Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Stepnica
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Ogłoszenie o przetargu - Gimnazjum Jakub Duszczak 2006-09-21 16:29:08 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu - Dom przedpogrzebowy Jakub Duszczak 2006-09-21 16:28:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/328/06 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Stepnica Jakub Duszczak 2006-09-21 13:02:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/327/06 w sprawie zmian budżetu gminy na 2006 r. Jakub Duszczak 2006-09-21 13:02:24 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/326/06 w sprawie określenia na rok 2007 liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką Jakub Duszczak 2006-09-21 13:00:14 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/326/06 w sprawie określenia na rok 2007 liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką Jakub Duszczak 2006-09-21 12:59:59 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/325/06 w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony przyrody dla rezerwatu przyrody "Białodrzew Kopicki Jakub Duszczak 2006-09-21 12:57:39 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/325/06 w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony przyrody dla rezerwatu przyrody "Białodrzew Kopicki Jakub Duszczak 2006-09-21 12:57:21 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/325/06 w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony przyrody dla rezerwatu przyrody "Białodrzew Kopicki Jakub Duszczak 2006-09-21 12:57:05 dodanie dokumentu
Sesja nr XXXVIII Jakub Duszczak 2006-09-21 12:45:34 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Stepnica w sprawie wszczęcia postępowanie administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody przy realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji bazowej Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o. o Jakub Duszczak 2006-09-07 13:52:11 dodanie dokumentu
Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarownia Przestrzennego Gminy Stepnica Jakub Duszczak 2006-08-23 09:33:48 edycja dokumentu
Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarownia Przestrzennego Gminy Stepnica Jakub Duszczak 2006-08-23 09:33:11 edycja dokumentu
Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarownia Przestrzennego Gminy Stepnica Jakub Duszczak 2006-08-23 09:32:12 dodanie dokumentu
Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarownia Przestrzennego Gminy Stepnica Jakub Duszczak 2006-08-23 09:31:49 usunięcie dokumentu
Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarownia Przestrzennego Gminy Stepnica Jakub Duszczak 2006-08-23 09:30:33 dodanie dokumentu
Zarzadzenie Nr 34/06 z dnia 22 sierpnia 2006 r. w sprawie odwołania zakazu używania wody do celów innych niż bytowe Jakub Duszczak 2006-08-22 09:14:19 dodanie dokumentu
Zarzadzenie Nr 33/06 z dnia 3 sierpnia 2006 r. w sprawie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gminne. Jakub Duszczak 2006-08-22 09:13:46 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Stepnica o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica, dla części obrębu geodezyjnego Stepnica Jakub Duszczak 2006-08-11 11:19:36 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Stepnica w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i rozbudowie istniejącej stacji bazowej nr BB-44636 położonej w miejscowości Bogusławie Jakub Duszczak 2006-08-10 12:00:11 dodanie dokumentu
Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarownia Przestrzennego Gminy Stepnica Jakub Duszczak 2006-08-10 10:18:51 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Stepnica w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na adaptacji części parteru Szkoły Podstawowej oraz dobudowa do istniejącego budynku pomieszczeń dydaktycznych z przeznaczeniem na cele Gimnazjum Jakub Duszczak 2006-08-10 09:23:54 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Stepnica w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel Spz o. o. Jakub Duszczak 2006-08-09 11:56:26 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVII/324/06 w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2006 roku Jakub Duszczak 2006-08-03 15:19:50 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVII/323/06 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006 i preliminarza wydatków na 2006 r.” Jakub Duszczak 2006-08-03 15:18:52 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVII/322/06 w sprawie zmian budżetu gminy na 2006 rok Jakub Duszczak 2006-08-03 15:18:26 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVII/321/06 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa Jakub Duszczak 2006-08-03 15:17:55 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVII/320/06 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Stepnica w gminie Stepnica Jakub Duszczak 2006-08-03 15:17:27 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVII/319/06 w sprawie wyrażenia opinii uznania lasów za ochronne położonych w zasięgu terytorialnym Gminy Stepnica. Jakub Duszczak 2006-08-03 15:16:52 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVII/318/06 w sprawie zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Stepnica w obrębie wieś Stepnica Jakub Duszczak 2006-08-03 15:16:20 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXVII/318/06 w sprawie zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Stepnica w obrębie wieś Stepnica Jakub Duszczak 2006-08-03 15:15:15 dodanie dokumentu
Sesja nr XXXVII Jakub Duszczak 2006-08-03 15:14:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 31/06 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej oraz do oddania w dzierżawę nieruchomości gminnch Jakub Duszczak 2006-08-03 14:45:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 30/06 w sprawie wprowadzenia procedury corocznego przeglądu i stałego monitoringu „Kodeksu etycznego pracowników Urzędu Gminy w Stepnicy”. Jakub Duszczak 2006-08-02 15:03:52 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 30/06 w sprawie wprowadzenia procedury corocznego przeglądu i stałego monitoringu „Kodeksu etycznego pracowników Urzędu Gminy w Stepnicy”. Jakub Duszczak 2006-08-02 15:03:00 dodanie dokumentu
Ośrodek Pomocy Społecznej Jakub Duszczak 2006-08-01 12:55:51 dodanie dokumentu
Ośrodek Pomocy Społecznej Jakub Duszczak 2006-08-01 12:55:39 usunięcie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Stepnica w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu przeznaczonego na gabinet dentystyczny Jakub Duszczak 2006-07-31 14:06:59 dodanie dokumentu
Obwiesczenie Wójta Gminy Stepnica w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie domu pomocy społecznej Jakub Duszczak 2006-07-31 14:06:17 dodanie dokumentu
Oświadczenie o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka oraz o umowach cywilnoprawnych zawartych przez małżonka- Ryszard Ławicki Jakub Duszczak 2006-07-21 15:34:41 dodanie dokumentu