Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Stepnica

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Informacje o środowisku


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Wnioski/druki do pobrania 2016-08-10 11:32:32
Informacja o wydanej w dniu 18.11.2019 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowanich. 2019-11-18 15:08:57
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o możliwości zapozanania się Stron z materiałami przed wydaniem decyzji umarzającej postępowanie dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa biogazowni rolniczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Łąka, obręb Żarnowo, gmina Stepnica, powiat goleniowski". 2018-05-16 11:26:41
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn.: "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Stepnica na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025". 2018-03-08 12:02:50
Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydanej decyzji o o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa drogi leśnej stanowiącej dojazd przeciwpożarowy nr 4 w leśnictwie Borowik o długości ok 2 700 mb o nawierzchni tłuczniowej". 2018-03-05 14:55:05
Zawiadomienie Stron w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Recław-Stepnica". 2018-02-21 15:06:57
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. przystąpienia do opracowywania projektu dokumentu pn.: ?Program Ochrony Środowiska dla Gminy Stepnica na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025?. 2018-01-16 11:02:52
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie drogi leśnej stanowiącej dojazd przeciwpożarowy nr 4 w leśnictwie Borowik o długości ok 2 700 mb o nawierzchni tłuczniowej". 2017-11-28 15:22:30
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie drogi powiatowej nr 4128Z na odcinku Stepnica - Czarnocin". 2017-11-09 15:25:54
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dotyczące zebrania materiałów niezbędnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie drogi powiatowej nr 4128Z na odcinku Stepnica - Czarnocin". 2017-09-08 10:23:41
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dotyczące wszczętego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie drogi powiatowej nr 4128Z na odcinku Stepnica - Czarnocin". 2017-08-07 10:30:29
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zebraniu materiałów niezbędnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: "Słoneczna Stepnica" - Budowa farmy fotowoltaicznej w m. Stepnica, działka nr 226/4, obręb Nad Gowienicą. 2017-02-23 15:20:46
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu przejść dla płazów i małych ssaków w istniejącej ściance szczelnej na wale przeciwpowodziowym lewym nad Kanałem Żarnowskim w km 1+370-3+300. 2017-01-19 13:27:46
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: "Słoneczna Stepnica" - Budowa farmy fotowoltaicznej w m. Stepnica, działka nr 226/4, obręb Nad Gowienicą. 2016-12-21 11:58:03
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu przejść dla płazów i małych ssaków w istniejącej ściance szczelnej na wale przeciwpowodziowym lewym nad Kanałem Żarnowskim w km 1+370-3+300. 2016-12-19 14:01:15
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie kotłowni wraz z kominem stalowym opalanej korą i zrębkami sosnowymi". 2016-12-05 12:49:41
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zebraniu materiałów niezbędnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie 12 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojących, parterowych z użytkowym poddaszem". 2016-10-24 14:57:52
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Wylesieniu drzew i krzewów na działce nr 268/2 położonej w obrębie geodezyjnym Miłowo, gmina Stepnica". 2016-08-10 09:24:28
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie drogi powiatowej nr 4128 Z Śmięć - Czarnocin - Stepnica w m. Świętowice, gmina Stepnica". 2016-07-08 15:18:54
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie 12 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojących, parterowych z użytkowym poddaszem". 2016-06-09 10:07:05
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 111; odcinek Stepnica - Kąty". 2016-06-07 14:41:54
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o ponownym zebraniu materiałów niezbędnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 111 przejście przez miejscowość Kąty i Stepnica". 2016-02-26 12:53:00
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy o zebraniu materiałów niezbędnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na zorganizowaniu punktu skupu złomu w już istniejącym budynku na działce nr 5/7, obręb Stepnica-1, gmina Stepnica. 2016-02-09 14:30:53
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o ponownym przedłożeniu przez inwestora raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Budowa biogazowni rolniczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Łąka, obręb Żarnowo, gmina Stepnica, powiat goleniowski" 2015-12-10 14:23:05
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznej wiadomości raportu oddziaływania na środowisko 2015-09-28 10:22:46
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego 2015-09-15 14:06:34
Konsultacje społeczne plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stepnica wraz z Prognozą Oddziaływania na środowisko 2015-07-27 15:32:39
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego 2015-06-22 13:42:13
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego 2015-05-19 14:04:36
Obwieszczenie dot. przedłożenia raportu oddziaływania na środowisko - biogazownia rolnicza o mocy 0,999 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Żarnowo 2015-03-23 14:01:25
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego 2015-02-23 14:18:08
Obwieszczenie 2015-02-23 14:12:21
Obwieszczenie 2015-02-10 10:53:35
zawiadomienie 2015-01-13 10:03:10
Zawiadomienie Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie 2014-12-02 14:16:04
Obwieszczenie 2014-12-02 14:11:54
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego 2014-07-29 14:10:23
Obwieszczenie dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Biogazownia Łąka 2014-06-30 15:00:15
Obwieszczenie dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2014-06-27 08:49:58
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego 2014-04-01 13:17:56
Obwieszczenie 2014-02-28 14:02:45
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego 2014-01-21 14:31:33
uchwała w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Stepnica na rok 2014 2014-01-14 12:22:50
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego 2013-10-31 14:53:54
Obwieszczenie 2013-10-29 10:54:44
