Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Stepnica
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr XXII /199/04 w sprawie uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia gminy Stepnica w energię elektryczną na okres 2004-2008. Jakub Duszczak 2005-01-04 11:28:00 dodanie dokumentu
stawki podatku od środków transportowych na rok 2005 Jakub Duszczak 2005-01-04 11:26:40 dodanie dokumentu
dzienne stawki opłaty targowej na terenie Gminy Stepnica Jakub Duszczak 2005-01-04 11:26:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 80/04 z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany składu komisji inwentaryzacyjnej. Jakub Duszczak 2005-01-04 11:24:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 79/04 z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Jakub Duszczak 2005-01-04 11:23:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 78/04 z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej. Jakub Duszczak 2005-01-04 11:23:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 77/04 z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej. Jakub Duszczak 2005-01-04 11:23:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 72/04 z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia środowiskowej świetlicy socjoterapeutycznej Jakub Duszczak 2005-01-04 11:20:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 61/04 z dnia 24 września 2004 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej w Urzędzie Gminy w Stepnicy. Jakub Duszczak 2005-01-04 11:11:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/218/04 w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego dla Gminy Stepnica na lata 2004 - 2006 Jakub Duszczak 2005-01-03 15:36:41 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/ /216/04 w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samo Jakub Duszczak 2005-01-03 15:35:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII/208/04 w sprawie utworzenia Sołectwa Bogusławie Jakub Duszczak 2005-01-03 14:27:49 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/ /213/04 w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej Jakub Duszczak 2005-01-03 12:50:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/ /215/04 o uchyleniu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica Jakub Duszczak 2005-01-03 12:49:06 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/ /214/04 w sprawie wyrażenia zgody na wykup działki nr 4/66 o powierzchni 0,0088 ha w obrębie Bogusławie gmina Stepnica. Jakub Duszczak 2005-01-03 12:48:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/ /217/04 w sprawie uznania za niezasadną skargę na działalność Wójta Gminy Stepnica Jakub Duszczak 2005-01-03 12:48:01 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/209/04 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy Stepnica na 2005 r Jakub Duszczak 2005-01-03 12:47:31 dodanie dokumentu
Sesja nr XXIII Jakub Duszczak 2005-01-03 12:47:13 dodanie dokumentu
stawki podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy Stepnica na 2005 r. Jakub Duszczak 2005-01-03 12:46:38 dodanie dokumentu
2005 rok Jakub Duszczak 2005-01-03 12:46:21 dodanie dokumentu
Porządek obrad Jakub Duszczak 2004-12-29 15:02:32 dodanie dokumentu
Sesja nr XXIV Jakub Duszczak 2004-12-29 15:01:38 dodanie dokumentu
ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia środowiskowej świetlicy socjoterapeutycznej Jakub Duszczak 2004-12-07 16:31:11 dodanie dokumentu
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Przygotowanie i wydanie posiłku na dożywianie uczniów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stepnicy, Gimnazjum w Stepnicy, przygotowanie i dowiezienie Jakub Duszczak 2004-12-03 11:52:43 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII/193/04 uchylająca uchwałę w sprawie polityki podatkowej gminy. Jakub Duszczak 2004-12-02 12:54:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 69/04 z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok oraz układu wykonawczego Jakub Duszczak 2004-12-02 11:05:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 67/04 z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok oraz układu wykonawczego Jakub Duszczak 2004-12-02 11:05:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII/203/04 w sprawie powołania Doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej Jakub Duszczak 2004-12-02 11:03:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII/200/04 w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Stepnica Jakub Duszczak 2004-12-02 11:02:53 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII/198/04 w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Stepnica działki nr 72/2 w obrębie Gąsierzyno Jakub Duszczak 2004-12-02 11:02:41 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII/197/04 w sprawie taryfy opłat portowych w Porcie Morskim w Stepnicy Jakub Duszczak 2004-12-02 11:02:05 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII/196/04 w sprawie akceptacji wyboru dzierżawcy portu w Stepnicy Jakub Duszczak 2004-12-02 11:01:52 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII/207/04 w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na rok 2005. Jakub Duszczak 2004-12-01 15:30:38 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII/195/04 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze Jakub Duszczak 2004-12-01 15:29:52 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII/194/04 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia ?Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego Jakub Duszczak 2004-12-01 15:29:18 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII/192/04 w sprawie inkasa podatków od osób fizycznych : rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz podatku od posiadania psów i opłaty targowej, określenia inkasentów i wysokości wynagro Jakub Duszczak 2004-12-01 15:27:43 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII/191/04 w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od środków transportowych Jakub Duszczak 2004-12-01 15:27:05 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII/190/04 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2005 Jakub Duszczak 2004-12-01 15:26:21 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII/189/04 w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Stepnica Jakub Duszczak 2004-12-01 15:25:11 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII/188/04 w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na 2005 r. Jakub Duszczak 2004-12-01 15:24:30 dodanie dokumentu