Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Stepnica

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2024 rok


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji nr 51/2024 z dnia 18.07.2024 r. o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej oraz budynku gospodarczego wraz z infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej nr ewid. 82/3, położonej w obrębie geodezyjnym Racimierz, gmina Stepnica 2024-07-19 10:57:33
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zebraniu materiałów niezbędnych do wydania decyzji w sprawie zmiany decyzji nr 2/2024 z dnia 6.05.2024 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku bosmanówki na działkach oznaczonych numerami ewid.: 418/6 i 418/5 położonych w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica 2024-07-18 13:49:16
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku rekreacji indywidualnej, na działce oznaczonej nr ewid. 353/2, położonej w obrębie geodezyjnym Racimierz, gmina Stepnica 2024-07-11 15:17:12
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej, na działce nr 694/17, położonej w obrębie geodezyjnym Nad Gowienicą, gmina Stepnica 2024-07-11 11:09:33
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej, na działce nr 694/16, położonej w obrębie geodezyjnym Nad Gowienicą, gmina Stepnica 2024-07-11 11:08:51
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica w sprawie zebrania materiałów do wydania decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku garażowego, na części działki oznaczonej nr ewid. 117/1, położonej w obrębie geodezyjnym Stepniczka, gmina Stepnica 2024-07-04 13:32:31
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji nr 7/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami wod-kan oraz budowie przepompowni ścieków wraz z zasilaniem elektrycznym na działkach oznaczonych numerami 92/14, 86/2 i 86/1 położonych w obrębie geodezyjnym Miłowo, gmina Stepnica 2024-06-28 13:16:19
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zebraniu materiałów niezbędnych do wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na działkach oznaczonych numerami ewid.: 694/2, 668/8, położonych w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica oraz na działkach oznaczonych numerami ewid.: 694/15, 694/19, położonych w obrębie geodezyjnym Nad Gowienicą, gmina Stepnica spr. 8 2024-06-27 12:34:02
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zebraniu materiałów niezbędnych do wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków na działkach oznaczonych numerami 179, 176/7, 667, 694/2, 668/8, położonych w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica. spr. 7 2024-06-27 12:15:23
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej oraz budynku gospodarczego wraz z infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej nr ewid. 82/3, położonej w obrębie geodezyjnym Racimierz, gmina Stepnica 2024-06-25 10:06:22
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji nr 6/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4kV ze złączami kablowo-pomiarowymi na działkach oznaczonych numerami 176/7 i 179 położonych w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica 2024-06-20 12:46:44
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zebraniu materiałów niezbędnych do wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami wod-kan oraz budowie przepompowni ścieków wraz z zasilaniem elektrycznym na działkach oznaczonych numerami 92/14, 86/2 i 86/1 położonych w obrębie geodezyjnym Miłowo, gmina Stepnica 2024-06-06 10:42:02
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji nr 5/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków na działce oznaczonej numerem 578, 545, 568 i 563 położonej w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica 2024-06-04 09:28:25
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zebraniu materiałów niezbędnych do wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4kV ze złączami kablowo-pomiarowymi na działkach oznaczonych numerami 176/7 i 179 położonych w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica 2024-05-29 12:47:35
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na działkach oznaczonych numerami ewid.: 694/2, 668/8, położonych w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica oraz na działkach oznaczonych numerami ewid.: 694/15, 694/19, położonych w obrębie geodezyjnym Nad Gowienicą, gmina Stepnica 2024-05-29 12:09:54
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków na działkach oznaczonych numerami 179, 176/7, 667, 694/2, 668/8, położonych w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica 2024-05-29 12:05:14
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji nr 4/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4kV ze złączami kablowo-pomiarowymi na działce oznaczonej numerem 545 położonej w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica 2024-05-28 10:28:47
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej oraz budynku gospodarczego wraz z infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej nr ewid. 82/3, położonej w obrębie geodezyjnym Racimierz, gmina Stepnica 2024-05-27 12:05:08
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji nr 37/2024 z dnia 24.05.2024 r. o warunkach zabudowy w sprawie zmiany sposobu użytkowania strychu (poddasza) na cele mieszkalne, na działce oznaczonej nr ewid. 271/14, położonej w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica 2024-05-24 11:59:46
