Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Stepnica

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica 2015 r.


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 1/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. 2015-06-10 15:01:01
Zarzadzenie Nr 2/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2015-01-13 10:51:33
Zarządzenie Nr 3/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica 2015 r. z dnia 12 stycznia 2015 r w sprawie powołania komisji konkursowej i ustalenia regulaminu pracy komisji 2015-01-13 10:57:01
Zarządzenie Nr 4/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realuzacji zadania pulicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2015-01-13 11:00:10
Zarządzenie Nr 5/2015 r. Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 19 stycznia 2015 r w sprawie okreslenia misji, zasad i trybu wyznaczania celów i zadań Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy oraz monitorowania i oceny ich realizacji 2015-01-19 13:52:16
Zarządzenie Nr 6/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie zasad przeprowadzania kontroli przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy 2015-01-19 13:49:54
Zarządzenie Nr 7/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wsparcie zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2015-01-19 13:44:07
Zarządzenie Nr 8/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2015-01-20 14:03:17
Zarządzenie Nr 9/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej 2015-01-20 14:06:10
Zarządzenie Nr 10/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności 2015-01-20 14:07:27
Zarządzenie Nr 11/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Bogusławie 2015-01-21 10:07:10
Zarządzenie Nr 12/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Budzień 2015-01-21 10:08:23
Zarządzenie Nr 13/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Czarnocin 2015-01-21 10:09:24
Zarzdzenie Nr 14/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Gąsierzyno 2015-01-21 10:10:18
Zarządzenie Nr 15/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Jarszewko 2015-01-21 10:12:07
Zarządzenie Nr 16/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Kopice 2015-01-21 10:12:50
Zarządzenie Nr 17/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Łąka 2015-01-21 10:14:05
Zarządzenie Nr 18/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Miłowo 2015-01-21 10:14:55
Zarządzenie Nr 19/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Piaski Małe 2015-01-21 10:15:42
Zarządzenie Nr 20/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Racimierz 2015-01-21 10:16:25
Zarządzenie Nr 21/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Stepnica 2015-01-21 10:17:11
Zarządzenie Nr 22/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Stepniczka 2015-01-21 10:17:51
Zarządzenie Nr 23/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Widzeńsko 2015-01-21 10:18:31
Zarządzenie Nr 24/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Zielonczyn 2015-01-21 10:19:39
Zarządzenie Nr 25/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Żarnowo 2015-01-21 10:20:35
Zarządzenie Nr 26/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Żarnówko 2015-01-21 10:21:34
Zarządzenie Nr 27/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wsparcie realzacji zadania publicznego w zakresie edukacji, oświaty i wychowania 2015-01-22 13:01:16
Zarządzenie Nr 28/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 21 stycznia 2015 r w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2015-01-22 13:04:56
Zarządzenie Nr 29/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok 2015-06-10 09:01:06
Zarządzenie nr 30/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 3 lutego 2015r, w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gminnej. 2015-02-03 10:24:49
Zarządzenie Nr 31/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gminnej. 2015-02-03 10:26:06
Zarządzenie nr 32/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica, w sprawie powolania komisji konkursowej i ustalenia regulaminu pracy komisji 2015-04-16 10:57:04
Zrządzenie Nr 33/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 40/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica w sprawie upoważnienia do przyznawania Karty Dużej Rodziny 2015-02-05 14:51:31
Zarządzenie Nr 34/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 3 lutego 2015 w sprawie upoważnienia do przyznawania Karty Dużej Rodzinyj 2015-02-05 14:48:47
Zarządzenie Nr 36/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publnicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2015-03-25 11:49:31
Zarządzenie Nr 37/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej i ustalenia regulaminu pracy komisji 2015-05-15 11:29:38
Zarządzenie Nr 38/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziecitwa narodowego 2015-05-15 11:32:03
Zarządzenie nr 41/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2015-02-19 14:58:23
Zarządzenie nr 42/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie edukacji oświaty i wychowania 2015-02-19 14:57:33
Zarządzenie nr 43/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 2015-02-19 14:55:52
Zarządzenie nr 44/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności 2015-02-19 14:54:35
Zarządzenie Nr 47/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok 2015-06-10 09:03:52
Zarzadzenie Nr 48/2015 Burmistrza Miasta i Gminy stepnica z dnia 5 marca 2015r., w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres 10 kat w trybie przetargu części nieruchomości gminnej. 2015-03-06 09:07:54
Zarządzenie nr 49/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 2 marca 2015r., w sprawie przeznaczenia do sprzedażyw trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej będącej własnoscią Gminy Stepnica 2015-03-02 12:11:02
Zarządzenie Nr 50/2015 burmistrza Miasta i Gminy Stepnica, w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres 10 lat, w trybioe przetargu części nieruchomości gminnej. 2015-03-12 13:05:45
Zarządzenie Nr 51/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2015-03-24 15:21:28
Zarzadzenie Nr 52/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej i ustalenia regulaminu pracy komisji 2015-03-24 15:22:47
Zarządzenie Nr 53/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok 2015-06-10 09:05:17
Zarządzenie Nr 54/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica, z dnia 20 marca 2015r.w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomosci gminmnej w trybie przetargu ustnego, ogreaniczonego do właścicieli nieruchomosci sąsiadujacych. 2015-03-20 09:09:23
