Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Stepnica

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunt zajęty pod kontenerami i innymi obiektami z przeznaczeniem na działalność usługowo -handlową na terenie Gminy Stepnica.


ZARZĄDZENIE Nr 94/2003

Wójta Gminy Stepnica

z dnia 16 grudnia 2003 r.

w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunt zajęty pod kontenerami i innymi obiektami z przeznaczeniem na działalność usługowo -handlową na terenie Gminy Stepnica.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tekst Jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 póz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz.220 Dz. U. Nr 62 póz. 558, Dz. U. Nr 113 póz. 984, Dz. U. Nr 153 póz. 1271, Nr 214 póz. 1806 z 2003 r. Nr 80 póz- 717 zarządza się co następuje :

§ 1

1. Przyjmuje się do stosowania w umowach dzierżawy miesięczną stawkę czynszu dzierżawnego za 1 m2 - 5,82 zł. + 22% VAT, która powinna być stosowana w odniesieniu do umów dzierżaw gruntu znajdującego się pod kontenerami i innymi obiektami z przeznaczenie na działalność usługowo handlową.

2. Ustalona wyżej stawka czynszu dzierżawnego dotyczy również stałych wystawek przed kontenerami i innymi obiektami w wysokości podanej przez dzierżawcę.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r. i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Redaktor Jakub Duszczak

Data wytworzenia:
26 paź 2004

Osoba dodająca informacje

Jakub Duszczak

Data publikacji:
26 paź 2004, godz. 13:22

Osoba aktualizująca informacje

Jakub Duszczak

Data aktualizacji:
26 paź 2004, godz. 13:22