Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Stepnica

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Raport o stanie gminy za 2021 rok

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U.  z 2022 r. poz.  559 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica przedstawia do dnia 31 maja Radzie Miejskiej w Stepnicy raport o stanie gminy. 

Dokument ten obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim i zawiera informacje dotyczące stanu realizacji polityk, programów i strategii realizowanych przez Gminę Stepnica, a także sposób wykonania uchwał podjętych przez Radę Miejską.

Raport o stanie Gminy Stepnica za rok 2021 będzie przedmiotem debaty podczas sesji Rady Miejskiej  w Stepnicy w dniu 21 czerwca 2022 roku. Wówczas Radni, oprócz głosowania nad absolutorium dla Burmistrza, będą głosowali w sprawie udzielenia Burmistrzowi wotum zaufania.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć do Przewodniczącego Rady Miejskiej  pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgodnie z art. 28 aa ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.” Liczba Mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi maksymalnie 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Zgłoszenia można składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy  do dnia 20 czerwca 2022r.,  do godziny 15.30. Termin sesji, na której będzie rozpatrywany Raport o stanie Gminy Stepnica  i zostanie przeprowadzona nad nim debata, został ustalony na dzień 21 czerwca 2022 r. Porządek sesji, godzina rozpoczęcia oraz sposób organizacji sesji zostaną podane w odrębnej informacji na stronie BIP  https://rada.stepnica.pl/kalendarz-posiedzen


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
pismo przewodnie do raportu o stanie gminy za rok 2021 (PDF, 244.42Kb) 2022-06-01 10:03:56 5
Raport o stanie gminy 2021 (PDF, 4.77Mb) 2022-06-01 10:03:56 31
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Andrzej Wyganowski

Data wytworzenia:
25 maj 2022

Osoba dodająca informacje

Mariola Kwiryng

Data publikacji:
01 cze 2022, godz. 10:03

Osoba aktualizująca informacje

Mariola Kwiryng

Data aktualizacji:
01 cze 2022, godz. 10:03