Obwieszczenie o zmianie decyzji środowiskowej 2013-10-28 13:23:41
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego 2013-10-04 15:10:09
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznej wiadomości raportu oddziaływania na środowisko 2013-08-26 13:34:05
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego 2013-08-19 10:19:21
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego 2013-08-16 15:04:25
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego 2013-08-13 13:50:29
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznej wiadomości raportu oddziaływania na środowisko 2013-07-25 14:07:54
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego 2013-07-24 12:00:26
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego 2013-07-19 12:26:46
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego 2013-07-17 10:29:46
Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 2013-07-11 11:03:27
Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia nakłądającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 2013-07-10 09:37:55
Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia nakłądającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 2013-07-09 10:41:58
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego 2013-07-01 13:49:04
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego 2013-06-28 12:35:32
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego 2013-06-20 15:38:43
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego 2013-06-19 13:46:30
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego 2013-06-14 14:03:32
Obwieszczenie 2013-06-07 13:16:57
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego 2013-05-16 14:07:12
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego 2013-05-15 14:10:49
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego 2013-05-14 09:03:30
Obwieszczenie 2013-02-28 15:27:08
Obwieszczenie 2013-02-06 10:52:11
Obwieszczenie 2013-02-06 10:46:32
Obwieszczenie 2013-02-06 10:45:59
Obwieszczenie 2013-01-15 14:30:33
Zawiadomienie 2013-01-03 14:48:34
Obwieszczenie 2012-12-19 11:28:07
Decyzja na zezwalająca usunięcie drzewa 2012-09-13 14:38:31
Obwieszczenia 2012-09-11 14:01:38
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew. 2012-08-30 10:56:56
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew. 2012-08-30 10:53:53
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew. 2012-08-30 10:52:07
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2012-08-30 10:49:15
Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew. 2012-07-06 11:58:38
Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew. 2012-07-06 11:56:13
Zezwolenie na usunięcie drzew 2012-04-17 08:54:29
Zezwolenie na usunięcie drzew 2012-04-17 08:52:59
Zezwolenie na usunięcie drzew 2012-04-17 08:51:12
zezwolenie na usunięcie drzew 2012-04-17 08:49:45
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew. 2012-03-07 17:00:38
postanowienie 2012-02-17 13:20:18
zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów 2012-02-17 13:10:05
zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów 2012-02-17 13:08:09
Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu dziłki nr 4/49 obręb geodezyjny Bogusławie. 2011-11-09 14:55:09
wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki nr 383 obręb Racimierz. 2011-11-09 14:52:34
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z terenu działki nr 84/4 obręb geodezyjny Gąsierzyno. 2011-11-09 14:50:00
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z terenu działki nr 136 obręb geodezyjny Stepniczka. 2011-11-09 14:48:09
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów z terenu działki nr 44 obręb geodezyjny Miłowo. 2011-11-09 14:45:48
decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów. 2011-11-09 14:43:43
PLANY, PROGRAMY - OCHRONA ŚRODOWISKA 2011-11-07 22:30:13
Postanowienie o nałożeniu raportu o oddziaływaniu na środowisko inwestycji. 2011-09-22 15:23:42
obwieszczenie 2011-09-22 15:14:58
obwieszczenie 2011-08-12 14:12:06
obwieszczenie 2011-08-12 13:55:24
zezwolenie na odbiór odpadów z terenu Gminy Stepnica 2011-06-22 09:32:06
Wniosek o wycinkę drzew i krzewów 2011-02-17 15:24:35
Wniosek na wycinkę drzew 2011-02-10 12:47:26
Decyzja zezwalająca na usunięcie drze i krzewów 2011-02-01 11:34:29
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów 2011-02-01 11:31:55
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów 2011-02-01 11:28:26
Decyzja na usunięcie drzew i krzewów. 2011-01-18 13:24:02
Decyzja na usunięcie drzew i krzewów. 2011-01-18 13:22:44
Decyzja na usunięcie drzew i krzewów 2011-01-04 14:47:27
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew lub krzewów. 2010-12-27 14:57:27
Decyzja na usunięcie drzew lub krzewów. 2010-12-22 15:08:10
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew lub krzewów. 2010-12-13 11:16:36
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew lub krzewów. 2010-11-30 08:59:04
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew lub krzewów. 2010-11-30 08:57:05
Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewów. 2010-11-29 08:52:39
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów. 2010-11-29 08:49:03
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew. 2010-11-22 10:18:28
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew. 2010-11-22 10:16:41
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew lub krzewów. 2010-11-22 10:13:42
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów. 2010-11-05 15:21:12
Wniosek o wycinkę drzew lub krzewów. 2010-11-05 15:19:38
Wniosek o wycinkę drzew lub krzewów. 2010-11-05 15:17:59
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew lub krzewów. 2010-11-05 15:11:49
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew lub krzewów 2010-11-05 15:09:12
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów. 2010-10-05 13:07:27
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. 2010-08-24 09:22:36
Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów. 2010-08-24 09:20:18
Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów. 2010-08-24 09:13:48
Wniosek o wycinkę drzew i krzewów. 2010-08-06 14:03:23
Wniosek o wycinkę drzew i krzewów. 2010-08-06 14:01:09
Wniosek o wycinkę drzew i krzewów 2010-08-06 13:35:34
brak tytułu 2010-07-05 09:22:58
W dniu 17.05.2010 r. wydano decyzje znak AOŚ.AZ.7635-81/25/10 w sprawie usunięcia 2 szt. drzew gatunku olcha o obwodach pni 2 szt. x 135 cm rosnacych na terenie działki nr 499/84 obręb geodezyjny Gąsierzyno, Gmina Stepnica. 2010-05-17 12:52:06
W dniu 26.04.2010 r. wydano decyzje znak AOŚ.AZ.7635-72/24/10 w sprawie usunięcia 10 szt. drzew gatunku świerk oraz 1m2 zakrzewień bzu lilaka rosnacego na terenie działki nr 162 obr. geodezyjny Stepnica, gmina Stepnica. 2010-04-26 08:35:16
