Wyniki głosowań

Data posiedzenia Nazwa posiedzenia Ilość głosowań
2019-03-19 Sesja Nr III/19Rady Miejskiej w Stepnicy 25
2018-12-19 Sesja Nr II/18 Rady Miejskiej w Stepnicy 17
2018-11-22 Sesja Nr I/18 Rady Miejskiej w Stepnicy 17