Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Stepnica

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica 2019 r.


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarzadzenie Nr 1/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica do prowadzenia spraw gminy w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica 2019-01-10 14:32:26
Zarządzenie Nr 2/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 2 stycznia 2019 r w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica 2019-01-10 14:36:11
Zarządzenie Nr 3/2019 Burmistrza Miasta i gminy Stepnica z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej e Stepnicy w sprawie zasad zgłaszania projektów uchwał w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 2019-01-10 14:07:48
Zarządzenie nr 4/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie 2019-04-19 15:22:11
Zarządzenie Nr 5/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie treningowego uruchamiania syren alarmowych w jednostkach OSP w Stepnicy, w Czarnocinie i Żarnowie w dniu 19 stycznia 2019 r. 2019-01-17 13:42:15
Zarządzenie nr 6/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 22 stycznia 2019 r w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnej, działka 369, obręb Stepnica-1, miasto Stepnica 2019-01-22 10:21:22
Zarządzenie Nr 7/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 22 stycznia 2019 r w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta i Gminy Stepnica do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2019-01-24 12:02:36
Zarządzenie nr 8/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stepnica na rok 2019 2019-04-19 15:23:56
Zarządzenie nr 9/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 5 lutego 2019 r w sprawie przeznaczenia do dzierżawy część nieruchomości gminnej, działka 778/2, obręb Racimierz, gmina Stepnica 2019-02-05 09:51:23
Zarządzenie nr 10/2019 Burmistrza Miasta i Gmny Stepnica z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019 2019-04-19 12:21:29
Zarządzenie nr 11/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 21 lutego w sprawie powołania komisji konkursowej ds.wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w UMiG w Stepnicy 2019-02-22 10:12:22
Zarządzenie nr 12/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 21 lutego w sprawie powołania komisji konkursowej ds.wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w UMiG w Stepnicy 2019-02-22 10:14:18
Zarządzenie nr 13/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok 2019-04-19 12:23:51
Zarządzenie nr 14/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dn. 20.03.2019 r. w sprawie wytycznych do zakładowych planów kont niezbednych do sporządzenia informacji dodatkowej 2019-06-12 08:12:29
Zarządzenie Nr 15/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 20 marca 2019 r. zmieniajace zarzadzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy 2019-04-09 12:06:01
Zarządzenie nr 16/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok 2019-04-19 12:27:02
Zarządzenie Nr 17/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 2019-04-01 14:54:36
Zarządzenie Nr 18/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących mienie gminne 2019-04-01 13:24:52
Zarządzenie Nr 19/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących mienie gminne na poprawę warunków zagospodarowania działek sąsiadujących 2019-04-01 13:25:51
Zarządzenie Nr 20/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na wspieranie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dzinnego 2019-04-02 10:28:27
Zarządzenie Nr 21/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 3 kwietnia 2019 r w sprawie określenia warunków przechowywania i niszczenia dokumentów aplikacyjnych 2019-04-03 13:02:36
Zarządzenienr 22/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 03.04.2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres kolejnych 3 lat nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie gminne, w trybie bezprzetargowym 2019-04-03 14:04:31
Zarządzenie Nr 23/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2019-04-03 13:10:46
Zarządzenie Nr 24/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części budynku będącej wypożyczalnią sprzętu plażowego i pływającego do rekreacji indywidualnej będącej własnością gminy Stepnica 2019-04-03 14:00:21
Zarządzenie nr 25/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 4 kwietnia 2019 r.w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należacych do właściwości gminy 2019-04-26 12:06:29
Zarządzenie nr 26/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Stepnicy 2019-04-19 12:17:44
Zarządzenie nr 27/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dn. 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok 2019-06-12 08:18:14
Zarządzenie nr 28/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej mienia znajdujacego się wypożyczalni sprzętu plażowego w Stepnicy 2019-04-25 21:39:40
Zarządzenie nr 29/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej i ustalenia regulaminu pracy komisji 2019-04-19 13:50:59
Zarządzenie nr 30/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dn. 19 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. ochrony Informacji Niejawnych 2019-06-12 08:14:27
Zarządzenie nr 31/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Stepnica 2019-04-19 12:16:15
Zarządzenie nr 32/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stepnicy 2019-04-19 12:28:09
Zarządzenie Nr 33/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach konkursu otwartego na realizację zadań publicznych w Gminie Stepnica 2019-06-12 08:15:26
Zarządzenie Nr 34/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 2019-04-24 15:02:30
Zarządzenie nr 35/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 25 kwietnia w sprawie powierzenia pełninia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy 2019-05-10 22:22:05
Zarządzenie nr 36/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 25 kwietnia w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej mienia znajdujacego się w warsztacie przy Urzędzie Miasta i Gminy Stepnica 2019-04-25 21:40:36
Zarządzenie Nr 37/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Urzędzie Maista i Gminy w Stepnicy 2019-04-25 21:42:22
Zarządzenie Nr 38/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 2019-04-26 09:15:02