W dniu 26.04.2010 r. wydano decyzje znak AOŚ.AZ.7635-69/23/10 w sprawie usunięcia 3 szt. drzew gatunku świerk o obw. pni 40 cm, 50 cm, 45 cm rosnących na terenie działki nr 333 obr. geodezyjny Stepnica, gmina Stepnica. 2010-04-26 08:32:08
W dniu 08.04.2010 r. wydano decyzje znak AOŚ.MK.7635-51/10 w sprawie usunięcia 2 szt. drzew gat. daglezja, 2 szt. drzew gat. brzoza rosnących na terenie działki nr 31/8 obr. geodezyjny Kopice, gmina Stepnica 2010-04-09 12:56:29
W dniu 08.04.2010 r. wydano decyzje znak AOŚ.MK.7635-48/10 sprawie usunięcia 48 szt. drzew gatunku: topola, brzoza, akacja oraz zakrzewnienia rosnace na terenie działki nr 92 obr. geodezyjny Miłowo, gmina Stepnica. 2010-04-09 08:36:19
W dniu 08.04.2010 r. wydano decyzje znak AOŚ.MK.7635-49/10 w sprawie usunięcia 5 szt. drzew gatunku olcha rosnących na terenie działki nr 21 obr. geodezyjny Piaski Małe, gmina Stepnica. 2010-04-08 13:03:48
W dmiu 30.03.2010 r. wpłynał wniosek w sparwie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Poprawa warunków wodnych dla woskownicy europejskiej (Marica gale) w oddziale 902 i 903". 2010-04-02 08:55:19
W dniu 31.03.2010 r. wydano decyzje znak AOŚ.MK.7635-55/10 w sprawie usunięcia 1 drzewa gatunku topola o obwodzie pnia 340 cm rosnącego na terenie działki nr 53 obr. geodezyjny Racimierz, gmina Stepnica. 2010-04-01 10:18:00
W dniu 31.03.2010 r. wydano decyzje znak AOŚ.MK.7635-42/10 w sprawie usunięcia 3 szt. drzew gatunku akacja rosnących na terenie działki nr 654/2 obr. geodezyjny Racimierz, gmina Stepnica. 2010-03-31 10:54:35
W dniu 31.03.2010r. wydano decyzje znak AOŚ.MK.7635-41/10 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie jednego drzewa gat świerk rosnacego na terenie działki nr 5/9 obręb geodezyjny Bogusławie, gmina Stepnica. 2010-03-31 10:53:12
Wszczęto postępowanie w sprawie usunięcia 3 szt. drzew gatunku świerk o obw. pni 40 cm, 50 cm, 45 cm rosnących na terenie działki nr 333 obr. geodezyjny Stepnica, gmina Stepnica. 2010-03-29 08:31:50
W dniu 25.03.2010 r. wpłynał wniosek w sprawie usunięcia 3 szt. drzew gatunku świerk o obw. pni 40 cm, 50 cm, 45 cm rosnących na terenie działki nr 333 obr. geodezyjny Stepnica, gmina Stepnica. 2010-03-29 08:29:53
W dniu 22.03.2010 r. wpłynął wniosek w sprawie usunięcia 5 szt. drzew gatunku olcha rosnących na terenie działki nr 21 obr. geodezyjny Piaski Małe, gmina Stepnica. 2010-03-23 12:13:57
W dniu 19.03.2010 r. wpłynął wniosek w sprawie usunięcia 48 szt. drzew gatunku: topola, brzoza, akacja oraz zakrzewnienia rosnace na terenie działki nr 92 obr. geodezyjny Miłowo, gmina Stepnica. 2010-03-23 12:11:59
W dniu 22.03.2010 r. wydano decyzje znak AOŚ.MK.7635-36/10 w sprawie usunięcia 11 szt. drzew gat. dą, 3 szt. drzew gat. brzoza rosnących na terenie działki nr 585/1 obręb geodezyjny Racimierz, gmina Stepnica. 2010-03-23 09:23:21
W dniu 22.03.2010 r. wydano decyzje znak AOŚ.MK.7635-37/10 w sprawie usunięcia 15 szt. drzew gatunku sosna rosnących na terenie działki nr 588 obr. geodezyjny Racimierz, gmina Stepnica. 2010-03-23 09:21:03
W dniu 15.03.2010 r. wpłynął wniosek w sprawie usunięcia 13 szt. drzew gatunku świerk rosnacych na terenie działki nr 396, 5 szt. drzew gatunku świerk rosnąch na terenie działkek nr 427 i 426/2 oraz 1,2 m2 zakrzewień leszczyny rosnąch na terenie działki nr 427 obręb geodezyjny Stepnica, gmina Stepnica. 2010-03-18 13:42:15
w dniu 15.03.2010 r. wpłynął wniosek w sprawie usunięcia 3 szt. drzew gatunku akacja rosnących na terenie działki nr 654/2 obr. geodezyjny Racimierz, gmina Stepnica. 2010-03-18 13:33:51
W dniu 24.02.2010 r. wpłynął wniosek w sprawie usunięcia 61 szt. drzew gatunku olcha rosnących na terenie działki nr 252/1 obr. geodezyjny Widzieńsko, gmina Stepnica. 2010-03-18 13:30:02
W dniu 12 marca 2010 r. wpłynął wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 22 szt drzew gat. wierzba i dwóch szt. drzew gat. dziki bez rosnacych na terenie działki nr 340 obręb geodezyjny Stepnica, gmina Stepnica 2010-03-16 08:38:53
W dniu 12 marca 2010 r wpłynął wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie jednego drzewa gat świerk rosnacego na terenie działki nr 5/9 obręb geodezyjny Bogusławie, gmina stepnica 2010-03-16 08:34:35
W dniu 12.03.2010 r. wydano decyzje Znak AOŚ.MK.7635-35/10 w sprawie usunięcia 6 szt. drzew gatunku świerk, 1 szt. drzewa gatunku jałowiec i 1 szt. drzewa gatunku tuja rosnących na terenie działki nr 509/3 obr. geodezyjny Stepnica, gmina Stepnica. 2010-03-12 11:04:21
W dniu 12.03.2010 r. wydano decyzje Znak AOŚ.MK.7635-38/10 w sprawie usunięcia 1 szt. drzewa gatunku klon o obwodzie pnia 40 cm i 1 szt. drzewa gatunku akacja o obwodzie pnia 60 cm rosnących na terenie działki nr 173/19 obr. geodezyjny Czarnocin, gmina Stepnica. 2010-03-12 11:02:07
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie usunięcia 1 szt. drzewa gat. brzoza oraz 1 szt. drzewa gat. olcha rosnących na terenie działki nr 173/19 obr. geodezyjny Czarnoci, gmina Stepnica. 2010-03-12 10:13:57
W dniu 09.03.2010 r. wpłynął wniosek w sprawie usunięcia 1 szt. drzewa gat. brzoza oraz 1 szt. drzewa gat. olcha rosnących na terenie działki nr 173/19 obr. geodezyjny Czarnoci, gmina Stepnica. 2010-03-12 10:06:14
W dniu 05.03.2010 r. wpłynął wniosek w sprawie wycinki 9 szt. drzew gatunku dąb oraz 3 szt. dzrew gatunku brzoza rosnących na terenie działki nr 585/1 obr. geodezyjny Żarnowo, gmina Stepnica. 2010-03-08 14:37:59
W dniu 05.03.2010 r. wpłynął wniosek w sprawie wycinki 15 szt. drzew gatunku sosna o obwodach pni 70 cm, 90 cm, 100 cm, 80 cm, 110 cm, 100 cm, 105 cm, 110 cm, 120 cm, 110 cm, 120 cm, 110 cm, 100 cm, 105 cm rosnących na terenie działki nr 588 obr. geodezyjny Żarnowo, gmina Stepnica. 2010-03-08 14:35:39
W dniu 26.02.2010 r. wydano decyzje Znak AOŚ.MK.7635-21/10 w sprawie usunięcia 97 szt. samosiewów drzew gatunku olcha o obwodzie pnia od 31 cm do 80 cm rosnaących na terenie działki nr 256 obr. geodezyjny Stepnica, gmina Stepnica. 2010-03-01 13:21:55
W dniu 26.02.2010 r. wydano decyzje Znak AOŚ.MK.7635-24/10 w sprawie usunięcia jedego drzewa gatunku brzoza o obw. pnia 110 cm rosnącego na terenie działki nr 151 obr. geodezyjny Stepnica, gmina Stepnica. 2010-03-01 13:18:59
W dniu 22.02.2010 r. wydano decyjzje Znak AOŚ.MK.7624-5/10 o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,, Przebudowa ulicy Leśnej w Racimierzu". 2010-03-01 13:15:27
W dniu 22.02.2010 r. wydano decyzje Znak AOŚ.MK.7624-4/4/10 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Stepnicy". 2010-03-01 13:09:02
