Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Stepnica

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Rejestr Instytucji Kultury

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY pobierz

dla których organizatorem jest Gmina Stepnica

Rejestr Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Stepnica, jest prowadzony zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

1. Instytucje kultury podlegają wpisowi do rejestru z urzędu.

2. Dane w rejestrze aktualizowane są na bieżąco, po dokonaniu każdorazowo zmiany wpisu do rejestru, wynikającej z przepisów prawa. Rejestr aktualny na dzień 2 listopada 2020 r.

 3. Zgodnie z § 14 ust. Księgi rejestrowe dla każdej z instytucji kultury założono poprzez przeniesienie treści aktualnych wpisów zawartych w księgach rejestrowych prowadzonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia z dnia 26 stycznia 2012 r. o którym mowa wyżej.

Nazwa rejestru

Rejestr Instytucji Kultury

Rejestr prowadzi

Sekretarz Gminy

pok. nr 7, nr. tel. 91 418 85 21 w. 15

Sposób udostępniania

1. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się poprzez:

1) otwarty dostęp do zawartości rejestru,

2) wydanie odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej.

2. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 1 pkt 1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.

3. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

4. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis skrócony lub pełny każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

5. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

 

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariola Kwiryng

Data wytworzenia:
21 maj 2012

Osoba dodająca informacje

Mariola Kwiryng

Data publikacji:
04 cze 2012, godz. 00:01

Osoba aktualizująca informacje

Mariola Kwiryng

Data aktualizacji:
15 sty 2021, godz. 12:49