Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Stepnica
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Roczna analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Stepnica za 2018 rok Anna Humieja 2019-04-30 11:37:23 dodanie dokumentu
Informacja Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 29 kwietnia 2019 r. Mariola Kwiryng 2019-04-29 14:16:26 edycja dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji Marlena Smolarek 2019-04-29 12:10:02 usunięcie dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji Marlena Smolarek 2019-04-29 12:09:44 dodanie dokumentu
Informacja Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 29 kwietnia 2019 r. Mariola Kwiryng 2019-04-29 11:02:13 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zebraniu niezbędnych materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami do istniejących zabudowań mieszkalnych z rur PE 100 RC DN 160 MM o długości ok 6600 mb na działkach oznaczonych numerami ewid.: 26/2, 25, 6, 279/1, położonych w obrębie geodezyjnym Miłowo, gmina Stepnica, na działkach oznaczonych numerami ewid.: 92, 71, 59/1, położonych w obrębie geodezyjnym Zielonczyn, gmina Stepnica oraz na działkach oznaczonych numerami ewid.: 124/1, 124, 51, położonych w obrębie geodezyjnym Gąsierzyno, gmina Stepnica Marlena Smolarek 2019-04-26 13:44:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 25/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 4 kwietnia 2019 r.w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należacych do właściwości gminy Mariola Kwiryng 2019-04-26 12:06:29 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. wydnia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia dn63 PE, działki nr 578, 576/2 i 576/10, obręb geodezyjny Stepnica-1, gmina Stepnica Marlena Smolarek 2019-04-26 09:36:08 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z realizacji Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok Maciej Herman 2019-04-26 09:16:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 38/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Maciej Herman 2019-04-26 09:15:02 dodanie dokumentu
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Maciej Herman 2019-04-26 09:09:12 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 25 kwietnia 2019 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. [wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Mariola Kwiryng 2019-04-25 22:30:01 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 25 kwietnia 2019 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. [wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Mariola Kwiryng 2019-04-25 22:29:25 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 25 kwietnia 2019 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. [wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Mariola Kwiryng 2019-04-25 22:29:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 37/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Urzędzie Maista i Gminy w Stepnicy Mariola Kwiryng 2019-04-25 21:42:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 36/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 25 kwietnia w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej mienia znajdujacego się w warsztacie przy Urzędzie Miasta i Gminy Stepnica Mariola Kwiryng 2019-04-25 21:40:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 28/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej mienia znajdujacego się wypożyczalni sprzętu plażowego w Stepnicy Mariola Kwiryng 2019-04-25 21:39:40 dodanie dokumentu
Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Maciej Herman 2019-04-25 11:36:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 34/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Maciej Herman 2019-04-24 15:05:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 34/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Maciej Herman 2019-04-24 15:02:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 29/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej i ustalenia regulaminu pracy komisji Maciej Herman 2019-04-24 08:51:18 usunięcie dokumentu
Zarządzenie Nr 29/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej i ustalenia regulaminu pracy komisji Maciej Herman 2019-04-24 08:50:07 usunięcie dokumentu
Zarządzenie Nr 29/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej i ustalenia regulaminu pracy komisji Maciej Herman 2019-04-24 08:48:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 29/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej i ustalenia regulaminu pracy komisji Maciej Herman 2019-04-24 08:46:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 28/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej mienia znajdujacego się w wypożyczalni sprzętu plażowego w Stepnicy Mariola Kwiryng 2019-04-23 09:15:44 usunięcie dokumentu
Zarządzenie nr 8/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stepnica na rok 2019 Mariola Kwiryng 2019-04-19 15:23:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 4/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Mariola Kwiryng 2019-04-19 15:22:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 28/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej mienia znajdujacego się w wypożyczalni sprzętu plażowego w Stepnicy Mariola Kwiryng 2019-04-19 15:20:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 29/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej i ustalenia regulaminu pracy komisji Mariola Kwiryng 2019-04-19 13:50:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 96/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmiany w dokumentacji opisującej przyjete zasady (polityki) rachunkowości dla ewidencji księgowej budżetu Gminy Stepnica oraz jednostki budżetowej Urzad Miasta i Gminy Stepnica Mariola Kwiryng 2019-04-19 12:31:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 32/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stepnicy Mariola Kwiryng 2019-04-19 12:28:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 16/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok Mariola Kwiryng 2019-04-19 12:27:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 13/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok Mariola Kwiryng 2019-04-19 12:23:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 10/2019 Burmistrza Miasta i Gmny Stepnica z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019 Mariola Kwiryng 2019-04-19 12:21:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 26/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Stepnicy Mariola Kwiryng 2019-04-19 12:17:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 31/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Stepnica Mariola Kwiryng 2019-04-19 12:16:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 113 2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany w dokumentacji opisujacej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości dla ewidencji ksiegowej budżetu Gminy Stepnica oraz jednostki budżetowej Urząd Miasta i Gminy Stepnica Mariola Kwiryng 2019-04-19 12:14:09 dodanie dokumentu
Uchwała Nr CXXI.199.2019 Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Stepnica na rok 2019 Mariola Kwiryng 2019-04-18 15:23:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 24/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 3 kwietnia 2019 r w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części budynku będącej wypożyczalnią sprzętu plażowego i pływającego do rekreacji indywidualnej będącej własnościa gminy Stepnica Mariola Kwiryng 2019-04-18 15:18:40 usunięcie dokumentu
Zarządzenie Nr 22/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 3 kwietnia 2019 r.w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres kolejnych 3 lat nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie gminne, w trybie bezprzetargowym Mariola Kwiryng 2019-04-18 15:18:00 usunięcie dokumentu