Zarządzenie Nr 55/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 20 marca 2015r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2015-03-20 09:10:48
Zarządzenie Nr 56/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 26 marca 2015 r w sprawie zmiant składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stepnicy 2015-03-27 15:11:40
Zarządzenie Nr 57/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 marca 2015 r w sprawie odwołania i powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie e Gminie Stepnica 2015-03-31 13:38:54
Zarządzenie Nr 58/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok 2015-07-08 12:15:54
Zarządzenie Nr 59/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia terminów dodatkowych dni wolnych od pracy w roku 2015 w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy 2015-04-09 13:03:02
Zarządzenie Nr 60/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok 2015-07-08 12:14:42
Zarządzenie Nr 61/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury rozliczenia dotychczas stosowanych formularzy - druków ścisłego zarachowania do dowodów osobistych nie wykorzystanych do dnia 28 lutego 2015r. i brakowania formularzy znajdujących się w dyspozycji tutejszego organu 2015-04-16 10:54:07
Zarządzenie Nr 62/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 5 września 2014 r. w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015-04-21 12:32:22
Zarządzenie Nr 63/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 21 kwietnia 2015 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej nr 2 w Racimierzu 2015-04-21 12:26:33
Zarządzenie Nr 64 /2015 burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 22 kwietnia 2015r., w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres 3 lat, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego częsci nieruchomosci gminnej. 2015-04-22 10:15:27
Zarządzenie Nr 65/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 22 kwietnia 2015 r.w sprawie uzupłnienia składu obwodowej komisji wyborczej nr 2 w Racimierzu 2015-04-22 09:49:33
Zarządzenie Nr 66/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli w celu ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych 2015-06-10 09:12:40
Zarządzenie Nr 67/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok 2015-06-10 09:10:31
Zarządzenie Nr 68/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sołectwach Jarszewko i Łąka w zakresie planowanej budowy biogazowni rolniczej 2015-05-21 13:03:46
Zarządzenie Nr 69/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miasta i Gminy Stepnica 2015-06-11 09:40:43
Zarządzenie Nr 70/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Stepnicy w zakresie inicjatywy lokalnej 2015-05-18 14:16:41
Zarządzenie Nr 71/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok 2015-07-08 12:11:38
Zarządzenie Nr 72/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok 2015-07-08 12:13:22
Zarządzenie Nr 73/2015 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 19 czerwca 2015 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzanie pracowników Urzędu Gminy w Stepnicy 2015-07-09 15:19:21
Zarządzenie Nr 74/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie porzadzenia skonsolidacyjnego bilansu Gminy Stepnica 2016-02-24 14:54:00
Zarządzenie Nr 75/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 czerwca w sprawie wyznaczenia administratora systemu teleinformatycznego oraz inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego w Urzędzie Miasta i Gminy Stepnica 2015-09-08 15:18:47
Zarządzenie Nr 76/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok 2015-09-22 11:57:07
Zarządzenie Nr 77/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 1 lipca 2015 r w sprawie ustalenia Regulaminu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Stepnica 2015-07-02 14:45:54
Zarządzenie Nr 78/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu terenu plaży oraz Kąpieliska w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim 2015-07-20 14:25:54
Zarządzenie nr 79/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2015-07-24 09:44:14
Zarządzenie Nr 80/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w gminie Stepnica w przedmiocie projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stepnica wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 2015-08-03 08:35:48
Zarządzenie Nr 81/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok 2015-09-22 12:02:13
Zarzadzenie Nr 82/2015Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 28 lipca 2015r., w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres 3 lat, w trybie przetargu ustnego części nieruchomości gminnej. 2015-07-28 15:11:31
Zarządzenie Nr 83/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy 2015-08-03 08:38:24
Zarządzenie Nr 84/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2015-08-05 13:19:39
Zarządzenie Nr 85/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2015-08-05 13:22:29
Zarządzenie Nr 86/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 lipca 2015r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres 3 lat, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego częsci nieruchomości gminnej 2015-07-31 14:59:38
Zarządzenie Nr 87/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 lipca 2015 r., w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres 3 lat, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego części nieruchomości gminnej. 2015-07-31 14:58:18
Zarządzenie Nr 88/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok 2015-09-22 12:00:49
Zarządzenie nr 89/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 7 sierpnia 2015 w sprawie ustalenia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Stepnica 2015-08-10 07:54:46
Zarządzenie Nr 90/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 10 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania składów obwodowych komisji do spraw referendum w gminie Stepnica w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 2015-09-03 10:49:55
Zarządzenie Nr 91/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 17 sierpnia 2015 r w sprawie powołania komisji konkursowej i ustalenia regulaminu pracy komisji 2016-02-18 08:52:37
Zarządzenie nr 92/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 17 sierpnia 2015 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2015-08-31 09:46:54
