Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Stepnica

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica 2017 r.


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarzadzenie Nr 1/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie procedury udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy 2017-01-09 08:58:38
Zarządzenie Nr 2/2017 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu ciężarowego 2017-01-09 08:59:50
Zarządzenie Nr 3/2017 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż zamiatarki spalinowej 2017-01-09 09:00:53
Zarzadzenie Nr 4/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji Publicznej w Urzędzie Miasta i Gminy Stepnica 2017-01-17 14:46:43
Zarzadzenie Nr 5/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów w Urzędzie Miasta i Gminy Stepnica 2017-01-17 14:49:09
Zarzadzenie Nr 6/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie przekwalifikowania w mieszkaniowym zasobie gminy lokali mieszkalnych na lokale socjalne 2017-01-18 12:54:22
Zarządzenie Nr 7/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2017-01-30 09:03:28
Zarządzenie Nr 8/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. 2017-02-16 09:47:56
Zarządzenie Nr 9/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. 2017-02-16 09:48:57
Zarządzenie Nr 10/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. 2017-02-28 13:55:34
Zarządzenie Nr 11/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości dla ewidencji księgowej budżetu Gminy Stepnica oraz jednostki budżetowej Urząd Miasta i Gminy Stepnica 2017-08-03 15:29:22
Zarządzenie Nr 12/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego w Gminie Stepnica 2017-02-21 14:29:34
Zarządzenie Nr 13/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela w celu ochrony lokalu obwodowej komisji wyborczej nr 2 w Racimierzu 2017-02-21 14:31:27
Zarządzenie Nr 14/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stepnicy 2017-02-22 10:22:02
Zarządzenie Nr 15/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie odwołania i powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Stepnica 2017-02-23 09:28:29
Zarządzenie Nr 16/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-04-21 14:18:22
Zarządzenie Nr 17/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji w celu otwarcia szaf z aktami spraw 2017-03-01 09:20:14
Zarządzenie Nr 18/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2017 rok 2017-04-21 15:03:38
Zarządzenie Nr 19/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu i dzierżawy oraz opłat za udostępnianie nieruchomości stanowiących przedmiot własności Gminy Stepnica 2017-03-31 12:51:46
Zarządzenie Nr 20/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych 2017-04-10 14:09:14
Zarządzenie Nr 21/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2017 rok 2017-04-21 15:02:30
Zarządzenie Nr 22/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie na rok 2017 podlegajacych przekazaniu do budzetu państawa 2017-04-21 15:01:15
Zarządzenie Nr 23/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów kończących służbę przygotowawczą w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy 2017-04-10 14:12:17
Zarządzenie Nr 24/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia terminu dodatkowego dnia wolnego od pracy w roku 2017 w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy 2017-04-12 13:13:23
Zarządzenie Nr 25/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2017-04-24 08:20:22
Zarządzenie Nr 26/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gminnej 2017-04-21 11:48:51
Zarządzenie Nr 27/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Stepnica 2017-05-12 14:57:49
Zarządzenie Nr 28/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2017 rok 2017-05-12 10:38:55
Zarzadzenie Nr 29/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora Programu Profilkaktyki i Promocji Zdrowia w Gminie Stepnica na lata 2016-2020 w zkresie zwiększenia dostępności do badań przesiewnych i profilaktycznych w grupie tzw. chorób cywilizacyjnych pn. " Organizowanie i wspólorganozowanie badań przesiewowych ukierunkowanych na choroby układu krążenia w Gminie Stepnica 2017-05-12 10:42:20
Zarządzenie Nr 30/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 2017-06-08 12:21:54
Zarządzenie Nr 31 /2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2018-02-19 09:36:04
Zarządzenie 32/2017 Burmistrza Miasta i Gminy w Stepnicy z dnia 29 maja 2017r. w sprawie instrukcji przeciwdziałania do obrotu finasowego wartości majątkowych z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finasowania terroryzmu 2017-11-10 09:29:02
Zarządzenie Nr 33/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie przekwalifikowania w mieszkaniowym zasobie gminy lokalu mieszkalnego na lokal socjalny 2017-05-31 08:13:16
Zarządzenie Nr 34/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 2017-06-21 14:47:30