W dniu 22.02.2010 r. wydano decyzje Znak AOŚ.MK.7624-3/10 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.,,Przebudowa ulicy Podgórnej w Żarnowie". 2010-03-01 13:07:21
W dniu 22.02.2010 r. wydano decyzje Znak AOŚ.MK.7624-2/10 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Przebudowa ulicy Parkowej i Krótkiej w Stepnicy". 2010-03-01 13:05:35
W dniu 24.02.2010 r. wpłynął wniosek w sprawie wycinki 61 szt. drzew gatunku olcha rosnących na terenie działki nr 251/1 obr. geodezyjny Widzieńsko, gmina Stepnica. 2010-03-01 13:02:28
zawiadomienie o zakończeniu postepowania 2010-03-01 09:50:56
W dniu 22.02.2010 r. wydano decyzje Znak AOŚ.MK.7635-30/10 w sprawie usunięcia drzew gatunku: brzoza 15 szt.; świerk 7 szt.; modrzew 4 szt. oraz 25m2 zakrzewien róznego gatunku rosnacych na terenie działki nr 31/7 obr. geodezyjny Kopice, gmina Stepnica. 2010-02-22 11:46:57
W dniu 19.02.2010 r. wpłynął wniosek w sprawie usunięcia drzew gatunku: brzoza 15 szt.; świerk 7 szt.; modrzew 4 szt. oraz 25m2 zakrzewien róznego gatunku rosnacych na terenie działki nr 31/7 obr. geodezyjny Kopice, gmina Stepnica. 2010-02-22 11:45:50
W dniu 19 lutego została wydana decyzja nr 2 znak AOS 7635 13/2/10 zezwalajaca na usunięcie 4 szt. drzew gat klon, 7 szt gat olcha, 15 szt. drzew gat lipa,12 szt drzew gat brzoza 1 szt gat wierzba rosnacych na terenie działki nr 439/2 obr Stepnica. 2010-02-19 08:46:06
W dniu 18 lutego 2010 r została wydana decyzja nr 3/2010 znak AOS.MK.7635- 14/4/10 w sprawie wyra żenia zgody na usunięcie 1 szt. drzewa gat lipa rosnacego w pasie drogi wojewqódzkiej 112 2010-02-19 08:24:42
W dniu 18 lutego 2010 r wydana została decyzja nr znak AOŚ.MK7635-14/4/10 w sprawie zgody na wycinkę 2 szt drzew jesion, wierzba oraz 200 m2 samosiewów zakrzewień wierzbowych rosnących na terenie działki nr 448 obręb geodezyjny Racimierz, gmina Stepnica 2010-02-19 08:20:43
W dniu 15 lutego wydano decyzję znak AOS.MK 7624- 1/1/10 w sprawie umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowania dla inwestycji pn.Przebudowa ulic Osiedle 40 lecia PRL i Tęczowej w Stepnicy" 2010-02-15 13:17:47
W dniu 15 lutego 2010 wydano postanowienie znak AOS.MK.7624-53/09/10w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn. "Modernizacja jazu na Kanale Żarnowskim" 2010-02-15 13:14:58
w dniu 11 lutego 2010 r. wpłynął wniosek RDS Multiprojekt ul.Błęitna 8, 72-100 Goleniów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. Przebudowa ulicy do osiedla w Czarnocinie. 2010-02-12 09:53:04
W dniu 09 lutego 2010 r wpłynął wniosek w sprawie wydania decyzji na usuniecie 1 szt szt drzewa gat brzoza ronącej na działce nr 151 obręb god. Stepnica 2010-02-10 11:18:09
Zawiadomienie o zakończeniu postepowania 2010-02-08 14:26:08
W dniu 05.02.2010 r. wpłynał wniosek w sprawie wycinki 97 szt. drzew gatunku olcha rosnących na terenie działki nr 256 obr. geozdezyjny Stepnica, gmina Stepnica. 2010-02-05 14:35:08
Zawiadomienie o wszcęciu postępowania dla iwestycji " Przebudowa ulicy Leśnej w Racimierzu" 2010-02-05 11:01:41
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla inwestycji" Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Stepnicy" 2010-02-05 10:57:44
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla inwestycji pn. Przebudowa ulicy Podgórnej w Żarnowie" 2010-02-05 10:55:03
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla inwestycji pn.Przebudowa ulic Parkowej i krótkiej w Stepnicy" 2010-02-05 10:53:02
W dniu 26.01.2010 r. wpłynął wniosek w sprawie wycinki 61 szt. drzew gatunku olsza czarna rosnących na terenie działki nr 252/1 obr. geodezyjny Widzieńsko, gmina Stepnica. 2010-02-02 10:30:13
W dniu 28.01.2010 r. wpłynał wniosek w sprawie wycinki drzew gatunków: brzoza 12 szt; wierzba 1 szt; klon 4 szt.; lipa 15 szt. ; olcha 7 szt. rosnących na terenie działki nr 439/2 obr. geodezyjny Stepnica, gmina Stepnica. 2010-02-02 08:41:26
W dniu 01.02.2010 r. wpłynał wniosek w sprawie wycinki drzew gatunku: jesion 1szt. o obw. pnia 130 cm; wierzba 1 szt. o obw. pnia 140 cm oraz zakrzewień samosiewów wierzby o pow. 200 m2 rosnacych na terenie działki nr 448 obr. geodezyjny Racimierz, gmina Stepnica. 2010-02-02 08:30:25
W dniu 01.02.2010 r. wpłynał wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji pn. ,,Przebudowa ulic na Osiedlu 40 Lecia PRL i Tęczowej w Stepnicy". 2010-02-02 08:26:15
W dniu 25.01.2010 r. wydano decyzje znak AOŚ.MK.7635-10/1/10 w sprawie usunięcia 1 szt. drzewa gatunku modrzew o obwodzie pnia 112 cm rosnącego na terenie działki nr 693 obreb geodezyjny Stepnica, gmina Stepnica. 2010-01-25 14:58:34
W dniu 06.01.2010 r. wpłynął wniosek w sprawie usunięcia 1 szt. drzewa gatunku modrzew o obwodzie pnia 112 cm rosnacego na terenie działki nr 693 obreb geodezyjny Stepnica, gmina Stepnica. 2010-01-25 14:54:49
W dniu 15.12.2009 r. wpłynął wniosek oraz wydano decyzje znak Gk.7635-150/46/09 z dnia 21.12.2009 r. w sprawie przedłużenia terminu ścięcia drzew rosnących na działkach nr 368, 377/2, 377/1, 361/1 obręb geodezyjny Stepnica, gmina Stepnica. 2009-12-21 13:47:02
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " Modernizacja jazu na Kanale Żarnowskim, gmina Stepnica" 2009-12-11 09:23:11
W dniu 01.12.2009 r. wydano decyzje znak Gk.7635-141/44/09 w sprawie usunięcia drzew gatunku olcha, topola, wierzba rosnących na terenie działek nr : 44/7, 44/6, 44/5, 44/4, 44/3, 44/2, obręb geodezyjny Kopice, gmina Stepnica. 2009-12-08 11:46:31
W dniu 26.11.2009 r. wpłynął wniosek w sprawie usunięcia drzew gatunku olcha, topola, wierzba rosnących na terenie działek nr : 44/7, 44/6, 44/5, 44/4, 44/3, 44/2, obręb geodezyjny Kopice, gmina Stepnica. 2009-12-08 11:45:39
W dniu 30.11.2009 r. wydano decyzje znak Gk.7635-139/43/09 w sprawie usunięcia 13 szt. drzew gatunku topola o obwodzie pni 95 cm, 2 szt. x 80cm, 4 szt. x 75cm, 88 cm, 65 cm, 90 cm, 70 cm, 65 cm rosnących na terenie działki nr 363 obr. geodezyjny Gąsierzyno, gmina Stepnica. 2009-12-08 11:40:32
W dniu 27.11.2009 r. wpłynął wniosek w sprawie usunięcia 13 szt. drzew gatunku topola o obwodzie pni 95 cm, 2 szt. x 80cm, 4 szt. x 75cm, 88 cm, 65 cm, 90 cm, 70 cm, 65 cm rosnących na terenie działki nr 363 obr. geodezyjny Gąsierzyno, gmina Stepnica. 2009-12-08 11:39:43
W dniu 27.11.2009 r. wydano decyzje znak Gk.7635-136/41/09 w sprawie usunięcia drzew gatunku: brzoza 15 szt, świerk 7 szt., modrzew 4 szt, zakrzewienia bzu o pow. 10 m2 rosnących na terenie działki nr 31/7 obr. geodezyjny Kopice, gmina Stepnica. 2009-12-08 11:34:34
W dniu 23.11.2009 r. wpłynął wniosek w sprawie usunięcia drzew gatunku: brzoza 15 szt, świerk 7 szt., modrzew 4 szt, zakrzewienia bzu o pow. 10 m2 rosnących na terenie działki nr 31/7 obr. geodezyjny Kopice, gmina Stepnica. 2009-12-08 11:33:28
