Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Stepnica
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Wójt Gminy Stepnica ogłasza przetarg w dniu 14 czerwca 2006 r. na sprzedaż nieruchomości gminnych Jakub Duszczak 2006-05-09 14:12:30 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Stepnica ogłasza wyniku przetargu dla zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej na trasie Bogusławie-Widzieńsko” Jakub Duszczak 2006-05-05 14:16:34 dodanie dokumentu
Obwiesczenia Wójta Gminy Stepnica o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Stepnica w obrębie wieś Stepnica na terenie elementarnym przy plaży Jakub Duszczak 2006-05-05 11:08:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 18/05 w sprawie unieważnienia przetargu na sprzedaż działek oznaczonych nr 29/29 i 29/30 położonych w Czarnocinie ogłoszonego na dzień 27 kwietnia 2006r. Jakub Duszczak 2006-05-05 11:07:35 dodanie dokumentu
Zarądzenie Nr 16/05 w sprawie przeznaczenia do zagospodarowania nieruchomości gminne Jakub Duszczak 2006-04-28 11:17:22 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Stepnica w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody przy realizacji przedsięwzięcia polegającego na polegającego na budowie Stacji Bazowej Telefonii K Jakub Duszczak 2006-04-27 16:01:19 dodanie dokumentu
Obwiesczenia Wójta Gminy Stepnica w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie małej przystani wodnej do uprawiania sportów wodnych- slip do wodowania łódek w Ko Jakub Duszczak 2006-04-25 13:18:52 dodanie dokumentu
Zarądzenie Nr 17/05 w sprawie określenia wymagań, jakie musi spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciel Jakub Duszczak 2006-04-24 10:53:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 15/05 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r. oraz układu wykonanwczego Jakub Duszczak 2006-04-24 10:52:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 14/05 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej na trasie Bogusławie -Widzieńsko Jakub Duszczak 2006-04-24 10:50:48 dodanie dokumentu
Zarądzenie Nr 13/05 w sprawie wprowadzenia rejestru korespodnencji dorenczanej adresatom Jakub Duszczak 2006-04-24 10:50:01 dodanie dokumentu
Budowa ścieżki rowerowej na trasie Bogusławie Babigoszcz Jakub Duszczak 2006-04-20 13:51:34 dodanie dokumentu
Obwiesczenia Wójta Gminy Stepnica w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody przy realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitar Jakub Duszczak 2006-04-19 13:50:36 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o XXXV Sesji Rady Gminy Stepnica w dniu 28 kwietnia 2006 r. Jakub Duszczak 2006-04-19 13:49:55 dodanie dokumentu
Obwiesczenia Wójta Gminy Stepnica w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka linii kablowej nn 0,4 kV oraz złącza kablowego w miejscowości Stepnica. Jakub Duszczak 2006-04-19 13:49:05 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Stepnica ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości. Jakub Duszczak 2006-04-06 10:43:16 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy w sprawie deczji środowiskowych wydanich na wniosek Pana Krzysztofa Kuberackiego, Pana Stanisława Gancarczyka i Pani Krystyny Gralla Jakub Duszczak 2006-04-05 13:43:34 dodanie dokumentu
Wójt Wójt Gminy Stepnica ogłasza unieważnienie przetargu dla zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej na trasie Bogusławie-Widzieńsko” Jakub Duszczak 2006-04-05 11:08:55 dodanie dokumentu
Protokół z dnia 17 marca 2006 r. z dokonania otwarcia ofert złożonych na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, rekreacji i sportu na terenie Gminy Stepnica Jakub Duszczak 2006-03-31 12:38:32 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Stepnica ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych. Jakub Duszczak 2006-03-22 10:29:42 dodanie dokumentu
Dot.umorzonia postępowanie administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na odbudowie ( modernizacji ) Kanału Królewskiego w miejs Jakub Duszczak 2006-03-21 15:42:39 dodanie dokumentu
Przetarg na budowę ścieżki rowerowej Jakub Duszczak 2006-03-20 15:01:12 dodanie dokumentu
Rok 2006 Jakub Duszczak 2006-03-20 14:59:54 dodanie dokumentu
Rok 2005 Jakub Duszczak 2006-03-20 14:59:23 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Stepnica informuje że w dniu 8.03.2006 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody przy realizacji przedsięwzięcia pole Jakub Duszczak 2006-03-08 12:36:45 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIV/290/06 w sprawie uchwalenia dziennych stawek opłaty targowej na ternie Gminy Stepnica Jakub Duszczak 2006-03-06 12:19:21 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXI/275/05 w sprawie ustalenia podatku od posiadania psów na 2006 r. Jakub Duszczak 2006-03-06 12:17:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXI/272/05 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2006 r. Jakub Duszczak 2006-03-06 12:15:06 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXI/271/05 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie Gminy Stepnica na 2006 r. Jakub Duszczak 2006-03-06 12:14:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXI/267/05 w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za usługi opiekuńcze i bytowe świadczone przez Zespół Szkolno Przedszkolny w Stepnicy Jakub Duszczak 2006-03-06 12:13:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 12/06 w sprawie stałego dyżuru Wójta Gminy na czas zewnetrznego zagrożenia państwa i wojny Jakub Duszczak 2006-02-28 13:03:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 84/05 w sprawie wprowadzenia do stosowania kart usług oraz procedury ich aktualizacji Jakub Duszczak 2006-02-27 14:33:40 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIV/295/06 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r. Jakub Duszczak 2006-02-27 14:32:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIV/294/06 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stepnica Jakub Duszczak 2006-02-27 14:31:01 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIV/293/06 w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stepnica na 2006 r. Jakub Duszczak 2006-02-27 14:30:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIV/292/06 w sprawie uchwalenia planu pracy stałych komisji Rady Gminy Stepnica na rok 2006 Jakub Duszczak 2006-02-27 14:29:46 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIV/291/06 w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy Stepnca na 2006 r. Jakub Duszczak 2006-02-27 14:28:45 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIV/290/06 w sprawie uchwalenia dziennych stawek opłaty targowej na ternie Gminy Stepnica Jakub Duszczak 2006-02-27 14:28:12 dodanie dokumentu
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody przy realizacji przedsięwzięcia polegającego na odbudowie ( modernizacja) Kanału Królewskiego Jakub Duszczak 2006-02-21 15:59:26 dodanie dokumentu
Wykaz organizacji pozarządowych na terenie Gminy Stepnica Jakub Duszczak 2006-02-21 14:03:23 dodanie dokumentu