Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Stepnica

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica 2021 r.


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 1/2021Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia pracy zdalnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy 2021-01-13 08:32:07
Zarządzenie nr 2/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 130 000 złotych - stracił moc 2021-01-04 12:58:49
Zarządzenie Nr 3/2021Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku w Gminie Stepnica 2021-01-04 12:38:29
Zarządzenie Nr 4/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku 2021-01-06 15:26:07
Zarządzenie Nr 5/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnej gruntowej oznaczonej numerem 759, położonej w obrębie Racimierz, gmina Stepnica na poprawę warunków zagospodarowania działki sąsiadującej 2021-01-08 11:49:54
Zarządzenie nr 6/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 14 stycznia 2021 r., w sprawie Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy. 2021-02-22 09:53:29
Zarządzenie nr 7/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 130 000 złotych 2021-01-15 08:34:43
Zarządzenie Nr 8/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Burmistrza ds. szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz utworzenia telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach 2021-03-03 10:50:43
Zarządzenie Nr 9/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku na terenie Gminy Stepnica. 2021-01-28 13:38:49
Zarządzenie Nr 10/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Stepnica 2021-01-28 12:01:06
Zarządzenie Nr 11/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wpierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku w Gminie Stepnica. 2021-01-29 15:08:33
Zarządzenie Nr 12/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 stycznia 2021 r., zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia pracy zdalnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy. 2021-02-03 14:41:36
Zarządzenie Nr 13/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 12 lutego 2021 r., w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy. 2021-02-16 08:11:06
Zarządzenie Nr 14/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie bezprzetargowym, części nieruchomości gruntowych, będących własnością Gminy Stepnica z przeznaczeniem na działki ogrodowe 2021-02-15 15:01:12
Zarządzenie Nr 15/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy z dotychczasowym dzierżawca, w trybie bezprzetargowym cześć masztu antenowego w celu świadczenia usługi polegającej na dostępie do sieci Internet i transmisji danych 2021-02-15 15:02:01
Zarządzenie Nr 16/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 15 lutego 2021 r., w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stepnica. 2021-02-18 13:32:02
Zarządzenie Nr 17/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Stepnica na lata 2021-2023 2021-02-22 15:14:34
Zarządzenie Nr 18/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 23 lutego 2021 r., w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy do prowadzenia postępowań, w tym do wydawania zaświadczeń, o których mowa w art. 411 ust.10g z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 2021-02-24 12:29:36
Zarządzenie Nr 19/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 23 lutego 2021 r., w sprawie upoważnienie pracownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy do prowadzenia postępowań w sprawie wydawania zaświadczeń, o których mowa w art.411 ust. 10g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 2021-02-24 12:34:47
Zarządzenie Nr 20/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 23 lutego 2021 r., w sprawie upoważnienie pracownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy do prowadzenia postępowań w sprawie wydawania zaświadczeń, o których mowa w art.411 ust.10g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 2021-02-24 12:38:59
Zarządzenie Nr 21/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 24 lutego 2021 r., w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy 2021-03-02 12:20:51
Zarządzenie Nr 22/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnych z dotychczasowymi dzierżawcami 2021-02-26 13:10:25
Zarządzenie Nr 23/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa 2024-01-12 11:28:25
Zarządzenie Nr 24/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres 3 lat części nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie gminne, w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej 2021-03-18 13:06:20
Zarządzenie Nr 25/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2021-03-22 09:00:24
Zarządzenie Nr 26/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości lokalowej na rzecz najemcy 2021-03-24 14:01:21
Zarządzenie Nr 27/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy. 2021-03-26 10:01:55
Zarządzenie Nr 28/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia pracy zdalnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy 2021-04-02 15:21:09
