Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Stepnica

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica na 2022 r.


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 1/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2022-01-03 14:41:42
Zarządzenie Nr 2/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie dodatku osłonowego 2022-01-24 12:23:18
Zarządzenie Nr 3/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie dodatku osłonowego 2022-01-24 12:31:34
Zarządzenie Nr 4/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku w Gminie Stepnica 2022-01-10 11:51:54
Zarządzenie Nr 5/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 12 stycznia 2022 w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu dokumentów zawierających informacje niejawne 2022-01-12 14:01:10
Zarządzenie Nr 6/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli objętych dofinansowaniem w 2022 roku 2022-01-17 10:46:30
Zarządzenie Nr 7/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnej 2022-01-24 08:37:50
Zarządzenie Nr 8/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnej 2022-01-24 08:46:10
Zarządzenie Nr 9/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Racimierzu 2022-01-27 14:03:34
Zarządzenie Nr 10/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Stepnica 2022-01-24 11:02:09
Zarządzenie Nr 11/2022 Burmistrza Miasta i gminy Stepnica z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stepnica 2022-01-27 14:08:10
Zarządzenie Nr 12/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Stepnica 2022-01-31 11:23:59
Zarządzenie Nr 13/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 03 lutego 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku w Gminie Stepnica 2022-02-03 13:15:24
Zarządzenie Nr 14/2022Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy 2022-02-28 11:47:24
Zarządzenie Nr 15/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie powołania komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat powstałych w wyniku silnych wiatrów w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Stepnica 2022-03-01 07:43:47
Zarządzenie Nr 16/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia Podinspektora ds. księgowości podatkowej 2022-03-04 09:43:58
Zarządzenie Nr 17/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia Inspektora ds. gospodarki mieszkaniowej 2022-03-04 09:46:39
Zarządzenie Nr 18/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia księgowej 2022-03-04 09:48:22
Zarządzenie Nr 19/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia księgowej 2022-03-04 09:50:05
Zarządzenia Nr 20/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Usługi "Mobilny Urzędnik" w Urzędzie Miasta i Gminy Stepnica 2022-03-01 15:12:21
Zarządzenie Nr 21/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia księgowej 2022-03-04 09:51:58
Zarządzenie Nr 22/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia Głównego Księgowego 2022-03-04 09:53:44
Zarządzenie Nr 23/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących mienie gminne 2022-03-11 10:49:59
Zarządzenie Nr 24/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy 2022-03-24 12:36:57
Zarządzenie Nr 25/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy do prowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego Obywatelowi Ukrainy, a także do wydawania w tych sprawach decyzji. 2022-03-22 10:56:33
Zarządzenie Nr 26/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 22 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy 2022-03-22 11:49:16
Zarządzenie Nr 27/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica, na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny 2022-03-24 12:41:55
Zarządzenie Nr 28/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30.03.2022 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiącej mienie gminne do zbycia 2022-04-01 08:43:20
Zarządzenie nr 29/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2022-04-04 11:15:31
Zarządzenie Nr 30/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości na rzecz najemcy 2022-04-07 08:52:29
Zarządzenie Nr 31/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnych z dotychczasowymi dzierżawcami 2022-04-08 09:55:49
Zarządzenie Nr 32/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 2022-04-28 14:51:53
Zarządzenie Nr 33/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Racimierzu 2022-04-29 13:18:07
Zarządzenie Nr 34/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 kwietnia 2022 zmieniające Zarządzenie Nr 42/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu i dzierżawy oraz opłat za udostępnianie nieruchomości stanowiących własność własność Gminy Stepnica 2022-05-04 09:20:30
Zarządzenie Nr 35/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej. 2022-05-05 14:38:53
Zarządzenie Nr 36/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Stepnica z dotychczasowymi dzirżawcami 2022-05-12 10:20:58
Zarządzenie Nr 37/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących mienie gminne 2022-05-12 10:23:35
