Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Stepnica

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica 2018 r.


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 1/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie powołania gminnego pełnomocnika do spraw konsultacji społecznych 2018-01-02 12:27:02
Zarządzenie Nr 2/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Stepnicy w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Stepnica na lata 2017-2023 2018-01-03 13:32:08
Zarzadzenie Nr 3/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2018-03-13 13:10:29
Zarządzenie Nr 4/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 02 styczna 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Stepnica w 2018 r. 2018-01-03 13:43:07
Zarzadzenie Nr 5/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia terminu dodatkowego dnia wolnego od pracy w roku 2018 w Urzedzie Miasta i Gminy w Stepnicy 2018-01-12 14:17:57
Zarządzenie Nr 6/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nierucgomości Gminy Stepnica 2018-01-25 14:23:29
Zarzadzenie Nr 7/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2018-03-13 13:11:05
Zarządzenie Nr 8/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 7 lutego 2018 r w sprawie powołania komisji konkursowej ds. wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzedzie Miasta i Gminy w Stepnicy 2018-02-09 14:18:17
Zarządzenie Nr 9/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżaw nieruchomości lokalowych, użytkowych będących własnością Gminy Stepnica z dotychczasowym dzierżawcą w trybie bezprzetargowym 2018-02-09 12:22:53
Zarządzenie Nr 10/2018 Burmistrza Miasta i Gminy stepnica z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnych, z dotychczasowymi dzierżawcami w trybie bezprzetargowym 2018-02-09 12:30:31
Zarządzenie Nr 11/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnych w trybie bezprzetargowym 2018-02-20 12:28:41
Zarzadzenie Nr 12/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 20 lutego 2018 r.zmieniajace zarządzenie w sprawie ustalenia wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy 2018-03-19 13:57:55
Zarzadzenie Nr 13/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2018-03-13 13:11:55
Zarządzenie Nr 14/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzedzie Miasta i Gminy w Stepnicy 2018-03-12 10:21:25
Zarządzenie Nr 15/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieuchomości gminnej na okres 3 lat, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2018-03-13 14:23:37
Zarządzenie nr 16/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnych w trybie bezprzetargowym 2018-03-16 08:56:12
Zarządzenie nr 17/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do użyczenia na okres 3 lat lokalu stanowiącego mienie gminne. 2018-03-16 12:15:39
Zarzadzenie Nr 18/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania oraz ceny drewna opałowego 2018-03-19 13:55:53
Zarządzenie Nr 19/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy 2018-03-22 13:04:11
Zarzadzenie Nr 20/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Etyki 2018-03-22 12:46:59
Zarządzenie nr 21/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 28.03.2018 r. w sprawie przekwalifikowania w mieszkaniowym zasobie gminy lokalu komunalnego na lokal socjalny 2018-03-28 13:53:19
Zarzadzenie Nr 22/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2018 r. 2018-05-11 14:05:29
Zarzadzenie Nr 23/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie upoważnienie Kierowniuka Osrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy do wykonywania zadań związanych z bieżącą działalnością Osrodka i udzielenia upoważnień 2019-03-22 07:59:32
Zarządzenie Nr 24/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy do prowadzenia postepowań i wydawania decyzji administracynych w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego 2018-04-10 09:56:53
Zarządzenie Nr 25/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy do prowadzenie postępowań orazx wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zasiłków dla opiekunów 2018-04-10 09:53:07
Zarządzenie Nr 26/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy do prowadzenia postępowań z zakresu wspierania rodziny i systemy pieczy zastępczej 2018-04-10 09:50:03
Zarządzenie Nr 27/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych e sprawach świadczeń funduszu alimentacyjnego 2018-04-10 09:48:21
Zarządzenie Nr 28/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy do występowania z wnioskiem do centralnej ewidencji kierowców 2018-04-10 09:46:09
Zarządzenie Nr 29/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących prowadzenia prawa do swiadczenń opieki zdrowotnej 2018-04-10 09:44:43
Zarządzenie Nr 30/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawie o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia o którym mowa w ustawie z dnia 4 listopada 2016 o wsparciu kobiet w ciaży i rodzin "Za życiem " 2018-04-10 09:41:01
Zarządzenie Nr 31/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy do wykonywania zadań związanych z bieżącą działalnością Ośrodka i udzielenia upoważnień do prowadzenia postepowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach o ustalenie prawa do dodatku mieszkaniowego 2018-04-10 10:00:03
Zarządzenie nr 32/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie przeznaczeia do dzierżawy nieruchomości gminnej na okres 10 lat w trybie przetargowym 2018-04-04 15:00:31
Zarządzenie Nr 33/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie wykreślenia lokalu z wykazu lokali socjalnych znajdujących się w mieszkaniowym zasobie Gminy Stepnica 2018-04-10 10:01:51
