Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Stepnica

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

zawiadomienie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia


Stepnica dnia 25 marca 2009 r.

Gk. 7624- 21/09

Z a w i a d o m i e n i e

o wydaniu postanowienia o odstąpieniu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Wójt Gminy Stepnica działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisk ( Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późń. zm) zawiadamiania strony postępowania w prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na na „Budowie stacji paliw płynnych oraz stacji gazu płynnego z usługami towarzyszącymi na terenie działek 512/5, 512/13 w m. Stepnica, gmina Stepnica”, że w dniu25 marca 2009 r. zostało wydane postanowienie o odstąpieniu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ( Postanowienie znak Gk.7624-19/09 z dnia 25 marca 2009 r.).

Z treścią postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Stepnicy ul. Kościuszki 4, 72-112 Stepnica pok. nr 12.

Wójt Gminy Stepnica

Andrzej Wyganowski


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Maciej Herman

Data wytworzenia:
04 lut 2009

Osoba dodająca informacje

Maciej Herman

Data publikacji:
25 mar 2009, godz. 15:20

Osoba aktualizująca informacje

Maciej Herman

Data aktualizacji:
25 mar 2009, godz. 15:20