Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Stepnica

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenia Wójta Gminy Stepnica 2011 r.


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 1/2011 Wójta Gminy Stepnica z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie wyboru Sołtysów i Rad Sołeckich w sołectwach Gminy Stepnica 2011-02-08 10:48:42
Zarządzenie Nr 2/2011 Wójta Gminy Stepnica z dnia 13.01.2011r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowej w drodze przetargu 2016-05-05 12:22:00
Zarządzenie Nr 3/11 Wójta Gminy Stepnica z dnia 21.01.2011r., w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące mienie komunalne 2011-01-26 08:40:03
Zarządzenie Nr 4/11 Wójta Gminy Stepnica, z dnia 21 stycznia 2011 r., w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale użytkowe oraz garaże na terenie Gminy Stepnica 2011-01-26 08:41:25
Zarządzenie nr 5/2011 Wójta Gminy Stepnica z dnia 21 stycznia 2011 w sprawie powołania komisji konkursowej i ustalenia regulaminu pracy komisji 2011-02-23 09:24:50
Zarządzenie Nr 6/2011 Wójta Gminy Stepnica z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki wraz z organizacją czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych 2011-02-23 09:28:48
Zarządzenie Nr 7/2011 Wójta Gminy Stepnica z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie weryfikacji planów finansowych oraz układu wykonawczego na 2011 rok do uchwały Rady Gminy Stepnica Nr III/20/11 z dn. 11 lutego 2011r. 2011-07-06 11:44:21
Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Stepnica z dnia 22 lutego 2011 r.w sprawie powołania komisji konkursowej ds. wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Stepnicy 2011-02-23 09:09:24
Zarzadzenie Nr 9 Wójta Gminy Stepnica z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. oraz układu wykonawczego 2011-04-07 14:46:50
Zarządzenia Nr10/2011 Wójta Gminy Stepnica z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu zachowania kultury regionu 2011-04-07 12:16:44
Zarządzenie Nr 11 Wójta Gminy Stepnica z dnia 8 marca 2011 r w sprawie ustalenia regulamiunu pracy komisji konkursowej 2011-04-07 14:28:53
Zarządzenie Nr 12/2011 Wójta Gminy Stepnica z dnia 08 marca 2011r. w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Stepnica 2011-07-06 11:48:04
Zarządzenie Nr 13 Wójta Gminy Stepnica z dnia 13 marca 2011 r. w sprawie powołaniakomisji konkursowej 2011-04-07 14:48:26
Zarzadzenie Nr 14 Wójta Gminy Stepnica z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. oraz układu wykonawczego 2011-04-08 14:03:36
Zarządzenie Nr 15/2011 Wójta Gminy Stepnica z dnia 31 marca 2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Stepnicy 2011-07-06 11:50:03
Zarządzenie Nr 16/2011 Wójta Gminy Stepnica z dnia 1 kwietnia 2011 r w sprawie upoważnienia Skarbnika Gminy Stepnica 2011-04-11 14:23:59
Zarządzenie Nr 17/2011 Wójta Gminy Stepnica z dnia 1 kwietnia 2011 r w sprawie upoważnienia Sekretarza urzędu gminy do załatwiana indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2011-04-11 14:31:14
Zarzadzenie Nr 18 Wójta Gminy Stepnica z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konlursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zachowania kultury regionu 2011-04-07 14:31:42
Zarządzenie Nr 19/2011 Wójta Gminy Stepnica z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie upoważnienia Podinspektora ds. księgowości podatkowej 2011-07-06 11:51:29
Zarządzenie Nr 20/2011 Wójta Gminy Stepnica z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publiznych w zakresie działań na rzecz odób starszych 2011-07-06 11:53:06
Zarządzenie Nr 21/2011 Wójta Gminy Stepnica z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowej 2011-07-06 11:54:16
Zarządzenie Nr 22/2011 Wójta Gminy Stepnica z dnia 02maja 2011r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gminnej. 2011-05-02 10:31:26
Zarzadzenie Nr 23 Wójta Gminy Stepnica z dnia 2 maja 2011 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok oraz układu wykonawczego 2011-08-22 11:20:09
