Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Stepnica

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2023 rok


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wieży telekomunikacyjnej wraz z instalacją radiokomunikacyjną oraz niezbędną infrastrukturą, w tym wewnętrzną linią zasilającą, na działce 108 położonych w obrębie geodezyjnym Kopice, gmina Stepnica 2023-05-30 09:51:52
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w obrębie ewidencyjnym Stepniczka – część północna – gmina Stepnica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2023-05-19 09:19:02
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy w kwestii odszkodowania dz. nr 131.7 (udział 433.1000) obręb Stepniczka 2023-04-28 14:29:41
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji nr 5/2023 z dnia 27.04.2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15kV i nn 0,4kV wraz z posadowieniem stacji transformatorowej, na działkach oznaczonych numerem ewid.: 111/4, 86/1, 86/2, 92/1, 92/14, 90/42, położonych w obrębie geodezyjnym Miłowo, gmina Stepnica 2023-04-27 11:56:22
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie przedłużenia terminu zakończenia postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość dz. nr 130.3 obręb Stepniczka 2023-04-25 14:06:29
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury o nowym terminie załatwienia sprawy prowadzonej pod znakiem: DOK-3.7700.205.2021 2023-04-14 10:30:14
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica w sprawie zebrania materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15kV i nn 0,4kV wraz z posadowieniem stacji transformatorowej, na działkach oznaczonych numerem ewid.: 111/4, 86/1, 86/2, 92/1, 92/14, 90/42, położonych w obrębie geodezyjnym Miłowo, gmina Stepnica 2023-03-29 11:15:56
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji nr 4/2023 z dnia 2.03.2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ścian urnowych, na działce oznaczonej numerem ewid.: 683, położonej w obrębie geodezyjnym Racimierz, gmina Stepnica 2023-03-02 14:41:23
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji nr 3/2023 z dnia 2.03.2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ścian urnowych, na działkach oznaczonych numerami ewid.: 495/4 i 486/4, położonych w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica 2023-03-02 14:39:51
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15kV i nn 0,4kV wraz z posadowieniem stacji transformatorowej, na działkach oznaczonych numerem ewid.: 111/4, 86/1, 86/2, 92/1, 92/14, 90/42, położonych w obrębie geodezyjnym Miłowo, gmina Stepnica 2023-02-17 14:39:52
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury o nowym terminie załatwienia sprawy prowadzonej pod znakie:DOK-3.7700.205.2021 2023-02-13 14:50:48
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica w sprawie zebrania materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ścian urnowych na działce oznaczonej numerem ewid.: 683, położonej w obrębie geodezyjnym Racimierz, gmina Stepnica 2023-02-08 10:44:52
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica w sprawie zebrania materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ścian urnowych, na działkach oznaczonych numerami ewid.: 495/4 i 486/4, położonych w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica 2023-02-08 09:25:59
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury o wydaniu decyzji udzielającej PGW Wody Polskie pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód, polegające na odwadnianiu gruntów i upraw z terenu polderu "Gąsierzyno" 2023-02-07 10:59:48
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji nr 2/2023 z dnia 2.02.2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, na działce 97 położonych w obrębie geodezyjnym Piaski Małe, gmina Stepnica 2023-02-02 11:11:49
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ścian urnowych, na działkach oznaczonych numerami ewid.: 495/4 i 486/4, położonych w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica 2023-01-17 13:50:18
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ścian urnowych, na działce oznaczonej numerem ewid.: 683, położonej w obrębie geodezyjnym Racimierz, gmina Stepnica 2023-01-17 13:48:31
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica w sprawie zebrania materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, na działce 97 położonych w obrębie geodezyjnym Piaski Małe, gmina Stepnica 2023-01-11 09:53:03
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji nr 1/2023 z dnia 9.01.2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, na działce 687/6 położonych w obrębie geodezyjnym Racimierz, gmina Stepnica 2023-01-09 12:36:56
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej-Rozbudowa przejścia przez m. Stepnica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 111-etap II 2023-01-04 14:40:24
Rozporządzenie Nr 17 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 5 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2023-01-03 15:15:41
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 listopada 2022 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 16/2022 z dnia 02 listopada 2022 r. 2023-01-03 15:05:41

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Izabela Marian

Data wytworzenia:
03 sty 2023

Osoba dodająca informacje

Izabela Marian

Data publikacji:
03 sty 2023, godz. 15:02

Osoba aktualizująca informacje

Izabela Marian

Data aktualizacji:
03 sty 2023, godz. 15:02