Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Stepnica

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica 2020 r.


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie nr 01/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 02 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady ( polityki) rachunkowości dla ewidencji księgowej budżetu Gminy Stepnica oraz jednostki budżetowej Urząd Miasta i Gminy w Stepnicy 2020-05-11 13:53:32
Zarządzenie Nr 2/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy 2020-02-07 11:41:35
Zarządzenie Nr 3/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z nis 15 stycznia 2020 r. w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej, określenia trybu jej pracy oraz sposobu likwidacji gminnych składników majątkowych 2020-01-17 09:13:24
Zarządzenie Nr 4/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy 2020-02-07 11:39:25
Zarządzenie Nr 5/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Stepnica w 2020 r. 2020-01-16 11:39:11
Zarządzenie Nr 6/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Etyki 2020-02-07 11:36:48
Zarządzenie Nr 7/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 24 stycznia 2020 r w sprawie upoważnienie pracownika Urzędu Miasta i Gminy do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej 2020-02-07 09:37:30
Zarządzenie Nr 8/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 24 stycznia 2020 r w sprawie upoważnienie pracownika Urzędu Miasta i Gminy do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej 2020-02-07 09:38:10
Zarządzenie Nr 9/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 24 stycznia 2020 r w sprawie upoważnienie pracownika Urzędu Miasta i Gminy do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej 2020-02-07 09:38:56
Zarządzenie Nr 10/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 24 stycznia 2020 r w sprawie upoważnienie pracownika Urzędu Miasta i Gminy do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej 2020-02-07 09:39:44
Zarządzenie Nr 11/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie przetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stepnica, w celu prowadzenia przystani jachtowej 2020-01-27 15:26:57
Zarządzenie Nr 12/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku w Gminie Stepnica 2020-01-29 12:19:01
Zarządzenie Nr 13/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok 2020-03-06 12:08:19
Zarządzenie Nr 14/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie przeznaczenia do nieodpłatnego użyczenia nieruchomości gminnej 2020-02-06 15:00:38
Zarządzenie Nr 15/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzedu Miastab i Gminy do wystepowania w imieniu gminy w sprawach o ustanowienie kuratora dla osoby nieobecnej 2020-02-07 11:34:56
Zarządzenie Nr 16/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2020-02-07 11:27:40
Zarządzenie Nr 17/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im Konstantego Maciejewicza w Stepnicy 2020-02-12 14:21:47
Zarządzenie Nr 18/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok 2020-03-06 12:07:26
Zarządzenie Nr 19/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 21.02.2020 r. w sprawie określenia stawki bazowej czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzacych w skład mieszkaniowego zasobu gminy 2020-02-21 13:00:31
Zarządzenie Nr 20/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Stepnicy 2020-02-25 10:28:57
Zarządzenie Nr 21/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Stepnica 2020-02-26 14:06:20
Zarządzenie Nr 22/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiące własność Gminy Stepnica, działka numer 129 i część 130, obręb Stepnica-1 2020-02-27 13:19:57
Zarządzenie nr 23/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok 2020-08-11 09:44:19
Zarządzenie nr 24/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie zmiany w załączniku nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stepnicy. 2020-03-04 13:10:14
Zarządzenie nr 25/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy 2020-03-05 14:15:44
Zarządzenie nr 26/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy 2020-03-05 15:25:15
Zarządzenie Nr 27/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 25/2020 oraz unieważnienia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stepnicy 2020-03-10 15:11:46
Zarządzenie nr 28/2020 Brumistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 10.03.2020 r. w sprawie udzielenia kierownikom jednostek organizacyjnych gminy pełnomocnictwa do wynajmowania, wydzierżawiania i użyczenia pomieszczeń, terenów oraz ścian i urządzeń zagospodarowania terenu będących w ich dyspozycji 2020-04-03 08:12:53
Zarządzenie Nr 29/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 10 marca 2020 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok 2020-03-31 13:55:01
Zarządzenie Nr 30/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 13 marca 2020r. w sprawie upoważnienia do wydawania Zachodniopomorskiej Karty Rodziny i Zachodniopomorskiej Karty Seniora w związku z realizacją przez Województwo Zachodniopomorskie Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020 pn. Region dla rodziny 2020-03-16 10:29:59
Zarządzenie Nr 31/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 2020-03-13 15:13:22
Zarzadzenie Nr 32/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 18 marca 2020 w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy i wykonywania działań w zakresie zwalczania pozarów oraz ewakuacji pracowników 2020-03-23 10:18:26
