Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Stepnica

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi


Przyjęcie porządku obrad. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
13 0 0

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 22-11-2018


Uchwała w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
15 0 0

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 22-11-2018


Uchwała w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Stepnicy i określenia przedmiotu ich działania. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
14 0 0

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 22-11-2018


Uchwała w sprawie powołania członków Komisji ds. Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
15 0 0

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 22-11-2018


Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji ds. Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
15 0 0

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 22-11-2018


Uchwała w sprawie powołania członków Komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
15 0 0

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 22-11-2018


Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji ds.Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
15 0 0

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 22-11-2018


Uchwała w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnicy. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
15 0 0

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 22-11-2018


Uchwała w sprawie powołania członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
15 0 0

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 22-11-2018


Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Stepnica na 2019 r przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
15 0 0

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 22-11-2018


Uchwała w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych na rok 2019. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
15 0 0

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 22-11-2018


Uchwała w sprawie opłaty od posiadania psów. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
15 0 0

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 22-11-2018


Uchwała w sprawie dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Stepnica. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
15 0 0

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 22-11-2018


Uchwała w sprawie podwyzszenia kryterium dochodowego uprawniajacego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dozytwiania w formie śwadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rzadowym programem przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
15 0 0

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 22-11-2018


Uchwała w sprawie okreslenia zasad zwrotu wydayków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objetych wieloletnim rzadowym programem "Posiłek w szkole i w domu " na lata 2019-2023 przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
15 0 0

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 22-11-2018


Uchwała w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresier rzadowego programu "posiłek w szkole i w domu"na lata 2019-2023. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
15 0 0

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 22-11-2018


Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczacego Rady Miejskiej w Stepnicy przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
14 1 0

Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -