Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Stepnica

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenia Finansowe Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica 2023 rok


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr F/1/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości dla ewidencji księgowej budżetu Gminy Stepnica oraz jednostki budżetowej Urzędu Miasta i Gminy Stepnica 2023-11-16 14:51:08
Zarządzenie Nr F/2/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy na rok 2023 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na rok 2023 2023-01-30 15:10:01
Zarządzenie Nr F/3/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz dotacji i wpłat do budżetu na podstawie Uchwały Nr XXX/357/22 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stepnica na rok 2023 2023-01-30 15:27:25
Zarządzenie Nr F/4/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia planu wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023 2023-02-27 09:29:39
Zarządzenie Nr F/5/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r. 2023-02-27 09:17:27
Zarządzenie Nr F/6/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy 2023-02-27 09:32:20
Zarządzenie Nr F/7/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok 2023-03-14 07:57:23
Zarządzenie Nr F/8/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy 2023-03-14 07:59:36
Zarządzenie Nr F/9/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok 2023-04-19 07:43:41
Zarządzenie Nr F/10/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy 2023-04-19 07:45:59
Zarządzenie Nr F/11/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 2023-04-19 07:52:52
Zarządzenie Nr F/11a/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie zmiany planu wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023 2023-05-15 15:23:37
Zarządzenie Nr F/12/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok 2023-04-19 07:54:50
Zarządzenie Nr F/13/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok 2023-04-19 07:56:50
Zarządzenie Nr F/14/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie regulaminu udzielania pożyczkek z budżetu Gminy Stepnica dla organizacji pozarządowych 2023-04-18 14:48:38
Zarządzenie Nr F/15/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmiany w zarządzeniu nr F/1/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości dla ewidencji księgowej budżetu Gminy Stepnica oraz jednostki budżetowej Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy 2023-11-16 13:37:01
Zarządzenie Nr F/16/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy 2023-04-19 07:58:52
Zarządzenie Nr F/17/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok 2023-04-27 11:39:28
Zarządzenie Nr F/18/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy 2023-05-15 15:18:06
Zarządzenie Nr F/19/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy za 2023 rok 2023-05-15 15:15:08
Zarządzenie Nr F/20/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy 2023-05-15 15:20:28
Zarządzenie Nr F/21/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok 2023-06-07 13:01:14
Zarządzenie Nr F/22/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Stepnica 2023-06-07 13:13:59
Zarządzenie Nr F/23/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy 2023-07-05 15:19:34
Zarządzenie Nr F/24/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok 2023-06-27 12:11:05
Zarządzenie Nr F/25/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok 2023-07-05 15:21:52
Zarządzenie Nr F/26/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury. 2023-07-06 13:52:12
Zarządzenie Nr F/27/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok 2023-07-31 15:31:38
Zarządzenie Nr F/28/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany planu wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023 2023-08-17 12:29:27
Zarządzenie Nr F/29/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stepnica 2023-08-01 07:49:00
Zarządzenie Nr F/30/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok 2023-08-01 07:51:39
Zarządzenie Nr F/31/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany w zarządzeniu nr F/1/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości dla ewidencji księgowej budżetu Gminy Stepnica oraz jednostki budżetowej Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy 2023-11-16 15:03:35
Zarządzenie Nr F/32/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy 2023-08-17 12:35:17
Zarządzenie Nr F/33/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok 2023-08-17 12:38:01
Zarządzenie Nr F/34/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy 2023-08-17 12:45:06
Zarządzenie Nr F/35/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok 2023-08-17 12:48:04
Zarządzenie Nr F/36/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy 2023-08-17 12:52:27
Zarządzenie Nr F/37/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok 2023-09-29 07:46:19
Zarządzenie Nr F/38/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy 2023-09-29 07:50:25
Zarządzenie Nr F/39/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok 2023-09-29 07:48:17
Zarządzenie Nr F/40/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy 2023-09-29 07:52:43
Zarządzenie Nr F/41/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 14 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok 2023-09-29 07:54:48
Zarządzenie Nr F/42/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 14 września 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy 2023-09-29 08:10:05
Zarządzenie Nr F/43/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok 2023-10-26 08:33:49
Zarządzenie Nr F/44/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środkówvFunduszu Pomocy 2024-04-16 12:36:35
Zarządzenie Nr F/45/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmiany w zarządzeniu nr F/1/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości dla ewidencji księgowej budżetu Gminy Stepnica oraz jednostki budżetowej Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy 2023-11-16 14:43:39
Zarządzenie Nr F/46/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 września 2023 r. w sprawie sposobu rozdysponowania węgla zakupionego w trybie przepisów ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. 2023-10-03 09:15:38
Zarządzenie Nr F/47/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 12 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok 2023-11-21 14:16:23
Zarządzenie Nr F/48/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok 2023-11-21 14:22:26
Zarządzenie Nr F/49/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok 2023-11-21 14:19:34
Zarzadzenie Nr F/50/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 21 października 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy 2023-12-22 12:04:08
Zarządzenie Nr F/52/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok 2023-12-22 12:01:22
Zarządzenie Nr F/52a/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy 2023-12-22 11:53:28
Zarządzenie Nr F/53/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku Miasta i Gminy Stepnica 2024-03-04 09:05:36
Zarządzenie Nr F/53a/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków funduszu Przeciwdziałania COVID-19 2024-02-22 12:00:50
Zarządzenie Nr F/54/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok 2023-12-22 11:42:51
Zarządzenie Nr F/54a/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy 2023-12-22 11:48:23
Zarządzenie Nr F/55/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektu budżetu Gminy Stepnica na rok 2024 2023-12-04 13:11:26
Zarządzenie Nr F/56/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 12 grudnia 2023 r. w Sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok 2023-12-22 13:12:24
Zarządzenie Nr F/56a/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy 2023-12-22 11:57:52
Zarządzenie Nr F/57/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok 2024-01-22 08:27:03
Zarządzenie Nr F/58/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok 2024-01-22 08:29:14
Zarządzenie Nr F/59/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Stepnica do zaciągania zobowiązań 2024-02-22 11:33:29

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Izabela Marian

Data wytworzenia:
04 sty 2023

Osoba dodająca informacje

Izabela Marian

Data publikacji:
04 sty 2023, godz. 11:13

Osoba aktualizująca informacje

Izabela Marian

Data aktualizacji:
04 sty 2023, godz. 11:13