Zarządzenie Nr 35/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej na hali widowiskowo-sportowej w Stepnicy 2017-05-31 13:23:27
Zarządzenie Nr 36/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury 2017-07-05 09:00:26
Zarządzenie Nr 37/2017 Burmistrza MIasta i Gminy Stepnica z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 2017-07-05 09:01:50
Zarządzenie 38/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 12.06.2017 r. w sprawie regulaminu wypożyczania sprzętu pływającego i plażowego Gminy Stepnica 2017-06-13 15:16:05
Zarządzenie Nr 39/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie Regulaminy naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy 2017-06-27 15:15:58
Zarzędzenie nr 40/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy 2017-06-28 15:01:32
Zarządzenie Nr 41/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-07-14 13:13:58
Zarządzenie Nr 42/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stepnica na lata 2017-2021 2017-07-14 13:16:03
Zarządzenie Nr 43/2017 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego 2017-07-12 14:21:23
Zarządzenie Nr 44/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-08-03 15:26:20
Zarządzenie Nr 45/2017 Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwenteryzacji zdawczo-odbiorczej na hali widowiskowo - sportowej w Stepnicy 2017-08-23 10:08:15
Zarządzenie nr 46/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy 2017-07-27 13:19:59
Zarządzenie Nr 47/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie powołania "pionu Ochrony Informacji Niejawnych" w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy 2017-11-03 09:30:12
Zarządzenie Nr 48/2017 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego 2017-07-28 13:24:36
Zarządzenie Nr 49/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-08-30 08:16:38
Zarządzenie Nr 50/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości lokalowej stanowiącej mienie gminne 2017-08-10 14:39:10
Zarządzenie Nr 51/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2017-08-14 15:21:44
Zarządzenie Nr 52/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2017-08-16 10:27:21
Zarządzenie Nr 53/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-09-08 14:01:02
Zarządzenie Nr 54/2017 Burmistrza Miasta i Gminy stepnica z dnia 29 sierpnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwenteryzacji zdawczo-odbiorczej na hali widowiskowo-sportowej w Stepnicy 2017-08-31 14:51:13
Zarządzenie Nr 55/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego w Gminie Stepnica 2017-08-31 07:52:00
Zarządzenie Nr 56/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania " Plan zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń dla wód portowych zarzadzanych przez Gminę Stepnicau 2017-11-06 09:10:33
Zarządzenie Nr 57/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 1 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-10-02 13:19:58
Zarządzenie Nr 58/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 4 września 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości stanowiącej mienie gminne. 2017-09-04 14:01:05
Zarządzenie Nr 59/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 4 września 2017 r. w sprawie przeprowadzenia skontrum zbiorów bibliotecznych i powołania komisji skontrowej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Stepnicy oraz w Filii Gminnej Biblioteki w Racimierzuki P 2017-11-10 15:19:15
Zarządzenie Nr 60/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 20 września 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy 2017-09-22 13:31:06
Zarządzenie Nr 61/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 20 września 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Gminnym Osrodku Kultury w Stepnicy 2017-11-03 11:53:10
Zarządzenie Nr 62/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 20 września 2017 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Rewitalizacji Gminy Stepnica 2018-02-19 09:37:48
Zarządzenie Nr 63/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 26 wrzesnia 2017 r. w sprawie udzielenia pracownikowi Osrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy upowaznienia do realizacji zadań wynikajacych z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r o pomocy społecznej państaw w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz 195 z póń. zm.) 2017-11-03 09:45:53
Zarządzenie Nr 64/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Stepnica 2017-10-06 09:48:49
Zarządzenie Nr 65/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 wrzesnia 2017 r. w sprawie powołania Dyrektora Osrodka Kultury w Stepnicy 2017-10-06 09:45:38
Zarządzenie Nr 66/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. 2017-10-27 11:22:05