Zarządzenie nr 39/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dn. 29.04.2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. 2019-06-12 08:13:31
Zarządzenie Nr 40/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących mienie gminne 2019-05-08 12:09:13
Zarządzenie nr 41/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli w celu ochorny lokali obowodowych komisji wyborczych w gminie Stepnica w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 . 2019-05-13 14:32:10
Zarządzenie Nr 42/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu i dzierżawy oraz opłat za udostępnianie nieruchomości stanowiących własności Gminy Stepnica 2019-05-13 13:38:17
Zarządzenie Nr 43/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości gminnych, z dotychczasowym dzierżawcą w celu prowadzenia działalności gospodarczej gastronomicznej 2019-05-14 09:47:57
Zarządzenie nr 44/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zian w budżecie gminy na 2019 rok 2019-07-02 07:56:45
Zarządzenie nr 45/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Stepnica 2019-06-11 11:54:32
Zarządzenie Nr 46/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych 2019-06-11 09:37:48
Zarządzenie nr 47/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. 2019-07-10 09:54:37
Zarządzenie nr 48/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury 2019-07-02 07:59:05
Zarządzenie nr 49/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. 2019-07-10 09:55:45
Zarządzenie nr 50/2019 Burmistrza Miasta i gminy Stepnica z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stepnica na lata 2019-2022 2019-07-10 09:58:09
Zarządzenie Nr 51/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, i przekazywania informacji. 2019-07-24 08:56:06
Zarzadzenie Nr 52/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 1 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy. 2019-07-24 09:00:14
Zarządzenie Nr 53/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżaw nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Stepnica z dotychczasowymi dzierżawcami, w trybie bezprzetargowym 2019-07-03 13:38:48
Zarządzenie Nr 54/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019 rok 2019-08-07 14:51:01
Zarządzenie Nr 55/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do nieodpłatnego użyczenia części nieruchomości gminnej 2019-07-24 11:04:30
Zarządzenie Nr 56/2019 Burmistrza Miasta i Gminy w Stepnicy z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy 2019 rok 2019-10-10 09:43:47
Zarządzenie Nr 57/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących mienie gminne, na poprawę warunków zagospodarowania działek sąsiadujących 2019-08-05 14:39:19
Zarządzenie Nr 58/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2019-08-06 08:36:02
Zarządzenie Nr 59/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 5 sierpnia 2019r. w sprawie upoważnienia Kierownika Pomocy Społecznej w Stepnicy do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji i przekazywania informacji. 2019-08-07 14:40:27
Zarządzenie Nr 60/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na wybór realizatora/realizatorów programu polityki zdrowotnej dla mieszkańców Gminy Stepnica w 2019 r. pn. Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Stepnica w wieku 65 lat i więcej na lata 2018-2022 2019-08-08 15:17:16
Zarządzenie Nr 61/2019 Burmistrza Miasta i Gminy w Stepnicy z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującerj przyjęte zasady ( polityki) rachunkowości dla ewidencji księgowej budżetu Gminy Stepnica oraz jednostki budżetowej Urzad Miasta i Gminy w Stepnicy 2019-10-10 09:55:28
Zarządzenie Nr 62/2019 Burmistrza Miasta i Gminy w Stepnicy z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy 2019 rok 2019-10-10 09:46:23
Zarządzenie Nr 63/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Stepnica 2019-08-27 07:55:55
Zarządzenie Nr 64/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Stepnica 2019-08-27 07:57:17
Zarządzenie Nr 65/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie przekształcenia na tymczasowe pomieszczenie lokalu socjalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stepnica położonego w Stepnicy przy ul. Bolesława Krzywoustego 4a/4 2019-08-27 08:03:15
Zarządzenie Nr 66/2019 Burmistrza Miasta i Gminy w Stepnicy z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy 2019 rok 2019-10-10 09:47:03
Zarządzenie nr 67/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 2 września 2019 r. w sprawie zmiany składu członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Stepnica 2019-09-02 15:25:09
Zarządzenie Nr 68/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 11 września 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego słuzbę przygotowawczą w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy 2019-09-11 14:51:41
Zarządzenie Nr 69/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 11 września 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących mienie gminne z dotychczasowymi dzierżawcami 2019-09-11 14:30:44
Zarządzenie Nr 70/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 11 września 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Stepnica 2019-09-11 14:30:12
Zarządzenie Nr 71/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 12 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Stepnica w 2019 r. 2019-09-12 15:27:49
Zarządzenie Nr 74/2019 Burmistrza Miasta i Gminy w Stepnicy z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy 2019 rok 2019-10-10 09:49:46
Zarządzenie Nr 75/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. 2019-11-22 12:29:57
Zarządzenie Nr 75/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie 2019-09-27 08:11:03
Zarządzenie Nr 76/2019 Burmistrza Miasta I Gminy Stepnica z dnia 1 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa danych Osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Stepnica 2019-10-01 12:39:11
Zarządzenie Nr 77/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 1 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia instukcji zarządzania systemami informatycznymi w Urzędzie Miasta i Gminy Stepnica 2019-10-01 14:51:18
Zarządzenie Nr 78/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 2 października 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnej pod plac składowy 2019-10-02 09:59:17
Zarządzenie Nr 79/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 2 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu monitoringu wizyjnego na terenie Miasta i Gminy Stepnica 2019-10-03 08:16:36