Zarządzenie Nr 93/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli w celu ochrony lokali obwodowych komisji ds. referendum 2015-09-03 10:34:57
Zarządzenie Nr 94/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok 2015-09-22 11:58:32
Zarządzenie Nr 95/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 11 września 2015r., w sprawie powołania komisji do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomosci stanowiących własność gminy Stepnica 2015-09-11 10:29:10
Zarządzenie Nr 96/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 21 wrzesnia 2015 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r 2015-11-06 13:28:52
Zarządzenie Nr 97/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 września 2015r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomosci gminnej 2015-10-01 11:21:25
Zarządzenie Nr 98/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 21 września 2015 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r 2015-11-06 13:25:42
Zarządzenie Nr 99/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 5 października 2015 roku w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2015-10-07 11:37:19
Zarządzenie Nr 100/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 6 października w sprawie wyznaczenia przedstawicieli w celu ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2015-10-07 11:45:07
Zarządzenie Nr 101/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 8 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r 2015-11-06 12:54:31
Zarządzenie Nr 102/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 16 października 2015 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego 2015-10-23 14:05:20
Zarządzenie Nr 103/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 16 października 2015 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy 2015-10-20 11:00:45
Zarządzenie Nr 104/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 16 października 2015 w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej w Urzedzie Miasta i Gminy w Stepnicy 2015-11-26 14:35:52
Zarządzenie Nr 105/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 16 października 2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej 2015-11-26 14:33:54
Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica Nr 106/2015 z dnia 2 grudnia 2015r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej , należącego do Gminy Stepnica prawa uzytkowania wieczystego nieruchomosci gruntowej. 2015-12-02 12:49:06
Zarządzenie Nr 107/2015 Burmistrza Miasta i gminy Stepnica z dnia 22 października 2015r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej , nieruchomosci gminnej 2015-10-22 14:50:37
Zarządzenie Nr 108/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 3 grusnia 2015r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gminnej. 2015-12-04 15:15:59
Zarządzenie Nr 109/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 23 października 2015 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. 2015-11-06 13:31:59
Zarządzenie NR 110 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 4 listopada 2015 r., w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres 3 lat w trybie przetargu nieruchomości lokalowej. 2015-11-04 14:44:16
Zarządzenie Nr 111/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie powołania komisji ds brakowania druków aktów stanu cywilnego oraz druków zaświadczeń USC, będących drukami ścisłego zarachowania 2015-11-30 10:33:24
Zarządzenie Nr 112/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 24 listopada2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r 2015-12-14 15:13:22
Zarządzenie Nr 113/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r 2015-12-14 15:14:05
Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2016 r. pn. ?Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Stepnica do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Przybiernowie? 2015-12-02 12:51:04
Zarządzenie Nr 115/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej i ustalenia regulaminu pracy komisji 2015-12-02 12:53:33
Zarządzenie Nr 116/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej Gminnej Biblioteki Publicznej w Stepnicy 2015-12-30 09:05:53
Zarządzenie Nr 117/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 8 grudnia 2015 r. w spraie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy 2016-01-18 11:53:17
Zarządzenie Nr 118/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok 2016-01-13 13:21:08
Zarzadzenie Nr 119/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zayfane elektronicznej Platformy Usug Administracji Publicznej (ePUAP) P 2016-01-07 14:18:57
Zarządzenie Nr 120/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2016 r. pn. ?Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Stepnica do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Przybiernowie? 2015-12-30 13:25:15
Zarządzenie Nr 123/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 grudnia 2015 r w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2016-02-18 08:54:47
Zarządzenie Nr 124/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok 2016-01-13 13:19:41
Zarządzenie Nr 125/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budzetu na podstawie Uchwały Nr IX/105/15 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Stepnica na rok 2016 2016-01-13 13:27:36
Zarządzenie Nr 126/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego bidżetu Gminy na rok 2016 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na rok 2016 2016-01-13 13:23:42
Zarządzenie Nr 127/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 grudnia 2015 r. zmieniajace zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w Stepnicy i Żarnowie 2016-01-11 08:15:20
Zarządzenie Nr 128/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 grudnia 2015 r. zmieniajace zarządzenie w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korekcyjnych wzrok 2016-02-03 08:05:03
Zarządzenie Nr 129/2015 Wójta gminy Stepnica z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany w dokumentacji opisującej przyjęte zasady(polityki) rachunkowości dla ewidencji księgowej budżetu Gminy Stepnica oraz jednostki budżetowej Urzędu Gminy Stepnica 2017-08-03 15:24:56

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariola Antoszczyk

Data wytworzenia:
13 sty 2015

Osoba dodająca informacje

Mariola Antoszczyk

Data publikacji:
13 sty 2015, godz. 10:25

Osoba aktualizująca informacje

Mariola Antoszczyk

Data aktualizacji:
14 gru 2015, godz. 15:11