Zarządzenie Nr 33/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 19 marca w sprawie upowaznienia Kierownika Osrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań opraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach o świadczenia rodzinne, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r o świadczeniach rodzinnych( t.j. Dz.U z 2020 poz.111) 2020-03-23 10:13:30
Zarządzenie Nr 34/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do bezpłatnego użyczenia nieruchomości stanowiących świetlice wiejskie na okres 15 lat, na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy 2020-03-20 09:32:35
Zarządzenie nr 35/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stepnicy. 2020-08-11 09:52:54
Zarządzenie Nr 36/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Stepnica, pod posadowienie pojemników na odzież używaną i inne tekstylia gospodarcze 2020-03-27 11:32:28
Zarządzenie Nr 37/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Stepnica 2020-03-30 10:04:52
Zarządzenie Nr 38/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy 2020-03-31 12:04:35
Zarządzenie nr 39/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy 2020-08-11 09:47:46
Zarządzenie Nr 40/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r 2020-04-21 10:04:40
Zarządzenie Nr 41/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stepnica na lata 2020-2023 2020-04-21 10:02:44
Zarządzenie Nr 42/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Czarnocin, będących własnością Gminy Stepnica na rzecz dotychczasowych dzierżawców 2020-04-01 08:58:01
Zarządzenie Nr 43/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej przystań żeglarską na Kanale Młyńskim w Stepnicy 2020-04-01 08:58:33
Zarządzenie Nr 44/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy 2020-04-01 11:00:17
Zarządzenie Nr 45/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenie nr 01/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 02 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady ( polityki) rachunkowości dla ewidencji księgowej budżetu Gminy Stepnica oraz jednostki budżetowej Urząd Miasta i Gminy w Stepnicy 2020-05-11 13:50:46
Zarządzenie Nr 46/2020 Burmistrza Miasta i Gminy w Stepnicy z dnia 7 kwietnia 2020 r . w sprawie upowaznienia do wydawania Zachodniopomorskiej Karty Rodziny i Zachodniopomorskiej Kart Seniora w związku z realizacją przez Województwo Zachodniopomorskie Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014- 2020 pn. Region dla rodziny 2020-04-14 10:04:16
Zarządzenie Nr 47/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczń Socjalnych 2020-04-08 12:04:46
Zarządzenie Nr 48/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Osrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy 2020-04-17 09:29:21
Zarządzenie Nr 49/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie upowaznienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy 2020-05-07 22:00:44
Zarzadzenie 50/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica w sprawie określenia zasad umarzania, odraczania terminów spłaty i rozkładania na raty należności pieniężnych przypadających Gminie Stepnica od przedsiębiorców z tytułu oddania nieruchomości w najem lub dzierżawę w okresie stanu zagrożenia lub stanu epidemii COVID-19 2020-04-21 10:11:38
Zarządzenie Nr 51/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2020-04-21 10:08:37
Zarządzenie Nr 52/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie sprządzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Sepnica 2020-05-11 13:38:29
Zarządzenie Nr 53/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnia z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gmina na 2020 rok 2020-05-21 09:45:58
Zarządzenie Nr 54/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy 2020-05-12 08:57:58
Zarządzenie Nr 55/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnia z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej ds. wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy 2020-05-21 11:59:12
Zarządzenie Nr 56/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnia z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej ds. wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy 2020-05-21 12:00:04
Zarządzenie Nr 57/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury 2020-05-21 10:03:05
Zarządzenie Nr 58/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzedu Miasta i Gminy w Stepnicy 2020-05-22 14:17:48
Zarządzenie nr 59/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok 2020-07-16 10:02:48
Zarządzenie Nr 60/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu terenu plaży oraz Kąpieliska nad Zalewem Szczecińskim 2020-05-27 14:05:09
Zarządzenie Nr 61/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy 2020-06-05 09:14:30
Zarządzenie Nr 62/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnia z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku. 2020-06-08 12:44:02
Zarządzenie Nr 63/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 9 czerwca 2020r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Konstantego MaciejewicStepnicyza w 2020-06-10 13:37:14
Zarządzenie Nr 64/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie regulaminu wypożyczania sprzętu pływającego i plażowego Gminy Stepnica 2020-06-17 14:36:57
Zarządzenie Nr 65/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli w celu ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w Gminie Stepnica w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020-06-17 14:40:50
