Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Stepnica

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenia Wójta Gminy Stepnica 2008 r.


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarzadzenie Nr 1/ 08 Wójta Gminy Stepnica z dnia 3 stycznia 2008 r. w sprawie przeznaczenia do dzierzawy w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gminnych 2008-01-30 09:41:32
Zarzadzenie Nr 2/08 Wójta Gminy Stepnica z dnia 8 stycznia 2008 r. w sprawie powołania komisji konkursowej i ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowej 2008-01-30 09:43:41
Zarzadzenie Nr 3/08 Wójta Gminy Stepnica z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie wyznaczenia obowiązującego czasu pracy i dni wolnych od pracy 2008-01-30 09:45:05
Zarzadzenie Nr 4/08 Wójta Gminy Stepnica z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r. oraz układu wykonawczego z dnia 17 stycznia 2008 r. 2008-01-30 09:47:58
Zarzadzenie Nr 5/08 Wójta Gminy Stepnica z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w Stepnicy i Żarnowie 2008-01-30 09:49:40
Zarzadzenie Nr 6/08 Wójta Gminy Stepnica z dnia 21 stycznia 2008r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gminnej, lokale uzytkowe 2008-01-30 09:51:22
Zarzadzenie Nr 7/08 Wójta Gminy Stepnica z dnia 21 stycznia 2008 r w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego 2008-04-17 11:09:44
Zarzadzenie Nr 8/08 Wójta Gminy Stepnica z dnia 21 stycznia 2008 r w sprawie zatwirdzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorzadu terytorialnego odrebnymi uatawami 2008-04-17 11:48:19
Zarzadzenie Nr 9/08 Wójta Gminy Stepnica z dnia 29 stycznia 2008 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gmine Stepnica 2008-04-17 11:50:16
Zarządzenie Nr 10 Wójta Gminy Stepnica z dnia 5 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia rocznego planu urlopów dla pracowników Urzedy Gminy w Stepnicy 2008-02-21 11:38:57
Zarzadzenie Nr 11 Wójta Gminy Stepnica z dnia 11 lutego 2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2008-02-21 11:39:58
Zarzadzenie Nr 12/08 Wójta Gminy Stepnica z dnia 11 lutego 2008 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej n ieruchomości gminnej 2008-02-21 11:41:31
Zarzadzenie Nr 13/07 Wójta Gminy Stepnica z dnia 27 lutego 2008 r w sprawie: ogłoszenie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarzadowych na wsparcie realizacji zadań publiczntch 2008-03-03 10:25:31
Zarzadzenie NR 14/08 Wójta Gminy Stepnica z dnia 4 marca 2008 r w sprawie szczegółowych zasad wnioskowania rozliczeń i kontroli realizacji Programu Wsparcia Rolnictwa w Gminie Stepnica w zakresie ochrony srodowiska 2008-04-17 11:53:41
Zarzadzenia Nr 15/08 Wójta Gminy Stepnica z dnia 4 marca 2008 r. zmieniajace skład komisji do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomosci stanowiących własność gminy 2008-03-05 11:12:13
Zarzadzenia Nr 16/08 Wójta Gminy Stepnica z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie : wprowadzenie regulaminu premiowania pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi Urzędu Gminy w Stepnicy 2008-03-05 11:14:15
Zarzadzenia Nr 17/08 Wójta Gminy Stepnica z dnia 10 marca 2008 r. w sprawie sprostowania udziałów w częściach wspólnych, ustalenia wypłaty należności wynikających z różnicy w udziałach 2008-03-12 10:32:35
Zarzadzenia Nr 18/08 Wójta Gminy Stepnica z dnia 11 marca 2008 r.w sprawie powołania składu komisji konkursowej 2008-03-12 10:33:53
Zarzadzenia Nr 19/08 Wójta Gminy Stepnica z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie zmiany składu Gminnej kjomisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stepnicy 2008-03-12 11:17:14
Zarządzenie Nr 20/08 w sprawie odwołania przetargu na nieruchomosci gminne przeznaczone do dzierżawy 2008-03-26 14:28:23
Zarządzenie Nr 21/08 Wójta Gminy Stepnica z dnia 27 marca 2008 w sprawie powołania komisji dom przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Stepnica 2008-04-17 10:51:25
Zarządzenie Nr 22/08 Wójta Gminy Stepnica z dnia 27 marca w sprawie powołania zespołu do sporzadzania raportu, zawierajacego opinie mieszkanców miejscowości Gaje 2008-04-17 10:53:19
Zarzadzenie Nr 23/08 Wójta Gminy Stepnica z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie zmian układu wykonawczego 2008-06-25 11:55:37
