Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Stepnica

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenia Wójta Gminy Stepnica 2013 r.


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarzadzenie Nr 1/2013 Wójta Gminy Stepnica z dnia 3 stycznia 2013r w sprawie ustalenia planu urlopów pracowników Urzędu Gminy w Stepnicy 2013-01-09 07:57:49
Zarzadzenia Nr 2/2013 Wójta Gminy Stepnica z dnia 16 stycznia 2013r w sprawie powołania komisji konkursowej i ustalenia regulaminu pracy komisji 2013-01-22 10:39:20
Zarzadzenie Nr 3/2013 Wójta Gminy Stepnica z dnia 25 stycznia 2013 r w sprawie rozstrzygnięcia otwatego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2013-01-29 08:56:23
Zarządzenie Nr 4/2013 Wójta Gminy Stepnica z dnia 28 stycznia 2013 r w sprawie powołania zespołu powypadkowego 2013-01-29 14:42:43
Zrządzenie Nr 5 /2013 Wójta Gminy Stepnica z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok 2013-07-31 07:53:06
Zarządzenie Nr 6/13 Wójta Gminy Stepnica z dnia 1 lutego 2013, w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierzawnego za lokale użytkowe oraz garaże na terenie Gminy Stepnica 2013-02-01 13:54:43
Zarządzenie nr 7/2013 Wójta Gminy Stepica, z dnia 1 lutego 2013 r., w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego z za grunty stanowiące mienie komunalne. 2013-02-01 13:56:10
Zarządzenie Nr 8/2013 Wójta Gminy Stepnica z dnia 1 lutego 2013 r w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej służącej przeprowadzeniu inwentaryzacji infrastruktury wodociagowo-kanalizacyjnej stanowiącej własność Gminy Stepnica 2013-02-06 07:55:15
Zarządzenie Nr 9/2013 Wójta Gminy Stepnica z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedziactwa narodowego 2013-02-13 12:25:13
Zarzadzenie Nr 10/2013 Wójta Gminy Stepnica z dnia 11 lutego 2013 r w sprawie maksymalnego wynagrodzenia kierownika ośrodka pomocy społecznej 2013-02-15 11:32:23
Zarządzenie Nr 11/2013 Wójta Gminy Stepnica z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków z budżetu Gminy Stepnica jej jednostek budżetowych i organizacyjnych, a także zasad rozliczania dokonywanych przy ich użyciu operacji finansowych 2020-03-06 12:04:59
Zarządzenie Nr 12/2013 Wójta Gminy Stepnica z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok 2013-07-31 07:51:50
Zarządzenie 13/2013 Wójta Gminy Stepnica z dnia 5 marca 2013 4. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do oceny przydatności i likwidacji gminnych składników majątkowych w zakresie ich dalszego uzytkowania 2016-05-05 12:58:29
Zarzadzenie NR 14/2013 Wójta Gminy Stepnica z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowej i ustalenia regulaminu pracy komisji 2013-03-05 13:56:06
Zarządzenie Nr 15/2013 Wójta Gminy Stepnica z dnia 7 marca 2013 r. w sprawierozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2013-03-07 13:53:53
Zarządzenie Nr 16/2013 Wójta Gminy Stepnica z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wsperania i upowszechniania kultury fizycznejj 2013-03-15 10:07:35
Zarządzenia Nr 17/2013 Wójta Gminy Stepnica z dnia 12 marca w sprawie ogłoszenia konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie edukacji, oświaty i wychowania 2013-03-15 10:10:28
Zarządzenie Nr 18/2013 Wójta Gminy Stepnica z dnia 22 marca 2013 w sprawie opracowania \"Mapy Aktywności\" organizacji pozarządowych działajacych na terenie Gminy Stepnica, procedury jej aktualizowania, uzupełniania oraz wykorzystania 2013-03-28 15:31:27
Zarządzenie Nr 19/2013 Wójta Gminy Stepnica z dnia 23 marca 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 27/2011 Wójta Gminy Stepnica z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie zasad udzielania pożyczek na poprawę estetyki i stanu technicznego budynków mieszkalnych 2013-03-25 08:55:07
