Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Stepnica

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarzadzenia Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica 2016 r.


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 1/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 4 stycznia 2016 r w sprawie zmiany zarzadzenia w sprawie regulaminu hali wiodowiskowo-sportowej, siłowni, sali fitness oraz cennika za korzystanie z hali 2016-01-11 08:19:02
Zarządzenie Nr 2/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej i ustalenia regulaminu pracy komisji 2016-02-10 08:59:52
Zarządzenie Nr 3/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rostrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pulicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2016-02-10 08:58:23
Zarządzenie Nr 4/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok 2016-03-14 13:31:25
Zarządzenie Nr 5/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gminnej 2016-02-10 08:52:28
Zarządzenie Nr 6/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierzawy na okres 3 lat nieruchomości lokalowej, użytkowej stanowiacej mienie gminne, w trybie bezprzetargowym 2016-02-19 13:10:07
Zarządzenie Nr 7/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości lokalowej stanowiącej mienie gminy 2016-02-19 11:44:15
Zarządzenie Nr 8/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierzawy na okres 3 lat, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie gminy 2016-02-22 08:41:01
Zarządzenie Nr 9/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia Kierownikowi Osrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy upowaznienia do realizacji zadań wynikajacych z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państaw w wychowywaniu dzieci ( Dz.U..z 2016 r., poz 195 2016-02-22 11:57:49
Zarządzenie Nr 10/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres 10 lat, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gminnej 2016-02-22 13:25:28
Zarządzenie Nr 11/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2016 r. 2016-03-22 12:31:14
Zarządzenie Nr 12/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie udzielenie pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy upowaznienia do realizacji zadań wynikajacych z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci ( Dz.U.z 1016 r., poz. 1950)e 2016-02-29 13:30:56
Zarządzenie Nr 13/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy Stepnica i kierowników Gminnych jednostek Organizacyjnych 2016-03-16 13:20:06
Zarządzenie Nr 14/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie zasad i warunków pobierania kaucji mieszkaniowej 2016-03-07 10:10:05
Zarządzenie Nr 15/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 10 marca 2016r., w sprawie ustalenia regulaminu przystani jachtowej im. Kapitana Roberta Hilgendorfa w basenie rybackim portu w Stepnicy. 2016-03-14 08:57:50
Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie ogłoszeni konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, oraz w zakresie edukacji, oświaty i wychowania 2016-04-22 08:38:51
Zarządzenie Nr 17/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej i ustalenia regulaminu pracy komisji 2016-04-22 08:40:27
Zarządzenie Nr 18/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do występowania z wnioskiem do centralnej ewidencji kierowców 2016-03-16 13:14:15
Zarządzenie Nr 19/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 19 marca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Stepnicy w sprawie przyjęcia Gminnwgo Programu Wspierania Rodziny w Gminie Stepnica na lata 2016-2018 2016-03-17 09:47:26
Zarządzenie Nr 20/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian w wbudżecie gminy na 2016 rok 2016-04-08 14:04:17
Zarzadzenie Nr 21/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stepnica na lata 2016-2019 2016-04-08 14:02:54
Zarzadzenie Nr 22/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, oraz w zakresie edukacji, oświaty i wychowania 2016-04-22 08:42:59
Zarzadzenie Nr 23/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian W w budżecie gminy na 2016 rok 2016-04-26 15:26:57
Zarządzenie Nr 24/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Stepnica 2016-04-26 15:28:19
Zarządzenie Nr 25/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia reorganizacji formacji obrony cywilnej w gminie 2016-04-21 13:34:59
Zarządzenie nr 26/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej 2016-05-24 10:38:49
Zarządzenie Nr 27/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 2016-05-24 10:40:23
Zarządzenie nr 28 /2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 2016-06-27 10:33:37
Zarządzenie Nr 29/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie ustalenia dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy dnia wolnego od pracy oraz terminu jego odpracowania 2016-05-20 12:20:41
Zarządzenie nr 30/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok 2016-06-27 10:05:56
Zarządzenie nr 31/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok 2016-06-27 10:06:54
Zarządzenie Nr 32/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Stepnicy w sparwie przyjęcia Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Gminie Stepnica na lata 2016-2019 2016-06-20 13:18:05
Zarządzenie Nr 33/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy 2016-12-20 14:07:59
Zarządzenie Nr 34/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie 2016-07-19 09:02:18
Zarządzenie nr 35/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia pracownikowi Ośrodka pomocy Społecznej upoważnienia 2016-06-28 15:24:28
Zarządzenie nr 36/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia pracownikowi Ośrodka pomocy Społecznej upoważnienia 2016-06-28 15:24:50
Zarządzenie nr 37/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnicy z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stepnica na lata 2016-2019 2017-01-05 13:35:20
Zarządzenie nr 38/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego 2016-07-08 14:31:54
Zarządzenie nr 39/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok 2017-01-05 13:27:10
Zarządzenie nr 40/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta i Gminy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2016-07-08 14:34:11
Zarządzenie Nr 41/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej 2016-07-20 12:13:13
Zarządzenie nr 42/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie udzielenia Kieronikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy upoważnienia do realizacji projektu Rodzina bez Przemocy (...) 2017-01-05 13:37:46
Zarządzenie nr 43/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego 2017-01-05 13:39:44
Zarządzenie nr 44/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2016-08-09 14:19:39
Zarządzenie Nr 45/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2016-08-09 14:58:29
Zarządzenie Nr 46/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. 2016-09-05 15:01:00
Zarządzenie nr 47/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej 2016-08-08 15:28:58
Zarządzenie nr 48/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica w sprawie przekwalifikowania w mieszkaniowym zasobie Gminy lokali mieszkalnych na lokale socjalne 2016-08-09 13:52:04