Dnia 25.11.2009 r. wydano decyzje znak Gk.7635-134/39/09 w sprawie usunięcia drzew gatunku: topola 3 szt. o obwodach pni 140cm,100cm,75 cm; jodła 15 szt. o obwodach pni od 15 do 21cm; 24 szt. olcha o obwodach pni: 4x45cm,10x40cn,10x47cm rosnących na terenie działek 346/1 oraz 346/2 obr. geodezyjny Stepnica, gmina Stepnica. 2009-11-27 12:19:17
Dnia 26.11.2009 r. wydano decyzję znak Gk.7635-135/40/09 w sprawie usunięcia 2 szt. drzew gatunku dąb o obw. pni 220cm, 200cm rosnących na terenie działki nr 117/2 obr. geodezyjny Stepniczka, gmina Stepnica. 2009-11-27 11:53:58
Wydano decyzje znak Gk.7635-130/37/09 w sparwie usunięcia 2 szt. drzew gatunku topola o obw. pni 240cm, 260cm rosnących na terenie działki nr 255/2 obr. geodezyjny Stepnica, gmina Stepnica. 2009-11-23 13:00:36
Dnia 19.11.2009 r. wpłynął wniosek w sprawie usunięcia 2 szt. drzew gatunku topola o obw. pni 240cm2 260cm rosnących na terenie działki nr 255/2 obr. geodezyjny Stepnica, gmina Stepnica. 2009-11-23 12:57:16
Dnia 19.11.2009 r. wpłynął wniosek w sprawie usunięcie 3 szt. drzew gat. lipa o obwodach pni 220cm, 230 cm, 170cm, rosnących na terenie działki nr 111/4 obr. geodezyjny Miłowo, gmina Stepnica. 2009-11-23 12:52:31
Dnia 19.11.2009 r. wpłynął wniosek w sprawie usunięcia 1 szt. drzewa gatunku dąb o obwodzie pnia 220 cm rosnącego na działce nr 117/2 obr. geodezyjny Stepniczka, gmina Stepnica. 2009-11-20 13:32:50
Dnia 19.11.2009 r. wpłynął wniosek w sprawie usunięcia 2 szt. drzew gat. topola o obwodach pni: 240cm,260cm rosnących na terenie działki nr 255/2 obr. geodezyjny Stepnica, gmina Stepnica. 2009-11-20 13:28:59
Dnia 18.11.2009 r. wpłynął wniosek dotyczący wycinki drzew gatunku: topola 3 szt. o obwodach pni 140cm,100cm,75 cm; jodła 15 szt. o obwodach pni od 15 do 21cm; 24 szt. olcha o obwodach pni: 4x45cm,10x40cn,10x47cm rosnących na terenie działek 346/1 oraz 346/2 obr. geodezyjny Stepnica, gmina Stepnica. 2009-11-20 13:25:53
W dniu 17.11.2009 r. wpłynął wniosek dotyczący wycinki drzew i krzewów (samosiejek) rosnących na terenie działki nr 259/5 obr. geodezyjny Stepnica, gmina Stepnica. 2009-11-20 13:14:15
W dniu 05.11.2009 r. wydano obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. ,, Modernizacja jazu na Kanale Żarnowskim, gmina Stepnica. 2009-11-05 14:36:33
W dniu 23.10.2009 r. wydano decyzję Znak Gk. 7635-110/36/09 w sprawie usunięcia 1 szt. drzewa gatunku jesion o obw. pnia 130 cm rosnacego na terenie działki nr 64 obręb geodezyjny Miłowo, gmina Stepnica. 2009-10-27 11:20:41
W dniu 22.10.2009 r. wydano decyzję Znak Gk. 7635-109/35/09 w sprawie usunięcia 1 szt. drzewa gatunku świerk o obw. pnia 80 cm, rosnącego na terenie działki nr 470 obr. geodezyjny Racimierz, gmina Stepnica. 2009-10-26 09:07:09
W dniu 08.10.2009 r. wpłynął wniosek o usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk o obw. pnia 80 cm, rosnącego na działce nr 470 obr. geodezyjny Racimierz, gmina Stepnica. 2009-10-26 09:03:59
W dniu 22.10.2009 r. wpłynął wniosek o usunięcie drzewa gatunku jesion o obw. pnia 130 cm, rosnącego na terenie działki nr 64 obr. geodezyjny Miłowo, gmina Stepnica. 2009-10-26 08:42:44
W dniu 06.10.2009 r. wydano decyzje Znak Gk. 7635-101/34/090 w sprawie usunięcia 3 szt. drzew gatunku lipa o obw. pni 260 cm, 170 cm, 170cm, rosnących na terenie działki nr 114/1 obręb geodezyjny Gąsierzyno, gmina Stepnica. 2009-10-06 14:56:42
W dniu 29.09.2009 r. wpłynął wniosek o usunięcie 3 szt. drzew gatunku lipa o obw. pni 260 cm, 170 cm, 170 cm, rosnących na terenie działki nr 114/1 obr. geodezyjny Gąsierzyno, gmina Stepnica. 2009-10-06 14:50:57
W dniu 22.09.2009r. wydano postanowienie znak Gk. 7635-99/09 w sparwie przekazania wniosku mieszkańców Czarnocina do Rejonu Dróg Publicznych w Goleniowie w sprawie usunięcia lub przycięcia konarów drzew gat. topola, akacja rosnących na działce nr 41 obr. Czarnocin, gmina Stepnica. 2009-09-23 09:08:36
Wpłynął wniosek o usunięcie lub przycięcie konarów drzew gat. topola i akacja rosnących na działce nr 41 obr. Czarnocin, gmina Stepnica. 2009-09-23 09:03:03
W dniu 22.09.2009r wydano postanowienie znak Gk. 7635-96/09 przekazania wniosku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o usunięcie 170 szt. drzew rosnąch na terenie działki nr 861,862,863,864 obr. Racimierz, gmina Stepnica. 2009-09-23 08:59:25
W dniu 12.09.2009r. wpłynął wniosek w sparwie usunięcia 170 szt. drzew gatunku brzoza, olcha, wierzba o obwodach od 10 do 30 cm rosnących na terenie działek nr 861,862,863 i 864 obr. Racimierz, gmina Stepnica. 2009-09-23 08:56:23
W dniu 16.09.2009r. wydano decyzje w sprawie usunięcia 3 szt. drzew gatunku wierzba rosnących na terenie działki nr 37/11 obr. Kopice, gmina Stepnica. 2009-09-23 08:38:01
Dnia 15.09.2009r. wpłynął wniosek dotyczący usunięcia 3 szt. drzew gatunku wierzba o obw. pni: 350, 340, 335 cm, rosnących na działce nr 37/11 obr. geodezyjny Kopice, gmina Stepnica. 2009-09-17 09:46:21
Dnia 16.09.2009r. wydano decyzję w sparawie usunięcia 4 szt. drzew gatunku topola o obw. pni: 124,138,142,156 cm, oraz 3 szt. drzew gat. wierzba o obw. pni: 87, 92, 78 cm, rosnących na działce nr 3/1 obr. geodezyjny Jarszewko, gmina Stepnica. 2009-09-17 09:43:45
Dnia 09.09.2009r. wpłynął wniosek dotyczący usunięcia 4 szt. drzew gatunku topola o obw. pni: 124,138,142,156 cm, oraz 3 szt. drzew gat. wierzba o obw. pni: 87, 92, 78 cm, rosnących na działce nr 3/1 obr. geodezyjny Jarszewko, gmina Stepnica. 2009-09-17 09:39:47
W dniu 10.09.2009r. wydano decyzje w sprawie usunięcia samosiewów zakrzewień wierzbowych o pow. ok. 160 m2 rosnących na terenie działek nr 10/3, 10/4 obr. geodezyjny Budzień, gmina Stepnica. 2009-09-10 12:06:17
W dniu 08.09.2009r. wpłynął wniosek dotyczący wycinki samosiewów zakrzewień wierzbowych o pow. ok. 160 m2 rosnących na terenie działek nr 10/3, 10/4 obr. geodezyjny Budzień, gmina Stepnica. 2009-09-10 12:02:45
W dniu 04.09.2009r. wydano decyzję w sparwie usunięcia 20 szt. drzew gatunku olcha z działki nr 122/4 obręb geodezyjny Stepnica. 2009-09-04 13:08:02
W dniu 25.08.2009r. wpłynął wniosek w sprawie usunięcia 20 szt. drzew gatunku olcha na terenie działki nr 122/4 obręb geodezyjny Stepnica. 2009-09-04 13:05:05
W dniu 04.09.2009r. wydano decyzję w sprawie usunięcia 2 szt. drzew gatunku świerk z działki nr 83 obręb geodezyjny Miłowo, gmina Stepnica. 2009-09-04 12:46:19
W dniu 01.09.2009r. wpłynąl wniosek dotyczący wycinki 2 szt. drzew gatunku świerk, z działki nr 83 obręb geodezyjny Miłowo, gmina Stepnica. 2009-09-04 12:44:15
W dniu 25.08.2009r. wydano decyzje w sprawie usuniecia 1 szt. drzewa gatunku klon o obw. pnia 210 cm oraz zakrzewien dzikiej róży o powierzchni 6m2 rosnacych na działce nr 43/24 obr. geodezyjny Kopice, gmina Stepnica. 2009-08-25 10:03:19