Zarządzenie Nr 66/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy 2020-06-25 11:31:39
Zarządzenie Nr 67/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 23 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia za lokale komunalne osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej w formie odpracowania należności na rzecz Gminy Stepnica 2020-06-25 11:36:03
Zarządzenie nr 68/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 25 czerwca 2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. 2020-08-18 10:19:52
Zarządzenie nr 69/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. 2020-08-11 10:15:16
Zarządzenie nr 70/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w zarządzeniu nr 01/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 02 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości dla ewidencji księgowej budżetu Gminy Stepnica oraz jednostki budżetowej Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy. 2020-08-18 11:54:06
Zarządzenie nr 71/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia planu wspomagania placówek oświatowych Gminy Stepnica w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów 2020-06-30 15:02:57
Zarządzenie nr 72/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej mienie gminne, oznaczonej numerem 240/21, położonej w obrębie Stepnica-1, miasto Stepnica, na poprawę warunków zagospodarowania działki sąsiadującej 2020-06-30 13:37:39
Zarządzenie Nr 73/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Stepnica z przeznaczeniem na działki ogrodowe 2020-07-02 13:44:52
Zarządzenie nr 74/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 02 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. 2020-08-18 13:37:14
Zarządzenie nr 75/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżąwy części nieruchomości będącej własnością Gminy Stepnica w trybie bezprzetargowym 2020-07-07 14:33:07
Zarządzenie nr 76/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 09 lipca 2020 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Widzieńsko 2020-07-16 10:33:25
Zarządzenie nr 77/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stepnica na lata 2020-2023 2020-07-16 09:57:27
Zarządzenie nr 78/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. 2020-08-18 11:34:33
Zarządzenie Nr 79/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości będących własnością Gminy Stepnica, w celu zamontowania urządzeń telekomunikacyjnych dla należytego świadczenia usługi polegającej na dostępie do sieci Internet i transmisji danych. 2020-07-15 13:51:22
Zarządzenie nr 80/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady uczestnictwa oraz proces rekrutacji do projektu pn. ,, Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego" realizowanego przez Gminę Stepnica realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020 Osi Priorytetowej nr III. Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1:Działania s 2020-07-22 13:55:08
Zarządzenie nr 81/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Stepnicy. 2020-07-31 14:04:11
Zarządzenie nr 82/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy. 2020-07-31 14:11:16
Zarządzenie nr 83/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. 2020-08-18 11:37:04
Zarządzenie nr 84/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Stepnicy. 2020-07-31 14:22:02
Zarządzenie nr 85/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Stepnicy. 2020-07-31 13:45:44
Zarządzenie nr 86/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Stepnicy w sprawie Statutu Gminy Stepnica 2020-08-11 09:04:59
Zarządzenie Nr 87/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na wybór realizatora/realizatorów programu polityki zdrowotnej dla mieszkańców Gminy Stepnica w 2020 r. pn. Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Stepnica w wieku 65 lat i więcej na lata 2018-2022 2020-08-10 12:08:02
Zarządzenie nr 88/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej mienia znajdującego się w warsztacie Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy 2020-08-11 13:00:11
Zarządzenie nr 89/2020 Burmistrza miasta i Gminy Stepnica z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy. 2020-08-20 07:44:18
Zarządzenie nr 91/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania członka komisji przetargowej 2020-08-31 08:50:18
Zarządzenie Nr 92/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. 2020-09-28 12:06:32
Zarządzenie Nr 93/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 8 września 2020 r. w sprawie ustalenia procedur kontroli zarządczej 2020-09-08 11:49:37
Zarządzenie Nr 94/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 11 września 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Stepnica przeznaczonych na działki ogrodowe 2020-09-11 12:34:01
Zarządzenie Nr 95/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 11 września 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego garażu przy ul. Tęczowej 3 w Stepnicy 2020-09-11 12:35:19
Zarządzenie Nr 96/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 17 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. 2020-10-08 12:42:28
Zarządzenie Nr 97/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 25 września 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości gminnej na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym, z przeznaczeniem na działalność rolniczą. 2020-09-25 13:54:13