Zarządzenie Nr 24/2011 Wójta Gminy Stepnica z dnia 10 maja 2011r. w sprawie powołania komisji konkursowej 2011-07-06 11:55:14
Zarządzenie Nr 25/2011 Wójta Gminy Stepnica z dnia 13 maja 2011r. w sprawie roztrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działań na rzecz osób starszych 2011-07-06 11:57:11
Zarządzenie Nr 26/2011 z dnia 16.05.2011r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gminnej 2011-05-16 14:50:06
Zarządzenie nr 27/2011 w sprawie zasad udzielania pożyczek na poprawę estetyki i stanu technicznego budynków mieszkalnych 2011-07-06 10:18:24
Zarządzenie nr 28/2011 w sprawie powołania komisji do spraw opiniowania wniosków o udzielenie pożyczki na poprawę estetyki i stanu technicznego budynków mieszkalnych 2011-07-06 10:16:00
Zarządzenie Nr 29/2011 Wójta Gminy Stepnica z dnia 19 maja 2011r. w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stepnicy 2011-07-06 11:58:39
Zarzadzenie Nr 30/2011 Wójta Gminy Stepnica z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2011 r oraz układu wykonawczego 2011-06-06 14:08:06
Zarządzenie Nr 31/2011 Wójta Gminy Stepnica z dnia 31 maja 2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 oraz układu wykonawczego 2011-06-06 14:13:45
Zarządzenie Nr 32/2011 Wójta Gminy Stepnica z dnia 6 czerwca 2011r. w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu dokumentacji niejawnej oznaczonej klauzulą ,,zastrzeżone' i ,,poufne' 2011-07-06 12:00:59
Zarzadznie Nr 33/2011 Wójta Gminy Stepnica z nia 9 czerwca 2011 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 oraz układu wykonawczego 2011-08-22 11:22:14
Zarządzenie Nr 34/2011 Wójta Gminy Stepnica z dnia czerwca 2011r. w sprawie likwidacji Kancelarii Tajnej i utworzenie Kancelarii Materiałów Niejawnych Urzędu Gminy w Stepnicy 2011-07-06 12:02:55
Zarządzenie Nr 35/2011 Wójta Gminy Stepnica z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie regulaminu wypożyczania sprzętu pływającego i plażowego Gminy Stepnica 2011-07-06 12:04:16
Zarządzewnie nr 36/2011 Wójta Gminy Stepnica w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres 1 roku nieruchomośco gminnej w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego 2011-06-20 09:57:50
Zarządzenie Nr 37/2011 Wójta Gminy Stepnica z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie organizacji i zasad dystrybucji paliwa w urzędzie gminy w Stepnicy w celu racjonalnego gospodarowania paliwem do samochodów i innych urządzeń mechanicznych 2011-07-06 12:06:14
Zarządzenie Nr 38/2011 Wójta Gminy Stepnica z dnia 1 lipca 2011r. w sprawie ustalenia procedur kontroli zarządczej 2011-07-11 08:05:50
Zarządzenie Nr 39/2011 Wójta Gminy Stepnica z dnia 1 lipca 2011r. w sprawie określenia misji, zasad i trybu wyznaczania celów i zadań Urzędu Gminy w Stepnicy i jednostkach organizacyjnych gminy oraz monitorowania i oceny ich realizacji 2011-07-11 08:07:43
Zarządzenie Nr 40/2011 Wójta Gminy Stepnica z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego w Gminie Stepnica 2011-07-07 14:08:04
Zarzadzenie Nr 41/2011 Wójta Gminy Stepnica w sprawie zmany zarzadzenia Nr 30/2011 Wójta Gminy Stepnica z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 ok oraz układu wykonawczego 2011-08-22 11:25:01
Zarządzenie Nr 42/2011 Wójta Gminy Stepnica z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2016-05-05 12:28:22
Zarządzenie Nr 43/2011 Wójta Gminy Stepnica z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok oraz układu wykonawczego 2016-05-05 12:02:20
Zarządzenie Nr 44/2011 Wójta Gminy Stepnica z dnia 1 sierpnia 2011r w sprawie powołania komisji do spraw konsultacji społecznych 2011-08-03 14:50:38
Zarzadzenie Nr 45/2011 Wójta Gminy Stepnica z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie harmonogramu prac związanych z nadaniem miejscowości Stepnica statusu miasta 2011-08-03 14:54:05
Zarzadzenie Nr 46/2011 Wójta Gminy Stepnica z dnia 5 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok oraz układu wykonawczego 2011-08-24 12:01:35
Zarządzenie 47/2011 Wójta Gminy Stepnica z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok oraz układu wykonawczego 2016-05-05 12:36:29