W dniu 10.08.2009r. wpłynął wniosek dotyczacy wycięcia 1 szt. drzewa gatunku klon o obw. pnia 210 cm oraz zakrzewien dzikiej róży o powierzchni 6m2 rosnących na działce nr 43/24, obręb geodezyjny Kopice. 2009-08-25 10:00:37
W dniu 24.08.2009r. Wydano decyzję umarzającą postępowanie dla inwestycji pn.,, Budowa domów oraz budynków gospodarczych na działce nr 72 obr. geodezyjny Kopice, gmina Stepnica' 2009-08-24 09:19:48
W dniu 12.08.2009r. Wójt Gminy Stepnica wydał decyzję w sprawie usuniecia 2 szt. drzew gatunku świerk o obw. pni 51 cm i 41 cm oraz 1szt. drzewa gatunku lipa o obw. pnia 52 cm rosnących na terenie działki nr 31/6 obr. geodezyjny Kopice, gmina Stepnica. 2009-08-24 09:16:50
W dniu 10.08.2009r. Wójt Gminy Stepnica wydał decyzję w sprawie usunięcia 1 szt. drzewa gatunku osika o obw. pnia 150 cm, 1 szt. drzewa gatunku brzoza o obw. pnia 80 cm, 1 szt. drzewa gatunku wierzba oobw. pnia 170 cm, 1 szt. drzewa gatunku olcha o obw. pnia 90 cm rosnących na terenie działki nr 486/8 obr. geodezyjny Gąsierzyno w miejscowosci Świętowice gmina Stepnica. 2009-08-24 09:12:12
W dniu 10.07.2009r. Wójt Gminy Stepnica wydał decyzje w sprawie usunięcia jednego drzewa gatunku głóg o obw. pnia 75 cm rosnącego na terenie działki nr 355/1 obr. geodezyjny Stepnica. 2009-08-24 09:06:40
W dniu 06.08.2009r. Wójt Gminy Stepnica wydał decyzję w sprawie usunięcia jednego drzewa gatunku topola o obw. pnia 270 cm rosnącego na terenie nr 68/20 obr. geodezyjny Zielonczyn. 2009-08-24 09:01:58
W dniu 17.08.2009r. Wójt Gminy Stepnica wydał decyzje dotyczącą umorzenia postępowania w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla inwestycji pn.:,,Rozwój firmy STOP CO2 Sp. z o.o. Sp.k. dotyczącym zastosowania nowoczesnych technologii produkcji pelletu w istniejącym zakładzie na działce o numerze ewidencyjnym 268/1 w obrębie geodezyjnym Miłowo gm. Stepnica. 2009-08-18 11:29:16
W dniu 17.08.2009 r. Wójt Gminy Stepnica wydał decyzję w sprawie usunięcia jednego drzewa gatunku akacja o obwodzie pnia 175 cm rosnącego na działce nr 569/22 obręb geodezyjny Stepnica, gmina Stepnica. 2009-08-18 11:13:59
W dniu 11.08.2009r. wpłynął wniosek o wydanie decyzji na usunięcie 1szt. drzewa gatunku akacja o obw. 1,75m, na terenie działki nr 569/22, obręb Stepnica. 2009-08-13 09:25:11
Dnia 10.08.2009r wplynał wniosek dotyczacy wyrażenia zgody na wycięcie drzewa gat. klon o objętości 2,4m znajdującego sie na działce nr 43/24, obręb Kopice będącej własnoscią wnioskodawcy. 2009-08-13 09:21:06
W dniu 30.07.2009r. wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczących wydania zezwolenia na budowę domów oraz budynków gospodarczych na dzaiłce siedliskowej w Kopicach 23 gm. Stepnica dz. nr 72 w ewid. gruntów. 2009-08-13 09:17:14
W dniu 07.08.2009r. wpłynął wniosek STOP CO2 Sp. z o.o. przy ul. 5-Lipca 38, 70-375 Szczecin dotyczący zastosowania nowoczesnych technologii produkcji pelletu w istniejącym zakładzie na działce o numerze ewidencyjnym 268/1 w obrebie geodezyjnym Miłowo gm. Stepnica. 2009-08-13 09:11:49
W dniu 12.08.2009r. Wójt Gminy Stepnica wydał decyzje znak Gk. 7635-74/27/09 dotycząca usunięcia2szt. drzew gat. świerk o obw. 51cm i 41cm oraz 1szt dzrzewa gat. lipa o obw. 52cm z terenu działki nr 31/6 obr. geodezyjny Kopice, gmina Stepnica. 2009-08-13 09:05:47
W dniu 07.08.2009r. wpłynął wniosek o wydanie decyzji na usunięcie 2 szt. drzew gat. świerk o obw. pnia 51cm i 41cm oraz jednego drzewa gat. lipa o obw. pnia 52cm z terenu działki nr 31/6 obr. geodezyjny Kopice, gmina Stepnica będącej własnością wnioskodawców. 2009-08-13 09:00:08
W dniu 10.08.2009r. Wójt Gminy Stepnica wydał decyzje znak Gk. 7635-73/26/09 w sprawie usunięcia drzew 1 szt. gat. osika o obw. pnia 150cm, 1 szt. gat. brzoza o obw. pnia 80cm, 1 szt. gat. wierzba o obw. pnia 170cm, 1 szt. gat olcha o obw. pnia 90cm rosnących na terenie działki nr 486/8 obr. geodezyjny Gąsierzyno w miejscowości Świętowice gmina Stepnica będącej własnością wnioskodawców. 2009-08-13 08:52:24
W dniu 06.07.2009r. wpłynął wniosek dotyczący wydania decyzji na usunięcie drzew 1szt. gat. osika o obw. pnia 150co, 1szt. gat. brzoza o obw. pnia 80cm, 1szt. gat. wierzba o obw. pnia 170cm, 1szt. gat. olcha o obw. pnia 90cm rosnacych na terenie działki nr 486/8 obr. geodezyjny Gąsierzyno w miejscowości Świętowice, gmina Stepnica będącej własnością wnioskodawców. 2009-08-13 08:34:15
W dniu 30.07.2009r. Wójt Gminy Stepnica wydał decyzje znak Gk. 7624-41/09 w sprawie umorzenia postepowania administaracyjnego w sparawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia na podlegającego ,,Budowie dostrzegalni z punktem widokowym o wysokosci 43m na Górze Zielonczym, działka nr 89/4 obręb Zielonczyn, Gmina Stepnica'. 2009-08-13 08:25:25
W dniu 23.06.2009r. wpłynał wniosek Nadleśnictwa Goleniów dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie żelbetonowej wieży dostrzegalni p poż. z tarasem widokowym o wysokości całkowitej do 43,0m. 2009-08-13 08:18:41
zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie umorzenia postepowania adminisracyjnego dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA nr 33815 na istniejącej wieży telekomunikacyjnej TP Emitel Sp. z o.o. na działce o nr ew. 671/7 w miejscowości Stepnica przy ul. Tęczowej 1. 2009-07-10 15:30:33
Wpłynał wniosek i wydano decyzje znak Gk.7635-64/23/09 w sprawie wydania zezwolenia na usuniecie 14 szt samosiewów drzew gat olcha z terenu działki nr 256 obr. geodezyjn Stepnica 2009-06-29 15:19:25
Wystąpiono z wnioskiem do Starostwa powiatowego w Goleniowie o wydanie zezwolenia na usunięcie 47 drzew gat. dąb i osika rosnących na działce nr 4/57 obr geod. Bogusławie ora 17 szt drzew gat topola, klon, modrzew jesion ronących na terenie działki nr 334 obr. geod. Racimierz 2009-06-26 14:25:46
Wszczecie postepowania w sprawie wydania decyzji ośrodowiskowych uwarunkowanianiach dla przedsiewzieciadla przedsięwzięcia polegającego na budowie żelbetonowej wieży dostrzegalni ppoż. z tarasem widokowym na wysokości całkowitej do 43 na działce nr 89/4 obr. ged. Zielonczyn gmina Stepnica. 2009-06-24 12:36:48
Wpłynął wnniosek Nadlesnictwa Goleniów w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie żelbetonowej wieży dostrzegalni ppoż. z tarasem widokowym na wysokości całkowitej do 43 na działce nr 89/4 obr. ged. Zielonczyn gmina Stepnica. 2009-06-24 12:35:32
Wydano decyzję znak Gk.7635-50/09 w sprawie wydania na usunięcie jednego drzewa gat. modrzew rosnacego na terenie działki nr 367/3 obr. geodezyjny Stepnica oraz nie zezwalajacej na usunięcie jednego drzewa modrzew rosnącego na terenie działki nr 367/4 obr. geod. Stepnica oraz drzewa gat głóg rosnącego na terenie działki nr 355/1 obr. geod. Stepnica 2009-06-16 10:06:54
