Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Stepnica
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie nr 13/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok Mariola Kwiryng 2019-04-19 12:23:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 10/2019 Burmistrza Miasta i Gmny Stepnica z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019 Mariola Kwiryng 2019-04-19 12:21:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 26/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Stepnicy Mariola Kwiryng 2019-04-19 12:17:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 31/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Stepnica Mariola Kwiryng 2019-04-19 12:16:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 113 2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany w dokumentacji opisujacej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości dla ewidencji ksiegowej budżetu Gminy Stepnica oraz jednostki budżetowej Urząd Miasta i Gminy Stepnica Mariola Kwiryng 2019-04-19 12:14:09 dodanie dokumentu
Uchwała Nr CXXI.199.2019 Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Stepnica na rok 2019 Mariola Kwiryng 2019-04-18 15:23:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 24/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 3 kwietnia 2019 r w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części budynku będącej wypożyczalnią sprzętu plażowego i pływającego do rekreacji indywidualnej będącej własnościa gminy Stepnica Mariola Kwiryng 2019-04-18 15:18:40 usunięcie dokumentu
Zarządzenie Nr 22/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 3 kwietnia 2019 r.w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres kolejnych 3 lat nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie gminne, w trybie bezprzetargowym Mariola Kwiryng 2019-04-18 15:18:00 usunięcie dokumentu
Sprawozdanie z badań nr 116194/19/SCZ z dnia 11.03.2019 r. Anna Sawa 2019-04-18 10:28:36 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z badań nr 512/03/2019 z dnia 11.03.2019 r. Anna Sawa 2019-04-18 10:27:45 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Maciej Herman 2019-04-17 12:15:54 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji nr 11/2017 z dnia 27.11.2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacyjnej o śr. 200mm i długości ok. 41m wraz z przyłączem do dz. 784/1 oraz budowie odcinka sieci wodociągowej o śr. 110mm i długości ok. 19,5m wraz z przyłączem do dz. 784/1, działki nr 783, 784/1 obręb geodezyjny Racimierz, gmina Stepnica Marlena Smolarek 2019-04-16 13:08:15 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zebraniu niezbędnych materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn40 PE, działka nr 247/9, 264 obręb Stepnica-1, gmina Stepnica Marlena Smolarek 2019-04-16 11:15:15 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 8 kwietnia 2019 r. o wynikach wyborów uzupłniających do Rady Miejskiej w Stepnicy przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2019 r. Mariola Kwiryng 2019-04-15 10:30:34 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY STEPNICA o zebraniu niezbędnych materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia dn63 PE, działki nr 578, 576/2 i 576/10, obręb geodezyjny Stepnica-1, gmina Stepnica Marlena Smolarek 2019-04-12 14:42:09 dodanie dokumentu
Uchwała Nr III/46/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 marca 2019 r. w sprawieustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2019r. Mariola Antoszczyk 2019-04-10 14:09:05 edycja dokumentu
Uchwała Nr III/46/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 marca 2019 r. w sprawieustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2019r. Mariola Antoszczyk 2019-04-10 14:07:22 usunięcie załacznika
Roczny Plan Łowiecki KŁ "Dzik" na rok gospodarczy 2019-2020 obw. Mariola Antoszczyk 2019-04-10 09:10:26 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej o średnicy 110 mm i długości ok 183 mb oraz sieci kanalizacji sanitarnej DN 160 mm i długości ok 23 mb wraz z przyłączami na działkach oznaczonych numerami ewid.: 625/10, 624, 649/10, 648/6, położonych w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica Marlena Smolarek 2019-04-09 13:32:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 15/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 20 marca 2019 r. zmieniajace zarzadzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy Mariola Antoszczyk 2019-04-09 12:07:25 usunięcie dokumentu
Zarządzenie Nr 15/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 20 marca 2019 r. zmieniajace zarzadzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy Mariola Antoszczyk 2019-04-09 12:06:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 15/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 20 marca 2019 r. zmieniajace zarzadzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy Mariola Antoszczyk 2019-04-09 12:04:47 dodanie dokumentu
Protokół z wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Stepnicy w okręgu wybroczym nr 13 Mariola Kwiryng 2019-04-08 12:41:04 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia dn90PE o długości ok 190m, działka nr 226/36 obręb Stepnica-1, gmina Stepnica Marlena Smolarek 2019-04-08 11:36:19 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia dn90PE o długości ok 190m, działka nr 226/36 obręb Stepnica-1, gmina Stepnica Marlena Smolarek 2019-04-08 11:35:24 dodanie dokumentu
zbiorcza informacja o petycjach przez Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica w roku 2018 Mariola Kwiryng 2019-04-04 10:52:18 dodanie dokumentu
Petycja w sprawie niedopuszczenia do budowy na terenie gminy przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjnej oraz montazu do przetwarzania sadzy Mariola Kwiryng 2019-04-04 10:49:13 edycja dokumentu
petycje rok 2018 Mariola Kwiryng 2019-04-04 09:54:27 usunięcie dokumentu
zbiorcza informacja o petycjach przez Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica w roku 2017 Mariola Kwiryng 2019-04-04 09:52:46 edycja dokumentu
zbiorcza informacja o petycjach przez Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica w roku 2017 Mariola Kwiryng 2019-04-04 09:48:32 edycja dokumentu
zbiorcza informacja o petycjach przez Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica w roku 2017 Mariola Kwiryng 2019-04-04 09:48:21 dodanie dokumentu
odpowiedź na petycje Mariola Kwiryng 2019-04-04 09:46:28 dodanie dokumentu
treść petycji Mariola Kwiryng 2019-04-04 09:45:58 dodanie dokumentu
odpowiedź na petycje Mariola Kwiryng 2019-04-04 09:44:04 dodanie dokumentu
treść petycji Mariola Kwiryng 2019-04-04 09:43:43 dodanie dokumentu
odpowiedź na petycję wzorowa łazienka Mariola Kwiryng 2019-04-04 09:41:24 dodanie dokumentu
treść petycji wzorowa łazienka Mariola Kwiryng 2019-04-04 09:40:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 22/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 3 kwietnia 2019 r.w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres kolejnych 3 lat nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie gminne, w trybie bezprzetargowym Mariola Antoszczyk 2019-04-03 15:08:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 24/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 3 kwietnia 2019 r w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części budynku będącej wypożyczalnią sprzętu plażowego i pływającego do rekreacji indywidualnej będącej własnościa gminy Stepnica Mariola Antoszczyk 2019-04-03 15:03:01 dodanie dokumentu
Zarządzenienr 22/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 03.04.2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres kolejnych 3 lat nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie gminne, w trybie bezprzetargowym Daria Grądz 2019-04-03 14:04:31 dodanie dokumentu