Zarządzenie nr 20/2013 Wójta Gminy Stepnica , w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bez przetargu nieruchomości gminnej w celu polepszenia warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiadującej 2013-03-25 08:56:38
Zarządzenie Nr 21/2013 Wójta Gminy Stepnica z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok 2014-09-11 09:19:35
Zarządzenie Nr 22/2013 Wójta Gminy Stepnica z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej, określenia trybu jej pracy oraz sposobu likwidacji gminnych składników majątkowych 2016-05-05 13:19:12
Zarządzenie 23/2013 Wójta Gminy Stepnica z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdzialania uzależnienia i patologiom społecznym 2016-05-05 13:25:47
Zarządzenie Nr 24/2013 Wójta gminy Stepnica z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowej i ustalenia regulaminy pracy komisji 2013-04-12 14:53:12
Zarządzenie Nr 25/2013 Wójta Gminy Stepnica z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wpierania i upowszechniania kultury fizycznej 2016-05-05 13:30:23
Zarządzenie 26/2013 Wójta Gminy Stepnica z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowej i ustalenia regulaminu pracy komisji 2016-05-05 14:24:06
Zarządzenie Nr 27/2013 Wójta Gminy Stepnica z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie edukacji oświaty i wychowania 2013-04-24 14:45:40
Zarządzenie Nr 28/2013 Wójta Gminy Stepnica z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok 2014-09-11 09:18:41
Zarządzenie Nr 29/2013 Wójta Gminy Stepnica z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży 2016-05-05 13:43:21
Zarządzenie Nr 30/2013 Wójta Gminy Stepnica z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2016-05-05 14:32:10
Zarządzenie Nr 31/2013 Wójta Gminy Stepnica z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds wyboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Stepnicy 2013-04-24 14:51:04
Zarządzenie Nr 32/2013 Wójta Gminy Stepnica z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowej i ustalenia regulaminu pracy konkursu 2016-05-05 14:42:36
Zarządzenie Nr 33/2013 Wójta Gminy Stepnica z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2016-05-05 14:47:42
Zarządzenie Nr 34/2013 Wójta Gminy Stepnica z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok 2013-07-31 07:57:24
Zarządzenie Nr 36/2013 Wójta Gminy Stepnica uchylające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat stanowiących zwrot kosztów udostępnienia informacji publicznej w Urzędzie Gminy Stepnica 2013-05-14 13:05:50
Zarządzenie nr 37/13 Wójta Gmniny Stepnica z dnia 16.05.2013r., w sprawie stawki czynszu dzierżawnego za grunt zajęty pod Punkt Selektywenj Zbiórki Odpadów. 2013-05-17 07:40:50
Zarządzenie Nr 38/2013 Wójta Gminy Stepnica z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowej i ustalenia regulaminu pracy komisji 2013-05-29 12:40:23
Zarządzenie Nr 39/2013 Wójta Gminy Stepnica z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży 2013-05-29 12:42:30
Zarządzenie Nr 40/2013 Wójta Gminy Stepnica z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowej i ustalenia regulaminu pracy komisji 2013-05-29 12:43:41
Zarządzenie Nr 41/2013 Wójta Gminy Stepnica z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2013-05-29 12:46:57
Zarządzenia Nr 42/2013 Wójta Gminy Stepnica z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu porządku domowego w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących mienie Gminy Stepnica 2013-06-03 09:58:38
Zarządzenie Nr 43/2013 Wójta Gminy Stepnica z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok 2014-09-11 09:16:52
Zarządzenie Nr 44/2013 Wójta Gminy Stepnica z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Stepnica 2013-07-31 08:00:41
Zarządzenie Nr 45/2013 Wójta Gminy Stepnica z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok 2013-07-31 07:58:47
