Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Stepnica

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych


UCHWAŁA Nr XXXII/219/2001

RADY GMINY STEPNICA

z dnia 28 listopada 2001 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie przepisów art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 1991 r. Nr 9, poz. 31, Nr 101, poz. 444, z 1992 r. Nr 21, poz.86, z 1994 r. Nr 123, poz. 600, z 1996 r. Nr 91 poz. 409, Nr 149, poz. 704 z 1997 r. Nr 5 poz. 24, Nr 107 poz. 689, Nr 121 poz. 770, Nr 123 poz. 780 z 1998 r. Nr 106 poz. 668, Nr 150, poz. 983, Nr 160, poz. 1058 z 2000 r., Nr 88, poz. 983, poz. 1041, Nr 122, poz. 1315), Rada Gminy Stepnica uchwala co następuje:

§ 1

Podatek od środków transportowych wynosi rocznie:

 1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

 1. od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie:

- wyprodukowane po 1995 r. wyposażone w katalizator spalin - 250 zł

- wyprodukowane po 1995 r., nie wyposażone w katalizator spalin - 300 zł

- wyprodukowane do 1995 r. włącznie, wyposażone w katalizator spalin - 350 zł

- wyprodukowane do 1995 r. włącznie, nie wyposażone w katalizator spalin - 400 zł

 1. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie:

- wyprodukowane po 1995 r., wyposażone w katalizator spalin - 450 zł

- wyprodukowane po 1995 r., nie wyposażone w katalizator spalin - 500 zł

- wyprodukowane do 1995 r. włącznie, wyposażone w katalizator spalin - 550 zł

- wyprodukowane do 1995 r. włącznie, nie wyposażone w katalizator spalin - 600 zł

 1. powyżej 9 ton lecz poniżej 12 ton:

- wyprodukowane po 1995 r., wyposażone w katalizator spalin - 700 zł

- wyprodukowane po 1995 r., nie wyposażone w katalizator spalin - 750 zł

- wyprodukowane do 1995 r. włącznie, wyposażone w katalizator spalin - 800 zł

- wyprodukowane do 1995 r. włącznie, nie wyposażone w katalizator spalin - 850 zł

 1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej, równej lub wyższej niż 12 ton.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1.

2.

3.

4.

Dwie osie

12

13

700

800

13

14

800

900

14

15

900

1000

15

18

1000

1100

Trzy osie

15

17

900

1000

17

19

1000

1100

19

21

1100

1200

21

23

1200

1300

23

25

1300

1400

25

26

1400

1500

Cztery osie i więcej

23

25

1100

1300

25

27

1300

1500

27

29

1500

1800

29

31

1700

2124

31

32

1900

2200

 1. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespo9lu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

 1. od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie:

- wyprodukowane po 1995 r., wyposażone w katalizator spalin - 250 zł

- wyprodukowane po 1995 r., nie wyposażone w katalizator spalin - 300 zł

- wyprodukowane do 1995 r. włącznie, wyposażone w katalizator spalin - 350 zł

- wyprodukowane do 1995 r. włącznie, nie wyposażone w katalizator spalin - 400 zł

 1. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie:

- wyprodukowane po 1995 r., wyposażone w katalizator spalin - 500 zł

- wyprodukowane po 1995 r., nie wyposażone w katalizator spalin - 550 zł

- wyprodukowane do 1995 r. włącznie, wyposażone w katalizator spalin - 600 zł

- wyprodukowane do 1995 r. włącznie, nie wyposażone w katalizator spalin - 650 zł

 1. powyżej 9 ton lecz mniej niż 12 ton:

- wyprodukowane po 1995 r., wyposażone w katalizator spalin - 700 zł

- wyprodukowane po 1995 r., nie wyposażone w katalizator spalin - 750 zł

- wyprodukowane do 1995 r. włącznie, wyposażone w katalizator spalin - 800 zł

- wyprodukowane do 1995 r. włącznie, nie wyposażone w katalizator spalin - 850 zł

 1. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą

lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej

niż 12 ton.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:

Ciągnik siodłowy + naczepa,

Ciągnik balastowy + przyczepa

(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1.

2.

3.

4.

Dwie osie

12

18

900

1000

18

25

1100

1200

25

31

1300

1400

31

40

1400

1700

Trzy osie

36

40

1500

1700

40

44

2000

2207

 1. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

 1. od 7 ton do 10 ton włącznie

 • wyprodukowane po 1995 r. - 450 zł

 • wyprodukowane po 1995 r. włącznie - 550 zł

 1. powyżej 10ton lecz mniej niż 12 ton

 • wyprodukowane po 1995 r. - 600 zł

 • wyprodukowane po 1995 r. włącznie - 700 zł

 1. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą, równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Liczba osi dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/ naczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważone

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1.

2.

3.

4.

1 oś

12

18

650

750

18

25

700

800

25

28

750

850

2 osie

23

28

700

800

28

33

800

900

33

38

900

1118

38

44

1100

1472

3 osie

36

38

800

900

38

44

1000

1109

 1. Od autobusów

 1. o liczbie miejsc do siedzenia mniejszej niż 30:

- wyprodukowane po 1995 r., wyposażone w katalizator spalin - 750 zł

 • wyprodukowane po 1995 r., nie wyposażone w katalizator spalin - 850 zł

 • wyprodukowane do 1995 r. włącznie, wyposażone w katalizator spalin - 950 zł

 • wyprodukowane do 1995 r. włącznie, nie wyposażone w katalizator spalin - 1050 zł

 1. o liczbie miejsc do siedzenia równej lub wyższej niż 30:

- wyprodukowane po 1995 r., wyposażone w katalizator spalin - 1200 zł

- wyprodukowane po 1995 r., nie wyposażone w katalizator spalin - 1300 zł

- wyprodukowane do 1995 r. włącznie, wyposażone w katalizator spalin - 1400 zł

- wyprodukowane po 1995 r. włącznie, nie wyposażone w katalizator spalin - 1500 zł

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy w Stepnicy.

§ 3

Traci moc uchwała Nr XXIII/153/2000 Rady Gminy w Stepnicy z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych za rok 2001.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w drodze rozplakatowania obwieszczeń na tablicach ogłoszeń w sołectwach i Urzędzie Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Prűffer


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Redaktor Jakub Duszczak

Data wytworzenia:
14 lip 2003

Osoba dodająca informacje

Jakub Duszczak

Data publikacji:
14 lip 2003, godz. 21:12

Osoba aktualizująca informacje

Jakub Duszczak

Data aktualizacji:
14 lip 2003, godz. 21:12