Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Stepnica

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenia Referat Finansowy na 2021 r.


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr F/1/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 04 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości dla ewidencji księgowej budżetu Gminy Stepnica oraz jednostki budżetowej Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy 2022-05-09 13:41:32
Zarządzenie Nr F/2/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy na rok 2021 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na rok 2021. 2021-02-02 09:24:48
Zarządzenie Nr F/3/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 4 stycznia 2021 r., w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu na podstawie Uchwały Nr XVI/198/20 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stepnica na rok 2021. 2021-02-02 09:30:01
Zarządzenie Nr F/4/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 4 stycznia 2021 r., w sprawie zmiany plany finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. 2021-02-02 09:32:58
Zarządzenie Nr F/5/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 13 stycznia 2021 r., w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. 2021-02-16 14:33:29
Zarządzenie Nr F/6/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 stycznia 2021 r., w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. 2021-02-23 14:39:10
Zarządzenie Nr F/7/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 11 lutego 2021 r., w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 2021-03-01 09:19:08
Zarządzenie Nr F/8/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 26 lutego 2021 r., w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 2021-03-16 13:02:52
Zarządzenie Nr F/9/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 26 lutego 2021 r., w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r. 2021-03-16 12:56:43
Zarządzenie Nr F/10/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 28 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości dla zadań realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 2021-11-26 11:05:47
Zarządzenie Nr F/11/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 2021-04-30 09:21:53
Zarządzenie Nr F/12/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 2021-04-30 09:24:47
Zarządzenie Nr F/13/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmiany w zarządzeniu nr F/1/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 04 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości dla ewidencji księgowej budżetu Gminy Stepnica oraz jednostki budżetowej Urząd Miasta i Gminy w Stepnicy 2021-11-26 11:43:05
Zarządzenie Nr F/14/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 2021-05-26 14:02:46
Zarządzenie Nr F/15/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 4 maja 2021 r. w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Stepnica 2021-05-26 14:07:53
Zarządzenie Nr F/16/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie zmian budżecie gminy na 2021 rok 2021-05-31 08:49:11
Zarządzenia Nr F/17/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 2021-06-15 13:48:03
Zarządzenie Nr F/18a/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w polityce rachunkowości dla zadań realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid - 19 2021-11-26 10:34:39
Zarządzenie Nr F/18/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 2021-07-13 11:10:39
Zarządzenie Nr F/19/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury 2021-07-13 11:12:40
Zarządzenie Nr F/20/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 2021-07-20 11:57:00
Zarządzenie Nr F/21/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 2021-07-27 12:17:05
Zarządzenie Nr F/22/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr F/1/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 04 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości dla ewidencji budżetu Gminy Stepnica oraz jednostki budżetowej Urządu Miasta i Gminy w Stepnicy. 2021-11-26 11:15:39
Zarządzenie Nr F/23/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok 2021-08-03 08:00:18
Zarządzenie Nr F/24/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 2 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 2021-09-01 09:23:31
Zarządzenie Nr F/25/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 2021-10-15 14:38:30
Zarządzenie Nr F/26/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 16 września 2021 r. w sprawie zmian w "Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021" 2021-09-30 10:49:41
Zarządzenie Nr F/27/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 16 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 2021-09-30 10:51:43
Zarządzenie Nr F/28a/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 24 września 2021 r. w sprawie zmian w polityce rachunkowości dla zadań realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 2021-11-26 11:39:01
Zarządzenie Nr F/28/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 24 września 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 2021-10-15 14:45:07
Zarządzenie Nr F/29/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 2021-10-18 15:18:12
Zarządzenie Nr F/30/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 28 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 2022-02-04 14:32:26
Zarządzenie Nr F/31/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany w zarządzeniu nr F/1/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 04 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej zasady (polityki) rachunkowości dla ewidencji księgowej budżetu Gminy Stepnica oraz jednostki budżetowej Urząd Miasta i Gminy w Stepnicy 2021-11-26 11:36:07
Zarządzenie Nr F/32/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 14 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 2021-11-09 12:04:07
Zarządzenie Nr F/33/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 2021-11-19 09:34:44
Zarządzenie Nr F/34/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 15 listopada 2021 r. 2021-12-21 14:26:54
Zarządzenie Nr F/35/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 2021-12-06 15:19:10
Zarządzenie Nr F/37/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 2021-11-30 09:40:02
Zarządzenie Nr F/38/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 2021-12-21 14:31:36
Zarządzenie Nr F/39/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku Miasta i Gminy Stepnica za rok 2021 2021-11-30 11:25:50
Zarządzenie nr F/40/2021 Burmistrza Miasta i gminy Stepnica z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektu budżetu Gminy Stepnica na rok 2022 2021-12-01 15:26:51
Zarządzenie Nr F/412021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w "Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021" 2021-12-21 14:36:56
Zarządzenie Nr F/42/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 2021-12-31 14:07:57
Zarządzenie Nr F/43/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 2022-02-04 14:46:31
Zarządzenie Nr F/44/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zasad przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Stepnica dla samorządowych instytucji kultury 2022-02-04 14:53:03
Zarządzenie Nr F/45/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 2022-02-04 15:20:14
Zarządzenie Nr F/47/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Stepnica do zaciągania zobowiązań 2022-02-04 15:23:19

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Izabela Marian

Data wytworzenia:
02 lut 2021

Osoba dodająca informacje

Izabela Marian

Data publikacji:
02 lut 2021, godz. 08:53

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-