Zarządzenie Nr 98/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy 2020-09-30 14:51:30
Zarządzenie Nr 99/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 września 2020 r., w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. 2020-10-22 09:37:58
Zarządzenie Nr 100/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 września 2020 roku, w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stepnica na lata 2020-2023. 2020-10-22 09:42:33
Zarządzenie Nr 101/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 września 2020 r., w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. 2020-10-22 09:46:34
Zarządzenie Nr 102/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmiany w zarządzeniu nr 01/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 02 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości dla ewidencji księgowej budżetu Gminy Stepnica oraz jednostki budżetowej Urząd Miasta i Gminy w Stepnicy. 2021-01-28 12:41:27
Zarządzenie Nr 103/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 7 października 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy. 2020-10-08 12:09:58
Zarządzenie Nr 104/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 7 października 2020 r. w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. 2020-10-08 12:13:43
Zarządzenie Nr 105/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 9 października 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy. 2020-10-09 14:51:20
Zarządzenie Nr 106/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 12 października 2020 r.,w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. 2020-11-27 08:48:19
Zarządzenie Nr 109/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 października 2020 r., w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. 2020-11-27 08:50:17
Zarządzenie Nr 110/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 04 listopada 2020 r., w sprawie powołania komisji przetargowej. 2020-11-04 11:45:03
Zarządzenie Nr 111/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 43/19, położonej w obrębie Kopice, gmina Stepnica 2020-11-04 20:23:20
Zarządzenie Nr 112/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 4 listopada 2020 r., w sprawie zmiany siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy. 2020-11-13 09:35:04
Zarządzenie Nr 113/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 46, położonej w obrębie Piaski Małe, gmina Stepnica 2020-11-12 14:05:58
Zarządzenie nr 114/2020 Burmistrza Miasta i gminy Stepnica z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok 2020-12-31 11:40:47
Zarządzenie Nr 115/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 16 listopada 2020 r., w sprawie powołania komisji przetargowej. 2020-11-16 15:09:13
Zarządzenie Nr 116/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 19 listopada 2020 r., zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy Stepnica. 2020-11-20 19:38:48
Zarządzenie Nr 117/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 26 listopada 2020 r., w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektu budżetu Gminy Stepnica na rok 2021. 2020-11-27 08:52:36
Zarządzenie Nr 118/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Stepnica w 2021 r. 2020-11-30 13:33:07
Zarządzenie Nr 119/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2021 roku w Gminie Stepnica 2020-11-30 13:34:19
Zarządzenie Nr 120/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia. 30 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok 2020-12-31 11:37:55
Zarządzenie Nr 121/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnych z dotychczasowymi dzierżawcami, w trybie bezprzetargowym 2020-12-03 10:15:12
Zarządzenie Nr 122/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym gminy Stepnica pod budowę myjni samochodowej na okres 10 lat, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2020-12-10 14:15:32
Zarządzenie Nr 123/2020 Burmistrza Miasta i gminy Stepnica z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminu na 2020 rok 2020-12-31 11:39:15
Zarządzenie Nr 124/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica w sprawie powołania komisji do odbioru inwestycji pn. "Rozbudowa parterowej części budynku Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Racimierzu"" 2020-12-16 09:59:35
Zarządzenie Nr 125/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 22 grudnia 2020 w sprawie powołania komisji konkursowej i ustalenia regulaminu pracy komisji 2020-12-23 09:52:04
Zarządzenie Nr 126/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 22 grudnia 2020 w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Stepnica 2020-12-23 09:55:54
Zarządzenie Nr 127/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej ? prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Stepnica w 2021 r. 2020-12-30 10:57:00
Zarządzenie Nr 128/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2021 roku w Gminie Stepnica 2020-12-30 10:58:57
Zarządzenie Nr 129/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 grudnia 2020 r., w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. 2021-02-16 14:31:45
Zarządzenie Nr 130/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 grudnia 2020 r., w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Stepnica do zaciągania zobowiązań 2021-02-24 11:52:41

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Maciej Herman

Data wytworzenia:
16 sty 2020

Osoba dodająca informacje

Maciej Herman

Data publikacji:
16 sty 2020, godz. 11:37

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-