Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Stepnica

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

W dniu 05.11.2009 r. wydano obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. ,, Modernizacja jazu na Kanale Żarnowskim, gmina Stepnica.


Stepnica, dnia 05 listopada 2009 r.

Gk 7426- 51/09

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. Nr 98 z 2000 r., poz. 1071, z późniejszymi zmianami) w związku z art. 73 ust1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko( Dz. U. Nr 199 poz. 1227 )

Zawiadamiam

że w dniu 05 listopada 2009 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.” Modernizacja jazu na Kanale Żarnowskim, gmina Stepnica.

Postępowanie zostało wszczęte na wniosek Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie , Al. Papieża Jana Pawła II nr 42, 70-415 Szczecin.

W związku z powyższym informuje, że każdy ma prawo zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłaszać uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy w Stepnicy pokój nr 12 w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Maciej Herman

Data wytworzenia:
15 cze 2009

Osoba dodająca informacje

Maciej Herman

Data publikacji:
05 lis 2009, godz. 14:36

Osoba aktualizująca informacje

Maciej Herman

Data aktualizacji:
05 lis 2009, godz. 14:37