Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Stepnica

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenia Referat Finansowy na 2022 r.


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr F/1/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy na rok 2022 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na rok 2022 2022-02-14 11:33:04
Zarządzenie Nr F/2/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu na podstawie Uchwały Nr XXIII/286/21 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stepnica na rok 2022 2022-02-14 11:41:49
Zarządzenie Nr F/3/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 2022-02-14 11:45:55
Zarządzenie Nr F/4/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości dla ewidencji księgowej budżetu Gminy Stepnica oraz jednostki budżetowej Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy 2022-05-09 13:31:54
Zarządzenie Nr F/5/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 2022-03-09 09:24:45
Zarządzenie Nr F/6/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 2022-03-11 08:48:33
Zarządzenie Nr F/7/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 2022-03-11 08:50:12
Zarządzenie Nr F/8/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 2022-04-22 13:40:35
Zarządzenie Nr F/9/2022 Burmistrza Miasta i Gmiy Stepnica z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie ustalenia planu wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 2022-07-01 14:38:36
Zarządzenie Nr F/10/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r. 2022-04-22 13:43:19
Zarządzenie Nr F/11/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany w zarządzeniu nr F/4/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości dla ewidencji księgowej budżetu Gminy Stepnica oraz jednostki budżetowej Urząd Miasta i Gminy w Stepnicy 2022-05-09 13:05:43
Zarządzenie Nr F/12/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy 2022-05-18 15:06:15
Zarządzenie Nr F/13/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r. 2022-05-17 14:52:15
Zarządzenie Nr F/14/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 2022-05-17 14:58:05
Zarządzenie Nr F/15/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 2022-07-01 14:40:55
Zarządzenie Nr F/16/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r. 2022-06-21 11:07:29
Zarządzenie Nr F/17/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy 2022-07-27 13:16:28
Zarządzenie Nr F/18/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Stepnica 2022-06-02 14:17:12
Zarządzenie Nr F/19/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 2022-07-27 13:18:48
Zarządzenie Nr F/20/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury 2022-07-04 10:04:31
Zarządzenie Nr F/21/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdzialania COVID-19 2022-07-04 10:07:08
Zarządzenie Nr F/22/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy 2022-07-27 13:21:37
Zarządzenie Nr F/23/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 2022-07-27 13:23:46
Zarządzenie Nr F/24/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stepnica 2022-07-27 13:25:48
Zarządzenie Nr F/25/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany w zarządzeniu nr F/4/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjete zasady (polityki) rachunkowości dla ewidencji księgowej budżetu Gminy Stepnica oraz jednostki budżetowej Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy 2023-06-27 07:59:53
Zarządzenie Nr F/26/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 2022-08-31 13:48:21
Zarządzenie Nr F/27/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 2022-08-31 13:50:25
Zarządzenie Nr F/28/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy 2022-10-06 08:37:03
Zarządzenie Nr F/29/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 2022-10-03 09:02:08
Zarządzenie Nr F/30/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy 2022-10-05 08:46:59
Zarządzenie Nr F/31/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 2022-10-03 09:03:58
Zarządzenie Nr F/32/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 12 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 2022-10-05 08:59:14
Zarządzenie Nr F/33/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 12 września 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy 2022-10-05 09:03:55
Zarządzenie Nr F/34/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 26 września 2022 r. w sprawie zmian w planie wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 2022-10-12 08:01:00
Zarządzenie Nr F/35/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 26 września 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 2022-10-12 08:03:50
Zarządzenie Nr F/36/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmiany w zarządzeniu nr F/4/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości dla ewidencji księgowej budżetu Gminy Stepnica oraz jednostki budżetowej Urządu Miasta i Gminy w Stepnicy 2023-06-27 08:04:55
Zarządzenie Nr F/37/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 2022-10-26 08:05:43
Zarządzenie Nr F/38/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 września 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy 2022-10-19 13:01:10
Zarządzenie Nr F/39/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 13 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r. 2022-11-24 07:44:23
Zarządzenie Nr F/40/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 13 października 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy 2023-09-29 07:31:41
Zarządzenie Nr F/40a/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 13 października 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 2022-12-08 13:49:58
Zarządzenie Nr F/41/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 2022-11-24 07:46:15
Zarządzenie Nr F/42/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie zmiany w zarządzeniu nr F/4/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości dla ewidencji księgowej budżetu Gminy Stepnica oraz jednostki budżetowej Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy 2023-06-27 08:09:44
Zarządzenie Nr F/43/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 2022-12-08 13:53:07
Zarządzenie Nr F/44/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze śrdków Funduszu Pomocy 2022-12-08 13:55:12
Zarządzenie Nr F/45/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 2022-12-08 13:59:24
Zarządzenie Nr F/46/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 listopada 2022 w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy 2023-11-16 10:21:54
Zarządzenie Nr F/47/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 2022-12-27 08:44:05
Zarządzenie Nr F/48/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku Miasta i Gminy Stepnica za rok 2022 2023-01-20 14:54:50
Zarządzenie Nr F/49/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektu budżetu Gminy Stepnica na rok 2023 2022-12-02 14:30:38
Zarządzenie Nr F/50/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r. 2023-01-31 10:29:57
Zarządzenie Nr F/51/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy 2023-02-03 14:56:21
Zarządzenie Nr F/52/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 2023-01-30 14:17:35
Zarządzenie Nr F/53/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy 2023-02-03 14:59:59
Zarządzenie Nr F/54/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w planie wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 2023-02-03 14:37:10
Zarządzenie Nr F/55/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 2023-02-27 09:36:38
Zarządzenie Nr F/56/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Stepnica do zaciągania zobowiązań 2024-02-22 11:14:02

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Izabela Marian

Data wytworzenia:
03 sty 2022

Osoba dodająca informacje

Izabela Marian

Data publikacji:
03 sty 2022, godz. 14:39

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-