Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Stepnica

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2023 rok


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji 5/2024 w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części budynku na budynek mieszkalny, na działce oznaczonej nr ewid. 351/1, położonej w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica 2024-01-12 12:16:40
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji 1/2024 w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na montażu zewnętrznej wentylacji (komina) w lokalu usługowym, na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych numerami ewid.: 398 i 399, położonej w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica 2024-01-05 14:50:56
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica w sprawie zebrania materiałów do wydania decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części budynku na budynek mieszkalny, na działce oznaczonej nr ewid. 351/1, położonej w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica 2023-12-18 13:48:48
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania oraz zebraniu niezbędnych materiałów do wydania decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na montażu zewnętrznej wentylacji (komina) w lokalu usługowym, na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych numerami ewid.: 398 i 399, położonej w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica - (artykuł stracił ważność) 2023-12-07 15:15:17
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji nr 9/2023 z dnia 6.12.2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach oznaczonych numerami 329/2 i 883/6 położonych w obrębie geodezyjnym Racimierz, gmina Stepnica 2023-12-06 14:04:49
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji w sprawie zmiany decyzji nr 5/2023 z dnia 27.04.2023 r. znak: AOŚ.6733.3.4.2023.MS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15kV i nn 0,4kV wraz z posadowieniem stacji transformatorowej, na działkach oznaczonych numerem ewid.: 111/4, 86/1, 86/2, 92/1, 92/14, 90/42, położonych w obrębie geodezyjnym Miłowo, gmina Stepnica 2023-12-05 15:15:49
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części budynku na budynek mieszkalny, na działce oznaczonej nr ewid. 351/1, położonej w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica - (artykuł stracił ważność) 2023-12-01 13:00:46
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w obrębie ewidencyjnym Stepnica-1 – Miasto Stepnica – w rejonie ulicy Bolesława Krzywoustego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2023-12-01 11:47:21
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica w sprawie zebrania materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach oznaczonych numerami 329/2 i 883/6 położonych w obrębie geodezyjnym Racimierz, gmina Stepnica 2023-11-20 12:43:41
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji nr 8/2023 z dnia 9.11.2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4kV ze złączami kablowo-pomiarowymi, na działkach oznaczonych numerami 198/2, 667, 176/7, 694/2, położonych w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica 2023-11-09 13:26:17
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica w sprawie zmiany decyzji nr 5/2023 z dnia 27.04.2023 r. znak: AOŚ.6733.3.4.2023.MS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15kV i nn 0,4kV wraz z posadowieniem stacji transformatorowej, na działkach oznaczonych numerem ewid.: 111/4, 86/1, 86/2, 92/1, 92/14, 90/42, położonych w obrębie geodezyjnym Miłowo, gmina Stepnica 2023-11-06 10:07:21
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach oznaczonych numerami 329/2 i 883/6 położonych w obrębie geodezyjnym Racimierz, gmina Stepnica 2023-10-27 11:07:51
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica w sprawie zebrania materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4kV ze złączami kablowo-pomiarowymi, na działkach oznaczonych numerami 198/2, 667, 176/7, 694/2, położonych w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica 2023-10-23 11:36:29
Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii o wydaniu decyzji z dnia 4 października 2023 r. umarzającej w całości postępowanie w sprawie zmiany decyzji Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 24 sierpnia 2022 r. 2023-10-17 10:28:38
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4kV ze złączami kablowo-pomiarowymi, na działkach oznaczonych numerami 198/2, 667, 176/7, 694/2, położonych w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica 2023-09-26 14:27:23
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji nr 5/2023 z dnia 27.04.2023 r. znak: AOŚ.6733.3.4.2023.MS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15kV i nn 0,4kV wraz z posadowieniem stacji transformatorowej, na działkach oznaczonych numerem ewid.: 111/4, 86/1, 86/2, 92/1, 92/14, 90/42, położonych w obrębie geodezyjnym Miłowo, gmina Stepnica 2023-09-13 12:31:28
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji nr 7/2023 z dnia 17.08.2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, na działce 329, 77/1 położonych w obrębie geodezyjnym Kopice, gmina Stepnica 2023-08-17 14:51:07
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego dot. wydania decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania dz. nr 131.7 Stepniczka 2023-08-10 14:09:43
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego dot. wydania decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania dz. nr 130.3 Stepniczka 2023-08-10 14:08:49
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica w sprawie zebrania materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, na działce 329, 77/1 położonych w obrębie geodezyjnym Kopice, gmina Stepnica 2023-07-28 10:52:23
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji nr 3/2023 znak: AOŚ.6733.1.3.2023.MS w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ścian urnowych, na działkach oznaczonych numerami ewid.: 495/4 i 486/4, położonych w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica - postępowanie UMORZONE 2023-07-26 14:53:14
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury o wydaniu w dniu 14.07.2023 decyzji pozwolenia wodnoprawnego polder Stepnica II 2023-07-20 14:50:22
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji nr 6/2023 z dnia 11.07.2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wieży telekomunikacyjnej wraz z instalacją radiokomunikacyjną oraz niezbędną infrastrukturą, w tym wewnętrzną linią zasilającą, na działce 108 położonych w obrębie geodezyjnym Kopice, gmina Stepnica 2023-07-11 09:55:17