Zarzadzenie Nr 24/08 Wójta Gminy Stepnica z dnia 29 marca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r oraz układu wykonawczego 2008-06-25 12:00:53
Zarządzenie Nr 25/08 Wójta Gminy Stepnica w sprawie powołania komisji konkursowej i ustalenia regulaminu pracy komisji 2008-04-17 10:54:22
Zarzadzenie Nr 26/08 Wójta Gminy Stepnica z dnia 14 kwietnia 2008 r. w sprawie powołania komisji kontrolnej 2008-06-25 12:02:12
Zarzadzenie Nr 27/08 Wójta Gminy Stepnica z dnia 14 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok oraz układu wykonawczego 2008-06-25 12:04:04
Zarzadzenie Nr 28/08 Wójta Gminy Stepnica z dnia 14 kwietnia 2008 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprztargowej nieruchomości gminnej 2008-06-25 12:05:27
Zarzadzenie Nr 29/08 Wójta Gminy Stepnica z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok oraz układu wykonawczego 2008-06-25 12:08:34
Zarzadzenie Nr 30 /08 Wójta Gminy Stepnica z dnia 7maja 2008 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres 3 lat w drodze bezprzetargowej nieruchomości gminnej 2008-06-25 12:10:23
Zarzadzenie Nr 31/08 Wójta Gminy Stepnica z dnia 12 maja 2008 r. w sprawie zmien w budżecie gminy na 2008 rok oraz układu wykonawczego 2008-06-25 12:11:54
Zarzadzenie Nr 32/08 Wójta Gminy Stepnica z dnia 13 maja 2008 r. w sprawie umorzenia wierzytelności Panu Stanisławowi Siwek 2008-06-25 12:14:43
Zarzadzenie Nr 33/08 Wójta Gminy Stepnica z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie zmian układu wykonawczego 2008-06-25 12:16:07
Zarzadzenie Nr 34/08 Wójta Gminy Stepnica z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2008 rok oraz układu wykonawczego 2008-06-25 12:17:45
Zarzadzenie Nr 35/08 Wójta Gminy Stepnica z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie upowaznienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatku mieszkaniowego 2008-06-25 12:20:11
Zarzadzenie Nr 36/08 Wójta Gminy Stepnica z dnia 3 czerwca 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do oceny przydatności i likwidacji gminnych składników majątkowych w zakresie ich dalszego użytkowani 2008-06-25 12:23:07
Zarzadzenie Nr 37/08 Wójta Gminy Stepnica z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego, nieruchomości gminnych 2008-07-16 09:11:04
Zarzadzenie Nr 38/08 Wójta Gminy Stepnica z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gminnej 2008-06-25 13:09:09
Zarzadzenie Nr 39/08 Wójta Gminy Stepnica z dnia 27 czerwca 2008 r w sprawie zmian układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Stepnica nr XIII/127/08 2008-07-16 09:13:51
Zarzadzenie Nr 40/08 Wójta Gminy Stepnica z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok oraz układu wykonawczego. 2008-07-16 09:15:58
Zarzadzenie Nr 41/08 Wójta Gminy Stepnica z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie powołania komisji konkursowej 2008-07-16 09:26:09
Zarzadzenie Nr 42/08 Wójta Gminy Stepnica z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 2008-07-16 09:27:05
Zarzadzenie Nr 43/08 Wójta Gminy Stepnica z dnia 7 lipca 2008 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r oraz układu wykonawczego 2008-08-27 11:32:10
Zarzadzenia Nr 44/08 Wójta Gminy Stepnica z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie powołania kiomisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegajacych sie o awans na stopień nauczyciela mianiwanego 2008-08-27 11:34:53
Zarządzenie Nr 45/2008 Wójta Gminy Stepnica z dnia 16 lipca 2008 r. w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy w Stepnicy 2016-05-11 08:43:35
Zarządzenie Nr 46/2008 Wójta Gminy Stepnica z dnia 16 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian zakładowego planu kont i polityki rachunkowości 2016-05-11 08:46:35
Zarzadzenia Nr 47/08 Wójta Gminy Stepnica z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie zmianw budzecie gminy na 2008 r oraz układu wykonawczego 2008-08-27 11:36:39
Zarzadzenia Nr 48/08 Wójta Gminy Stepnica z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie organizacji stałego dyzuru Wójta Gminy Stepnica w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego 2008-08-27 11:39:16