Zarządzenie Nr 34/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy w Stepnicy do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sparawach z zakresu pomocy społecznej należacych do własciwiści gminy 2018-04-11 11:24:02
Zarządzenie nr 35/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do użyczenia na okres 3 lat nieruchomości gminnych 2018-04-13 14:07:47
Zarządzenie Nr 36/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnych na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym 2018-04-13 13:44:24
Zarządzenie nr 37/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2018-04-17 11:38:15
Zarządzenie Nr 38/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 17 kwietnia 2018 r zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy 2019-02-06 15:10:33
Zarzadzenie Nr 39/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora Programu Profilkaktyki i Promocji Zdrowia w Gminie Stepnica na lata 2016-2019 w zkresie zwiększenia dostępności do badań przesiewowych i profilaktycznych w grupie tzw. chorób cywilizacyjnych pn. "Organizowanie i współorganozowanie badań przesiewowych ukierunkowanych na choroby XXI wieku w Gminie Stepnica". 2018-04-24 15:23:13
Zarządzrnie Nr 40/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Stepnica 2018-05-15 09:13:10
Zarządzenie Nr 41/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 27 kwietnia 2018 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. 2018-06-29 14:43:19
Zarządzenie nr 42/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości gminnej na okres 3 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2018-04-27 11:00:34
Zarzadzenie Nr 43/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 4 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy 2018-05-07 14:27:06
Zarządzenie nr 44/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy niercuhomości gminnych na okres 3 lat, w trybie bezprzetargowym 2018-05-16 11:37:04
Zarządzenie nr 45/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy niercuhomości gminnej na okres 10 lat, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2018-05-16 11:38:12
Zarządzenie Nr 46/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2018-05-17 13:07:13
Zarządzenie Nr 47/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 17 maja 2018 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. 2018-06-13 13:39:51
Zarządzenie nr 48/2018 Burmikstrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gminych. 2018-05-24 14:50:09
Zarzadzrnie Nr 49/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 maja 2018 r w sprawie wykreślenia lokalu z wykazu lokali socjalnych znajdujących się w mieszkaniowym zasobie Gminy Stepnica 2018-05-30 09:24:59
Zarządzenie nr 50/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnej na okres 10 lat, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2018-05-30 10:20:48
Zarzadzrnie Nr 51/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 maja 2018 r w sprawie przekwalifikowania w mieszkaniowym zasobie gminy lokalu mieszkalnego na lokal socjalny 2018-05-30 12:00:33
Zarządzenie Nr 52/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 maja 2018 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. 2018-06-29 14:44:37
Zarządzenie Nr 53/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie powołania inspektora ochrony danych osobowych j 2018-06-07 14:58:55
Zarządzenie nr 54/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie przedłuzenia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej, z dotychczasowym dzierżawcą, w trybie bezprzetargowym 2018-06-08 11:09:50
Zarządzenie NR 55/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 12 czerwca 2018 r w sprawie regulaminu wypożyczania sprzętu pływajacego i plazowego Gminy Stepnica 2018-06-13 13:43:33
Zarządzenie Nr 56/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 12 czerwca 2018 r w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury 2018-06-13 13:41:57
Zarządzenie nr 57/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnej na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym 2018-06-13 13:14:31
Zarządzenie Nr 58/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 18 czerwca 2018 r w sprawie wprowadzenia zakazu podlewnia upraw wodą pochodzących z gminnych urządzeń wodociagowych 2018-06-18 11:49:04
Zarządzenie Nr 59/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 19 czerwca 2018 r w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia dobry start wynikającego z rządowego programu wsparcia rodzin z dziecmi "Dobry start" 2018-07-09 11:53:06
Zarządzenie Nr 60/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 19 czerwca 2018 r w sprawie upoważnienia Pani Barbary Klwszcz pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia dobry start wynikającego z rządowego programu wsparcia rodzin z dziećmi "Dobry start" 2018-07-09 11:56:36
Zarządzenie Nr 61/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia Pani Beaty Stockiej pracownika Ośrodka Pomocyy Społecznej w Stepnicy do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia dobry start wynikającego z rządowego programu wsparcia rodzin z dziećmi "Dobry start" 2018-07-09 12:00:56
Zarządzenie Nr 62/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 21 czerwca 2018 r w sprawie upowaznienia Pani Agnieszki Cyniak do wystepowania w imienu gminy w sprawach o ustanowienie kuratora dla osoby nieobecnej 2018-06-22 12:06:29
Zarzadzenie Nr 63/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. 2018-07-25 14:43:31
Zarządzenie Nr 64/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. 2018-07-25 14:42:05
