Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Stepnica

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenia Wójta Gminy Stepnica 2007 r.


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 1/07 w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego 2007-02-02 10:01:32
Zarządzenie Nr 2/07 w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stepnicy 2007-02-02 10:02:57
Zarządzenie Nr 3/07 w sprawie wyborów sołtysa i rady sołeckiej 2007-02-02 10:04:06
Zatrządzenie Nr 4/07 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami 2007-02-02 10:04:56
Zarządzenie Nr 5/07 w sprawie powołania komisji ds. inwentaryzacji Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy 2007-02-02 10:05:51
Zarządzenie Nr 6/07 w sprawie powołania komisji ds. inwentaryzacji mienia Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „VITA- S" w Stepnicy 2007-02-02 10:08:16
Zarządzenie Nr 7/07 w sprawie wprowadzenia rejestru korespondencji doręczanej adresatom 2007-02-02 10:10:38
Zarządzenie Nr 8/07 zmieniające zarządzenie Wójta Gminy Stepnica nr 1/07 w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego 2007-02-02 10:11:55
Zarządzenie Nr 9/07 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Lidii Wyzińskiej - Dyrektorowi GOK 2007-02-02 10:24:05
Zarządzenie Nr 10/07 w sprawie ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, rekreacji i sportu. 2007-02-02 12:10:28
Zarządzenie Nr 11/ 07 w sprawie zmian w budżecie na 2007 r oraz układu wykonawczego 2007-07-06 13:28:47
Zarządzenie Nr 12/2007 Wójta Gminy Stepnica z dnia 31 styczeń 2007 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2016-05-11 08:34:46
Zarządzenie Nr 13/07 w sprawie okreslenia cen i opłat za umieszczanie reklam na terenach i obiektach komunalnych Gminy Stepnica 2007-07-06 13:23:27
Zarządzenie Nr 14/07w sprawie powołania komisji ds inwentaryzacyjnej mienia znajdujacego się w obiektach Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie Gminy Stepnica 2007-07-06 13:17:18
Zarzadzenie Nr 15/07 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2007r oraz układu wykonawczego 2007-07-06 13:07:50
Zarzadzenie Nr 16 w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej 2007-07-06 13:02:01
Zarzadzenie Nr 17/2007 r w sprawie powołania komisji przetargowej 2007-07-06 12:57:37
Zarządzenie Nr 18/07 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gminnej. 2007-03-14 09:57:54
Zarządzenie Nr 19/07 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gminnej. 2007-03-14 09:58:13
Zarządzenie Nr 20/07 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gminnej. 2007-03-14 09:58:45
Zarządzenie Nr 21/07 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości gminnej. 2007-03-14 09:59:15
Zarzadzenie 22/07 uchylajace zarządzenie w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok oraz układu wyrównawczego 2007-07-06 13:31:28
Zarządzenie Nr 23 w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2007-07-06 13:36:17
Zarządzenie Nr 24 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok oraz układu wykonawczego 2007-07-06 13:40:53
Zarządzenie Nr 25 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gminnej. 2007-07-06 13:44:44
Zarządzenie Nr 26/07 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007rok i układu wykonawczego 2007-07-06 13:48:33
Zarządzenie Nr 27/07 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy 2007-04-18 14:26:44
Zarządzenie Nr 28/07 w sprawie powołania komisji ds. odbioru końcowego budowy ulicy Jana III Sobieskiego w Stepnicy 2007-04-18 14:58:23
Zarządzenie Nr 29 w sprawie powołania kierownika kancelarii tajnej 2007-07-06 14:14:18
Zarządzenie Nr 30/07 w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2007 oraz układu wykonawczego 2007-04-18 15:00:18
Zarzadzenie Nr 31/07 w sprawie zmian w układu wykonawczego 2007-07-06 14:17:50
