Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Stepnica

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica 2014 r.


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 1/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2014-01-08 08:03:15
Zarządzenie Nr 2/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2014 rok 2014-09-09 14:09:11
Zarzadzenie Nr 3/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji 2014-02-07 08:20:11
Zarządzenie Nr 4/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2014-03-12 08:48:47
Zarządzenia Nr 5/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 7 lutego 2014 r w sprawie ogłoszenia konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kulyury, sztuki,ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2014-03-12 08:51:39
Zarzadzenie Nr 6/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie powołania formacji obrony cywilnej i struktur gminy Stepnia 2014-02-25 09:26:35
Zarządzenie Nr 7/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia wzoru oświadczenia o wysokości przychodu przypadającego na jedną osobę oraz liczby członków rodziny uprawnionych do zamieszkiwania wnioskującym o przydział lokalu wchodzącego w skład zasobu Gminy Stepnica 2015-05-19 12:06:29
Zarzadzenie Nr 8/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy 2014-03-12 07:58:38
Zarzadzenie Nr 9/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej i ustalenia regulaminu pracy komisji 2014-03-12 08:43:03
Zarzadzenie Nr 10/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 6 marca 2014 r w sprawie rozstrzygniecia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2014-03-12 08:44:57
Zarzadzenie Nr 11/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej i ustalenia regulaminu pracy komisji 2014-03-12 08:41:38
Zarządzenie Nr 12/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2014-03-12 08:47:11
Zarzadzenie Nr 13/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 27 marca 2014 r w sprawie ogłoszenia konkursu na realizacje zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2014-09-05 09:59:16
Zarzadzenie 14/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia z dnia 27 marca 2014 r w sprawie ogłoszenia konkursuna wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzaleznieniom i patologiom społecznym 2014-09-05 09:57:03
Zarządzenie Nr 15/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2014 rok 2014-09-09 14:10:04
Zarządzenie Nr 16/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica, z dnia 2 kwietnia 2014r., w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego za lokale użytkowe oraz garaże w budynkach komunalnych na terenie Gminy Stepnica. 2014-04-08 15:20:37
Zarzadzenie Nr 17/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 9 kwietnia 2014 r w sprawie ustalenia terminów dodatkowych dni wolnych od pracy w roku 2014 w Urzedzie Miasta i Gminy w Stepnicy 2014-09-05 09:52:18
Zarzadzenie Nr 18/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartosci szacunkowej nieprzekraczajacej równowartości kwoty 30 000 euro 2014-09-05 09:50:22
Zarzadzenie Nr 21/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Stepnicy 2014-09-05 09:41:54
Zarzadzenie Nr 22/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej i ustalenia regulaminu pracy komisji 2014-09-12 13:42:35
Zarzadzenie Nr 23/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej i ustalenia regulaminu pracy komisji 2014-09-12 13:43:32
Zarzadzenie Nr 24/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie rozstrzygniecia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacj zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2014-09-05 09:47:37
Zarządzenie Nr 25/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 23 kwietnia 2014 r. w spraie rozstrzygniecia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2014-09-05 09:45:10
Zarządzenie Nr 26/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2014 rok 2014-09-09 14:10:59
Zarządzenie Nr 27/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2014 rok 2014-09-09 14:13:19
Zarzadzenie Nr 28/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego 2014-09-05 09:39:44
Zarządzenie Nr 29/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie regulaminu wypożyczania sprzętu pływajacego i plażowego Gminy Stepnica 2014-05-15 13:28:04
Zarządzenie Nr 30/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 16 maja 2014r., w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres 20 lat, w trybie przetargu części nieruchomości gminnej. 2014-05-16 14:05:39
Zarządzenie Nr 31/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie upoważnienie do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach zasiłków dla opiekunów 2014-05-21 10:35:22
Zarządzenie Nr 32/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2014 rok 2014-09-09 14:14:48
Zarządzenia Nr 33/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2014-06-13 13:20:09
Zarzadzenie Nr 34/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie umozliwienia spłaty zadłuzenia za lokale komunalne osobom będacym w trudnej sytuacji życiowej w formie odpracowania należności na rzecz Gminy Stepnica 2014-08-04 15:23:26
Zarządzenie Nr 35/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2014 rok 2014-09-09 14:16:57
Zarzadzenia Nr 36/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wsparcie realizacji zadsnia publicznego w zakresie kultury , sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2014-09-05 09:32:37
Zarządzenie Nr 37/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 9 czerwca 2014 w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Żarnowo 2014-06-10 15:05:42
Zarządzenie Nr 38/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizacje zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2014-09-05 09:12:04
Zarządzenie Nr 39/2014 Burmistarza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 17 czerwca 2014 r w sprawie powołania komisji do dokonania przegladu dokumentacji niejawnej oznaczonej klauzulą \"zastrzeżone\" 2014-06-17 12:24:19
Zarzadzenie Nr 40/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 17 czerwca 2014 w sprawie upowaznienia do przyznawania Karty Dużej Rodziny 2014-06-23 11:51:45
Zarządzenie Nr 41/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Stepnica 2014-09-09 14:19:09
Zarzadzenie Nr 42/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej i ustalenia regulaminu pracy komisji 2014-09-05 08:52:24
Zarządzenie Nr 43/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realiazaci zadania publicznego, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2014-06-30 10:28:41
Zarządzenie Nr 44/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 czerwca w sprawie przeznaczenia do dzierzawy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości lokalowe stanowiące mienie gminy 2015-05-20 12:07:52
Zarządzenie Nr 44/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnicaz dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości lokalowe stanowiące mienie gminne 2014-07-01 08:18:48
