Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Stepnica

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Ustalenie wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w Stepnicy i Żarnowie


Zarządzenie Nr 41/W/2003

Wójta Gminy Stepnica

z dnia 30 maja 2003 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w Stepnicy i Żarnowie

Na podstawie Uchwały Nr IX/88/03 Rady Gminy Stepnica z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Stepnica do ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych, zarządzam co następuje:

§ 1

Przyjmuje się do stosowania opłaty za korzystanie z usług związanych z cmentarzami komunalnymi w Stepnicy i Żarnowie.

1. Za miejsce pod grób mały - 63,00 zł

/1,50m /0,70m /1,70m/

2. Za miejsce pod grób mały - 95,00 zł

z prawem postawienia pomnika

3. Za miejsce pod grób duży - 95,00 zł

/2,10m/ 0,90 m/1,70m/

4. Za miejsce pod grób duży - 137,00 zł

z prawem postawienia pomnika

5. Za miejsce pod grób rodzinny - 189,00 zł

/dla dwóch osób/

6. Za miejsce pod grób rodzinny - 242,00 zł

dla dwóch osób z prawem

postawienia pomnika

7. Za miejsce pod grób z prawem

wymurowania grobowca

i ustawienia pomnika

a/ dla jednej osoby - 305,00 zł

b/ dla dwóch osób - 452,00 zł

8. Opłata za miejsce pod grób

na następny okres 20-to letni

- za grób mały - 84,00 zł

- za grób duży - 116,00 zł

- za grób rodzinny dla

dwóch osób - 210,00 zł

- za grobowiec - 347,00 zł

9. Za wykopanie grobu małego - 105,00 zł

10. Za wykopanie grobu dużego - 137,00 zł

11. Jednorazowa opłata za

korzystanie z domu pogrzeb.

- do 3 godzin - 84,00 zł

- do 6 godzin - 158,00 zł

12. Jednorazowa opłata za wjazd

na teren cmentarza - 26,00 zł

Opłata nie dotyczy pojazdów do przewożenia zwłok /karawanów/ oraz pojazdów wykonujących prace porządkowe na cmentarzu.

13. Jednorazowa opłata na okres 20-to letni za pobór wody i wywóz nieczystości stałych 200 zł.

§ 2

Opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych wymienione w §1 pobiera Zakład Pogrzebowy „ Gdaniec” ul. Wolińska 9, 72-100 Goleniów z wyłączeniem ust 9 i 10 za, które opłaty pobiera dokonujący pochówku.

§ 3

Opłaty wymienione w §1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 uiszczane są za pierwszy okres 20-to letni liczony od momentu uiszczania opłaty.

§ 4

Traci moc Zarządzenie Nr 14/W/2003 Wójta Gminy Stepnica z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystnie z cmentarzy komunalnych w Stepnicy i w Żarnowie.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i polega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Redaktor Jakub Duszczak

Data wytworzenia:
14 lip 2003

Osoba dodająca informacje

Jakub Duszczak

Data publikacji:
14 lip 2003, godz. 21:16

Osoba aktualizująca informacje

Jakub Duszczak

Data aktualizacji:
14 lip 2003, godz. 21:16