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji nr 36/2024 z dnia 22.05.2024 r. o warunkach zabudowy w sprawie zmiany sposobu użytkowania części budynku na budynek mieszkalny jednorodzinny, na części działki oznaczonej nr ewid. 457/2, położonej w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica 2024-05-23 13:44:45
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji nr 3.2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie infrastruktury kulkturalnej przy amfiteatrze na działce nr 418.6 obręb Stepnica-1 2024-05-20 13:25:57
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami wod-kan oraz budowie przepompowni ścieków wraz z zasilaniem elektrycznym na działkach oznaczonych numerami 92/14, 86/2 i 86/1 położonych w obrębie geodezyjnym Miłowo, gmina Stepnica 2024-05-08 13:55:27
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji nr 2/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku bosmanówki na działkach oznaczonych numerami ewid.: 418/6 i 418/5 położonych w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica 2024-05-06 11:40:37
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania oraz zebraniu materiałów do wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków na działce oznaczonej numerem 578, 545, 568 i 563 położonej w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica 2024-04-30 10:15:04
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4kV ze złączami kablowo-pomiarowymi na działkach oznaczonych numerami 176/7 i 179 położonych w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica 2024-04-30 09:09:24
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania oraz zebraniu materiałów do wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na na budowie sieci energetycznej nn 0,4kV ze złączami kablowo-pomiarowymi na działce oznaczonej numerem 545 położonej w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica 2024-04-29 14:49:23
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica w sprawie zebrania materiałów do wydania decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części budynku na budynek mieszkalny jednorodzinny, na części działki oznaczonej nr ewid. 457/2, położonej w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica 2024-04-29 14:18:50
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica w sprawie zebrania materiałów do wydania decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania strychu (poddasza) na cele mieszkalne, na działce oznaczonej nr ewid. 271/14, położonej w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica 2024-04-26 14:44:14
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zebraniu materiałów niezbędnych do wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie infrastruktury kulturalnej przy amfiteatrze (budowa widowni amfiteatru oraz budowa budynku socjalnego) na działce oznaczonej numerem 418/6 położonych w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica 2024-04-26 11:41:48
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zebraniu materiałów niezbędnych do wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku bosmanówki na działkach oznaczonych numerami ewid.: 418/6 i 418/5 położonych w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica 2024-04-11 14:57:17
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania strychu (poddasza) na cele mieszkalne, na działce oznaczonej nr ewid. 271/14, położonej w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica 2024-03-22 11:58:32
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji nr 1/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4kV ze złączami kablowo-pomiarowymi na działkach oznaczonych numerami 329/2 i 883/6 położonych w obrębie geodezyjnym Racimierz, gmina Stepnica 2024-03-15 10:41:44
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części budynku na budynek mieszkalny jednorodzinny, na części działki oznaczonej nr ewid. 457/2, położonej w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica 2024-03-14 11:44:16
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku bosmanówki na działkach oznaczonych numerami ewid.: 418/6 i 418/5 położonych w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica 2024-03-04 12:28:17
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie infrastruktury kulturalnej przy amfiteatrze (budowa widowni amfiteatru oraz budowa budynku socjalnego) na działce oznaczonej numerem 418/6 położonych w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica 2024-03-04 12:27:11
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zebraniu materiałów niezbędnych do wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4kV ze złączami kablowo-pomiarowymi na działkach oznaczonych numerami 329/2 i 883/6 położonych w obrębie geodezyjnym Racimierz, gmina Stepnica 2024-02-22 11:44:54
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4kV ze złączami kablowo-pomiarowymi na działkach oznaczonych numerami 329/2 i 883/6 położonych w obrębie geodezyjnym Racimierz, gmina Stepnica 2024-01-24 13:38:39

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marlena Smolarek

Data wytworzenia:
24 sty 2024

Osoba dodająca informacje

Marlena Smolarek

Data publikacji:
24 sty 2024, godz. 13:34

Osoba aktualizująca informacje

Marlena Smolarek

Data aktualizacji:
24 sty 2024, godz. 13:34