Zarządzenie Nr 38/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie zbycia nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym 2022-05-18 09:53:03
Zarządzenie Nr 39/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Racimierzu 2022-05-24 13:51:46
Zarządzenie Nr 40 /2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 26 maja 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Racimierzu 2022-05-26 13:14:20
Zarządzenie Nr 41/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiedo w Racimierzu 2023-01-04 13:23:37
Zarządzenie Nr 42/2022 Burmistrza Miasta I Gminy Stepnica z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania "Planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuzcji kryzysowych Miasta i Gminy Stepnica" 2022-05-31 14:36:30
Zarządzenie Nr 43/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie odwołania i powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Stepnica 2022-06-10 10:13:57
Zarządzenie Nr 44/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany składu członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Stepnica 2022-06-10 10:17:17
Zarządzenie Nr 45/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 13 czerwca 2022 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie lokalizacji na terenie gminy Stepnica masztu w ramach projektu "Pod Biało - Czerwoną" 2022-07-04 13:36:09
Zarządzenie Nr 46/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na wybór realizatora/realizatorów programu polityki zdrowotnej dla mieszkańców Gminy Stepnica w 2022 r. pn. Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Stepnica w wieku 65 lat i więcej na lata 2018-2022 2022-06-20 15:15:57
Zarządzenie Nr 47/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Racimierzu 2022-07-04 13:18:52
Zarządzenie Nr 48/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na wybór realizatora/realizatorów programu polityki zdrowotnej dla mieszkańców Gminy Stepnica w 2022 r. pn. Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Stepnica w wieku 65 lat i więcej na lata 2018-2022. 2022-07-07 13:26:32
Zarządzenie Nr 49/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za przekazywanie informacji niezbędnych do zamieszczania na stronie głównej BIP 2022-07-14 10:21:38
Zarządzenie Nr 50/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miasta i Gminy Stepnica 2022-07-22 08:25:43
Zarządzenie Nr 51/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia Regulaminu terenu plaży oraz Kąpieliska w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim 2022-07-20 10:15:41
Zarządzenie nr 52/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie skrócenia czasu pracy dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy 2022-07-21 08:02:30
Zarządzenie Nr 53/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 8 sierpnia 2022 r. w sprawie procedury monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" 2023-01-04 13:37:34
Zarządzenie Nr 54/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących mienie gminne z dotychczasowymi dzierżawcami 2022-08-09 11:37:35
Zarządzenie Nr 55/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2022-08-17 12:27:15
Zarządzenie Nr 56/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2022-08-17 13:23:43
Zarządzenie Nr 57/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego, w tym do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć w formie decyzji 2022-08-17 13:58:20
Zarządzenie Nr 58/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego 2022-08-17 14:00:33
Zarządzenie Nr 59/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Racimierzu 2022-08-26 14:02:29
Zarządzenie Nr 60/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej w Racimierzu powołanemu na podstawie art. 62 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2022-08-26 14:05:21
Zarządzenie Nr 61/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy 2022-08-30 14:28:22
Zarządzenie Nr 62/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 6 września 2022 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomość gruntową oznaczoną numetem ewidencyjnym 43/22, położonej w obrębie geodezyjnym Kopice, gmina Stepnica. 2022-09-06 14:52:27
Zarządzenie Nr 63/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 8 września 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektu "Strategii Rozwoju Turystyki Gminy Stepnica do roku 2030" 2022-09-08 12:28:21
Zarządzenie Nr 64/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 22 września 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych 2022-09-27 07:48:18
Zarządzenie Nr 65/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 23 września 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych 2022-09-27 07:51:58
Zarządzenie Nr 66/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 6 października 2022 r. w sprawie określenia wzoru wywiadu środowiskowego 2022-10-07 13:54:32
Zarządzenie Nr 67/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 6 października 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do przeprowadzania wywiadów środowiskowych 2022-10-07 13:58:24