Zarządzenie Nr 48 Wójta Gminy Stepnica z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzedzie gminy w Stepnicy 2011-08-25 07:49:24
Zarzadzenie Nr 49/2011 Wójta Gminy Stepnica z dnia 23 sierpnia 2011 r w sprawie zmian w budzecie gminy na 2011 rok oraz układu wykonawczego 2011-08-24 11:57:01
Zarządzenie Nr 50/2011 Wójta Gminy Stepnica z dnia 24 sierpnia 2011 w sprawie powołania komisji przetargowej 2011-08-26 09:05:29
Zarządzenie Nr 51/2011 Wójta Gminy Stepnica z dnia 25 sierpnia 2011 w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej w Urzedzie Gminy w Stepnicy 2011-08-26 09:07:38
Zarządzenie Nr 52/2011 Wójta Gminy Stepnica z dnia 25 sierpnia 2011 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznrj do przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majatkowego 2011-08-25 10:51:33
Zarządzenie Nr 53/2011 Wójta Gminy Stepnica z dnia 25 sierpnia 2011 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminów kończacych służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy w Stepnicy 2011-08-26 09:10:28
Zarządzenie 54/2011 Wójta Gminy Stepnica z dnia 5 września 2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Stepnicy 2016-05-05 12:07:06
Zarządzenie Nr 55/2011 Wójta Gminy Stepnica z dnia 5 września 2011r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gminnej. 2011-09-06 08:40:27
Zarządzenie Nr 56/2011 Wójta Gminy Stepnica z dnia 7 września 2011r., w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnej. 2011-09-08 08:53:51
Zarządzenie Nr 57/2011 Wójta Gminy Stepnica z dnia 7 września 2011 w sprawie rozpoczęcia procedury Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z PN-EN ISO 9001:2009 w Urzędzie Gminy w Stepnicy 2011-09-19 09:28:02
Zarządzenie Nr 58/2011 Wójta Gminy Stepnica z dnia 7 września 2011 w sprawie powołania Pełnomocnika ds Systemu Zarzadzania Jakością 2011-09-16 09:01:07
Zarządzenie Nr 59/2011 Wójta Gminy Stepnica z dnia 9 września 2011 w sprawie powołania Zespołu Sterującego ds Wewnętrznego Zapewnienia Jakości w Urzędzie Gminy w Stepnicy 2011-09-16 09:11:46
Zarzadzenie Nr 60/ 2011Wójta Gminy Stepnica z dnia 9 września 2011 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok oraz układu wykonawczego 2011-09-14 10:17:47
Zarządzenie Nr 61/2011 Wójta Gminy Stepnica z dnia 15 września 2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok oraz układu wykonawczego 2011-09-27 07:38:41
Zarządzenie Nr 62/2011 Wójta Gminy Stepnica z dnia 16 września 2011 w sprawie uzupełnienia składu obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2011-09-20 13:17:35
Zarządzenie Nr 63/2011 Wójta Gminy Stepnica z dnia 19 września 2011 w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych doprzeprowadzenia uzupełnienia składu obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2011-09-20 13:20:25
Zarządzenie Nr 64/2011 Wójta Gminy Stepnica z dnia 21 września 2011 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2011-09-22 09:49:32
Zarządzenie Nr 65/2011 Wójta Gminy Stepnica z dnia 23 września 2011 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej 2011-09-30 12:50:07
Zarządzenie Nr 66/2011 Wójta Gminy Stepnica z dnia 29 września 2011 w sprawie zmian w budżecie gmiy na 2011 r. oraz układu wykonawczego 2011-10-07 08:24:34
Zarządzenie Nr 67/2011 Wójta Gminy Stepnica z dnia 30 września 2011 w sprawie uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej 2011-09-30 12:51:40
Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Stepnica z dnia 5 października 2011 w sprawie wprowadzenia polityki Jakości w Urzędzie Gminy w Stepnica 2011-11-24 08:51:53
Zarzadzenie Nr 69/ 2011 Wójta Gminy Stepnica z dnia 27 października 2011 r w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw informacji niejawnych 2011-11-30 09:20:37
Zarzadzenie Nr 70/11 Wójta Gminy Stepnica z dnia 27 października 2011 r. w sprawie Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Stepnicy 2012-04-27 12:16:27
Zarządzenie Nr 71/2011 Wójta Gminy Stepnica z dnia 27 października września 2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r oraz układu wykonawczego 2011-11-02 13:12:05