Zarządzenie Nr 29/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym gminy Stepnica pod budowę myjni samochodowej w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat 2021-03-31 13:12:37
Zarządzenie Nr 30/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 01.04.2021 r. w sprawie przekształcenia na tymczasowe pomieszczenie lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stepnica położonego w Żarnowie , ul. Studencka 37/3 2021-04-02 08:27:01
Zarządzenie Nr 31/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2021-04-16 13:09:21
Zarządzenie Nr 32/2021Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Stepnica z dotychczasowymi dzierżawcami 2021-04-20 14:36:58
Zarządzenie Nr 33/2021Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej w Urzędzie Miasta i Gminy Stepnica 2021-04-23 12:19:03
Zarządzenie Nr 34/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w roku 2021 dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy 2021-04-26 12:48:41
Zarządzenie Nr 35/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie przeznaczenia do bezpłatnego użyczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie gminne 2021-05-05 13:07:36
Zarządzenie Nr 36/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy 2021-06-07 10:48:46
Zarządzenie Nr 37/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 128/5, położonej w obrębie Kopice, gmina Stepnica 2021-05-25 13:56:01
Zarządzenie Nr 38/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości gminnej na okres 10 lat, z przeznaczeniem na postawienie obiektu na zimowanie jednostek pływających, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2021-05-25 13:56:37
Zarządzenie Nr 39/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości gminnej oznaczonej numerem 418/8 obręb Stepnica-1, miasto Stepnica, na okres 10 lat i 5 miesięcy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2021-05-26 13:50:40
Zarządzenie Nr 40/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie bezprzetargowym, części nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Stepnica 2021-06-08 14:25:12
Zarządzenie Nr 41/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Stepnica na lata 2021 - 2026 2021-06-14 12:14:11
Zarządzenie Nr 42/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie regulaminu wypożyczania sprzętu pływającego i plażowego Gminy Stepnica 2021-06-14 14:47:45
Zarządzenie Nr 43/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Stepnica 2021-06-22 15:04:45
Zarządzenie Nr 44/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Racimierzu 2021-06-22 14:01:26
Zarządzenie Nr 45/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie przekształcenia tymczasowego pomieszczenia położonego w Stepnicy przy ul. Bolesława Krzywoustego 4a/4 na lokal komunalny wchodzący w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stepnica 2021-06-22 15:08:27
Zarządzenie Nr 46/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości gminnej na okres 10 lat, z przeznaczeniem na postawienie obiektu o charakterze oświatowym lub zdrowotno-rehabilitacyjnym, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2021-06-29 11:33:34
Zarządzenie Nr 47/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy i nieopłatnego użyczenia w trybie bezprzetargowym nieruchomości będących własnością Gminy Stepnica 2021-06-30 15:03:29
Zarządzenie Nr 48/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia i zarządzania w ramach projektu "Region Dobrego Wsparcia" dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 7 Włączenie społeczne, Nazwa Działania: 7.6. Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, realizowanego przez Województwo Zachodniopomorskie w partne 2021-07-02 11:46:22
Zarządzenie Nr 49/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami: 250/11 obręb Stepnica-1, miasto Stepnica i 463/1 obręb Racimierz, gmina Stepnica 2021-07-07 14:07:29
Zarządzenie Nr 50/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na wybór realizatora/realizatorów programu polityki zdrowotnej dla mieszkańców Gminy Stepnica w 2021 r. pn. Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Stepnica w wieku 65 lat i więcej na lata 2018-2022. 2021-07-15 14:57:43
Zarządzenie Nr 51/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie upoważnienia skarbnika gminy do wykonywania obowiązków w zakresie rachunkowości 2021-07-20 11:07:41
Zarządzenie Nr 52/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 2 sierpnia 2021 r. w sprawie Regulaminu udzielania wsparcia na wymianę kotłów i pieców w związku z dofinansowaniem projektu Termomodernizacja budynków jednorodzinnych na terenie Gminy Stepnica? 2021-08-02 15:00:26
Zarządzenie Nr 53/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej ds. wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy 2021-08-04 10:27:59
Zarządzenie Nr 54/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 27 sierpnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Pełnomocnika Burmistrza ds. szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz utworzenia telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach 2021-08-27 13:20:00
Zarządzenie Nr 55/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Racimierzu 2021-08-30 12:48:11