Zarzadzenie Nr 32 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok oraz układu wykonawczego 2007-07-06 14:21:52
Zarzadzenie Nr 33/07 w sprawie powołania komisji do oceny przydatnosci i likwidacji gminnych składników majatkowych w zakresie ich dalszego użytkowania 2007-07-06 14:25:02
Zarzadzenie Nr 34/07 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r. oraz układu wykonawczego 2007-07-06 14:28:32
Zarzadzenie Nr 35/07 w sprawie umorzenia zaległości 2007-07-06 14:35:18
arzadzenie Nr 36/07 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli transportu zbiorowego na terenie Gminy Stepnica 2007-07-06 14:33:46
Zarzadzenie Nr 37 w sprawie ustalenia urlopów dla pracowników Urzędu Gminy w Stepnicy 2007-07-06 14:37:01
Zarzadzenie Nr 38/07 w sprawie zmian planu wydatków w budżecie Gminnegio Ośrodka Kultury w Stepnicyy 2007-07-06 14:41:48
Zarzadzenie Nr 39/07 w sprawie zmian planu wydatków w budzecie Gminnej Biblioteki Publicznej w Stepnicy 2007-07-06 14:40:00
Zarzadzenie Nr 40/07 w sprawie zmian w budzecie gminy na 2007 r. oraz układu wykonawczego 2007-07-06 14:44:39
Zarzadzenie nr 41 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r. oraz układu wykonawczego 2007-08-01 14:14:17
Zarzadzenie Nr 42 w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego budowy domu przedpogrzbowego na cmentarzu w Żarnowie 2007-08-01 14:18:28
Zarzadzenie Nr 43 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków dotyczacyc dofinansowania podręczników oraz jednolitego stroju dla uczniów 2007-08-01 14:20:26
Zarzadzenie Nr 44 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok oraz układu wykonawczego 2007-08-01 14:22:51
Zarzadzenie Nr 45 zmieniajace zarządzenie Nr 27/05 z dnia 11 kwietnia 2005 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy 2007-08-01 14:25:10
Zarzadzenie Nr 46/07 w sprawie powołania komisji przetargowej z dnia 16 lipca 2007r. 2007-09-14 14:12:16
Zarzadzenie Nr 47/07 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnej 2007-09-17 08:35:06
Zarządzenie Nr 48/07 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r. oraz układu wykonawczego 2007-09-17 08:48:02
Zarzadzenie 49/07 w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok oraz układu wyrównawczego 2007-09-17 09:06:37
Zarzadzenie 50/07 w sprawie zatwierdzenia Plany Ochrony informacji niejawnych w Urzedzie Gminy w Stepnicy 2007-09-17 09:20:39
Zarzadzenie 51/07 w sprawie zatwierdzenia "Polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych służacych do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Stepnicy 2007-09-17 09:24:59
Zarzadzenie 52/07 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gminnej 2007-09-17 10:00:40
Zarządzenie Nr 53/07 Wójta Gminy Stepnica z dnia 4 września 2007r w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gminnej 2007-11-22 09:34:35
Zarządzenie Nr 54/07Wójta Gminy Stepnica z dnia 17 wrzesnia 2007 r. w sprawie powołania komisji 2007-11-22 09:37:25
Zarzadzenie Nr 55/07 Wójta Gminy Stepnica z dnia 25 wrzesnia 2007 r. w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2007-11-22 09:40:56
Zarzadzenie Nr 56/07 Wójta Gminy Stepnica d dnia 26 wrzesnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok oraz układu wykonawczego 2007-11-22 09:43:14
Zarządzenie Nr 57/07 Wójta Gminy Stepnica z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2007-11-22 09:47:33
Zarządzenie Nr 58/07 Wójta Gminy Stepnica w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok oraz układu wykonawczego 2007-11-22 09:49:32
Zarzadzenie Nr 59/07 Wójta Gminy Stepnica z dnia 19 października 2007 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok oraz układu wykonawczego 2007-11-22 10:30:36
Zarządzenie Nr 60/07 Wójta Gminy Stepnica z dnia 24 października 2007 r w sprawie powołania składu komisji konkursowej 2007-11-22 10:32:06
