Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Stepnica

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Stawki opłaty targowej na terenie Gminy Stepnica


UCHWAŁA NR III/12/02

Rady Gminy Stepnica

z dnia 4 grudnia 2002 r

w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Stepnica

Na podstawie art. 19 pkt. 1a, pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 i Nr 200 poz. 1683) uchwala się, co następuje:

§1.1 Ustala się dzienne stawki opłaty targowej od osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowisku w Stepnicy oraz na terenie całej gminy Stepnica w następujących wysokościach:

Lp.

Rodzaj sprzedaży

dla artykułów

pochodzenia

rolniczego

dla pozostałych

artykułów

w zł

1.

Przy sprzedaży z platformy

Samochodu ciężarowego, dostawczego

21, 00 zł

31, 00 zł.

2.

Przy sprzedaży z sam. Osobowego lub straganu gminnego

21, 00 zł

24,00 zł

3.

Przy sprzedaży z wozu konnego

9, 00 zł

21,00 zł

4.

Przy sprzedaży z wózka ręcznego, stołu, roweru

8,00 zł

20,00 zł

5.

Przy sprzedaży obnośnej z kosza ręki, wiadra, skrzynki, itp.

6,00 zł

20,00 zł

6.

Sprzedaż kwiatów sezonowych w dniach od 15 października do 10 listopada - 29,00 zł

  1. Ustala się następujące stawki opłaty targowej od emerytów i rencistów zamieszkałych na stałe na terenie gminy Stepnica:

Lp.

Rodzaj sprzedaży

Dla artykułów

pochodzenia

rolniczego w zł

dla pozostałych

artykułów w zł

1.

Przy sprzedaży z wózka ręcznego, stołu, roweru

4.00 zł

10,00 zł

2.

Przy sprzedaży obnośnej z kosza, ręki, wiadra, skrzynki

3,00 zł

10,00 zł

  1. W przypadku jednoczesnej sprzedaży artykułów pochodzenia rolniczego i pozostałych artykułów obowiązuje opłata jak dla pozostałych artykułów.

§ 2. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa. Wyznacza się jako inkasenta Urząd Gminy i ustala się, że inkasentowi nie przysługuje wynagrodzenie za inkaso.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stepnica.

§ 4.Traci moc Uchwała Nr XXXI/210/2001 Rady Gminy Stepnica z dnia 23 października 2001 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy Stepnica /Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 46 poz. 1266 z dnia 5 grudnia 2001 r./

§ 4.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Jędrzejczyk


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Redaktor Jakub Duszczak

Data wytworzenia:
14 lip 2003

Osoba dodająca informacje

Jakub Duszczak

Data publikacji:
14 lip 2003, godz. 21:10

Osoba aktualizująca informacje

Jakub Duszczak

Data aktualizacji:
14 lip 2003, godz. 21:10