zakończenie postepowania budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA działka nr 671/1 w Stepnicy ul. Teczowa 2009-06-15 08:49:51
Została wydana decyzja na usunięcie jednego drzewa gat brzoza rosnącego na terenie działki nr 838/7 obr. Racimierz 2009-05-29 13:50:59
Została wydana decyzja na usuniecie 2 szt drzew gat. wierzba rosnacych na działce nr 93 obr. geodezyjny Piaswki Małe. 2009-05-29 13:43:43
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej DBC wraz ze stacją transformatorową oraz niezbędną infrastrukturą na działce nr 24/2 obr. Jarszewko położonej w Jarszewku gm. Stepnica. 2009-05-28 11:33:02
Wydano postanowienie znak Gk.7624-32/09 z dnia 26 maja 2009 w sprawie podjęcia postępowania dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie elektrowni wiatrowej DBC wraz ze stacją transformatorową oraz niezbędna infrastrukturą na działce nr 24/2 obr. Jarszewko, gm. Stepnica. 2009-05-26 11:49:25
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku modrzew o obwodach 30cm i 35cm oraz jednej sztuki drzewa gatunku głóg o obwodzie 25cm rosnących na działce nr 367/3 obręb geodezyjny Stepnica, gmina Stepnica. 2009-05-14 12:19:52
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku wierzba o obwodach 97cm oraz 180cm rosnących na działce nr 93 obręb geodezyjny Piaski Małe, gmina Stepnica 2009-05-14 10:43:16
Zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach 2009-05-07 15:16:59
Zezwolenie znak Gk.7635-40/21/09 na usunięcie 2 szt. drzew gatunku jesion o obwodach: 310cm i 240cm rosnących na działce nr 18/2 obreb geodezyjny Budzień, gmina Stepnica 2009-04-20 11:17:04
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku jesion o obwodach: 310cm i 240cm rosnących na działce nr 18/2 obreb geodezyjny Budzień, gmina Stepnica 2009-04-20 11:15:28
Zezwolenie znak GK7635-35/20/09 na usunięcie 2 szt. drzew gat. brzoza o obwodach:70cm, 4 szt. drzew gatunku dąb o obwodach: 85cm, 93cm,90cm,97cm, 3 szt. drzew gatunku osika o obwodach: 90cm, 5 szt. drzew gatunku olcha o obwodach: 86cm rosnacych na działkach nr 526,567 obręb geodezyjny Racimierz, gmina stepnica 2009-04-20 11:12:40
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat. brzoza o obwodach:70cm, 4 szt. drzew gatunku dąb o obwodach: 85cm, 93cm,90cm,97cm, 3 szt. drzew gatunku osika o obwodach: 90cm, 5 szt. drzew gatunku olcha o obwodach: 86cm rosnacych na działkach nr 526,567 obręb geodezyjny Racimierz, gmina Stepnica 2009-04-20 11:10:21
Zawiadomienie 2009-04-02 09:52:50
Wydano decyzję znak Gk. 7635-33/19/09 z dnia 01.04.2009 r. zmieniającą decyzję znak Gk. 7635-203/49/08 z dnia 02.10.2008 r. w sprawie usunięcia 4 szt. drzew w tym 2 szt. drzew gat. lipa o obwodzie pnia 170cm-1 szt., 175cm-1 szt. oraz 1drzewa gat. klon o obwodzie pnia 40cm i 1 drzewa gat. tuja o obwodzie pnia 40cm rosnących na terenie działki nr 94 obręb geodezyjny Gąsierzyno, gmina Stepnica 2009-04-02 09:31:53
Wydano decyzję znak Gk. 7635-27/20/09 z dnia 01.04.2009 r. dotyczącą zezwolenia na usunięcie 8 szt. drzew gat. osika o obwodzie pni 40 cm, 3 szt. x 45cm, 4 szt. x 60 cm oraz 2 szt. drzew gat. olcha o obwodzie pni 25 cm rosnących na terenie działki nr 91 obręb geodezyjny Gąsierzyno, gmina Stepnica 2009-04-02 09:12:35
Zawiadomienie 2009-03-30 13:58:09
Zezwolenie znak Gk.7635-25/14/09 na usunięcie dwóch sztuk drzew gatunku wierzba o obwodach 126cm i 138 cm rosnących na działce nr 30/11 obręb geodezyjny Kopice, gmina Stepnica 2009-03-26 11:19:20
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie dwóch sztuk drzew gatunku wierzba o obwodach 126cm i 138cm rosnących na działce nr 30/11 obręb geodezyjny Kopice, gmina Stepnica 2009-03-26 11:16:26
Zezwolenie znak Gk.7635-28/16/09 na usunięcie jednego drzewa gatunku brzoza rosnącego na działce nr 5/6 obręb geodezyjny Bogusławie, gmina Stepnica. 2009-03-26 11:07:59
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie jednego drzewa gatunku brzoza rosnącego na działce nr 5/6 obręb geodezyjny Bogusławie,gmina Stepnica. 2009-03-26 11:03:42
zawiadomienie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia 2009-03-25 15:20:07
zawiadomienie o wszczeciu postępowania w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania naśrodowisko dla planowanego przedsięwzięcia. 2009-03-25 15:12:49
Postanowienie znak Gk. 7624/10/09 w sprawie nałożenia obowiązkusporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji polegającej na budowie elektrowni wiatrowej DBC wraz ze stacją transformatorową oraz niezbędną infrastrukturą na działce nr 24/2 obręb geodezyjny Jarszewko, gmina Stepnica. 2009-03-10 09:41:57
Wniosek Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Stargardzie Szczecińskim o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku lipa rosnącego przy pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 112, gmina Stepnica 2009-03-10 09:32:55
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku wierzba rosnących na działce nr 30/11 obręb geodezyjny Kopice, gmina Stepnica 2009-03-10 09:28:38
Zezwolenie znak Gk.7635-14/11/09 na usunięcie 1 drzewa gatunku świerk oraz 12 sztuk drzew gatunku olcha rosnacych na działce nr 40/2 obręb geodezyjny Piaski Małe, gmina Stepnica. 2009-03-10 09:25:37
Zezwolenie znak Gk.7635-22/12/09 na usunięcie 8 szt. drzew gatunku olcha rosnących na działce nr 8/1 obręb geodezyjny 3204072.6 Piaski Małe, gmina Stepnica. 2009-03-10 09:20:00
Zezwolenie znak Gk.7635-24/13/09 na usunięcie 16m2 samosiewów zakrzewień wierzbowych i jeżyn rosnących na działce nr 20 obręb geodezyjny Stepnica, gmina Stepnica 2009-03-10 09:15:28
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 16m2 samosiewów zakrzewień wieżbowych i jeżyn rosnących na działce nr 20 obręb geodezyjny Stepnica, gmina Stepnica 2009-03-10 09:09:02
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 8 szt. drzew gat. olcha rosnących na działce nr 8/1, obręb geodezyjny 3204072.6 Piaski Małe, gmina Stepnica. 2009-03-10 09:05:43
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gat. świerk, 1 dzrzewa gat. topola oraz 12 dzrzew gat. olcha rosnących na działce nr 40/2 obręb geodezyjny Piaski Małe, gmina Stepnica. 2009-03-10 09:00:54
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 105 sztuk drzew gatunku olcha, 12 sztuk drzew gatunku wierzba, 58 sztuk drzew gatunku bez dziki, 20 sztuk drzew gatunku głóg rosnących na działce nr 492/4 obręb geodezyjny Gąsierzyno, gmina Stepnica 2009-01-21 13:11:50
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunku olcha rosnących na działce nr 138 gmina Stepnica 2009-01-21 12:59:18
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew gatunku olcha rosnących na działce nr 93 obręb geodezyjny Gąsierzyno, gmina Stepnica 2009-01-21 12:47:27
