Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Stepnica

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenie Nr 29/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli w celu ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w gminie Stepnica w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Zarządzenie Nr  29/2024

Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica

z dnia 7 maja 2024 r.

 

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli w celu ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w gminie Stepnica w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

 

Na podstawie § 2 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1152) zarządzam, co następuje:

  

§ 1. 1. Wyznacza się upoważnionych przedstawicieli w celu ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Stepnica – podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.- w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami, według wykazu stanowiącego załącznik Nr 1 do zarządzenia.

 

2. Wzór upoważnienia dla przedstawiciela stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 29/2024

Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica

z dnia 7 maja 2024 r.

 

 

Lp.

  Obwodowa Komisja Wyborcza w tym adres siedziby

Imię i nazwisko osoby upoważnionej

1.

Obwodowa Komisja Wyborcza 

Nr 1 w Stepnicy

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stepnicy           ul. Bolesława Krzywoustego  4,

72-112 Stepnica

 

 Wioletta Dorota Kubicka

2.

Obwodowa Komisja Wyborcza 

Nr 2 w Racimierzu  

Dom Kultury w Racimierzu

ul.  Niepodległości 6a,

72-111 Żarnowo

 Mariusz Weissig

3.

Obwodowa Komisja Wyborcza

Nr 3 w Kopicach  

Świetlica Wiejska w Kopicach

Kopice 6B

72-112 Stepnica

 Paweł Przemysław Krawacki

4

Obwodowa Komisja Wyborcza

Nr 4 w Łące

Świetlica w Łące

Łąka 40

72-111 Żarnowo

Witalij Waśkowski

5

Obwodowa Komisja Wyborcza 

Nr 5 w Stepnicy

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stepnicy           ul. Bolesława Krzywoustego  4,

72-112 Stepnica

 

Wioletta Dorota Kubicka

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 29/2024

Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica

z dnia 7 maja 2024 r.

 

 

 

 

 

 

 

UPOWAŻNIENIE NR…………/2024

 

Na podstawie  rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 sierpnia 2014 r.   w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych               w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1152) wyznaczam Panią/a …………………………………………………………………………….  zamieszkałego…………………………………….……….., jako mojego przedstawiciela                                 i upoważniam do ochrony lokalu wyborczego właściwego dla obwodu nr ………..…..

zlokalizowanego w budynku …………………………………………………………………………….

w przypadku zarządzenia przerwy w głosowaniu w tym lokalu, w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami.

Ochrona lokalu polega na sprawowaniu stałego, zewnętrznego  dozoru lokalu wyborczego oraz sprawdzaniu  stanu zabezpieczeń zgodnie z instruktażem przeprowadzonym przez policję.

Zobowiązuje Panią/a  w dniu 9 czerwca 2024 roku do pozostawania w zasięgu łączności telefonicznej, tj.: pod numerem tel.  ………………………………………………...………..

Uruchomienie ochrony lokalu może nastąpić na zgłoszony telefonicznie lub osobiście wniosek   Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej   lub na wniosek policji.

 

Stepnica, dnia…………..……….2024 r.

 

 

 

………………..………………………….

                                                                                                        (podpis)

 

Przyjmuję do wiadomości ………………………..

(Podpis osoby upoważnionej)

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Zarządzenie Nr 29-2024 (PDF, 1.44Mb) 2024-06-04 09:54:40 1
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariola Kwiryng

Data wytworzenia:
07 maj 2024

Osoba dodająca informacje

Izabela Marian

Data publikacji:
04 cze 2024, godz. 09:54

Osoba aktualizująca informacje

Izabela Marian

Data aktualizacji:
04 cze 2024, godz. 10:44