Zarzadzenie Nr 61/07 Wójta Gminy Stepnica z dnia 29 października 2007 r. w sprawie zmian planu wydatków w budżecie Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy 2007-11-22 10:34:24
Zarzadzenie Nr 62/07 Wójta Gminy Stepnica w sprawie zmian planu wydatków w budżecie Gminnej Biblioteki Publicznej w Stepnicy na 2007 rok 2007-11-22 10:35:44
Zarzadzenie Nr 63/07 Wójta Gminy Stepnica z dnia 31 października 2007 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok oraz układu wykonawczego 2007-11-22 10:41:12
Zarządzenie Nr 64/07 Wójta Gminy Stepnica z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie okreslenia wysokości cen i opłat za umieszczanie reklam na terenach i obiektach komunalnych Gminy Stepnica 2007-11-22 10:47:11
Zarządzenie Nr 65/07Wójta Gminy Stepnica z dnia 12 listopada 2007 r w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w Stepnicy i Żarnowie 2007-11-27 09:04:32
Zarzadzenie Nr 67/07 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok oraz układu wykonawczego z dnia 15 listopada 2007r. 2007-11-27 15:10:47
Zarzadzenie Nr 68 Wójta Gminy Stepnica z dnia 21 listopada 2007 r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gminnej 2007-12-03 14:43:09
Zarzadzenie Nr 69/07 Wójta Gminy stepnica z dnia 27 listopada 2007 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok oraz układu wykonawczego 2007-12-03 14:53:03
Zarzadzenie nr 70/07 Wójta Gminy Stepnica z dnia 8 grudnia 2007 r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofetr dla organizacji pozarzadowych na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia środowiskowej świetlicy socjoterapeutycznej. 2007-12-13 10:56:15
Zarzadzenie Nr 71/07 Wójta Gminy Stepnica z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r. oraz układu wykonawczego 2007-12-18 14:31:50
Zarzadzenie Nr 72 Wójta Gminy Stepnica z dnia 12 grudnia 2007 r w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy 2007-12-14 08:02:41
Zarządzenia nr 73/07 Wójta Gminy Stepnica w sprawie zasad postępowania przy zawieraniu umów i opłat za wydzierżawienie gruntów stanowiących mienie komunalne 2007-12-18 14:35:10
Zarzadzenie Nr 74/07 Wójta Gminy stepnica z dnia 18 grodnia 2007 w sprawie powołania komisji konkursowej i ustalenia regulaminu pracy komisji 2007-12-19 11:23:01
Zarzadzenie Nr 75/08 Wójta gminy Stepnica z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego Zarządu Portu Stepnica 2008-01-30 08:35:10
zarzadzenie Nr 76/07 Wójta Gminy Stepnica z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego 2008-01-30 08:47:58
Zarzadzenie Nr 78/07 Wójta Gminy Stepnica w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok oraz układu wykonawczego 2008-01-30 08:54:33
Zarzadzenia Nr 79 Wójta Gminy Stepnica z dnia 27 grudnia 2007 r.w sprawie wydatków w budzecie Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy na 2007 r 2008-01-30 08:58:25
Zarzadzenie Nr 80 Wójta Gminy Stepnica z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie zmian planu wydatków w budżecie Gminnej Biblioteki Publicznej w Stepnicy na 2007 r. 2008-01-30 09:00:39
Zarządzenie Nr 81/07 Wójta Gminy Stepnica z dnia 31 grudnia 2007 r. zmieniające zarządzenie nr 73/07 w sprawie zasad postepowania przy zawieraniu umów i opłat za wydzierżawianie gruntów stanowiących mienie komunalne 2008-01-30 09:09:27
Zarzadzenia Nr 82/07 Wójta Gminy Stepnica z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych jednostce zamorzadu terytorialnego odrebnymi ustawami 2008-01-30 09:13:15

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Redaktor Jakub Duszczak

Data wytworzenia:
26 sty 2007

Osoba dodająca informacje

Jakub Duszczak

Data publikacji:
02 lut 2007, godz. 09:59

Osoba aktualizująca informacje

Anna Sawa

Data aktualizacji:
18 gru 2009, godz. 10:43