Skład Rady

# Imię i nazwisko Funkcja Przynależność Ilość głosów
1 Andrzej Nowak radny KWW Andrzeja Wyganowskiego 81
2 Paweł Adam Bojko radny KWW Andrzeja Wyganowskiego 72
3 Sasza Radosław Kordzielewski radny KWW Gmina dla mieszkańców 61
4 Krystyna Wrzosek radny KWW Andrzeja Wyganowskiego 0
5 Rajmund Bogacki radny KWW Andrzeja Wyganowskiego 79
6 Anna Bochniarz - Mutkowska radny KWW Andrzeja Wyganowskiego 116
7 Agnieszka Makowska radny KWW Andrzeja Wyganowskiego 79
8 Anna Elżbieta Kaliska radny KWW Andrzeja Wyganowskiego 47
9 Marek Kleszcz radny KWW Andrzeja Wyganowskiego 79
10 Zdzisław Kędzierski radny KWW Andrzeja Wyganowskiego 0
11 Aneta Magdalena Dąbrowska radny KWW Andrzeja Wyganowskiego 99
12 Joanna Aleksandra Marszałek radny KWW Andrzeja Wyganowskiego 42
13 Ryszard Edward Ławicki radny KWW Andrzeja Wyganowskiego 99
14 Barbara Kierzynkowska radny KWW Andrzeja Wyganowskiego 0
15 Ryszard Chmurowski radny KWW Andrzeja Wyganowskiego 0