Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Stepnica
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr III/45/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Stepnica dla Gminy Mieszkowice z przeznaczeniem na odbudowę komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego zniszczonego w pożarze w dniu 31 października 2018r. Mariola Antoszczyk 2019-03-25 10:16:59 dodanie dokumentu
Uchwała Nr III/44/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019. Mariola Antoszczyk 2019-03-25 10:15:06 dodanie dokumentu
Uchwała Nr III/43/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 marca 2019 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stepnica. Mariola Antoszczyk 2019-03-25 10:11:05 dodanie dokumentu
Uchwała Nr III/42/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt w 2019r. Mariola Antoszczyk 2019-03-25 10:08:11 dodanie dokumentu
Uchwała Nr III/41/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Stepnica na 2019r. Mariola Antoszczyk 2019-03-25 10:06:38 dodanie dokumentu
Uchwała Nr III/40/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie gminne z dotychczasowym dzierżawcą w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat. Mariola Antoszczyk 2019-03-25 10:05:43 edycja dokumentu
Uchwała Nr III/40/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie gminne z dotychczasowym dzierżawcą w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat. Mariola Antoszczyk 2019-03-25 10:04:41 dodanie dokumentu
Uchwała Nr III/39/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie Mariola Antoszczyk 2019-03-25 10:03:03 dodanie dokumentu
Uchwała Nr III/38/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie gminne w celu poprawienia warunków zagospodarowania działki sąsiadującej. Mariola Antoszczyk 2019-03-25 10:02:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr III/37/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własności Gminy Stepnica oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata niewchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Mariola Antoszczyk 2019-03-25 09:59:30 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych na obszarze Gminy Stepnica w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Mariola Kwiryng 2019-03-25 09:59:13 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych na obszarze Gminy Stepnica w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Mariola Kwiryng 2019-03-25 09:58:29 dodanie dokumentu
Uchwała Nr III/36/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 marca 2019 r. w sprawieuchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021. Mariola Antoszczyk 2019-03-25 09:57:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr III/35/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym, dla których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały była Gmina Stepnica. Mariola Antoszczyk 2019-03-25 09:55:33 dodanie dokumentu
Uchwała Nr III/34/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zasad zgłaszania projektów uchwał w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej Mariola Antoszczyk 2019-03-25 09:21:14 dodanie dokumentu
Uchwała Nr III/33/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy na 2020 r. Mariola Antoszczyk 2019-03-25 09:19:42 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na gazociągu średniego ciśnienia dn40 PE, działka nr 247/9, 264 obręb Stepnica-1, gmina Stepnica Marlena Smolarek 2019-03-22 14:17:21 dodanie dokumentu
Zarzadzenie Nr 23/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie upoważnienie Kierowniuka Osrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy do wykonywania zadań związanych z bieżącą działalnością Osrodka i udzielenia upoważnień Mariola Antoszczyk 2019-03-22 07:59:32 dodanie dokumentu
Rejestr uchwał Rady Miejskiej kadencja VIII lata 2014-2023 Mariola Antoszczyk 2019-03-21 12:09:59 edycja dokumentu
Rejestr uchwał Rady Miejskiej kadencja VIII lata 2014-2023 Mariola Antoszczyk 2019-03-21 11:57:42 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia dn63 PE, działki nr 578, 576/2 i 576/10, obręb geodezyjny Stepnica-1, gmina Stepnica Marlena Smolarek 2019-03-20 15:05:45 dodanie dokumentu
Protokół Nr II/18 z obrad II Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 grudnia 2018 r. Mariola Antoszczyk 2019-03-20 14:18:34 dodanie dokumentu
Sołectwa Gminy Stepnica Mariola Antoszczyk 2019-03-20 10:06:51 edycja dokumentu
Ocena przydatności wody do spożycia z wodociągu Miłowo 01.03.2019 r. Anna Sawa 2019-03-20 08:18:45 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXIII/249/18 Rady Miejsiej w Stepnicy z dn. 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Stepnica Mariola Kwiryng 2019-03-20 08:12:14 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/297/18 Rady Gminy Stepnica z dnia 10 października 2018r. w sprawie Statutu Gminy Stepnica Mariola Kwiryng 2019-03-20 08:11:54 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXIII/249/18 Rady Miejsiej w Stepnicy z dn. 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Stepnica Mariola Kwiryng 2019-03-20 08:10:27 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. wydnia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej niskiego napięcia 0,4kV i złączy kablowo-pomiarowych, działka nr 240/36 i 226/36, obręb Stepnica-1, gmina Stepnica Marlena Smolarek 2019-03-18 14:01:24 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 lutego 2019 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych Mariola Kwiryng 2019-03-15 09:50:05 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Stepnicy Mariola Antoszczyk 2019-03-12 15:31:14 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni PGW WP w Stargardzie znak SZ.ZUZ.3.421.40.6.2018.ŻS2 Anna Humieja 2019-03-12 14:35:50 dodanie dokumentu
Protokół Nr VIII/15 z obrad VIII Sesji Rady Miejskiej w Stepnica z dnia 27 listopada 2015 r Mariola Antoszczyk 2019-03-12 11:53:10 edycja dokumentu
Protokół Nr VIII/15 z obrad VIII Sesji Rady Miejskiej w Stepnica z dnia 27 listopada 2015 r Mariola Antoszczyk 2019-03-12 11:52:06 usunięcie załacznika
Zawiadomienie o obradach III Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy Mariola Antoszczyk 2019-03-11 14:32:20 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji ds. Społecznych i Komisji ds. Gospodarki i Budzetu Rady Miejskiej w Stepnicy Mariola Antoszczyk 2019-03-11 14:28:45 dodanie dokumentu
Obwieszczenie GKW w Stepnicy z dnia 8 marca 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Stepnicy zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2019 r. Mariola Kwiryng 2019-03-08 10:54:03 edycja dokumentu
Obwieszczenie GKW w Stepnicy z dnia 8 marca 2019 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Miejskiej w Stepnicy bez głosowania w okręgu wyborczym nr 13 Mariola Kwiryng 2019-03-08 10:53:52 edycja dokumentu
Obwieszczenie GKW w Stepnicy z dnia 8 marca 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Stepnicy zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2019 r. Mariola Kwiryng 2019-03-08 10:53:38 edycja dokumentu
Obwieszczenie GKW w Stepnicy z dnia 8 marca 2019 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Miejskiej w Stepnicy bez głosowania w okręgu wyborczym nr 13 Mariola Kwiryng 2019-03-08 10:51:43 dodanie dokumentu
Obwieszczenie GKW w Stepnicy z dnia 8 marca 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Stepnicy zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2019 r. Mariola Kwiryng 2019-03-08 10:37:29 edycja dokumentu