Zarządzenie Nr 56/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 13 września 2021 r. w sprawie odwołania z pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Racimierzu 2021-09-13 11:36:21
Zarządzenie nr 57/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 13 września 2021 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Racimierzu 2021-09-13 11:39:44
Zarządzenie Nr 58/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 4 października 2021 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżaw nieruchomości gminnych z dotychczasowymi dzierżawcami w trybie bezprzetargowym 2021-10-04 13:27:25
Zarządzenie Nr 59/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 8 października 2021 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej ds. wyboru kandydata na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Komendanta Straży Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy 2021-10-13 13:39:17
Zarządzenie Nr 60/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 19 października 2021 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej ds. wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy 2021-10-20 12:10:11
Zarządzenie Nr 61/2021 r. Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 26 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania urzędowej nazwy miejscowości Łąka 2021-10-26 14:06:47
Zarządzenie nr 62/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 października 2021 r. w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku na terenie gminy Stepnica 2021-10-29 14:36:43
Zarządzenie Nr 63/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie powołania Komisji Społecznej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 2021-11-05 10:23:17
Zarządzenie Nr 65/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych, będących własnością Gminy Stepnica, z przeznaczeniem na działki ogrodowe 2021-11-18 13:09:11
Zarządzenie Nr 66/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie przetargu nieograniczonego 2021-11-18 14:25:43
Zarządzenie Nr 67/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ograniczeń wykonywania zadań przez Urząd Miasta i Gminy Stepnica w związku z wystąpieniem stanu epidemii 2021-11-30 12:04:23
Zarządzenie Nr 68/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości będących własnością Gminy Stepnica 2021-11-29 13:20:07
Zarządzenie Nr 69/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnej gruntowej oznaczonej numerem 240/8, położonej w obrębie Stepnica-1, miasto Stepnica na poprawę warunków zagospodarowania działki sąsiadującej 2021-11-29 13:20:44
Zarządzenie Nr 70/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 listopada 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu hali widowiskowo-sportowej, siłowni, sali fitness oraz cennika za korzystanie z hali 2021-11-30 12:07:47
Zarządzenie Nr 71/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2022 roku w Gminie Stepnica 2021-12-06 15:29:36
Zarządzenie Nr 72/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej ? prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Stepnica w 2022 r. 2021-12-07 12:46:37
Zarządzenie Nr 73/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Mundurowego Funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Stepnicy 2022-02-14 10:42:53
Zarządzenie Nr 74/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy. 2021-12-21 14:01:19
Zarządzenie Nr 75/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w roku 2022 dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy 2021-12-21 14:42:01
Zarządzenie Nr 76/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 21 grudnia 2021r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy 2022-02-14 10:24:26
Zarządzenie nr 77/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy lokalu użytkowego, z dotychczasowym dzierżawcą na okres kolejnych 3 lat, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności Agencji Banku PKO BP SA 2021-12-22 12:28:02
Zarządzenie Nr 78/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej i ustalenia regulaminu pracy komisji 2021-12-27 13:18:05
Zarządzenie Nr 79/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Stepnica 2021-12-27 13:24:19
Zarządzenie Nr 80/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy 2022-04-28 08:20:21
Zarządzenie Nr 81/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej ds. wyboru kandydata na wole stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy 2021-12-30 09:22:59
Zarządzenie Nr 82/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2022 roku w Gminie Stepnica 2021-12-30 12:24:21
Zarządzenie Nr 83/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiących mienie gminne do zbycia i zamiany 2021-12-31 13:15:08
Zarządzenie Nr 84/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Stepnica w 2022 r. 2021-12-31 13:56:11

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Maciej Herman

Data wytworzenia:
04 sty 2021

Osoba dodająca informacje

Maciej Herman

Data publikacji:
04 sty 2021, godz. 12:36

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-