Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Stepnica

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Uchwały Rady Miejskiej 2018 r


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Uchwała Nr I/1/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej 2018-12-10 12:07:40
Uchwała Nr I/2/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Stepnicy 2018-12-10 12:09:23
Uchwała Nr I/3/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Stepnicy 2018-12-10 12:10:37
Uchwała Nr I/4/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Stepnicy i okreslenia przedmiotu ich działania 2018-12-10 12:11:56
Uchwała Nr I/5/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania członków Komisji ds. Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy 2018-12-10 12:13:39
Uchwała Nr I/6/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania Przewodniczacego Komisji ds. Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy 2018-12-10 12:15:02
Uchwała Nr I/7/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania członków Komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy 2018-12-10 12:16:11
Uchwała Nr I/8/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania Przewodniczacego Komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy 2018-12-10 12:17:11
Uchwała Nr I/9/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnicy 2018-12-10 12:18:18
Uchwała Nr I/10/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RadyMiejskiej w Stepnicy 2018-12-10 12:19:32
Uchwała Nr I/11/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomosci na terenie Gminy Stepnica na 2019 r. 2018-12-10 12:21:01
Uchwała Nr I/12/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2019 2018-12-10 12:23:12
Uchwała Nr I/13/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie opłaty od posiadania psów 2018-12-10 12:37:16
Uchwała Nr I/14/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Stepnica 2018-12-10 12:47:30
Uchwała Nr I/15/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 2018-12-10 12:51:04
Uchwała Nr I/16/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie okreslenia zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programiem"Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 2018-12-10 13:10:21
Uchwała Nr I/17/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 2018-12-10 13:13:13
Uchwała Nr II/18/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Stepnicy na rok 2019 2019-01-04 12:29:33
Uchwała Nr II/19/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia planu pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Stepnicy na 2019 r. 2019-01-04 12:30:57
Uchwała Nr II/20/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnicy na 2019 r. 2019-01-04 12:33:12
Uchwała Nr II/21/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniająca Uchwałe Nr XXV/280/13 Rady Gminy Stepnica z dnia 29 października 2013 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Związek Portów i Przystani Jachrowych- Lokalnej Organizacji Turystycznej Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego 2019-01-04 12:37:37
Uchwała Nr II/22/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniajaca Uchwałę Nr XVII/167/08 Rady Gminy Stepnica z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Stepnica do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego jako członka zwyczajnego 2019-01-04 12:42:41
Uchwała Nr II/23/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich 2019-01-04 12:44:31
Uchwała Nr II/24/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia delegatów Gminy Stepnica do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R XXI z siedziba w Nowogardzie 2019-01-04 12:47:54
Uchwała Nr II/25/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniająca Nr V/57/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 31 maja 2011r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 2019-01-04 12:51:30
Uchwała Nr II/26/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii" 2019-01-04 12:53:16
Uchwała Nr II/27/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stepnica na rok 2019 2019-01-04 12:55:53
Uchwała Nr II/28/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stepnica na lata 2019-2022 2019-01-04 12:57:45
Uchwała Nr II/29/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy-Miasta Szczecin na realizację programu edukacyjno-motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Stepnica w roku 2019 2019-01-04 12:59:38
Uchwała Nr II/30/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu w 2019 roku na realizację zadania polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym na rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo -Czarnocin 2019-01-04 13:02:21
Uchwała Nr II/31/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2021-03-10 13:45:12
Uchwała Nr II/32/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Stepnica 2019-01-04 13:06:03
Uchwała Nr XXIII/247/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie przyjecia Programu Rewitalizacji Gminy Stepnica na lata 2017-2013 2018-01-31 15:13:56
Uchwała Nr XXIII/248/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla Gminy Stepnica na lata 2018-2021 2018-01-31 15:16:09
Uchwała Nr XXIII/249/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Stepnica 2018-01-31 15:18:01