Zarządzenie Nr 67/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 3 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. 2017-10-27 11:20:48
Zarządzenie Nr 68/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 3 października 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnej na okres 3 lat, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2017-10-03 15:16:43
Zarządzenie Nr 69/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 10 października 2017 r. w sprawie przystapienia do zmiany udziału własności nieruchomości gminnej 2017-10-10 11:49:56
Zarządzenie Nr 70/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 13 października 2017 r. w sprawie powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Stepnica 2017-10-17 10:18:11
Zarządzenie Nr 71/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 13 października 2017 r. w sprawie upoważnienia Pracownika Pomocy Społecznej w Stepnicy do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach o świadczeń rodzinnych ( Dz. U. z 2016 r. poz.1518 z późn. zm.) r. 2017-10-17 10:16:21
Zarządzenie Nr 72/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 13 października 2017 r. w sprawie upoważnienia Pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom do alimentów ( Dz. U. z 2017 r., poz.489 z późn. zm.)z. 2017-10-17 10:13:06
Zarządzenie Nr 73/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 13 października 2017 r. w sprawie upoważnienia Pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz.U.z 2017 r poz. 489 z późn. zm.) 2017-10-17 10:09:09
Zarządzenie Nr 74/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 13 października 2017 r. w sprawie upoważnienia Pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy do występowania z wnioskiem do centralnej ewidencji kierowców 2017-10-17 10:06:13
Zarządzenie Nr 75/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 13 października 2017 r. w sprawie udzielenia Pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy upoważnienia do realizacji zadań wynikajacych z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r o pomocy państawa w wychowaniu dzieci ( Dz. U.z 2016 r., poz. 195 z późn. zm.) 2017-10-17 08:18:10
Zarządzenie Nr 76/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 13 października 2017 r. w sprawie upoważnienia Pracownika Osrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach zasiłków dla opiekunów 2017-10-17 08:15:04
Zarządzenie Nr 77/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 13 października 2017 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postepowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia , o którym mowa w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za zyciem" ( Dz. U. z 2016 r.poz. 1860) 2017-10-17 08:12:26
Zarządzenie Nr 78/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 13 października 2017 r. w sprawie upoważnienia Pracownika Osrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji adaministracyjnych w sprawie o dodatek mieszkaniowy, o którym mowa w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. z 2017 r. z późn. zm.) 2017-10-17 08:08:57
Zarządzenie Nr 79/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 13 października 2017 r. w sprawie upoważnienia Pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy do prowadzenia postepowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach o świadczenie rodzinne, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o swiadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2016 r. , poz 1518 z późn. zm.) 2017-10-17 08:06:25
Zarządzenie Nr 80/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 13 października 2017 r. w sprawie upoważnienia Pracownika Osrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji adinistracyjnych w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz. U..z 2017r., poz. 489 z póżń zm.) 2017-10-17 08:02:31
Zarządzenie Nr 81/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 13 października 2017 r. w sprawie upoważnienia Pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy do realizacji zadań wynikajacych z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz. U. z 2017. poz. 489 z późn. zm.) 2017-10-16 14:19:42
Zarządzenie Nr 82/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 13 października 2017 r. w sprawie upoważnienia Pracownika Osrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy do wystepowania z wnioskiem do centralnej ewidencji kierowców 2017-10-16 14:16:34
Zarządzenie Nr 83/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 13 października 2017 r. w sprawie udzielenia Pracownikowi Pomocy Społecznej w Stepnicy upoważnienioa do realizacji zadań wynikajacych z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państawa w wychowaniu dzieci ( Dz.U. z 2016 r., poz.195 z późn. zm.) 2017-10-16 14:14:20