Zarządzenie Nr 49/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. 2016-09-05 15:00:06
Zarządzenie Nr 50/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok 2016-10-04 13:03:15
Zarządzenie Nr 51/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 12 września 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy 2016-09-14 09:05:49
Zarządzenie Nr 52/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 13 września 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gminnej 2016-09-13 13:45:12
Zarządzenie Nr 53/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 13 września 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gminnej 2016-09-13 15:23:42
Zarządzenie Nr 54/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 14 września 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnej 2016-09-14 09:09:30
Zarządzenie Nr 55/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 15 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok 2016-10-21 11:46:48
Zarządzenie Nr 56/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 21 września 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gminnej, na okres 14 miesięcy 2016-09-22 11:33:27
Zarządzenie Nr 57/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2016 r. 2016-11-10 09:53:10
Zarządzenie Nr 58/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 1 0 październik 2016 r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2016 r. 2016-11-09 14:18:49
Zarządzenie Nr 59/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 18 października 2016 r. w sprawie powołania Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie Miasta i Gminy Stepnica 2016-10-21 09:02:30
Zarządzenie Nr 60/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wydzielenia w mieszkaniowym zasobie gminy lokali socjalnych 2016-10-20 14:31:31
Zarządzenie Nr 61/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 20 października 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru oświadczenia o wysokości dochodu przypadajacego na jedna osobę oraz o liczbie członków rodziny uprawnionych do zamieszkiwania z wnioskującymi o przydział lokalu wchodzacego w skład zasobu Gminy Stepnica 2016-10-20 14:36:34
Zarządzenie Nr 62/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 26 października 2016 r. w sprawie ogloszenia konkursu plastycznego pod nazwą "Rodzina bez przemocy" 2016-10-26 12:56:32
Zarządzenie nr 63/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 26 października 2016 r. w sprawie odwołania i powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Stepnica 2017-01-13 12:06:14
Zarządzenie Nr 64/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 26 października 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnej 2016-10-26 13:31:35
Zarządzenie Nr 65/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 październik 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. 2016-11-10 10:07:50
Zarządzenie Nr 66/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 paździenika 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowym, nieruchomości lokalowej stanowiącej mienie gminne 2016-10-31 14:02:49
Zarzadzenie Nr 67/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia posępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego 2016-11-09 09:17:25
Zarzadzenie Nr 68/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektu budżetu Gminy Stepnica na rok 2017 2016-11-09 09:15:22
Zarządzenie Nr 69/2016 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu ciężarowego 2016-11-15 10:29:59
Zarządzenie Nr 70/2016 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż zamiatarki spalinowej 2016-11-15 10:31:10
Zarzadzenie Nr 71/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierzawy na okres 3 lat nieruchomości gminnej 2016-11-15 12:25:03
Zarządzenie Nr 72/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. 2016-12-08 10:16:24
Zarządzeni Nr 73/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru Burmistrza na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny 2016-12-01 14:39:26
Zarządzenie Nr 74/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepica z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia zastępczych miejsc szpitalnych, stanowiących uzupełnienie łóżkowej bazy szpitalnej w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny 2016-12-01 14:37:33
Zarządzenie Nr 75/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie przygotowania stanowiska kierowania w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz wojny 2016-12-01 14:34:12
Zarządzenie nr 76/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2017 r. pn. ?Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Stepnica do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Przybiernowie? 2016-11-29 12:19:35
Zarządzeni Nr 77/2016 Burmistrza Miasta i iny Stepnica z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia stawki bazowej czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 2016-12-01 15:17:45
Zarządzeni Nr 78/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stwek czynszu dzierżawnego za lokale użytkowe oraz garaże w budynkach komunalnych na terenie Gminy Stepnica 2016-12-02 07:51:29
Zarządzenie Nr 79/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. 2016-12-19 10:50:02
Zarządzeni Nr 80/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej 2016-12-08 14:12:13
Zarządzeni Nr 81/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w NZOZ"Vita" w Stepnicy oraz NZOZ "Vita" w Łace 2016-12-08 14:11:22
Zarządzenie Nr 82/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 8 grudnia 20116 r. w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Stepnica 2017-01-05 15:28:36
Zarządzenie nr 83/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. 2017-01-05 15:07:44
Zarządzenie nr 84/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy 2017-01-04 08:16:44
Zarządzenie Nr 85 /2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2016-12-23 13:22:03
Zarządzenie nr 86/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej 2017-01-05 13:51:37
Zarządzeni Nr 87/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach o ustalenie jednorazowego świadczenia o którym mowa w ustawie z 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" ( dz. U. z 2016 r. poz. 1860) 2016-12-28 08:25:57
Zarządzenie Nr 88/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej i ustalenia regulaminu pracy komisji 2017-01-17 14:54:46
Zarządzeni Nr 89/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działańna rzecz osób niepełnosprawnych w 2017 rpn. "Dowozenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Stepnica do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Przybiernowie 2017-01-17 14:53:16
Zarządzenie Nr 90/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. 2017-01-11 11:55:50
Zarządzenie nr 91/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu (...) 2017-01-05 13:44:25
Zarządzenie nr 92/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2017 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na rok 2017 2017-01-05 13:42:21

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariola Antoszczyk

Data wytworzenia:
11 sty 2016

Osoba dodająca informacje

Mariola Antoszczyk

Data publikacji:
11 sty 2016, godz. 08:16

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-