Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Stepnica

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ustalenie wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w Stepnicy i Żarnowie


Zarządzenie Nr 56a/W/2004

Wójta Gminy Stepnica

z dnia 16 sierpnia 2004 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w Stepnicy i Żarnowie

Na podstawie art. 2 ust. l ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r o cmentarzach i chowaniu zmarłych Dz. U. z 2000 r. Nr 23, póz- 295 i Nr 120 ,poz.l268, z 2002 r- Nr 113, póz. 984 oraz z 2003 r. Nr 80. póz. 717 i Nr 162, póz. 1568, w związku z Uchwałą Nr IX/88/03 Rady Gminy Stepnica z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Stepnica do ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych, zarządzam co następuje:

Przyjmuje się do stosowania opłaty za korzystanie z usług związanych z cmentarzami komunalnymi w Stepnicy i Zamówię.

1. Za miejsce pod grób mały - 63,00 zł. + 22% Vat =76,86 zł. /l,50m/0.70m/l,70m/

2. Za miejsce pod grób mały - 95,0.0 zł. + 22% Vat = 115,90 zł z prawem postawienia pomnika

3. Za miejsce pod grób duży - 95,00 zł. + 22% Vat = 115,90 zł. /2,10m/ 0,90 m/1,70m/

4. Za miejsce pod grób duży - 137,00 zł. + 22% Vat = 167,14 zł. z prawem postawienia pomnika

5. Za miejsce pod grób rodzinny - 189,00 zł. + 22% Vat = 230,58 zł /dla dwóch osób/

6. Za miejsce pod grób rodzinny - 242,00 zł + 22% Vat = 295,24 zł. dla dwóch osób z prawem postawienia pomnika

7. Za miejsce pod grób z prawem wymurowania grobowca i ustawienia pomnika

a/ dla jednej osoby - 305,0.0 zŁ + 22% Vat = 372,10 zł. b/ dla dwóch osób - 452,00 zł + 22% Vat = 551, 44 zł

8. Opłata za miejsce pod grób na następny okres 20-to letni

- za grób mały - 84,00 zł + 22% Vat = 102,48 zł.

-za grób duży - 116,00 zł + 22% Vat = 141,52 zł.

- za grób rodzinny dla dwóch osób - 210,00 zł + 22% Vat = 256,20 zł.

- za grobowiec - 347,00 zł + 22% Vat = 423,34 zł.

9. Za wykopanie grobu małego - 105,00 zł + 7% Vat = 112,35 zł

10. Za wykopanie grobu dużego - 137,00 zł + 7% Vat = 146,59 zł .

11. Jednorazowa opłata za korzystanie z domu pogrzeb.

- do 3 godzin - 84,00 zł. + 7% Vat = 89,88 zł.

- do 6 godzin - 158,00 zł. + 7% Vat = 169.06 zł

12. Jednorazowa opłata za wjazd na teren cmentarza 26,00 zł. + 7% = 27,82 zł.

Opłata nie dotyczy pojazdów do przewożenia zwłok /karawanów/ oraz pojazdów wykonujących prace porządkowe na cmentarzu.

13. Jednorazowa opłata na okres dwudziestoletni za pobór wody i wywóz nieczystości stałych 200 zł.+ 7% Vat = 214,00 zł-

Opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych wymienione w §1 pobiera Zakład Pogrzebowy „ Gdaniec" ul. Wolińska 9, 72-100 Goleniów z wyłączeniem ust 9 i 10 za, które to czynności opłaty pobiera dokonujący pochówku.

Opłaty wymienione w §1 pkt. l. 2, 3, 4, 5, 6, 7 uiszczane są za pierwszy okres dwudziestoletni liczony od momentu uiszczania opłaty.

Traci moc Zarządzenie Nr 37/W/2004 Wójta Gminy Stepnica z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystnie z cmentarzy komunalnych w Stepnicy i w Żarnowie.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Redaktor Jakub Duszczak

Data wytworzenia:
26 paź 2004

Osoba dodająca informacje

Jakub Duszczak

Data publikacji:
26 paź 2004, godz. 12:42

Osoba aktualizująca informacje

Jakub Duszczak

Data aktualizacji:
26 paź 2004, godz. 12:42