Zarządzenie Nr 72/2011 Wójta Gminy Stepnica z dnia 31 października września 2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r oraz układu wykonawczego 2011-11-02 13:12:51
Zarządzenie Nr 73/2011 Wójta gminy Stepnica, z dnia 4 listopada 2011r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej n ieruchomosci gminnej 2011-11-04 15:30:59
Zarządzenie Nr 74/2011 Wójta Gminy Stepnica z dnia 8 listopada 2011 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacj rocznej 2011-11-14 08:00:51
Zarządzenie Nr 75/2011 Wójta Gminy Stepnica z dnia 9 listopada 2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok oraz układu wykonawczego 2011-11-24 08:39:52
Zarządzenie Nr 76/2011 Wójta Gminy Stepnica z dnia 17 listopada 2011 w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2012 r. pn. \"Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Stepnica do Osrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Przybiernowie\" 2011-11-24 09:06:10
Zarzadzenie Nr 77/2011 Wójta Gminy Stepnica z dnia 17 listopada 2011 r . w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2012-04-23 10:07:46
Zarzadzenie Nr 78/11 Wójta Gminy Stepnica z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego sie o awans na stopien nauczyciela mianowanego 2012-04-23 10:55:21
Zarzadzenie Nr 79/11 Wójta Gminy Stepnica z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zmianw w budżecie gminy na 2011 rok oraz układu wykonawczego 2012-04-23 11:11:18
Zarzadzenie Nr 80/11 Wójta Gminy Stepnica z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2012-04-23 10:57:58
Zarzadzenie Nr 81/2011 Wójta Gminy Stepnica z dnia 1 grudnia 2011 r . w sprawie wdrożenia do praktyki \"Ksiegi Jakości SZJ\" i obowiązku jej stosowania w Urzędzie Gminy w Stepnicy 2012-04-11 10:48:12
Zarządzenie Nr 82/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2015-03-24 15:34:01
Zarządzenie Nr 83/2011 Wójta Gminy Stepnica z dnia 12 grudnia 2011 w sprawie powołania komisji konkursowej i ustalenia regulaminu pracy komisji 2015-03-25 10:50:49
Zarządzenie Nr 85/2011 z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryacji rocznej 2011-12-20 09:24:17
Zarządzenie Nr 86/2011 z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryacji rocznej Gminnej Biblioteki Publicznej w Stepnicy 2011-12-20 09:25:39
zarządzenie Nr 87/2011 Wójta Gminy Stepnica z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gminnej 2011-12-19 12:34:12
Zarządzenie Nr 88/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok oraz układu wykonawczego 2012-01-10 14:11:25
Zarzadzenie Nr 89/2011 Wójta Gminy Stepnica z dnia 20 grudnia 2011 r. uchylajace zarządzenie Nr 79/2011 Wójta Gminy Stepnica z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok oraz układu wykonawczego 2012-04-23 11:33:52
Zarządzenie Nr 90/2011 z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok oraz układu wykonawczego 2012-01-10 14:14:33
Zarządzenie Nr 91/2011 z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok oraz układu wykonawczego 2012-01-10 14:22:42
Zarzadzenie nr 92/2011 Wójta Gminy Stepnica z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie powołania komisji konkursoweji ustalenia regulaminu komisji 2013-01-22 10:37:51
Zarządzenie Nr 93/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok oraz układu wykonawczego 2012-01-10 14:26:09
Zarządzenie Nr 94/2011 Wójta Gminy Stepnica z dnia 31 grudnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia procedur kontroli zarządczej 2013-05-17 09:02:44
Zarzadzenie Nr 95/2011 Wójta Gminy Stepnica z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie przyjecia Regulaminu naboru uczestników do projektu \"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców Gminy Stepnica\" 2014-06-05 13:30:36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mirosława Nowak

Data wytworzenia:
13 sty 2011

Osoba dodająca informacje

Mirosława Nowak

Data publikacji:
13 sty 2011, godz. 12:23

Osoba aktualizująca informacje

Mirosława Nowak

Data aktualizacji:
13 sty 2011, godz. 12:27