Zarządzenie Nr 46/2013 Wójta Gminy Stepnica z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok 2013-08-02 12:37:15
Zarządzenie Nr 47/2013 Wójta Gminy Stepnica z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie regulaminu udzielania pożyczek z budżetu Gminy Stepnica dla organizacji pozarządowych 2013-07-31 08:12:29
Zarządzenie Nr 48/2013 Wójta Gminy Stepnica z dnia 12 lipca 2013r w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w gminie Stepnica w przedmiocie projektu uchwały Rady Gminy Stepnica w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar 2013-07-17 14:51:47
Zarządzenie nr 49/13 Wójta Gmniny Stepnica z dnia 12.07.2013r., w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w gminie Stepnica w przedmiocie projektu uchwały Rady Gminy Stepnica w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wpierania Rodziny w Gminie Stepnica na lata 2013 - 2015 2013-07-17 14:55:02
Zarządzenie Nr 50/2013 Wójta Gminy Stepnica z dnia 16 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok 2014-09-11 09:14:42
Zarządzenie Nr 51/2013 Wójta Gminy Stepnica z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Miłowo 2013-07-23 12:56:10
Zarządzenie Nr 52/2013 Wójta Gminy Stepnica z dnia 23 lipca 2013r., w sprawie powołania komisji do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Stepnica. 2013-07-23 11:23:39
Zarządzenia Nr 53/2013 Wójta Gminy Stepnica z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie ogłószenia konkursu otwartego na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2013-07-31 13:32:57
Zarządzenie Nr 54/2013 Wójta Gminy Stepnica z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Stepnicy 2015-05-22 09:03:44
Zarządzenie Nr 55/2013 Wójta Gminy Stepnica z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok 2014-09-11 09:13:47
Zarządzenie Nr 56/2013 Wójta Gminy Stepnica z dnia 5 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2013 r. - "Wyprawka szkolna" 2016-05-05 14:52:09
Zarządzenie Nr 57/2013 Wójta Gminy Stepnica z dnia 19 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowej i ustalenia regulaminu pracy komisji 2013-09-04 13:48:43
Zarządzenie Nr 58/2013 Wójta Gminy Stepnica z dnia 21 sierpnia 2013 r. w spawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2013-09-04 13:47:08
Zarządzenie Nr 59/2013 Wójta Gminy Stepnica z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok 2014-09-11 09:13:00
Zarządzenie Nr 60/2013 Wójta Gminy Stepnica z dnia 2 września 2013 r. w sprawie zmiany dokumentacji opisującej zasady (polityki) rachunkowości dla ewidencji księgowej budżetu Gminy Stepnica oraz jednostki budżetowej Urząd Gminy Stepnica 2020-03-06 12:01:59
Zarządzenie nr 61/2013 Wójta Gminy Stepnica, z dnia 23 września 2013r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnej. 2013-09-23 14:58:54
Zarządzenie nr 62/2013 z dnia 23.09.2013r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gminnej. 2013-09-23 15:15:38
Zarządzenia Nr 63/2013 Wójta Gminy Stepnica z dnia 23 września 2013 r. w sprawie upoważnienia pracownika urzędu gminy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2013-10-14 11:47:33
Zarządzenia Nr 64/2013 Wójta Gminy Stepnica z dnia 24 września 2013 r. w sprawie przyznania ekwiwalentu na pokrycie kosztów reprezentacyjnego ubioru służbowego kierownika i zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 2013-10-14 11:50:10
Zarządzenie Nr 65/2013 Wójta Gminy Stepnica z dnia 30 wrzesnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok 2015-11-06 13:42:58
Zarządzenia Nr 66/2013 Wójta Gminy Stepnica z dnia 10 października 2013 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż sprzętu pożarniczego 2013-10-17 13:21:58
Zarządzenie Nr 67/2013 Wójta Gminy Stepnica z dnia 24 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok 2014-09-11 09:12:08