Zarządzenie Nr 68/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 6 października 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do przeprowadzania wywiadów środowiskowych 2022-10-07 14:00:30
Zarządzenie Nr 69/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 6 października 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do przeprowadzania wywiadów środowiskowych 2022-10-07 14:02:56
Zarządzenie Nr 70/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 6 października 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do przeprowadzania wywiadów środowiskowych 2022-10-07 14:05:30
Zarządzenie Nr 71/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 6 padździernika 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomość lokalową, z dotychczasowym dzierżawcą na okres kolejnych 7 lat, z przeznaczeniem pod działalność indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarskiej 2022-10-07 11:52:54
Zarządzenie Nr 72/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 6 października 2022 r. w sprawie odwołania i powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Stepnica 2022-10-24 13:19:43
Zarządzenie Nr 73/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 6 października 2022 r. w sprawie odwołania i powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Stepnica 2022-10-24 13:23:52
Zarządzenie Nr 74/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 6 października 2022 r. w sprawie zmian składu członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Stepnica 2022-10-24 13:27:15
Zarządzenie Nr 75/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 13 października 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości na rzecz najemcy 2022-10-14 08:33:42
Zarządzenie Nr 76/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 14 października 2022 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiących mienie gminne do zbycia 2022-10-18 10:07:55
Zarządzenie Nr 77/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 18 października 2022 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 2022-10-18 15:08:27
Zarządzenie Nr 79/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu nr 37/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących mienie gminne 2022-11-02 11:31:51
Zarządzenie Nr 80/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Stepnica 2022-11-08 09:26:03
Zarządzenie Nr 81/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie ograniczenia zużycia energii w Urzędzie Miasta i Gminy Stepnica oraz w jednostkach organizacyjnych gminy Stepnica, Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz w Miejsko - Gminnym Ośrdku Kultury w Stepnicy zmierzającego do zachowania bezpieczeństwa energetycznego 2022-11-24 15:23:01
Zarządzenie Nr 82/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego Urządu Miasta i Gminy w Stepnicy 2022-12-01 13:41:42
Zarządzenie Nr 83/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2023 roku w Gminie Stepnica 2022-12-02 14:38:01
Zarządzenie Nr 84/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Stepnica w 2023 r. 2022-12-02 14:37:02
Zarządzenie Nr 85/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego 2022-12-16 13:15:01
Zarządzenie Nr 86/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego 2022-12-16 13:17:46
Zarządzenie Nr 87/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do przeprowadzania wywiadów środowiskowych 2022-12-16 13:38:10
Zarządzenie Nr 88/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko - Gminnego Ośrodpa Pomocy Społecznej do przeprowadzenia wywiadów środowiskowych 2022-12-16 13:44:00
Zarządzenie Nr 89/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do przeprowadzania wywiadów środowiskowych 2022-12-16 13:50:22
Zarządzenie Nr 90/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do przeprowadzania wywiadów środowiskowych 2022-12-16 13:54:16
Zarządzenie Nr 91/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej 2022-12-16 13:02:34
Zarządzenie Nr 92/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości lokalowe, z dotychczasowymi dzierżawcami na okres kolejnych 5 lat, z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą 2022-12-16 13:05:54
Zarządzenie Nr 93/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy 2022-12-22 07:46:14
Zarządzenie Nr 94/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej i ustalenia regulaminu pracy komisji 2022-12-29 09:40:19
Zarządzenie Nr 95/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Stepnica 2022-12-29 09:43:35
Zarządzenie Nr 97/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Stepnica w 2023 r. 2022-12-29 11:28:35
Zarządzenie Nr 98/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2023 roku w Gminie Stepnica 2022-12-29 12:04:14

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Izabela Marian

Data wytworzenia:
03 sty 2022

Osoba dodająca informacje

Izabela Marian

Data publikacji:
03 sty 2022, godz. 14:38

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-