Zarządzenie Nr 84/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 13 października 2017 r. w sprawie upoważnienia Pracownika Ośrodka pomocy Społecznej w Stepnicy do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach zasiłko dla opiekunów 2017-10-16 14:10:02
Zarządzenie Nr 85/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 13 października 2017 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postepowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia , o którym mowa w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" ( Dz. U. z 2016r.poz. 1860) 2017-10-16 14:08:01
Zarządzenie Nr 86/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 października 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzoerżawy części nieruchpomości gminnej na okres 3 lat, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2017-10-31 15:07:34
Zarządzenie Nr 87/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 26 października 2017 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy i udzielenia upoważnień 2017-11-03 09:55:49
Zarządzenie Nr 88/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stepnicy 2017-11-07 14:43:57
Zarządzenie Nr 89/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-11-10 15:02:56
Zarzadzenie Nr 90/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Stepnica 2017-11-03 09:13:51
Zarządzenie Nr 91/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gminnej 2017-11-08 14:37:22
Zarzadzenie Nr 92/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2017-11-13 11:30:01
Zarządzenie Nr 93/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2017 r. 2018-01-10 11:54:54
Zarządzenie Nr 94/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektu budżetu Gminy Stepnica na rok 2018 2017-11-16 08:52:35
Zarządzenie Nr 95/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy 2017-11-17 13:48:58
Zarządzenie Nr 96/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres 3 lat nieruchomości użytkowej, stanowiacej mienie gminne, w trybie bezprzetargowym 2017-11-24 14:07:59
Zarządzenie Nr 97/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w przychodni w Stepnicy oraz w Punkcie Lekarskim w Łące 2017-11-28 14:10:17
Zarządzenie Nr 98/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2017 r. 2017-12-12 12:06:07
Zarządzenie Nr 99/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej 2017-12-08 14:21:06
Zarządzenie Nr 100/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżaw nieruchomości gminnych z dotychczasowymi dzierżawcami w trybie bezprzetargowym 2017-12-05 14:22:24
Zarządzenie Nr 101/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu i dzierżawy oraz opłat za udostępnianie nieruchomości stanowiących przedmiot własności Gminy Stepnica 2017-12-07 13:08:27
Zarządzenie Nr 102/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 07.12.2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Stepnica 2017-12-07 15:27:12
Zarządzenie Nr 103/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2018-01-10 11:54:13
Zarządzenie Nr 104/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 2017-12-22 09:16:34
Zarządzenie Nr 105/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres kolejnych 3 lat nieruchomości gruntowej, stanowiacej mienie gminne,w trybie bezprzetargowym 2017-12-14 13:47:29
Zarządzenie Nr 106/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniajace Zarządzenie nr 100/2017 Burmiastrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżaw nieruchomości gminnych, z dotychczasowymi dzierżawcamii 2017-12-19 15:30:34
Zarządzenie Nr 107/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Społecznej 2017-12-22 09:14:27
Zarządzenie Nr 108/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2018-01-23 09:25:36
Zarządzenie Nr 109/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2018-01-23 09:27:11
Zarządzenie Nr 110/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stepnica na lata 2017-2021 2018-01-23 09:28:36
Zarządzenie Nr 111/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budzetu na podstawie Uchwały Nr XXII/146/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 grudnia 2017 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stepnica na rok 2018 2018-01-23 09:31:43
Zarządzenie Nr 112/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia układy wykonawczego budżetu Gminy na rok 2018 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie na rok 2018 2018-01-23 09:33:53
Zarządzenie nr 113 2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany w dokumentacji opisujacej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości dla ewidencji ksiegowej budżetu Gminy Stepnica oraz jednostki budżetowej Urząd Miasta i Gminy Stepnica 2019-04-19 12:14:09

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariola Antoszczyk

Data wytworzenia:
09 sty 2017

Osoba dodająca informacje

Mariola Antoszczyk

Data publikacji:
09 sty 2017, godz. 08:53

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-