Uchwała Nr XXIV/250/18 Rady Miejskiej w Stepnica z dni 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stepnica na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025 2018-04-05 13:25:38
Uchwała Nr XXIV/251/18 Rady Miejskiej w Stepnica z dni 29 marca 2018 r.w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2017-2020 2018-04-05 13:27:31
Uchwała Nr XXIV/252/18 Rady Miejskiej w Stepnica z dni 29 marca 2018 r.w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2018 r 2018-04-06 09:50:55
Uchwała Nr XXIV/253/18 Rady Miejskiej w Stepnica z dni 29 marca 2018 r. sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Stepnica na 2018 r. 2018-04-06 09:53:00
Uchwała Nr XXIV/254/18 Rady Miejskiej w Stepnica z dni 29 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu samorządowym i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Stepnica 2018-04-06 09:55:14
Uchwała Nr XXIV/255/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 29 marca 2018 r w sprawie podziału Gminy Stepnica na okregi wyborcze, ustalenia granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2018-07-30 12:47:41
Uchwała Nr XXIV/256/18 Rady Miejskiej w Stepnica z dni 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Stepnica na stałe obwody do głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2018-07-30 12:45:07
Uchwała Nr XXIV/257/18 Rady Miejskiej w Stepnica z dni 29 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej na okres 10 lat w trybie przetargowym 2018-04-06 10:09:31
Uchwała Nr XXIV/258/18 Rady Miejskiej w Stepnica z dni 29 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gminnej na okres 10 lat w trybie przetargowym 2018-04-06 10:13:36
Uchwała Nr XXIV/259/18 Rady Miejskiej w Stepnica z dni 29 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat 2018-04-06 10:15:40
Uchwała Nr XXIV/260/18 Rady Miejskiej w Stepnica z dni 29 marca 2018 r.w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2018-04-06 10:16:40
Uchwała Nr XXIV/261/18 Rady Miejskiej w Stepnica z dni 29 marca 2018 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego 2018-04-06 10:18:58
Uchwała Nr XXIV/262/18 Rady Miejskiej w Stepnica z dni 29 marca 2018 r. . zmieniająca uchwałę Rady Gminy Stepnica w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli 2018-04-06 10:19:56
Uchwała Nr XXIV/263/18 Rady Miejskiej w Stepnica z dni 29 marca 2018 r.. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia ?Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 i 2018-04-06 10:21:15
Uchwała Nr XXIV/264/18 Rady Miejskiej w Stepnica z dni 29 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stepnica na 2018 rok 2018-04-06 10:22:12
Uchwała Nr XXIV/265/18 Rady Miejskiej w Stepnica z dni 29 marca 2018 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stepnica na lata 2018-2021 2018-04-06 10:23:11
Uchwała Nr XXIV/266/18 Rady Miejskiej w Stepnica z dni 29 marca 2018 r. w sprawie określenia formy i trybu pomocy oraz zapewnienia warunków do osiedlenia sie na terenie Gminy Stepnica nieokreślonej imiennie rodzinie repatriantów 2018-04-06 10:26:16
Uchwała Nr XXV/267/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 29 maja 2018 r w sprawie inkasa za gospodarowania odpadami komunalnymi, okreslenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 2018-06-04 13:24:07
Uchwała Nr XXV/268/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 29 maja 2018 r w sprawie inkasa podatków od osób fizycznych:rolnego, lesnego, od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psówi opłaty targowej, okreslenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 2018-06-04 13:25:54
Uchwała Nr XXV/269/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 29 maja 2018 r w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Stepnica 2018-06-04 13:26:54
Uchwała Nr XXV/270/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 29 maja 2018 r w sprawie wyrazenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości gminnej na okres 1 roku w trybie bezprzetargowym 2018-06-04 13:29:02
Uchwała Nr XXV/271/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 29 maja 2018 r w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania scieków 2018-06-04 13:30:12
Uchwała Nr XXV/272/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 29 maja 2018 r w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres kolejnych 3 lat nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie gminne, w trybie bezprzetargowym 2018-06-04 13:32:00
Uchwała Nr XXV/273/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 29 maja 2018 r w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym w miescie Stepnica 2018-06-04 13:33:01
Uchwała Nr XXVI/274/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 20 czerwca 2018 r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budzetu 2017 rok 2018-06-22 14:07:20
Uchwała Nr XXVI/275/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 20 czerwca 2018 r w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica 2018-06-22 14:08:29
Uchwała Nr XXVI/276/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 20 czerwca 2018 r w sprawie wyrazenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym na okres kolejnych 2 lat 2018-06-22 14:10:24
Uchwała Nr XXVI/277/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 20 czerwca 2018 r w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kapieli w miejscowości Czarnocin oraz określenia sezonu kapielowego na 2018 rok 2018-06-22 14:13:22