Zarzadzenie Nr 65/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie regulaminu wypożyczania sprzetu pływajacego i plażowego Gminy Stepnica 2018-07-05 09:21:26
Zarządzenie Nr 66/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 18 lipca 2018 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. 2018-09-04 08:22:09
Zarządzenie Nr 67/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie skrócenia czasu pracy Urzedu Miasta i Gminy w Stepnicy 2018-07-31 12:56:08
Zarządzenie Nr 68/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 lipca 2018 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. 2018-09-04 08:23:59
Zarządzenie nr 69/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnych 2018-08-09 11:41:24
Zarządzenie Nr 70/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia diagnozy zapotrzebowania na wsparcie z EFS w ramach Osi VIII Edukacja działania 8.3 w ramach strategii ZIT dla Szczecinskiego Obszaru Metropolitalnego w szkołach Gminy Stepnica 2018-08-10 11:46:09
Zarządzenie Nr 71/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie odwołania skróconego czasu pracy Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy 2018-08-10 09:10:09
Zarządzenie Nr 72/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 10 sierpnia 2018 r w sprawie zmian w budzecie gminy na 2018 rok 2018-10-02 08:15:38
Zarządzenie Nr 73/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia zastępczych miejsc szpitalnych , stanowiących uzupełnienie łóżkowej bazy szpitalnej w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny 2018-08-21 14:53:34
Zarządzenie Nr 74/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie uchylenia części Zarządzenia Nr 69/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnych 2018-08-24 10:59:49
Zarządzenie Nr 75/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu CITROEN NEMO - (artykuł stracił ważność) 2018-08-27 08:05:32
Zarządzenie Nr 76/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż autobusu marki JELCZ L090M - (artykuł stracił ważność) 2018-08-27 08:02:13
Zarządzenie Nr 77/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 sierpnia 2018 r w sprawie zmian w budzecie gminy na 2018 rok 2018-10-02 08:16:31
Zarządzenie Nr 78/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 3 wrzesnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie p0rojektu uchwały Rady Miejskiej w Stepnicy w sprawie Statutu Gminy Stepnica 2018-09-03 14:45:34
Zarządzenie nr 79/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 4 września 2018 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej, z dotychczasowym dzierżawcą w trybie bezprzetargowym 2018-09-04 14:40:39
Zarządzenie Nr 80/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 4 września 2018 r w sprawie odwołania zakazu podlewania wodą pochodzaca z gminnych urządzeń wodociągowych 2018-09-04 15:16:30
Zarządzenie Nr 81/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 5 września 2018 r w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy 2018-09-05 14:26:16
Zarządzenie Nr 82/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 10 września 2018 r w sprawie zmian w budzecie gminy na 2018 rok 2018-10-02 08:17:51
Zarządzenie Nr 83/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 25 września 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na wybór realizatora/realizatorów programu polityki zdrowotnej dla mieszkańców Gminy Stepnica w 2018 r. pn. Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Stepnica w wieku 65 lat i więcej na lata 2018-2022 2018-09-26 17:38:01
Zarządzenie Nr 84/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 25 września 2018 r w sprawie powołania pracownika do spraw organizacji wyborów do Rady Miejskiej w Stepnicy oraz Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica 2018-09-27 15:10:55
Zarządzenie Nr 85/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 25 września 2018 r w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przgotowawczą w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy 2018-09-27 15:20:24
Zarządzenie Nr 86/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 28 września 2018 r w sprawie zmian w budzecie gminy na 2018 rok 2018-11-16 13:14:58
Zarzadzenie Nr 87/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 1 października 2018 w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Stepnica 2018-10-04 10:57:40
Zarządzenie Nr 87 /2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 1 października 2018 r. w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Stepnica 2018-10-03 10:33:31
Zarządzenie Nr 88 /2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 1 października 2018 r. w sprawie zmiany składu członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Stepnica 2018-10-03 10:35:53
Zarzadzenie Nr 89/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 8 października 2018 w sprawie wyznaczania przedstawicieli w celu ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w gminie Stepnica w wyborach samorządowych zarzadzonych na dzień 21 października 2018 r 2018-10-18 13:14:33
Zarządzenie Nr 90/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 15 października 2018 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżaw nieruchomości będących własnością Gminy Stepnica z dotychczasowymi dzierżawcami 2018-10-15 14:21:00
Zarządzenie Nr 91/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 15 października 2018 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2018-11-16 13:16:04
Zarządzenie nr 92/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 23 października 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnej, w trybie bezprzetargowym 2018-10-23 13:08:32