Zarządzenie Nr 80/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 3 października 2019 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli w celu ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w gminie Stepnica w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 2019-10-07 10:01:46
Zarządzenie Nr 81/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 10 października 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej ? prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Stepnica w 2019 r. 2019-10-11 08:19:09
Zarządzenie Nr 82/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 14 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. 2019-11-22 12:31:11
Zarządzenie Nr 83/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 14 października 2019 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stepnica na lata 2019-2022 2019-11-22 12:33:51
Zarządzenie Nr 84/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 25 października 2019 r. w sprawie Procedury wewnętrznej raportowania schematów podatkowych w Gminie Stepnica 2019-11-22 12:37:55
Zarządzenie Nr 85/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 28 października 2019 r. w sprawie wdrożenia procedury podzielonej płatności VAT 2019-11-22 12:40:03
Zarządzenie Nr 86/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmian w dokumentacji opisującej przyjęte zasady ( polityki) rachunkowości dla ewidencji ksiegowej budżetu Gminy Stepnica oraz jednostki budżetowej Urząd Miasta i Gminy w Stepnicy 2019-11-22 12:43:15
Zarządzenie Nr 87/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. 2019-12-13 14:19:49
Zarządzenie Nr 88/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Stepnica z dotychczasowym dzierżawcą w trybie bezprzetargowym 2019-11-08 13:10:13
Zarządzenie Nr 89/2019 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej ds. wyboru kandydata na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Komendant Straży Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy Stepnica 2019-11-18 13:35:07
Zarządzenie Nr 90/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżaw nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Stepnica z dotychczasowymi dzierżawcami 2019-11-15 11:26:32
Zarządzenie Nr 91/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie przeznaczenia do bezpłatnego użyczenia świetlicę wiejską w miejscowości Łąka 2019-11-15 11:27:03
Zarządzenie Nr 92/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. 2019-12-13 14:15:26
Zarządzenie Nr 94/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej i ustalenia regulaminu pracy komisji 2019-11-21 12:38:25
Zarządzenie Nr 95/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych nw przedmiocie projektu budżetu Gminy Stepnica na rok 2020 2019-11-22 12:28:23
Zarządzenie Nr 96/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2020 roku w Gminie Stepnica 2019-11-22 12:37:30
Zarządzenie Nr 97/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania w przypadku nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Racimierzu 2019-11-25 09:03:18
Zarządzenie Nr 98/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku w Gminie Stepnica 2019-11-25 13:27:30
Zarządzenie Nr 99/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 25 listopada 2019 r w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej Gminnej Biblioteki Publicznej w Stepnicy 2019-12-05 09:34:08
Zarządzenie Nr 100/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majątku Miasta i Gminy Stepnica 2019-12-05 09:32:15
Zarządzenie Nr 101/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. 2019-12-13 14:14:50
Zarządzenie Nr 102/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej mienia znajdującego się w warsztacie przy Urzędzie Gminy w Stepnicy 2019-12-04 14:36:47
Zarzadzenie Nr103/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjunej do prowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2019-12-04 14:39:46
Zarządzenie Nr 104/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie przetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stepnica, w celu prowadzenia przystani jachtowej 2019-12-04 13:50:32
Zarządzenie Nr 105/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 12 grudnia 2019 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok 2020-02-07 12:01:14
Zarządzenie Nr 106/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Stepnica. 2019-12-13 14:49:50
Zarządzenie Nr 107/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenie zmian w zarządzeniu nr 61/2019 z dnia 12 sierpnia 2019 r. w dokumentacji opisującej przyjęte zasady ( polityki ) rachunkowości dla ewidencji ksiegowej budżetu Gminy Stepnica oraz jednostki budżetowej Urząd Miasta i Gminy w Stepnicy 2020-02-07 11:59:42
Zarządzenie Nr 108/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2020 w Gminie Stepnica 2019-12-18 13:51:16
Zarządzenie Nr 109/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej ? prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Stepnica w 2020 r. 2019-12-19 13:22:49
Zarządzenie Nr 110/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2019 rok 2019-12-31 13:32:23
Zarządzenie Nr 111/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 grudnia 2019 r w sprawie zmiana w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stepnica na lata 2019-2022 2020-02-07 10:35:32
Zarządzenie Nr 112/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 grudnia 2019 r w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu na podstawie Uchwały Nr IX/114/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stepnica na rok 2020 2020-02-07 10:13:36
Zarządzenie Nr 113/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 grudnia 2019 r w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy na rok 2020 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na rok 2020 2020-02-07 10:08:13
Zarządzenie Nr 114/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych w miejscowości Stepnica 2020-02-20 08:29:09
Zarządzenie Nr 115/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 grudnia 2019 r., w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Stepnica do zaciągania zobowiązań 2021-02-24 11:47:10

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariola Antoszczyk

Data wytworzenia:
10 sty 2019

Osoba dodająca informacje

Mariola Antoszczyk

Data publikacji:
10 sty 2019, godz. 14:03

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-