Zarzadzenia Nr 49/08 Wójta Gminy Stepnica z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie przygotowania stanowiska kierowaniaw razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz wojny 2008-08-27 11:41:22
Zarzadzenia Nr 50/08 Wójta Gminy Stepnica z dnia z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 2008-08-27 12:16:04
Zarzadzenia Nr 51/08 Wójta Gminy Stepnica z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2008-08-27 12:20:37
Zarzadzenia Nr 52/08 Wójta Gminy Stepnica z dnia 8 sierpnica 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r oraz układu wykonawczego 2008-08-27 13:07:52
Zarządzenie Nr 53/08 Wójta Gminy Stepnica z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wydawaniu w tych sprawach decyzji administracyjnych 2008-10-07 09:18:21
Zarzadzenia Nr 54/08 Wójta Gminy Stepnica z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie upowaznienia pracownika Osrodka Pomocy społecznej do przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego 2008-08-27 11:43:39
Zarządzenie Nr 55/08 Wójta Gminy Stepnica z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie upowaznienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego 2008-10-07 09:22:23
Zarządzenie Nr 56/08 Wójta Gminy Stepnica z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie uchylenia Zarzadzenia Nr 50/05 Wójta Gminy Stepnica z dnia 19 lipca 2005 r. w sprawie upowaznienia Kierownika Osrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji adminisracyjnych 2008-10-07 09:38:28
Zarzadzenia Nr 56/08 Wójta Gminy Stepnica z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie uchylenia zrzadzenia Nr 51/05 Wójta Gminy Stepnica z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Osrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych 2008-08-27 12:27:20
Zarządzenie Nr 57/08 Wójta Gminy Stepnica z dnia 22 sierpnia 2008 r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2008 rok oraz układu wykonawczego 2008-10-07 09:40:20
Zarządzenie Nr 58/08 Wójta Gminy Stepnica z dnia 2 września 2008 r. w sprawie zmian układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy stepnica nr XIV/131/08 2008-10-07 09:42:45
Zarządzenie Nr 59/08 Wójta Gminy Stepnica z dnia 15 wrzesnia 2008 r. w sprawie zmiany zarządzenie Wójta Gminy Stepnica nr 58/08 2008-10-07 09:49:26
Zarządzenie Nr 60/08 Wójta Gminy Stepnica z dnia 16 września 2008 r. w sprawie przeznaczenia do dzierzawy na okres 1 roku w drodze bezprzetargowej nieruchomości gminnej 2008-10-07 09:52:36
Zarządzenie Nr 61/08 Wójta Gminy Stepnica z dnia 22 wrzesnia 2008 r. w sprawie zmian planu wydatków w budzecie Gminnego Ośrodka Kultury w Stepicy na 2008 r. 2008-10-07 09:56:18
Zarządzenie Nr 61/08 Wójta Gminy Stepnica z dnia 22 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok oraz układu wykonawczego 2008-10-07 09:54:10
Zarządzenie Nr 62/2008 Wójta Gminy Stepnica z dnia 22 września 2008 r. w sprawie zmian planu wydatków w budżecie Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy na 2008 rok 2016-05-11 08:52:21
Zarządzenie nr 63/08 Wójta Gminy Stepnica z dnia 08.10.2008 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gminnej 2008-10-10 11:24:50
Zarządzenie Nr 64/08 Wójta Gminy Stepnica z dnia 17.10.2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r. oraz układu wykonawczego 2008-12-11 11:31:02
Zarządzenie Nr 65/08 Wójta Gminy Stepnica z dnia 28.10.2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008 oraz układu wykonawczego 2008-12-11 11:32:56
Zarządzenie Nr 66/08 Wójta gminy Stepnicy- Szefa Ochrony Cywilnej Gminy z dnia 28.10.2008r. w sprawie powołania podzespołu ds. przygotowania i przeprowadzenia ewakuacji(przyjęcia ludności) 2008-12-11 11:37:19
Zarządzenie Nr 67/08 Wójta Gminy Stepnicy-Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 28.10.2008r. w sprawie formacji)obrony cywilnej w gminie Stepnica 2008-12-11 11:39:34
Zarządzenie Nr 68/08 Wójta Gminy Stepnica z dnia 28.10.2008 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej w Urzędzie Gminy w Stepnicy 2008-12-11 11:42:36
Zarządzenie Nr 69/08 Wójta Gminy Stepnica z dnia 28.10.2008r. w sprawie powołania komisji konkursowej i ustalenia regulaminu pracy komisji 2008-12-11 11:44:24