Wniosek na usunięcie 10 sztuk drzew gatunku olacha rosnących na działce nr 37/1 obręb geodezyjny Piaski Małe, gmina Stepnica 2009-01-21 12:44:40
Zezwolenie na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku sosna rosnących na działce nr 479 obręb geodezyjny Racimierz, gmina Stepnica 2009-01-21 12:03:09
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku sosna rosnących na działce nr 479 obręb geodezyjny Racimierz, gmina Stepnica 2009-01-21 12:01:37
Zezwolenie na usunięcie jednego drzewa gatunku świerk rosnącego na działce nr 572/1 obręb geodezyjny Racimierz, gmina Stepnica 2009-01-21 11:57:33
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie jednego drzewa gatunku świerk rosnącego na działce nr 572/1 obręb geodezyjny Racimierz, gmina Stepnica 2009-01-21 11:54:03
Zezwolenie na przedłużenie terminu wycinki drzew rosnących na dziłkach nr 441/4, 443/17, 115, 244/7, 441/41 obręb Stepnica i działka nr 22 obręb Jarszewko działka nr 48,46 i nr 392, 329 obręb Racimierz 2009-01-21 11:49:07
Decyzja umarzająca postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji na usunięcie jednego drzewa gatunku jesion rosnąceg na działce nr 212/7 obręb geodezyjny Stepnica, gmina Stepnica 2009-01-21 11:42:40
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie jednego drzewa gatunku jesion rosnącego na działce nr 212/7 obręb geodezyjny Stepnica,gmina Stepnica 2009-01-21 11:39:16
Zezwolenie na usunięcie 26 sztuk drzew gatunku olcha rosnących na działce nr 451 obręb geodezyjny Racimierz, gmina Stepnica 2009-01-21 11:35:33
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 26 sztuk drzew gatunku olcha rosnących na działce nr 451 obręb geodezyjny Racimierz, gmina Stepnica 2009-01-21 11:33:17
Zezwolenie na przedłużenie terminu, na wycięcie drzew rosnących na działkach nr 131/1 i 509/6 obręb geodezyjny Stepnica, gmina Stepnica 2009-01-21 11:30:49
Wniosek o przedłużenie terminu na wycięcie dzrzew rosnących na działkach nr 131/1 i 509/6 obręb geodezyjny Stepnica, gmina Stepnica 2009-01-21 11:28:03
Zezwolenie na usunięcie 8 drzew gatunku klon, akacja rosnących na dziłce nr 173/20 obręb geodezyjny Czarnocin, gmina Stepnica 2009-01-21 11:25:01
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 8 drzew gatunku klon, akacja rosnących na dziłce nr 173/20 obręb geodezyjny Czarnocin, gmina Stepnica 2009-01-21 11:23:55
Zezwolenie na usunięcie jednego drzewa gatunku klon rosnącego na działce nr 173/2 obręb geodezyjny Czarnocin, gmina Stepnica 2009-01-21 11:20:06
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie jednego drzewa gatunku klon rosnącego na działce nr 173/2 obręb geodezyjny Czarnocin, gmina Stepnica 2009-01-21 11:19:01
Zezwolenie na usunięcie jednego drzewa gatunku świerk i jesion rosnących na działce nr 300/9 oraz 36 sztuk drzew wierzba, olcha, brzoza rosnących na działce nr 355/1 i 10 sztuk drzew gatunku olcha rosnących na działce nr 353 obręb geodezyjny Stepnica, gmina Stepnica 2009-01-21 11:13:56
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie jednego drzewa gatunku świerk i jesion rosnących na działce nr 300/9 oraz 36 sztuk drzew wierzba, olcha, brzoza rosnących na działce nr 355/1 i 10 sztuk drzew gatunku olcha rosnących na działce nr 353 obręb geodezyjny Stepnica, gmina Stepnica 2009-01-21 11:12:28
Zezwolenia na usunięcie 16 sztuk drzew gatunku olcha, grab rosnących na dziłce nr 441/4 obręb geodezyjny Stepnica, gmina Stepnica 2009-01-21 11:06:39
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 16 sztuk drzew gatunku olcha, grab rosnących na dziłce nr 441/4 obręb geodezyjny Stepnica, gmina Stepnica 2009-01-21 11:04:37
Zezwolenie na usunięcie jednego drzewa gatunku świerk z terenu działki nr 4/31 obreb geodezyjny Bogusławie, gmina Stepnica 2009-01-21 10:59:09
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie jednego drzewa gatunku świerk z terenu działki nr 4/31 obreb geodezyjny Bogusławie, gmina Stepnica 2009-01-21 10:57:20
Zezwolenie na usunięcie 3 drzew gatunku kasztan, brzoza z terenu działki nr 417/10 obręb geodezyjny Stepnica, gmina Stepnica 2009-01-21 10:52:38
Zezwolenie na usunięcie 33 drzew gat modrzew, brzoza, daglezja, świerk, jodła, sumak octowiec, trzmielina oraz zakrzewień gatunku snieguliczka 4m2 i bez lilak 4m2 rosnących na działce nr 31/7 obręb Kopice, gmina Stepnica 2009-01-21 10:39:34
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 33 drzew gat modrzew, brzoza, daglezja, świerk, jodła, sumak octowiec, trzmielina oraz zakrzewień gatunku snieguliczka 4m2 i bez lilak 4m2 rosnących na działce nr 31/7 obręb Kopice, gmina Stepnica 2009-01-21 10:36:32
Zezwolenie na przedłuzenie terminu cięcia drzew na działce nr 275 obr Racimierz 2009-01-21 10:27:31
Wniosek o przedłużenie terminu cięcia dzrew gat olcha z terenu działki nr 275 obręb Racimierz 2009-01-21 10:24:52
Zezwolenie na usuniecie 42 szt drzew gatunku olcha, wierzba oraz 30m2 zakrzewień dzikiego bzu na działce nr 209/2 obr. Kopice 2009-01-21 10:20:59
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 42 szt drzew gatunku olcha, wierzba oraz 30m2 zakrzewień dzikiego bzu na działce nr 209/2 obr. Kopice 2009-01-21 10:18:50
Zezwolenie na usunięcie drzew z terenu działki nr 145/9 obręb Stepniczka. 2008-10-09 10:54:20
Zezwolenie na usunięcie drzew z działki nr 94 obręb Gąsierzyno. 2008-10-09 10:50:05
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 2008-10-02 11:47:06
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 15 szt. drzew z terenu działki nr 145/9, obręb Stepniczka. 2008-09-29 15:29:08
Wniosek o wycinkę 4 sztuk drzew w Gąsierzynie. 2008-09-29 15:24:08
Zezwolenie na usunięcie jednego drzewa gatunku lipa z terenu działki nr 407/3. 2008-08-13 15:23:25
Wniosek na wycięcie jednego drzewa gatunku lipa z terenu działki 407/3 2008-08-13 15:20:09
Zezwolenie na usunięcie drzewaz terenu działki 479/2 obręb geodezyjny Stepnica 2008-06-30 10:48:07
Zezwolenie na usunięcie 2 szt. drzew gatunku wierzba oraz kasztan z terenu działki nr 395/3 obręb Stepniczka 2008-06-30 10:46:07
Wniosek o wycinkę drzew z terenu działki 479/2 obręb geodezyjny Stepnica 2008-06-30 10:42:04
Wniosek o wycinkę drzew z terenu działki 395/3 obręb Stepniczka 2008-06-30 10:39:45
Zezwolenie na usunięcie drzew z działki 486/8 obręb Gąsierzyno 2008-06-30 10:37:48
Wniosek o wycinkę drzew z działki 486/8 obręb Gasierzyno 2008-06-16 10:59:21

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Redaktor BIP

Data wytworzenia:
26 cze 2003

Osoba dodająca informacje

Maciej Herman

Data publikacji:
26 cze 2003, godz. 18:49

Osoba aktualizująca informacje

Jakub Duszczak

Data aktualizacji:
26 cze 2003, godz. 18:49