Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Stepnica
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 42/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu i dzierżawy oraz opłat za udostępnianie nieruchomości stanowiących własności Gminy Stepnica Daria Grądz 2019-05-13 13:38:17 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w dniu 19 05 2019 r. Maciej Herman 2019-05-13 13:21:58 edycja dokumentu
Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w dniu 17 05 2019 Maciej Herman 2019-05-13 13:21:36 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w dniu 19 05 2019 r. Maciej Herman 2019-05-13 13:20:04 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego znak AP-1.7820.167-14.2018.PM Anna Humieja 2019-05-13 10:27:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 35/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 25 kwietnia w sprawie powierzenia pełninia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy Mariola Kwiryng 2019-05-10 22:22:16 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 35/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 25 kwietnia w sprawie powierzenia pełninia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy Mariola Kwiryng 2019-05-10 22:22:05 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. wydnia decyzji zmieniahącej decyzję nr 11/2017 z dnia 27.11.2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacyjnej o śr. 200mm i długości ok. 41m wraz z przyłączem do dz. 784/1 oraz budowie odcinka sieci wodociągowej o śr. 110mm i długości ok. 19,5m wraz z przyłączem do dz. 784/1, działki nr 783, 784/1 obręb geodezyjny Racimierz, gmina Stepnica Marlena Smolarek 2019-05-10 11:50:03 dodanie dokumentu
Stwierdzenie przydatności wody do spożycia z wodociągu Widzieńsko Anna Sawa 2019-05-10 09:52:10 dodanie dokumentu
Informacja publiczna Mariola Kwiryng 2019-05-09 22:23:27 edycja dokumentu
Informacja publiczna Mariola Kwiryng 2019-05-09 22:17:27 edycja dokumentu
Sprawozdanie finansowe Urzędu Miasta I Gminy za rok 2018 Mariola Kwiryng 2019-05-09 14:51:30 dodanie dokumentu
Rada Miejska lata 2014-2018 Mariola Kwiryng 2019-05-09 14:48:55 edycja dokumentu
Uchwała Nr CLXI.302.2019 Składu Orzekającego Regionalenj Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dn. 29.04.2019 r. w sprawie wyrazenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza MiG Stepnica sprawozdaniu w wykonania budżetu Gminy Stepnica za 2018 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Mariola Kwiryng 2019-05-09 11:22:27 dodanie dokumentu
Sprawozdanie finansowe Gminy Stepnica za rok 2018 Mariola Kwiryng 2019-05-09 11:18:17 edycja dokumentu
Sprawozdanie finansowe Gminy Stepnica za rok 2018 Mariola Kwiryng 2019-05-09 11:18:06 dodanie dokumentu
Rada Miejska lata 2014-2018 Mariola Kwiryng 2019-05-09 07:55:25 edycja dokumentu
Rada Miejska w Stepnicy skład osobowy Mariola Kwiryng 2019-05-09 07:53:17 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Anna Humieja 2019-05-08 12:57:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 40/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących mienie gminne Daria Grądz 2019-05-08 12:09:13 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Goleniów o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie (...) dla przedsięwzięcia "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Krępsko - Budzień polegajaca na budowie drogi dla rowerów" Mariola Kwiryng 2019-05-07 20:55:48 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Goleniów o prowadzeniu postępowania administracyjnego "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Krępsko - Budzień polegajaca na budowie drogi dla rowerów" Mariola Kwiryng 2019-05-07 20:52:52 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Goleniów o prowadzeniu postępowania administracyjnego "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Krępsko - Budzień polegajaca na budowie drogi dla rowerów" Mariola Kwiryng 2019-05-07 20:51:20 dodanie dokumentu
Postanowienie Nr 144/2019 Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powłonia obowodowych komisji wyborczych w Gminie Stepnica Mariola Kwiryng 2019-05-07 15:19:58 dodanie dokumentu
Informacja Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 29 kwietnia 2019 r. Mariola Kwiryng 2019-05-07 15:08:43 edycja dokumentu
Informacja Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 29 kwietnia 2019 r. Mariola Kwiryng 2019-05-07 15:08:01 edycja dokumentu
Sprawozdanie o nadwyżce i deficycie za I kwartał 2019 Maciej Herman 2019-05-07 13:59:17 edycja dokumentu
Sprawozdanie o nadwyżce i deficycie za I kwartał 2019 Maciej Herman 2019-05-07 13:58:39 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Mariola Kwiryng 2019-05-06 23:12:16 edycja dokumentu
Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Mariola Kwiryng 2019-05-06 23:11:51 edycja dokumentu
Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Mariola Kwiryng 2019-05-06 23:09:15 edycja dokumentu
Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Mariola Kwiryng 2019-05-06 23:07:04 edycja dokumentu
Wspólne posiedzenie Komisji ds. Gospodarki i Budżetu i Komisji ds. Społecznych oraz IV sesja Rady Miejskiej w Stepnicy Mariola Kwiryng 2019-05-06 22:57:21 usunięcie dokumentu
Wspólne posiedzenie Komisji ds. Gospodarki i Budżetu i Komisji ds. Społecznych oraz IV sesja Rady Miejskiej w Stepnicy Mariola Kwiryng 2019-05-06 22:53:37 edycja dokumentu
Wspólne posiedzenie Komisji ds. Gospodarki i Budżetu i Komisji ds. Społecznych oraz IV sesja Rady Miejskiej w Stepnicy Mariola Kwiryng 2019-05-06 22:51:15 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z badań nr 836/04/2019 z dnia 24.04.2019 r. Anna Sawa 2019-05-06 12:22:22 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zebraniu niezbędnych materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia dn90PE o długości ok 190m, działka nr 226/36 obręb Stepnica-1, gmina Stepnica Marlena Smolarek 2019-05-06 12:21:02 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zebraniu niezbędnych materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej o średnicy 110 mm i długości ok 183 mb oraz sieci kanalizacji sanitarnej DN 160 mm i długości ok 23 mb wraz z przyłączami na działkach oznaczonych numerami ewid.: 625/10, 624, 649/10, 648/6, położonych w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica Marlena Smolarek 2019-05-06 11:41:27 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej z przyłączem na działkach oznaczonych numerami ewid.: 337, 131/4, 130 położonych w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica Marlena Smolarek 2019-04-30 14:48:40 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. wydnia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn40 PE na działkach oznaczonych numerami ewid.: 247/9, 264, położonych w obrębie geodezyjnym Stepnica-1 Marlena Smolarek 2019-04-30 14:18:12 dodanie dokumentu