Zarządzenie Nr 70/08 Wojta Gminy Stepnica z dnia 7.11.2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008 oraz układu wykonawczego 2008-12-11 11:46:43
Zarządzenie Nr 71/08 Wójta Gminy Stepnica z dnia 14.11.2008r. w sprawie zmian układu wykonawczego do Uchwał Rady Gminy Stepnica XVI/152/08 i XVI/153/08 2008-12-11 11:54:32
Zarządzenie Nr 71/08 Wójta Gminy Stepnica z dnia 17.11.2008r. zmieniające Zarządzenie Wójta Gminy Stepnica w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne i socjalne 2008-12-11 11:49:14
Zarządzenie Nr 72/08 Wójta Gminy Stepnica z dnia 18.11.2008r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela nominowanego 2008-12-11 11:56:47
Zarządzenie Nr 73/08 Wójta Gminy Stepnica z dnia 19.11.2008r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gminnej 2008-12-11 11:58:35
Zarządzenie nr 73/08 z dnia 19.11.2008 r.Wójta Gminy Stepnica w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gminnej. 2008-11-19 13:54:35
Zarządzenie Nr 74/08 Wójta Gminy Stepnica z dnia 27.11.2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008 oraz układu wykonawczego 2008-12-11 12:00:32
Zarządzenie Nr 75/08 Wójta Gminy Stepnica z dnia 1.12.2008r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat nieruchomości gminnej 2008-12-11 12:04:52
Zarządzenie Nr75/08 Wójta Gminy Stepnica w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres trzech lat nieruchomości gminnej. 2008-12-03 14:23:34
Zarządzenie Nr 76/08 Wójta Gminy Stepnica z dnia 2.12.2008r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego 2008-12-11 12:06:15
Zarządzenie Nr 77/08 Wójta Gminy Stepnica z dnia 8.12.2008r. w sprawie powołania kierownika kancelarii tajnej 2008-12-11 12:07:20
Zarządzenie Nr 78/2008 Wójta Gminy Stepnica z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie wyznaczenia obowiązującego wymiaru czasu pracy i dni dodatkowo wolnych od prawy w 2009 r. 2016-05-11 08:56:17
Zarządzenie nr 79/08 wójta Gminy Stepnica w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych. 2008-12-22 12:14:29
Zarządzenie Nr 80/2008 Wójta Gminy Stepnica z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok oraz układu wykonawczego 2016-05-11 09:02:08
Zarządzenie nr 82/08 wójta Gminy Stepnica w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gminnej na okers 3 lat . 2008-12-22 12:18:45
Zarządzenie Nr 83/08 Wójta Gminy Stepnica z dnia 24 grudnia 2008 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy. 2008-12-30 13:11:56
Zarządzenie Nr 84/08 Wójta Gminy Stepnica z dnia 24 grudnia 2008 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu na okres 3 lat nieruchomości gminnej 2009-04-02 11:31:01
Zarzadzenie Nr 84/08 Wójta Gminy Stepnica z dnia 24 grudnia 2008 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres 3 lat nieruchomości gminnej w drodze przetargu nieograniczonego. 2008-12-30 13:13:26
Zarządzenie Nr 85/08 Wójta Gminy Stepnica z dnia 24 grudnia 2008 r. w sprawie zmian planu wydatków w budżecie Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy na 2008 r. 2009-04-02 11:32:40
Zarządzenie Nr 86/08 Wójta Gminy Stepnica z dnia 24 grudnia 2008 r. w sprawie zmian planu wydatków w budżecie Gminnej Biblioteki Publicznej w Stepnicy na 2008 r. 2009-04-02 11:34:15
Zarządzenie Nr 87/2008 Wójta Gminy Stepnica z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok oraz układu wykonawczego 2016-05-11 09:11:30
Zarządzenie Nr 88/08 Wójta Gminy Stepnica z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie zmian układu wykonawczego do uchwał Rady Gminy Stepnica XVII/170/08 i zmian w budżecie gminy na 2008 r. oraz układu wykonawczego 2009-04-02 11:37:29
Zarządzenie Nr 89/08 Wójta Gminy Stepnica z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r. oraz układu wykonawczego 2009-04-02 11:38:47
Zarzadzenie Nr 90/2008 Wójta Gminy Stepnica z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru uczestników do projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-Internet dla mieszkańców Gminy Stepnica 2015-05-22 09:12:46

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Maciej Herman

Data wytworzenia:
30 sty 2008

Osoba dodająca informacje

Maciej Herman

Data publikacji:
30 sty 2008, godz. 09:37

Osoba aktualizująca informacje

Anna Sawa

Data aktualizacji:
18 gru 2009, godz. 10:43