Zarządzenie Nr 68/2013 Wójta Gminy Stepnica z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok 2014-09-11 09:11:01
Zarzadzenia Nr 69/2013 Wójta Gminy Stepnica z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stepnica na lata 2013 - 2016 2014-09-11 09:06:55
Zarządzenie nr 70/13 Wójta Gminy Stepnica z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w gminie Stepnica w przedmiocie wykorzystania lokali użytkowych w nowo wybudowanym bloku 2013-11-06 14:22:19
Zarządzenia Nr 71/2013 Wójta Gminy Stepnica z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Stepnica 2013-11-08 14:20:14
Zarzadzenie Nr 73/2013 Wójta Gminy Stepnica z dnia 18 listopada 2013 r w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż sprzętu pożarniczego 2013-11-22 09:18:27
Zarządzenie Nr 74/2013 Wójta Gminy Stepnica z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2014 r. pn. \" Dowozenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Stepnica do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Przybiernowie\" 2013-11-22 09:38:29
Zarządzenie Nr 75/2013 Wójta Gminy Stepnica z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w gminie Stepnica w przedmiocie Strategii Rozwoju Gminy Stepnica 2013-11-26 07:55:19
Zarządzenie Nr 76/2013 w sprawie upoważnienia pracownika urzędu gminy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2013-11-26 07:57:35
Zarządzenie Nr 77/2013 Wójta Gminy Stepnica z dnia 25 listopada 2013 r w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2013-11-26 07:59:31
Zarzadzenie Nr 79/2013 Wójta Gminy Stepnica z dnia 27 listopada 2013 r w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej 2013-12-20 08:34:15
Zarzadzenie Nr 80/2013 Wójta Gminy Stepnica z dnia 28 listopada 2013 r w sprawie ustalenia regulaminu hali widowiskowo sportowej, siłowni, sali fitness oraz cennika za korzystanie z hali 2013-12-06 12:34:00
Zarządzenie Nr 81/2013 Wójta Gminy Stepnica z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok 2014-09-11 09:10:03
Zarzadzenie Nr 82/2013 Wójta Gminy Stepnica z dnia 16 grudnia 2013 r w sprawie powołania komisji konkursowej i ustalenia regulaminu pracy komisji 2014-01-08 07:53:13
Zarządzenie Nr 83/2013 Wójta Gminy Stepnica z dnia 18 grudnia 2013 r w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pulicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2014 r. pn. \" Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Stepnica do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Przybiernowie\" 2014-01-08 07:57:28
Zarządzenie Nr 84/2013 Wójta Gminy Stepnica z dnia 18 grudnia 2013 r w sprawie powołania komisji konkursowej i ustalenia regulaminu pracy komisji 2014-01-08 07:59:00
Zarządzenie Nr 85/2013 Wójta Gminy Stepnica z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok 2014-09-11 09:09:06
Zarzadzenia Nr 86/2013 Wójta Gminy Stepnica z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budzetu na podstawie Uchwały Nr XXVI/285/13 Rady Gminy Stepnica z dnia 20 września 2013 r. w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Stepnica na rok 2014 2014-09-11 09:00:02
ZARZADZENIE NR 87/2013 WÓJTA GMINY STEPNICA Z DNIA 31 GRUDNIA 2013 2012 R W SPRAWIE USTALENIA UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU GMINY STEPNICA NA ROK 2014 ORAZ PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE SYEPNICA NA ROK 2014 2014-09-11 08:55:36
Zarządzenie Nr 89/2013 Wójta Gminy Stepnica z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 89/2013 Wójta Gminy Stepnica z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stepnica na lata 203-2016 2014-09-11 08:49:43

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariola Antoszczyk

Data wytworzenia:
09 sty 2013

Osoba dodająca informacje

Mariola Antoszczyk

Data publikacji:
09 sty 2013, godz. 07:54

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-