Skład Rady

# Imię i nazwisko Funkcja Przynależność Ilość głosów
1 Anna Bochniarz - Mutkowska radny KWW Andrzeja Wyganowskiego 116
2 Rajmund Bogacki radny KWW Andrzeja Wyganowskiego 79
3 Paweł Adam Bojko radny KWW Andrzeja Wyganowskiego 72
4 Ryszard Chmurowski radny KWW Andrzeja Wyganowskiego 0
5 Aneta Magdalena Dąbrowska radny KWW Andrzeja Wyganowskiego 99
6 Anna Elżbieta Kaliska radny KWW Andrzeja Wyganowskiego 47
7 Zdzisław Kędzierski radny KWW Andrzeja Wyganowskiego 0
8 Barbara Kierzynkowska radny KWW Andrzeja Wyganowskiego 0
9 Marek Kleszcz wiceprzewodniczący KWW Andrzeja Wyganowskiego 79
10 Sasza Radosław Kordzielewski radny KWW Gmina dla mieszkańców 61
11 Ryszard Edward Ławicki (wygaśnięcie mandatu) radny KWW Andrzeja Wyganowskiego 99
12 Agnieszka Makowska przewodniczący KWW Andrzeja Wyganowskiego 79
13 Joanna Aleksandra Marszałek radny KWW Andrzeja Wyganowskiego 42
14 Andrzej Nowak wiceprzewodniczący KWW Andrzeja Wyganowskiego 81
15 Krystyna Wrzosek radny KWW Andrzeja Wyganowskiego 0