Zarządzenie Nr 93/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 października 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomość lokalową stanowiącą mienie gminne 2018-10-30 09:49:14
Zarządzenie Nr 94/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 października 2018 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2018-11-16 13:20:11
Zarządzenie Nr 95/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 6 listopada 2018 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastepowania w przypadku nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Racimierzu 2018-11-09 12:14:29
Zarządzenie nr 96/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmiany w dokumentacji opisującej przyjete zasady (polityki) rachunkowości dla ewidencji księgowej budżetu Gminy Stepnica oraz jednostki budżetowej Urzad Miasta i Gminy Stepnica 2019-04-19 12:31:55
Zarządzenie Nr 97/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 16 listopada 2018 r w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektu budżetu gminy Stepnica na rok 2019 2018-11-16 13:19:15
Zarządzenie Nr 98/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 19 listopada 2018 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2018-12-06 07:46:25
Zarządzenie Nr 99/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnych pod ogródki działkowe i na polepszenie zagospodarowania 2018-11-21 08:58:47
Zarządzenie Nr 100/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na realizację zadań publicznych w Gminie Stepnica w 2019 r. 2018-11-26 13:19:55
Zarządzenie Nr 101/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 26 listopada 2018 r w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej 2018-11-30 07:59:41
Zarządzenie Nr 102/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 27 listopada 2018 r w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowiania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegajacego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2018-11-30 15:18:29
Zarządzenie Nr 103/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 listopada 2018 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. 2019-01-04 09:02:48
Zarządzenie Nr 104/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 3 grudnia 2018 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. 2019-01-04 09:04:53
Zarządzenie Nr 105/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 3 grudnia 2018 r w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Gąsierzyno 2018-12-07 12:37:06
Zarządzenie Nr 106/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 4 grudnia 2018 r w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Kopice 2018-12-07 12:33:31
Zarządzenie Nr 107/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 4 grudnia 2018 r w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Piaski Małe 2018-12-07 12:31:30
Zarządzenie Nr 108/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 6 grudnia 2018 r w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Stepniczka 2018-12-07 12:32:24
Zarządzenie Nr 109/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Jarszewko 2018-12-07 12:34:57
Zarządzenie Nr 110/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Bogusławie 2018-12-11 11:58:43
Zarządzenie Nr 111/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 19 grudnia 2018 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. 2019-01-04 09:06:54
Zarządzenie Nr 112/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Stepnica w 2019 r. 2018-12-19 13:37:00
Zarządzenie Nr 113/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Miłowo 2018-12-28 13:48:03
Zarządzenie Nr 114/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Czarnocin 2018-12-28 13:48:40
Zarządzenie Nr 115/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Żarnowo 2019-01-02 09:24:38
Zarządzenie Nr 116/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Racimierz 2019-01-02 09:25:25
Zarządzenie Nr 117/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Widzieńsko 2019-01-02 09:23:53
Zarządzenie Nr 118/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Budzień 2019-01-02 09:23:06
Zarządzenie Nr 119/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Łąka 2019-01-02 09:21:55
Zarządzenie Nr 120/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Żarnówko 2019-01-02 09:21:13
Zarządzenie Nr 121/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Zielonczyn 2019-01-02 09:16:43
Zarządzenie Nr 122/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Stepnica 2019-01-02 09:14:59
Zarządzenie nr 123/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica 2018-12-31 13:26:35
Zarządzenie nr 124/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica 2018-12-31 13:28:40
Zarządzenie Nr 125/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. 2019-01-18 15:34:58
Zarządzenie Nr 126/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stepnica na lata 2018-2021 2019-01-18 15:33:35
Zarządzenie Nr 127/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetru na podstawie Uchwały Nr II/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Stepnica na rok 2019 2019-01-18 15:39:00
Zarządzenie Nr 128/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budzetuGminy na rok 2019 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych gminiw na rok 2019 2019-01-18 15:42:07

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Daria Grądz - Komenda

Data wytworzenia:
02 sty 2018

Osoba dodająca informacje

Daria Grądz

Data publikacji:
02 sty 2018, godz. 12:25

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-