Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Stepnica

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

stawki czynszu za lokale mieszkalne i socjalne


ZARZĄDZENIE Nr 96/2003

Wójta Gminy Stepnica

Z dnia 19 grudnia 2003 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 53 /W/ 2002 Wójta Gminy Stepnica z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne i socjalne.

Na podstawie art. 8 ust. l ustawy 7. dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( de. U- Z 2001 r. Nr 71 póz.733, zm. Dz. U. z^2002 r. Nr 168 poz.1383, Nr 113 póz. 9Ś4, z 2003 r. Nr 113 poz.1069) w związku 2 Uchwała nr V/2003 Rady Gminy Stopnica z dnia 17 lutego 2003 r, oraz art. 40 ust- l ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym tekst jednolity Dz. U. 2 2001 r. Nr 142, póz. 1591, Nr 153 póz. 1271, Nr 214 póz. 1806, z 2003 r. Nr 80 póz. 717 zarządza się co następuje:

§ 1

W § l pkt l i 2 Zarządzenia Nr 53/W/2003 Wójta Gminy Stepnica z dnia 18 czerwca 2003 r. zmieniające zarządzenie Nr 21/W/2003 Wójta Gminy Stepnica z dnia 4 marca 2003 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne i socjalne zastępuje się:

l. Ustala się stawkę bazową za lokale mieszkalne za 1m2 powierzchni użytkowej lokali

mieszkalnych położonych na terenie gminy Stepnica w wysokości 1,40 zł

2. Ustala się stawkę czynszu za lokale socjalne za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu socjalnego

w wysokości 0,60 zł.

3. Ustalone stawki obowiązują od dnia 01 stycznia 2004 r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia l stycznia 2004 r. i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach

/


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Redaktor Jakub Duszczak

Data wytworzenia:
26 paź 2004

Osoba dodająca informacje

Jakub Duszczak

Data publikacji:
26 paź 2004, godz. 13:22

Osoba aktualizująca informacje

Jakub Duszczak

Data aktualizacji:
26 paź 2004, godz. 13:22