 10:19:52
Zarządzenie nr 88/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej mienia znajdującego się w warsztacie Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy 2020-08-11 13:00:11
Zarządzenie nr 69/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. 2020-08-11 10:15:16
Zarządzenie nr 35/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stepnicy. 2020-08-11 09:52:54
Zarządzenie nr 39/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy 2020-08-11 09:47:46
Zarządzenie nr 23/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok 2020-08-11 09:44:19
Zarządzenie nr 86/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Stepnicy w sprawie Statutu Gminy Stepnica 2020-08-11 09:04:59
Zarządzenie Nr 87/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na wybór realizatora/realizatorów programu polityki zdrowotnej dla mieszkańców Gminy Stepnica w 2020 r. pn. Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Stepnica w wieku 65 lat i więcej na lata 2018-2022 2020-08-10 12:08:02
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie Statutu Gminy Stepnicy 2020-07-31 21:56:00
Zarządzenie nr 84/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Stepnicy. 2020-07-31 14:22:02
Zarządzenie nr 82/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy. 2020-07-31 14:11:16
Zarządzenie nr 81/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Stepnicy. 2020-07-31 14:04:11
Zarządzenie nr 85/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Stepnicy. 2020-07-31 13:45:44
Zarządzenie nr 80/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady uczestnictwa oraz proces rekrutacji do projektu pn. ,, Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego" realizowanego przez Gminę Stepnica realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020 Osi Priorytetowej nr III. Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1:Działania s 2020-07-22 13:55:08
Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego 2020-07-21 12:53:15
Kędzierski Zdzisław 2020-07-17 12:28:25
Kordzielewski Sasza 2020-07-17 12:26:23
Chmurowski Ryszard 2020-07-17 12:24:58
Bogacki Rajmund 2020-07-17 12:23:36
Bojko Paweł 2020-07-17 12:22:34
Milkiewicz Paulina 2020-07-17 12:21:28
Kleszcz Marek 2020-07-17 12:20:47
Wrzosek Krystyna 2020-07-17 12:20:10
Marszałek Joanna 2020-07-17 12:19:29
Kierzynkowska Barbara 2020-07-17 12:18:56
Kaliska Anna 2020-07-17 12:18:08
Bochniarz-Mutkowska Anna 2020-07-17 12:17:08
Dąbrowska Aneta 2020-07-17 12:16:16
Nowak Andrzej 2020-07-17 12:15:28
Makowska Agnieszka 2020-07-17 12:11:31
Zarządzenie nr 76/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 09 lipca 2020 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Widzieńsko 2020-07-16 10:33:25
Zarządzenie nr 71/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia planu wspomagania placówek oświatowych Gminy Stepnica w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów 2020-06-30 15:02:57
Zarządzenie Nr 67/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 23 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia za lokale komunalne osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej w formie odpracowania należności na rzecz Gminy Stepnica 2020-06-25 11:36:03
Zarządzenie Nr 66/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy 2020-06-25 11:31:39
Zarządzenie Nr 65/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli w celu ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w Gminie Stepnica w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020-06-17 14:40:50
Zarządzenie Nr 64/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie regulaminu wypożyczania sprzętu pływającego i plażowego Gminy Stepnica 2020-06-17 14:36:57
Opowiedź na petycję 2020-06-02 14:38:30
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica oraz Radę Miejską w roku 2019 2020-05-25 21:32:18