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie zebrania materiału dowodowego i ptrzedłużenie załatwienia sprawy w sprawie odszkodowania dz. nr 131.1 obręb Stepniczka 2023-07-06 08:02:51
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie przedłużenia załatwienia sprawy-odszkodowanie dz. nr 130.3 obręb Stepniczka 2023-07-06 07:59:36
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie zebrania materiału dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania działka nr 130.3 Stepniczka 2023-07-04 15:17:17
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, na działce 329, 77/1 położonych w obrębie geodezyjnym Kopice, gmina Stepnica 2023-07-04 12:50:49
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica w sprawie zebrania materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wieży telekomunikacyjnej wraz z instalacją radiokomunikacyjną oraz niezbędną infrastrukturą, w tym wewnętrzną linią zasilającą, na działce 108 położonych w obrębie geodezyjnym Kopice, gmina Stepnica 2023-06-26 13:45:45
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wieży telekomunikacyjnej wraz z instalacją radiokomunikacyjną oraz niezbędną infrastrukturą, w tym wewnętrzną linią zasilającą, na działce 108 położonych w obrębie geodezyjnym Kopice, gmina Stepnica 2023-05-30 09:51:52
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w obrębie ewidencyjnym Stepniczka – część północna – gmina Stepnica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2023-05-19 09:19:02
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy w kwestii odszkodowania dz. nr 131.7 (udział 433.1000) obręb Stepniczka 2023-04-28 14:29:41
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji nr 5/2023 z dnia 27.04.2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15kV i nn 0,4kV wraz z posadowieniem stacji transformatorowej, na działkach oznaczonych numerem ewid.: 111/4, 86/1, 86/2, 92/1, 92/14, 90/42, położonych w obrębie geodezyjnym Miłowo, gmina Stepnica 2023-04-27 11:56:22
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie przedłużenia terminu zakończenia postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość dz. nr 130.3 obręb Stepniczka 2023-04-25 14:06:29
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury o nowym terminie załatwienia sprawy prowadzonej pod znakiem: DOK-3.7700.205.2021 2023-04-14 10:30:14
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica w sprawie zebrania materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15kV i nn 0,4kV wraz z posadowieniem stacji transformatorowej, na działkach oznaczonych numerem ewid.: 111/4, 86/1, 86/2, 92/1, 92/14, 90/42, położonych w obrębie geodezyjnym Miłowo, gmina Stepnica 2023-03-29 11:15:56
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji nr 4/2023 z dnia 2.03.2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ścian urnowych, na działce oznaczonej numerem ewid.: 683, położonej w obrębie geodezyjnym Racimierz, gmina Stepnica 2023-03-02 14:41:23
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji nr 3/2023 z dnia 2.03.2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ścian urnowych, na działkach oznaczonych numerami ewid.: 495/4 i 486/4, położonych w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica 2023-03-02 14:39:51
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15kV i nn 0,4kV wraz z posadowieniem stacji transformatorowej, na działkach oznaczonych numerem ewid.: 111/4, 86/1, 86/2, 92/1, 92/14, 90/42, położonych w obrębie geodezyjnym Miłowo, gmina Stepnica 2023-02-17 14:39:52
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury o nowym terminie załatwienia sprawy prowadzonej pod znakie:DOK-3.7700.205.2021 2023-02-13 14:50:48
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica w sprawie zebrania materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ścian urnowych na działce oznaczonej numerem ewid.: 683, położonej w obrębie geodezyjnym Racimierz, gmina Stepnica 2023-02-08 10:44:52
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica w sprawie zebrania materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ścian urnowych, na działkach oznaczonych numerami ewid.: 495/4 i 486/4, położonych w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica 2023-02-08 09:25:59
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury o wydaniu decyzji udzielającej PGW Wody Polskie pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód, polegające na odwadnianiu gruntów i upraw z terenu polderu "Gąsierzyno" 2023-02-07 10:59:48
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji nr 2/2023 z dnia 2.02.2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, na działce 97 położonych w obrębie geodezyjnym Piaski Małe, gmina Stepnica 2023-02-02 11:11:49
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ścian urnowych, na działkach oznaczonych numerami ewid.: 495/4 i 486/4, położonych w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica 2023-01-17 13:50:18
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ścian urnowych, na działce oznaczonej numerem ewid.: 683, położonej w obrębie geodezyjnym Racimierz, gmina Stepnica 2023-01-17 13:48:31
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica w sprawie zebrania materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, na działce 97 położonych w obrębie geodezyjnym Piaski Małe, gmina Stepnica 2023-01-11 09:53:03
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji nr 1/2023 z dnia 9.01.2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, na działce 687/6 położonych w obrębie geodezyjnym Racimierz, gmina Stepnica 2023-01-09 12:36:56
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej-Rozbudowa przejścia przez m. Stepnica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 111-etap II 2023-01-04 14:40:24
Rozporządzenie Nr 17 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 5 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2023-01-03 15:15:41
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 listopada 2022 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 16/2022 z dnia 02 listopada 2022 r. 2023-01-03 15:05:41

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Izabela Marian

Data wytworzenia:
03 sty 2023

Osoba dodająca informacje

Izabela Marian

Data publikacji:
03 sty 2023, godz. 15:02

Osoba aktualizująca informacje

Izabela Marian

Data aktualizacji:
03 sty 2023, godz. 15:02