Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Stepnica
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 5/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Stepnica w 2020 r. Maciej Herman 2020-01-16 11:42:49 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 5/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Stepnica w 2020 r. Maciej Herman 2020-01-16 11:40:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 5/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Stepnica w 2020 r. Maciej Herman 2020-01-16 11:39:11 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ? Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Marlena Smolarek 2020-01-15 11:12:02 dodanie dokumentu
Rejestr uchwał Rady Miejskiej kadencja VIII lata 2014-2023 Mariola Antoszczyk 2020-01-15 09:15:23 edycja dokumentu
Rejestr uchwał Rady Miejskiej kadencja VIII lata 2014-2023 Mariola Antoszczyk 2020-01-15 08:53:39 edycja dokumentu
Rejestr uchwał Rady Miejskiej kadencja VIII lata 2014-2023 Mariola Antoszczyk 2020-01-15 08:42:31 edycja dokumentu
Rejestr uchwał Rady Miejskiej kadencja VIII lata 2014-2023 Mariola Antoszczyk 2020-01-15 08:22:04 edycja dokumentu
Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej działka 692/11, obręb Stepnica-1 Daria Grądz 2020-01-14 13:23:04 dodanie dokumentu
Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej działka 250/11 obręb Stepnica-1 Daria Grądz 2020-01-14 13:22:09 dodanie dokumentu
oświadczenie majątkowe Mela Marta w związku z nadaniem uprawnień do wydawania decyzji administracyjnych stan na dzień 12.12.2019 r. Mariola Kwiryng 2020-01-13 10:00:02 edycja dokumentu
oświadczenie majątkowe Mela Marta w związku z nadaniem uprawnień do wydawania decyzji administracyjnych stan na dzień 12.12.2019 r. Mariola Kwiryng 2020-01-13 09:59:48 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów na 2020 r. Mariola Kwiryng 2020-01-08 09:57:11 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Stepnicy Mariola Antoszczyk 2020-01-02 14:26:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 110/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2019 rok Marlena Smolarek 2019-12-31 13:32:23 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dnia 19.12.2019r. Marlena Smolarek 2019-12-23 15:22:15 dodanie dokumentu
wniosek o ulgę w podatku rolnym z tyt. zakupu ziemi Anna Jagła 2019-12-23 12:47:35 dodanie dokumentu
załącznik do wniosków o przyznanie ulgi Anna Jagła 2019-12-23 12:34:09 dodanie dokumentu
wniosek o odroczenie terminu płatności Anna Jagła 2019-12-23 12:26:11 dodanie dokumentu
wniosek o rozłożenie zaległości na raty Anna Jagła 2019-12-23 12:25:16 dodanie dokumentu
wniosek o umorzenie zaległości Anna Jagła 2019-12-23 12:22:56 dodanie dokumentu
wniosek o zwrot nadpłaty Anna Jagła 2019-12-23 12:22:05 dodanie dokumentu
wniosek o wydanie zaświadczenia Anna Jagła 2019-12-23 12:21:16 dodanie dokumentu
uchwała ws. opłaty targowej Anna Jagła 2019-12-23 12:05:52 dodanie dokumentu
oświadczenie o niepodleganiu opłacie od posiadania psów Anna Jagła 2019-12-23 11:34:56 dodanie dokumentu
zgłoszenie nabycia/utraty psa Anna Jagła 2019-12-23 11:34:07 dodanie dokumentu
uchwała ws. stawki od posiadania psów Anna Jagła 2019-12-23 11:33:23 dodanie dokumentu
uchwała ws. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług Anna Jagła 2019-12-23 11:20:59 dodanie dokumentu
uchwała ws. określenia wzoru deklaracji Anna Jagła 2019-12-23 11:18:10 dodanie dokumentu
uchwała ws. ustalenia stawki Anna Jagła 2019-12-23 11:17:02 dodanie dokumentu
deklaracja o wysokości opłaty za gospo.odpadami komunalnymi Anna Jagła 2019-12-23 11:05:22 dodanie dokumentu
wniosek o zwrot podatku akcyzowego Anna Jagła 2019-12-23 10:45:49 dodanie dokumentu
załącznik DT-1a Anna Jagła 2019-12-23 10:40:23 dodanie dokumentu
deklaracja DT-1 Anna Jagła 2019-12-23 10:39:41 dodanie dokumentu
Uchwała ws. stawek podatku od środków transportowych Anna Jagła 2019-12-23 10:38:43 dodanie dokumentu
załączniki do deklaracji DL-1 Anna Jagła 2019-12-23 10:13:54 dodanie dokumentu
załączniki do informacji IL-1 Anna Jagła 2019-12-23 10:13:03 edycja dokumentu
załączniki do informacji IL-1 Anna Jagła 2019-12-23 10:12:31 dodanie dokumentu
deklaracja DL-1 dla osób prawnych Anna Jagła 2019-12-23 10:11:21 dodanie dokumentu
informacja IL-1 dla osób fizycznych Anna Jagła 2019-12-23 10:10:39 dodanie dokumentu