Zarzadzenie Nr 46/2014 r. Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegajacego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2014-07-08 15:14:58
Zarzadzenie Nr 47/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 8 lipca 2014 r w sprawie powołania komisji konkursowej i ustalenia pracy komisji 2014-09-05 08:56:56
Zarzadzenie Nr 48/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspirania i upowszechniania kultury fizycznej 2014-09-05 08:44:04
Zarzadzenie Nr 49/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż autobusu szkolnego 2014-07-15 12:52:43
Zarządzenie Nr 50/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok 2014-09-09 14:21:53
Zarzadzenie Nr 51/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 25 lipca 2014 r w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2014-09-05 09:20:48
Zarzadzenie Nr 52/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania komisji do podjęcia czynności opróznienia lokalu komunalnego 2014-08-12 14:13:09
Zarzadzenie Nr 53/2014 r. Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2014-09-05 08:39:31
Zarzadzenie Nr 54/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegajacego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2014-08-12 14:06:48
Zarzadzenie Nr 55/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegajacego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2014-08-12 14:09:27
Zarzadzenie Nr 56/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące mienie Gminy Stepnica, przeznaczone pod parkingi i miejsca stacjonowania jednostek pływajacych żeglarsko - sportowych 2014-08-12 13:50:56
Zarządzenie Nr 57/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania przetargów ronowań na zbycie nieruchomości stanowiacych własność gminy Stepnica 2014-08-12 13:47:18
Zarządzenie Nr 58/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2014 rok 2014-09-09 14:24:32
Zarzadzenie Nr 59/ 2014 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 13 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż autobusu szkolnego 2015-04-16 10:41:07
Zarządzenie Nr 60/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowek i ustalenia regulaminu pracy komisji 2014-09-02 13:45:55
Zarządzenie Nr 61/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie rozstrzygniecia otwartego konkursu ofert na wsparcie relizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2014-09-02 13:48:41
Zarządzenie Nr 62/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r 2015-01-30 08:35:42
Zarządzenie Nr 63/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 5 września 2014 r. dzierżawa na okres 10 lat działki pod budowę myjni samochodowej - (artykuł stracił ważność) 2014-09-05 14:43:34
Zarządzenie nr 64/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica - Lokal przeznaczony do dzierżawy na okres 3 lat, pod działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług, ul. Kolejowa 2.3 Stepnica 2014-09-10 08:07:49
Zarządzenie nr 65/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica, dotyczące dzierżawy na okres 3 lat części działki niezabudowanej, przeznaczonej pod parking i miejsce stacjonowania jednostek pływających żeglarsko-sportowych 2014-09-15 11:34:09
Zarządzenie nr 66/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica, dotyczące dzierżawy na okres 6 lat części działki niezabudowanej nr 322 obręb Miłowo, przeznaczonej pod działalność rolniczą - (artykuł stracił ważność) 2014-10-10 12:26:42
Zarządzenie Nr 67/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 września 2014 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r 2015-01-30 08:41:36
Zarządzenie nr 68/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 6 października 2014r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej , nieruchomości gminnej. 2014-10-10 15:12:48
Zarządzenie Nr 69/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 20 października 2014 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r 2015-01-30 08:39:15
Zarządzenie Nr 70/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 28 października 2014 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r 2015-01-30 08:38:05
Zarządzenie Nr 71/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 października 2014 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r 2015-01-30 08:34:02
Zarządzenie Nr 72/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 października 2014 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli w celu ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych 2014-11-14 13:07:00
Zarządzenie Nr 73/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 12 listopada 2014 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r 2015-01-30 08:37:16
Zarządzenie Nr 74/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 20 lisopada 2014 r w sprawie ogłoszenia konkursuna realizację zadania publicznego w zakresie działan na rzecz osób niepełno sprawnych w 2015 r. pn "Dowożenie uczniów niepełno sprawnych z terenu Gminy Stepnica do Ośrodka rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczego w Przybiernowie". 2015-04-16 10:47:22
Zarządzenie Nr 75/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 21 listopada 2014 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r 2015-01-30 08:43:12
Zarządzenie Nr 76/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 28 listopada 2014 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r 2015-01-30 08:48:48
Zarządzenie Nr 77/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej 2014-12-03 13:24:12
Zarządzenie Nr 78/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 10 grudnia 2014 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r 2015-01-30 08:50:53
Zarządzenie Nr 79/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej i ustalenia regulaminu pracy komisji 2014-12-15 08:08:44
Zarzadzenie Nr 80/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert n realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2015 r. pn \" Dowozenie uczniów niepwłnosprawnych z terenu Gminy Stepnica do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Przybiernowie 2014-12-15 08:07:13
Zarzadzenie Nr 81/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2014-12-17 12:38:19
Zarządzenie Nr 82/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej 2014-12-17 14:05:05
Zarządzenie Nr 83/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 grudnia 2014 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. 2015-01-30 08:54:03
Zarządzenie Nr 84/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 grudnia 2014 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r 2015-01-30 08:55:37
Zarządzenie Nr 85/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 grudnia 2014 r w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Stepnica na 2015 r oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na rok 2015 2015-01-30 09:01:09

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariola Antoszczyk

Data wytworzenia:
08 sty 2014

Osoba dodająca informacje

Mariola Antoszczyk

Data publikacji:
08 sty 2014, godz. 08:00

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-