Uchwała Nr XXVI/278/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 20 czerwca 2018 r w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kapieli w miejscowości Czarnocin oraz określenia sezonu kapielowego na 2018 rok 2018-06-22 14:15:01
Uchwała Nr XXVI/279/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 20 czerwca 2018 r w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej strazy pożarnej 2018-06-22 14:17:09
Uchwała Nr XXVI/280/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 20 czerwca 2018 r w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica 2018-06-22 14:18:41
Uchwała Nr XXVI/281/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 20 czerwca 2018 r w sprawie zmian w budzecie gminy na 2018 rok 2018-06-22 14:21:18
Uchwała Nr XXVI/282/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 20 czerwca 2018 r w sprawie nagród i wyróznień za wysokie osiągnięcia we współzawodnictwie sportowym 2018-06-22 14:23:30
Uchwała NR XXVII/283/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Stepnica na lata 2017-2023 2018-08-29 13:29:15
Uchwała Nr XXVII/284/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 8 sierpnia 2018 w sprawie uchwalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowytch na terenie Gminy Stepnica 2018-08-29 14:40:25
Uchwała Nr XXVII/285/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 8 sierpnia 2018 w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Stepnica 2018-08-29 14:41:47
Uchwała Nr XXVII/286/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 8 sierpnia 2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. 2018-08-29 14:43:09
Uchwała Nr XXVII/287/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 8 sierpnia 2018 w sprawie stanowienia o kierunkach działania Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica polegajacych na zatwierdzeniu projektu współfinasowanego ze środków Regionalnego Programu OIperacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2018-08-29 14:53:58
Uchwała Nr XXVII/287/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 8 sierpnia 2018 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gminnej na okres 15 lat w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2018-08-29 14:46:59
Uchwała Nr XXVII/288/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 8 sierpnia 2018 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gminnej na okres 15 lat w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2018-08-29 14:47:51
Uchwała Nr XXVII/289/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 8 sierpnia 2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/280/18 Rady Miejskiej w Stepnicy w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica 2018-08-29 14:51:40
Uchwała Nr XXVII/290/18 z dnia 8 sierpnia 2018 w sprawie stanowienia o kierunkach działania Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica polegających na zatwierdzeniu projektu współfinansowaneg ze środdków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiegoo 2018-10-25 12:24:36
Uchwała Nr XXVIII/291/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 10 października 2018r. w sprawie Programu współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok, 2018-10-25 12:27:09
Uchwała Nr XXVIII/292/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 10 października 2018r.w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. ?Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Stepnica w wieku 65 lat i więcej na lata 2018-2022? 2018-10-25 12:29:11
Uchwała Nr XXVIII/293/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 10 października 2018r.w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej z dotychczasowym dzierżawcą w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat, 2018-10-25 12:33:02
Uchwała Nr XXVIII/294/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 10 października 2018r.w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gminnej na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, 2018-10-25 12:34:18
Uchwała Nr XXVIII/295/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 10 października 2018r.w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stepnica 2018-10-25 12:37:14
Uchwała Nr XXVIII/296/18 Rady Miejskiej w Stepnicay z dnia 10 października 2018r. w sprawie uchwalenia "Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Stepnica" 2018-10-25 12:40:30
Uchwała Nr XXVIII/297/18 Rady Gminy Stepnica z dnia 10 października 2018r. w sprawie Statutu Gminy Stepnica 2018-10-25 12:45:17
Uchwała Nr XXVIII/298/18 Rady Gminy Stepnica z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.. 2018-10-25 12:52:35
Uchwała Nr XXVIII/299/18 Rady Gminy Stepnica z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stepnica na lata 2018-2021 2018-10-25 12:53:50
Uchwała Nr XXVIII/300/18 Rady Gminy Stepnica z dnia 10 października 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Stepnica i jej jednostkom podległym 2018-10-25 12:54:52

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariola Antoszczyk

Data wytworzenia:
31 sty 2018

Osoba dodająca informacje

Mariola Antoszczyk

Data publikacji:
31 sty 2018, godz. 15:10

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-